Saturday, June 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தூங்குவதிலும் சில விதிமுறைகள்

மனிதர்கள் தூங்குவதிலும் சில விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லையேல் அது மனித உயிருக்கு பெரு ம் கேடு விளை விக்கும் என அமெரிக்க இணைய தளத்தில் ஒரு ஆராய்ச்சி க்கட்டுரை வெளியிடப் பட்டுள்ளது. அன்றாட வாழ் வில் மனிதன் கடுமையாக உழைத்து நன் றாக தூங் குவது இயல்பான வாழ கை. சிலர் தூங்குவதையே வாழ் க்கையாக கொண்டுள்ளனர், ஒரு சிலர் தூக்கம் வராமல் சிரமப்ப டுவர். ஒரு சிலர் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என மது அருந்தி விட்டு ஓய்வு எடுப் பதாக சொல்லி தங்களை தாங் களே சமரசம் செய்து கொள் வர். சிலர் தூக்கம் பெரித ல்ல உழைப்பே பெரிது என் ற இலட்சிய வாழ் க்கை வாழ்பவரும் உண்டு. பலவா றான தூக்கத்திற்கு பயன் கள் என்ன ? தீமைகள் என்ன? இவ்வாறு தூக்கத்தின் சந்தேகங்கள் பலவாறு இருக் கிறது.

தூக்கம் குறித்து யாருக்கும் உறுதியான நிலை தெரிந்தபாடி ல்லை. இந்நிலை யில் அனைவருக்கும் உதவும் வகையில் அமெரிக்காவில் உள்ள சி.என்.என்., இணையதளத்தில் பலரிடம் நடத்திய ஆய் வின் அடிப்படையிலும், டாக்டர்கள் கூறும் அறிவு ரைகளையும் தொகுத்து தளத்தின் முதல்பக்கத்தில் செய்தி வெளி யிட்டுள்ளது.

தூக்கத்திற்கென கலிபோர்னியாவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கிளி னிக் சென்டர் கோ. ஆர்டினேட்டர் டாக்டர். டேனியல் கிரிப்க் கூறுகை யில்; பலர் வீக்எண்ட் நாளில் அதி கம் தூங்க வேண்டும் என நினைக்கி ன்றனர். இதன்படி தூங்கி எழுந்த வர்கள் பலர் இன்று மிகவும் அசவுக ரியமாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர். நன்றாக இருந்தது என யாரும் ஒத் துக் கொள்ளவில்லை. கடந்த காலங்களில் டாக்டர்கள் பலர் மருத் துவ துறையில் பல்வேறு பிரச் னைகள் குறித்து ஆய்வு செய்கின் றனர். ஆனால் இந்த தூக்க பாதிப்பை யாராலும் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதற்கு யாரும் முன்விழைவதில்லை. நீண்ட நேரம் தூங்குவதால் அவ

தூக்கம் வந்தா இப்படியா தூங்குவது? (சிரிக்க மட்டுமே)

ரது பழக்கவழக்கமே மாறி விடு கிறது.நீண்ட தூக்கத் திற்கு பின்னர் எழுந்ததும் தூக்க நிலை யே நீடிப்பதாக உணரப்படு கிறார்கள்.

சிக்காகோ நகர்ப்புற 25 வயது இளைஞர் ஒருவர் தூக்கம் குறி த்து கூறுகையில் தான் சரியான அளவு தூங்கி எழுந்தால் அந்த நாள் முழுவதும் மிகவும் சுறு, சுறுப்பாக இருக்கிறது. அதிகமாக தூங்கி எழுந்தால் அந்தநாள் முழுவதும் படு சோம்பேறியாக இருக்கிறது என கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் பணியில் இருக் கும் போது டே லைட் சிஸ்டம் படி வரும்போது சிலர் கூடுத லாக தூங்க வேண்டியுள்ளது. இந்நேரத்தில் 5 முறை அலாரம் அடித்தாலும் எழுந்திருக்க முடிய வில்லை என்கிறார் ஒரு அமெ ரிக்கவாசி. இதனால் எவ்வித பலனும் கிடைப் பதில்லை. வார நாட்களில் 5 மணி நேரம் தூங்கி விட்டு வார இறுதி நாளில் 12 மணி நேரம் தூங்கு வதாக சிலர் சொல்கின்றனர். இவ்வாறு 12 மணி நேரம் தூங்கி யதால் நன்றாக இருந்தது என்று கூறமுடி யாது என்கின் றனர் .

இது குறித்து இல்லினாய்ஸ் நகர டாக்டர். லிசாஷிவ்ஸ் கூறு கை யில்; அதாவது சிலர் தூக்க வியாதி (தூக்க போதை) கொண்டவர் களாக இருக் கின்றனர். எந்நேரமும் தூங்கி கொண்டே இருக்க விரு ம்புவர். விழித்திருந்தாலும் தூங் கும் மன நிலையில் இருப்பர். இது மிக மோசமானது எப் போது என்ன செய்வான் என்றே தெரியாது.

கை, கால்., செயல் இழக்கும் (ஸ்டரோக்): அளவுக்கதிக மான தூக்கம் உடல் நலத்திற்கு பல்வேறு பிரச்னைகளை உரு வாக்கும். இது ஆயுள் நாளை யும் குறைத்து விடும். இது குறித்து ஆய்வாளர் மைக்கேல் பிரேயூ கூறுகையில்; சில ஆய் வுகள் மூலம் இது தொடர்பான உண் மைகள் கண்டுபிடிக்க ப்பட்டுள்ளன . அதாவது நாள் ஒன்றுக்கு 5 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக தூங்குபவர்களும், 10 மணி நேரம் தூங்குப வர்க ளும் உயிரிழக்கும் அபாயத் திற்குள்ளாவர். இதனையே பிரிட்டிஷ் ஆய்வும் தெரிவி க்கிறது. மற்றொரு ஆய் வில் 8 மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக தூங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருப் பவர்களுக்கு ஏனை யோ ரை தவிர கை, கால்., செயல் இழக்கும் (ஸ்டரோக்) என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற னர். இவர்களுக்கு ஹைபர்சோமியா என்ற நோய் ஏற்படு கிறது. நீண்டநாள் வாழ்வதும், தூக்கம் என்பதும் ஒன்றுக் கொன்று தொடர்புடையவை.

குறைவான தூக்கம் எப்படி இருக்கும்: ஒருவருக்கு குறைவான தூக்கம் இருந் திருந்தால், தூக்கத்திற்கு பின்னரும் அவ ர்கள் களைப்பாகவே இருப் பர். எனவே மருத்துவர்கள் ஆலோசனைப் படி அவர் களுக்குரிய தூக்கநேரத்தை சரியாக செல வழிக்க வேண் டும். குறைவான தூக்கம் குறித்து ஒருவர் கூறுகையில் குவானிட்டி ஆப் ஸ்லீப் , குவா லிட்டி ஆப் ஸ்லீப் என்கிறார். இதுதான் அழகான தூக்கம் என்கி றார்.

90 நிமிடம் தூங்கினால் அது ஒரு நல்ல தூக்க நிலையாக எடுத்துக் கொள்ளப் படுகி றது. இது ஓரு சைக்கிளாக எடுத்துக்கொ ள்ளப் படும் இதன் படி ஒரு மனிதர் 4 சைக் கிள் தூங்கினாலே போது மானது. 360 நிமி டம் (6 மணி நேரம்) மொத்தத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கு குறை வில்லாமலும், 9 மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக தூங்காமலும் பார்த் துக் கொள்ள வேண்டும். மரபு வழி பண் பியல் காரணமாகவும் இந்த பிரச்னை சிலருக்கு வரலாம். தூக்கம் இல்லாமல் சிரமப்படுபவர்களும், அதிகம் தூங்குபவர் களும் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறு வது நலம். அதி கம் தூங்காதே., குறைவாகவும் தூங்காதே, தூங்கு, உறக்கத் திற்கும் இருக்குது விதி.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்தில் வைக்கிறோம்
ப‌டங்கள் தொகுப்பு – விதை2விருட்சம்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: