Wednesday, August 4அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் உட்பட்டதுதான் வாழ்க்கை

சிறு வயது குழந்தைகளை பாருங்கள் எப்போதும் கலகலப்பாக இருப் பார்கள் துன்பம் தருகின்ற அனுபவங் களை யெல் லாம் மனதில் வைத் திருக்க மாட்டார்கள் சந்தோ ஷமான அனுபவங்களை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி மகிழுகி றார்கள்

வாலிப வயதை தாண்டிய இளைஞர்களை பாரு ங்கள் எதாவது ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து எதை யாவது சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கார ணம் பீலிங் அதிலும் லவ் பீலிங் வந்து விட்டால் அது படுத்துகிற பாடில் அப்படியே உருகி போய் விடுகிறார்கள் கண நேரமும் இடைவெளி இல்லாமல் அவளின் சிந்தனையிலேயே காலத்தை ஓட்டிக் கொண் டிருக்கிறவர்களின் வாழ்க்கை யில் பல முன்னேற்றங்கள் தடைபட்டு கொ ண் டிருக்கின்றன

மனிதர்கள் மெல்லிய பூவைப்போன்ற பெண் களைப் பார்த்துதான் உரு கி உறைந்து போய் விடுவார்கள் இதுதான் இயற்கை மனித னுக்கு வழ ங்கியுள்ள ஒரு வழிமுறை அது வே சிறுகதையாக இல்லாமல் தொடர் கதை யாகிக் கொண்டிருந்தால் அதில் இயற்கைக்கு எந்த பங்கும் இருக் காது அதற்கு மனிதனே காரணக்காரன் மனிதனை உருக்கிக்கொண் டிருக்கும் பெண் உணர்வுகள் தெய்வீகமான உணர்வுகள் என்று நினைத்து விடாதீர்கள்

மிருகங்களுக்கு கூட இப்படிப்பட்ட பீலிங் உணர்வுகள் இருக்கிறது இவற் றை வளர்த்துக் கொண்டு மிருகங்க ளோடு ஏன் போட்டி போடு கிறீர்கள் ஒரு பெண்ணால் ஏற்படுகின்ற உணர்  வுகள் அவனை உற்சாக மூட்டி வாழ்க் கையை முன்னே ற்றிக் கொண்டிரு க்கிறது என்றால் அவ ன் வாழ தெரிந்தவன்

அவளின் நினைவு மட்டும் போதும் என்று வாழ்க்கையை மறக் கிறவன் மெல்ல மெல்ல மனநல குறைபா ட்டை நோக் கி சென்று கொண் டிருக்கிறான் மனதை விட்டு விலகாத பசுமையான நினைவுகள் என் றும் இனிமையானது தான் அன்று நடந்த அழகிய கனவுகளை மீண்டும் அசை போட்டு பார்ப் பதும் சுகமான அனுபவம்தான் அந்த நினை வுகள் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் இருப்பதால் எதுவும் கெட்டுவிடப் போவ தில்லை

சுமையான அனுபவங்களையும் சுகமான அனுபவம் என்று ஏற்றுக் கொண்டு நெஞ்சில் அமர்த்தி வைத் திரு ந்தாலும் அது தீங்கிழைக்கப் போவதில்லை அப்படி வாழுகின்ற மனிதர்கள் சிட்டுக் குருவிகளைப் போல தங்கள் வேலை களை பார்த்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் தான் இருக் கிறார்கள் ஆனால் மனம் மருகி நிற் கின்ற உணர்வடிமைகளின் நிலை அவர் களை போன்றதல்ல இவர்கள் வெறும் கனவு மட்டும் காண மாட் டார்கள் கனவுக்குள்ளும் கனவை கண்டு கொண்டிருப் பார்கள்

காதலியின் வெளி தோற்றங்கள் உள் தோற்றமாக உறைந்து கிடக்கும் எறும்புகள் உணவை சேர்த்துக் கொ ண்டிருப்பதை போல இவர்கள் உணர் வுகளை சேர்த்துக் கொண்டு உலகம் தெரிந்த ஞானிகளை போல ஒரு தனித்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொ ண்டிருப்பார்கள் இது போன்ற பித்த ர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிக ரிக்க ஒரு சமுதா யத்தின், ஒரு நாட்டின் முன்னே  ற்றம் பின்தங்கிதான் காணப்படும்

பித்து பிடித்தவர்களால் ஆக்கப்பூர்வமான எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது தளர்ந்த மன நிலை யால் ஏற்படும் உயர்ந்த உணர்வுகள் ஒரு மனிதனை ஏதோ உயிருடன் வாழச் செய்யும் அவளவுதான் அமெரிக்கா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் எந்த பித்தர்களையும் பார்க்க முடி யாது அதனால்தான் அவர் கள் இவளவு தூரம் முன்னேற்ற மடைந்திரு க்கிறார்கள் அளவு கடந்து வருகின்ற பெண் நினைவுகள் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்பது பலரும் அறியாத உணமை

இப்படியே போனால் இனி பெண்கள் நினைத் தால் தான் எதிர்காலத்தை காப்பாற்ற முடியும் ஆண்கள் சோகத்தில் சுகத்தை கண்டு காலத் தை ஒட்டிக் கொண்டிருக்கட்டும் சோகத் தில் சுகத்தை காண்பது தவறல்ல அந்த சுகங் களை இழுத்து சென்று கொண்டே இருப்பது மனம் பலஹீனப் பட்டிருக்கிறது என்பதை காட்டு கிறது

இந்த பீலிங் நோயை விரட்டுவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிது பலஹீனமான பீலிங் உணர்வுகளை பலம் நிறைந்த பீலிங் உணர்வுகளைக் கொண்டு விரட்டு வதுதான் பீலிங் நோயை விரட்டு வதற்கான வழியாகும் பலஹீனமான கலக்கம், மயக்கம், உறக்கம் இவை களை பலம் நிறை ந்த உற்சாகம், உத் வேகம், புத்துணர்ச்சி கொண்ட உணர்வு களால் விரட்டி விட வேண்டும் ஆனா லும் இப்படி நினைத்துப் பார்க்கும் அளவிற்கு இது எளிதான வழி கிடை யாது மீனின் வாசனையை நுகர்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தூங் கும் போது கூட அந்த வாசனை அருகில் இருந்தால் தான் தூக்கமே வருகிறது

தென்றல் காற்று வீசும் ஒரு நந்தவனத் தோட்டத்தில் சென்று தூங்க சொன்னால் அங்கே அவர்களுக்கு தூக்கம் வருவதி ல்லை இது போல உற்சாகம், புத்துணர்ச்சி போன்ற நந்தவனத்தை உணர்ந்து கொ ள்ள பீலிங் உணர்வுகள் எளிதில் அனும தித்து விடுவதி ல்லை

இவர்கள் புதிய இடங்களையும் புதிய பழக்க வழக்கங்களையும் ஏற்படு த்திக் கொள்ளும் போது புதிய உத்வேகம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப் புகளை உருவாக்க முடியும் உலக வாழ்க்கை என்பது உணர்வு களுக்கும் உணர்ச் சிகளுக்கும் உட்பட்ட வாழ்க்கை யாகும் இங்கே ஆசாபாசங்களையும், சலனங்களை யும் தவிர்த்துவிட்டு வாழ்வதற்கு

சாத்தியமில்லை ஆனால் அவைகளை பொங்கி வழிய விடாமல் ஒரே சீராக வைத்திருக்கும் போது வாழ் க்கையும் சீராக ஒழுங்கு முறை யுடன் இயங்கும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்
விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: