Tuesday, July 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஆண்களை படுக்கை அறை விஷயத்தில் கவர்வது எப்படி?

பெண்களில் இருபத்தைந்து சதவிகிதத்தினருக்கும் மேல் தாம் பத்திய உறவில் சிறிதும் நாட்டமில் லாதவர்களாக இருப் பதாக ஒரு மருத் துவ ஆராய்ச்சி முடிவு தெரிவிக்கிறது. நீங்களும் அந்த ரகத்தில் ஒருவரா? உங்களுக்காக இதோ சில தகவல்கள்… இப்பிரச்சினைக்கான காரணங்கள்!

இயல்பாகவே சில பெண்களுக்கு செக் ஸில் அவ்வளவாக நாட்ட மிருக்காது. உடலுறவு என்பது அவர்களைப் பொறு த்தவரையில் கணவன் மட்டுமே சம்ப ந்தப்பட்ட விஷயம் என்று நினைப்பார் கள். இந்நிலையில் அந்தப் பெண் உறவை வெறுக்கவும் மாட் டாள். அதே சமயம் அவளால் அதை முழு  அனு பவிக்கவும் முடியாது.

செக்ஸில் நாட்டமில்லாப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் களில் சிலருக்கு உச்சக்கட்டம் என்பதே சாத்தியமாகாது. விருப்ப மிருந்தா லும்கூட இப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப் பட்ட பெண் கள் சிலருக்கு உறவு க்கு உடல் இடம் கொடுக்காது. இணங் காது. அத னாலேயே உறவின் மீது அனா வசிய வெறுப்பு ஏற்படும். உறவைப் பற்றிய தவறான மனப்பான்மை, தேவை யற்ற பயங்கள், மூட நம்பிக்கைகள் போன்ற வையும் பெண்களது இப்பிரச்சி னைக்குக் காரணங்கள்.

தல் உறவின் போது இரத்தம் வெளிப் படும் என்பதில், குழந்தை பிறப்பதில், பிரசவ வலியில் உள்ள தேவையற்ற பயங்களும் இதற்குக் காரணங்களாக அமை யலாம். உறவின் போது கணவன் ஒரே மாதிரியான நிலைகளைக் கையாள் வது, வெறித்தனமான நடவடிக்கை களைக் கையாள்வது என்றெ ல்லாம் நடந் து கொள் கிற போதும் மனைவிக்கு செக் ஸின் மீது வெறுப்பு ஏற்படலாம். கூட்டுக் குடும்பங்களில் இருக் கிற பெண்கள் பலர் இப்பிரச்சி னையால் பாதிக்கப்பட வாய்ப் புகள் உண்டு.

நிறைய பேர் சூழ இருப்பதால் யாராவது தம்மைக் கவனித்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் அந்த ரங்க உறவைத் தவிர் க்கவும், வெறுக் கவும் செய்வார்கள்.குழந்தை பெற்றுக் கொண் டால் இளமையும், அழகும் போய் விடும் என்று பயப்படும் பெண் கள், அதன் விளைவாக உறவு கொள் வதையே தவிர்ப் பார்கள். தனக்கு அதில் ஆர்வமே இல்லாதது போல நடிப் பார்கள்.

தலைவலி, மார்பகங்களில் வலி, மார்பக ங்களின் அளவுகளைப் பற்றிய கவலை, உடல்வலி, மயக் கம், உறவின் போது ஏற்படும் ஒருவிதப் படபடப்பு, அளவுக்கதிக வியர்வை போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு செக்ஸில் வெறுப்பு வருவது சகஜ மான ஒரு விஷயம்.சில குடும்பங்களில் ஆண் குழந் தை பெறும் பெண்க ளுக்குத் தான் மதிப்பு. ஒரு வேளை தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக் காமல் போய் விடுமோ என்ற பயத்தில் உறவிலிருந்து தப்பிக்க ஏதேதோ காரண ங்களைச் சொல்லித் தப்பி க்கும் பெண் களும் உண்டு.

நாளடைவில் அதுவே நிரந்தரமாகி விடும். கணவனது தோற் றத்தில் திருப்தியில்லாத பெண்களும், தன் கணவனுக்கு தன்னை யல்லாத வேறொரு பெண்ணுடன் உறவு உள் ளது என்று தெரிய வரும் பெண்களும் கூட தாம்பத்திய உற வைத் தவிர் ப்பார்கள். கணவனின் மீதான வெறுப் பைக் காட்ட அவர்கள் நாடும் ஒரே வழி அதுவாகத்தான் இருக்கும். தாம்பத்திய உறவில் நாட்டமின்மை என்பது எல்லாப் பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை.

சிலருக்கு குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் உறவு கொள்ள வேண்டி வரும் போது நாட்டமின்றிப் போவதும், தனக்கு விருப்பமுள்ளவர்களுடன் உறவு கொள்ளும் போது பிடித்துப் போய் இணங்குவதும் உண்டு. தாம்பத்திய உறவில் நாட்ட மின்மை என்பது தீர்க்க முடியாத குறையில்லை என்கிறது மருத்துவம். கணவனது பக்குவமான அணுகுமுறை, மனைவி யிடமான அவனது நடத்தை, உடல் மற்றும் மன சுகாதாரம் போன்றவையும் இப்பிரச்சினையைக் குணமாக்கும் சிகிச்சை களில் முக்கியமாம். மருத்து வரிடம் கேட்கத் தயங்கிக் கொண்டு இதை அப்படியே விட்டு விடுவது தவறு.

( இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்தில் இணைக்கிறோம் )

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: