Monday, September 21அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதப்போகும் மாணவ மாணவிகளுக்காக நமது விதை2விருட்சம் இணையம் மாதிரி வினாத்தாள்களை வெளியிட்டிருக்கிறது. தாங்கள் கண்டு தங்களுடைய நன்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பயன்பெற வேண்டுகிறோம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கிளிக் செய்து பயன்பெறுங்கள்

கணக்கு பதிவியல் (அக்கொண்டன்சி – Accountancy) மாதிரி வினாத்தாள்

உயிரியியல் தாவரவியல், (பயோ பாட்டனி – Bio – Botany) மாதிரி வினாத்தாள்

வேதியியல் (கெமிஸ்ட்ரி – Chemistry) மாதிரி வினாத்தாள்

ஆங்கிலம் – 1 (இங்கிலிஷ் –  English) மாதிரி வினாத்தாள்

ஆங்கிலம் (இங்கிலிஷ் – English) – 2 மாதிரி வினாத்தாள்

வணிக கணிதம் (மேக்தமேட்டிக்ஸ் – Mathematics ) மாதிரி வினாத்தாள்

தாவரவியல் (பாட்டனி – Botany ) மாதிரி வினாத்தாள்

உயிரியல் (விலங்கியல் – Zoology ) மாதிரி வினாத்தாள்

Communicating English மாதிரி வினாத்தாள்

வேதியியல் (கெமிஸ்ட்ரி – Chemistry) மாதிரி வினாத்தாள்

வணிகவியல் (காமர்ஸ் – Commerce ) மாதிரி வினாத்தாள்

பொருளியியல் (எக்கனாமிக்ஸ் – Economics) மாதிரி வினாத்தாள்

புவியியல் (ஜாகரஃபி- Geography ) மாதிரி வினாத்தாள்

வரலாறு (ஹிஸ்ட்ரி – History) மாதிரி வினாத்தாள்

மனையியல் (ஹோம் சையின்ஸ் – Home Science ) மாதிரி வினாத்தாள்

இந்தியப் பண்பாடு (இந்தியன் கல்ச்சர் – Indian Culture) மாதிரி வினாத்தாள்

Public Examination Mathematics Model Question Paper

நுண்ணுயிரியியல் (மைக்ரோ பையாலஜி – biology ) மாதிரி வினாத்தாள்

சத்துணவியல் (நீயூட்ரீஷின் – Nutrition ) மாதிரி வினாத்தாள்

செவிலியர் (நர்ஸிங் – Nursing) மாதிரி வினாத்தாள்

இயற்பியல் (பிஸிக்ஸ் – Physics) மாதிரி வினாத்தாள்

அரசியல் அறிவியல்  (பொலிடிக்கல் சையின்ஸ் – Political Science ) மாதிரி வினாத்தாள்

புள்ளியியல் (ஸ்டேடிடிக்ஸ் – Stats ) மாதிரி வினாத்தாள்

தமிழ் (டமில் – Tamil)  மாதிரி வினாத்தாள்

விலங்கியல் (ஜுவாலஜி – Zoology)  மாதிரி வினாத்தாள்

இவையனைத்தும் Directorate of Government Examination என்ற இணையத்தில் இருந்து பெறப்பட்டவையாகும்.

இதன் தொடர்புடையது

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

0 Comments

Leave a Reply