Friday, September 24அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்கள் விரைவில் பருவம் அடைதல் காரணங்களும் சிக்கல்களும்

பெண்கள் பருவமடையும் வயது குறைந்து வருவதை பெற்றோர்கள் அவதானித்து இருக்கக் கூடும். உதாரணத் திற்கு தாய் 14 வயதில் முதல் மாதவிடாயை (Menarche) அடைந்தால் மகள் இப்பொழுது 10-12 வயதிலேயே அடைந்து விடுகிறாள். 

கடந்த சில தசாப்தங்களாகவே இம் மாற்றம் படிப்படியாக ஏற் பட்டுக் கொண்டு வருகிறது.

 • 1800ன் நடுப் பகுதிகளில் அமெரிக்கப் பெண் குழந்தைகளில் முதல் மாதவிடாய் 17 வயதளவில் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகி றது. 
 • ஆனால் 1960 களில் 12 வயதாகக் குறைந்துவிட்டது.

காரணங்கள்

இதற்குக் காரணம் என்ன? பலரும் பலவாறு ஊகிக்கி றார்கள். அடிப்படைக் கார ணம் முற்றும் புதியதான வாழ்க்கை முறைதான் என நம்பப்படுகிறது.

 • போஸாக்கான உணவு தாராளமாகக் அளவு கிடைக்கிறது. 
 • இதனால் அவர்களது உடல் வேகமாகவும் அதி கமாகவும் வளர்ச்சியு றுகிறது. 
 • எடை அதிகரிக்கிறது. 
 • அதீத எடை ஹோர்மோ ன்களின் அளவுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. 

பருவமடையும் வயது முன் நகர்வதற்கு இது காரணம் எனலாம்.
இன்றைய வாழ்க்கை முறைகள் காரணமாக முன்னைய சமூகத் தினரை விட இன்றைய பிள்ளைகள் சிறு வயதிலேயே புதியவை பலவற்றைக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். அனுபவிக்கவும் செய்கிறா ர்கள்.

 • தொலைக்காட்சி மற்றும் கணனி காரணமாக இன்றைய பிள்ளைகளில் அறிவு விருத்தி வேகமாக கிடைக்கிறது. 
 • அதேபோல பாலியல் சம்பந்தமான அறிவும் விரைவில் கிட்டுகிறது. தொலைக்காட்சி, சினிமா ஊடாக இவை பற்றிய உணர்வுகளையும் பெறுகிறார்கள்.

இவையே பாலியல் ஹோர்மோன்கள் விரைவில் தூண்டப் படுவதற்கு மற்றொரு காரணம் என நம்பப்பட்டது.

இதைத் தவிர

 • குழந்தைகள் பாலகர்களாயிருக்கும் காலத்தில் சோயா சார்ந்த பால் மாக்களையும் போசாக்கு மாக்களையும் பிர தான உணவாக உட்கொள்வதும் காரணமாக இருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

சோயாவில் உள்ள பைற்ஈஸ்ரஜின் (Phytoestrogen) பெண்களின் ஹோர்மோனான ஈஸ்ரஜின்னை ஒத்தது. இது பொதுவாக உடலுக்கு நல்லது என்றே கருதப்படுகிறது. ஆயினும் குழந்தைக ளில் சோயா சார்ந்தவை பிரதான உணவாக அமைந்தால் பாதகமாக அமையலாம் எனச் சில ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறா ர்கள்.

 • பரம்பரைக் காரணிகளும் அடங்கும். தாய் குறைந்த வயதில் பருவமடைந்தால் குழந்தைக்கும் அவ்வாறு நேர்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகும்.

புதிய கருத்து

ஆனால் கலிபோனியாவில் அண்மைய ஆய்வு (Young Girls’ Nutrition, Environment and Transitions -CYGNET) ஒன்றானது இதற்குப் புதிய ஒரு காரணமும் இருக்கலாம் எனச் சொல்கிறது. 

 • பெற்ற தகப்பன் வீட்டில் இல்லாத பெண் குழந்தைகள் இளவயதிலேயே பருவமடைவதாக அது கூறுகிறது. 

ஆனால் இது எல்லோருக்கும் பொதுவானது அல்ல. அதிக வரு மானங்கள் உள்ள குடும்பங்களில் மட்டும்தான் இது அவதானிக்கப்பட்டது.
6 வயது முதல் 8 வயது வரையான 444 பெண் குழந்தைகளில் 2 வருடங்களாக இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பருவமடைதல்

இந்த ஆய்வானது பருவமடை தல் (Puberty) பற்றியதே அன்றி பூப்படைதல் (Men arche) பற்றியது அல்ல. மார்பகங்கள் பெருப்பதையும், பாலுறுப்பு களை அண்டிய பகுதிகளில் முடி வளர்வ தையுமே இந்த ஆய்வில் பருவமடைவதாகக் கொண்டா ர்கள்.

பூப்படைதல்

பூப்படைதல் என்பது முதல் முதலாக பெண்ணுறுப்பி லிரு ந்து குருதிக் கசிவு ஏற்படுவ தாகும். அதாவது முதல் முத லாவது மாதவிடாய் ஏற்படும் நிகழ்வாகும். ஆனால் பருவ டைதல் என்பது பூப்படை தலுக்கு முன்னோடியான நிகழ்வு என்பதையும் கருத் தில் கொள்ள வேண்டும்.

பெற்றோரின் ஆதரவு

இரு ஆய்வுகளையும் ஒன்றாகக் கருத்தில் கொண்டால் தாயோ, தந்தையோ எவராக இருந்தாலும் பெற்றோருடனான ஆதரவு குறைந்த பிள்ளைகள் விரைவில் பருவமடைகிறார்கள் என்பது புரிகிறது.

இது எமது சூழலுக்கான ஆய்வு அல்ல என உதறித் தள்ளுவது புத்தி சாலித்தனம் அல்ல.

எமது சூழலிலும் குழந் தைகளுக்கு தாய் தகப்ப னுக்கு அப்பால் பேரன் பேத்தி உறவினர் களின் ஆதரவும் அரவ ணை ப்பும் குறைந்து வருகி றது. அதற்கு மேலாக இங்கும் எமது பெண் குழந்தைகள் முன்னைய விட விரைவிலேயே பருவமடைவது அதிகமாகி வருகிறது. எனவே இவ்விடயங்கள் பற்றிய அறிவு அவசியம்.

பாதகங்கள்

காலத்திற்கு முந்தி பெண்கள் பருவமடைவது பற்றி ஏன் அலட்டிக் கொள்ள வேண்டும். காரணங்கள் இருக்கின்றன.

 • எதிர்காலத்தில் இப் பெண்களுக்கு பாலுறுப்புகள் சம்பந்தமான புற்று நோய்கள் வருவதற்கான சாத்தி யங்கள் அதிகமாகும்.
 • ஆஸ்த்மா வருவதற்கான சாத்தியமும் அதிகமாகும்.
 • சமூக ரீதியாக அத்தகைய பெண் பிள்ளைகள் தவறான பாலியல் செயற்பாடுகளில் வயதிற்கு முன்னரே ஈடுபடு வதும், போதை பொருட்கள் பாவனையில் சிக்குவதும் அதிகம் என அறிக்கைகள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன.
 • வகுப்பறை சிநேகிதர்களாலும் வெளி நபர்களாலும் இவர் கள் அதிகளவில் பாலியல் ரீதியான சீண்டல்களுக்கு ஆளாகுகிறார்கள். இதனால் சில குழந்தைகள் உள நெரு க்கீடு, மனப் பதற்றம், மனச்சோர்வு போன்ற உளவியல் பாதிப்பிற்கு ஆளாக நேர்வது துர்ப்பாக்கியமே.
 • பருவமடைதலானது மூளை வளர்ச்சி நிறைவுறுவதுடன் தொடர்புடையது. எனவே காலத்திற்கு முந்திப் பருவம டைந் தால் மூளை வளர்ச்சி பூரணமடைவது பாதிப்படை யலாம் எனவும் நம்பப்படுகிறது.

எனவேதான் ஆய்வாளர்கள் இப் பிரச்சனையில் அக்கறை காட்டு கிறார்கள்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்
விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: