Wednesday, July 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விண்டோஸ் 7 – சில குறிப்புகள்

புதிய கம்ப்யூட்டர் வாங்குபவர்கள் அனைவரும், அதனுடன் வரும் விண்டோஸ் 7 சிஸ்டத்தில் இயங்கத் தொடங்கிய பின்னர், அது தரும் வசதிகளை ஒவ்வொ ன்றாய் ஆய்வு செய்து அறிந்து வருகின்றனர். விஸ்டா விற்குப் பின் அதிக வாடிக்கையாளர் களைப் பெற்றுவிட வே ண்டும் என்ற இலக்குடன், மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமும், விண்டோஸ் 7 தொகுப்பில், பல புதுமை களை யும் எளிய, திறனுடன் கூடிய வசதிகளையும் தந்துள்ளது. வாசக ர்களின் கடிதங்களில் கேட்டுள்ள பல கேள்விகளின் அடிப்படையில், கீழ்க்காணும் குறிப்புகள் தரப் படுகின்றன.
1. கீ போர்டு ஷார்ட் கட்ஸ்: விண்டோஸ் கீயுடன் கீழ்க்காணும் கீகளை அழுத்துகை யில் மேற்கொள் ளப்படும் செயல் பாடுகளைக் காணலாம்.
H: அப்போது செயல்பட்டுக் கொ ண்டிருக்கும் விண்டோ வினை முழுத் திரைக்குக் கொண்டு செல்கிறது.
I: அப்போதைய விண்டோ வினை மினிமைஸ் செய்கி றது; அல்லது வழக்கமான அளவிற்குக் கொண்டு வரு கிறது.
Shft+ Arrow: அப்போதைய விண்டோவினை, அடுத்த திரைக்கு மாற்றுகிறது.
D:அனைத்து விண்டோக் களையும் மினிமைஸ் செய்து, டெஸ் க்டாப் திரை யைக் காட்டு கிறது.
E: விண்டோஸ் எக்ஸ் புளோரர் திறக்கப்படும்; மை கம்ப்யூட்டர் போல்டர் காட்ட ப்படும்.
F: தேடல் விண்டோ கா ட்ட ப்படும்.
G: உடன் இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களைச் சுற்றிக் காட்டும்.
L: டெஸ்க்டாப்பினை லாக் செய்திடும்.
M: அப்போதைய விண்டோவினை மினிமைஸ் செய்திடும்.
R: ரன் விண்டோவினை இயக்கும்.
T: டாஸ்க் பாரில் சுழன்று வரும்; ஒவ்வொரு ஐட் டத்தி ற்கும் ஏரோ பீக் வச தியி னைக் கொடுக்கும்.
U: ஈஸ் ஆப் யூஸ் சென் டரைத் திறக்கும்.
TAB: முப்பரிமாணக் காட்சி
Pause: சிஸ்டம் ஆப்லெட் இய க்கப்படும்.

2.ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட்: விண்டோஸ் 7 சிஸ்டத்தில் ஹெல்ப் பிரிவு புதிய வகையில் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் முதன்மைப் பக்கத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. Search Box, மைக்ரோசாப்ட் இணைய தளத்திற்கான நேரடி லிங்க், அண்டு என்று பெயரி டப்பட்ட பட்டன். விண்டோவின் வலது மேல் மூலை யில் உள்ள அண்டு பட்ட னை அழுத்தலாம்; அல்லது ஹோ ம் பேஜில், இடது கீழ்ப் புறம் உள்ள More Support Options பிரிவில் கிளிக் செய்து, தேவையான தகவல்களைப் பெறலாம். இதில் தான் மைக்ரோ சாப்ட் Ask a Person for Help என்ற பிரிவை மறைத்து வைத்துள்ளது. இதில் கிளிக் செய்தால் Remote Assistance, Microsoft Help Forums, மற்றும் Computer Manu factures Homepage ஆகியவை கிடைக்கும். இதன் மூலம் எப்படி உதவி பெறலாம் என் பதனை, இதில் சென்று அறிந்து கொள் வதே சிறப்பாக இருக்கும்.

3. சிஸ்டம் ஹெல்த் ரிப்போர்ட்: நம் கம்ப்யூட்டர் எந்த நிலையில் உள்ளது என்று அறிய அனைவருக்கும் ஆர்வமாகத்தான் இருக் கும். விண்டோஸ் 7 சிஸ்டத்தில், இதற்கான வழி தரப்பட்டுள்ளது. சர்ச் லைன் பெட்டியில், perfmon /report என டைப் செய்து என்டர் தட்டினால், கம்ப்யூட்டர் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் கிடை க்கும். கம்ப்யூட்டர் செயல்படும் திறன், எவ்வளவு திறனைப் பயன்படுத்துகிறது, பிரச் னைகள் இருந்தால் அவ ற்றைத் தீர்க்க வழி ஆகிய வை காட்டப்படும்.இந்த அறி க்கை கம்ப்யூட்டரில் சேவ் செய்யப்படும். இத னை எச்.டி.எம்.எல். பை லாக சேவ் செய்து, உங்கள் நண்ப ருக்கு, இதனை இமெ யிலில் அனுப்பவும் வழி தரப் படுகிறது.

4. அப்ளிகேஷன்ஸ் அன் இன்ஸ்டால்: விண்டோஸ் சிஸ்டத் துடன், சில அப்ளிகேஷன் புரோகிராம்கள் இணைத்தே தரப்பட் டன. இவை சிஸ்ட த்துடன் ஒருங்கிணைந்து இருந்ததனால், பயன்படுத்துகி றோமோ இல் லையோ, அவை சிஸ் டத்தில் இயக்க நிலையில் இரு ந்து கொண் டே இருக்கும். இன்டர் நெட் எக்ஸ்புளோரர் பதி ப்பு 8, மீடியா பிளேயர், மீடியா சென்டர், டிவிடி மேக்கர் போ ன்ற புரோகிராம்கள் இதற்கு எடுத்துக் காட்டு. ஆனால், விண்டோஸ் 7 சிஸ்டத்தில், இவற்றை தேவை இல்லை என்றால், நீக்கிவிட வசதி தரப்பட்டுள்ளது. கண்ட் ரோல் பேன லில், Program and Features என்ற பிரிவிற்குச் செல்லவும். இதில் Turn Windows features on or off என்ற பிரிவினைத் தேர்ந்தெடுக் கவும். இவற்றில் இது போன்ற ஒருங்கிணைக்கப் பட்டுள்ள புரோகிராம் களின் பட்டி யல் காட்டப்படும். இதில் உங்களுக்குத் தேவை ப்படும் புரோகி ராம்களை மட்டும் வைத் துக் கொள் ள அதன் முன் புறம் உள் ள, சிறிய கட்டத் தில் டிக் அடையாளத்தை ஏற்ப டுத்தவும்.

5. கிரெடென்ஷியல் மேனேஜர் (Crede ntial Manager): இந்த சிஸ் டத்தின் கண்ட்ரோல் பேனலில், கிரடென் ஷியல் மேனேஜர் என் னும் புதிய அப்ளிகேஷன் ஒன்று தரப்பட்டு ள்ளது. இதனை இயக்க சர்ச் லைனில் இணூஞுஞீஞுணtடிச்டூ என டைப் செய்திடவும். இதில் நம் பாஸ்வேர்ட், யூசர் நேம் போன்றவற்றைக் குறிப் பிட்டு சேவ் செய்து வைத்துக் கொள்ளலாம். நாம் அடிக்கடி செல்லும் இணையதளங்களுக்கான யூசர் நேம் மற்றும் பாஸ் வேர்ட் களையும், இதில் பதிந்து பாதுகாப்பாக வைக்கலாம். இவை Windows Vault என்பதில் சேவ் செய்து வைக்கப்படும். இந்த பைலையும் பேக்கப் எடுத்து வைக்கலாம்.

6. புதிய வேர்ட் பேட்: எம்.எஸ். ஆபீஸ் தொகுப்புடன் வரும் வேர்ட் புரோகிராமினையே அனைவரும் பயன் படுத்துகிறோம். அதனால் சிஸ்டத்துடன் வரும் நோட் பேட் மற்றும் வேர்ட் பேட் புரோ கிராம்களை அவ்வ ளவாகப் பயன் படுத் துவது இல்லை. நோட்பேட் புரோகிராமி னையாவது, சில புரோகிராம் களை எழுது கையில் இயக்குகி றோம். ஆனால் வேர்ட் பேட் புரோகிராமினை முழு மையாக ஒதுக்கி வைக்கிறோம். இதனாலேயே மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமும், இதில் எந்த மாற்றங்களையும் ஏற்படுத் தாமலேயே, தன் விண் டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ் டங்களுடன் தந்து வந்தது. இப்போது விண்டோஸ் 7 சிஸ்டத்தில், இது பெரிய மாற்றங்களுடனும் வசதிகளுடனும் தரப்பட்டுள்ளது. இப்போது டாகு மெண்ட்களை விருப்பப்படியான பார்மட்டில் உரு வாக்க முடியும். ஆர்.டி.எப். (.rtf)பார்மட்டில் தான் இவற்றை முன்பு சேவ் செய்து வந்தோம். இப்போது இவற்றை Office Open XML documet (.docx) ஆகவும் சேவ் செய்திடலாம். இதனால் வேர்டில் உருவாக் கப்படும் இந்த பார்மட் பைல்களை, வேர்ட் பேடிலும் திறந்து எடிட் செய்திடலாம்.

7. டெஸ்க்டாப் சீரமைத்தல்: ஐ கான்கள் திரையெங்கும் சிதறிக் கிடக்கின்றனவா! சிர மம் எடுத்து அவற்றைச் சீர மைக்க வேண் டாம். எப்5 கீயை, சற்று நேரம் அழுத் தியவாறு வைக்கவும். ஐ கான்கள் தாமாக சீராக அமை க்கப்படும். அல்லது வழக்கம் போல, டெஸ்க்டாப்பில் ரைட் கிளிக் செய்து, விஸ்டாவில் உள் ளது போல, View, Auto arrange அழுத்தவும்.

8. சிஸ்டம் ரிப்பேர் டிஸ்க்: கம்ப் யூட்டர் மலர் பிரிவிற்கு வாச கர்கள் பிரச்னைக ளுக்குத் தீர்வு கேட்டு அவசர அழைப்புகளைக் கொடுப் பதுண்டு. அவர்களிடம், ஸ்டா ர்ட் அப் ரிப்பேர் சிடி உள் ளதா என்று கேட்டால், பதில் கிடை க்காது. ஏனென்றால், சிஸ் டத்துடன் தரப்படும் சிடிக் களில், அப்படி ஒன்று உள்ள தென்று தெரிந்தவர்கள், அதனைப் பத்தி ரமாக வைத்திருப் பதில்லை. அப்படியானால், விண்டோஸ் 7 சிஸ் டத்தினை, இன்டர்நெட்டிலிருந்து டவுண்லோட் செய்து, இன்ஸ்டால் செய்த வர்கள் என்ன செய்வது என்ற கேள்வி எழலாம். விண்டோஸ் 7 சிஸ்டம் இதுபோன்ற ஸ்டார்ட் அப் ரிப்பேர் சிடி தயாரிக்கும் வழியைக் கொண்டுள்ளது. சிஸ்டம் பூட் ஆவதில் சிக்கல் ஏற்படும் சூழ்நிலையில், இது போன்ற சிடிக்கள் நமக்கு கை கொடுக்கும்.

இதனைத் தயாரிக்க Start > All Programs > Maintenance > Create a System Repair Disc என்று செல்லவும். விண்டோஸ் 7, சிஸ் டத்தினை இயக்கக் கூடிய சிடி ஒன்றைத் தயாரித்துக் கொடுக்கும்.

9. பிரச்னைகளைக் கண்டறிய: சில வேளைகளில், சிஸ்டத்தின் சில செயல்பாடுகள் மட்டும் முடங்கிப் போகும். அந்த வேளை யில், எத  னால் பிரச்னை ஏற்படுகிறது என நமக்குத் தெரியாது. இதனைக் கண் டறிந்து கொள்ள, விண்டோஸ் 7 வழி ஒன்றைத் தருகிறது. அது போ ன்ற சூழ்நிலையில், கண்ட்ரோல் பேனல் செல்லவும். அங்கு System and Security என்பதன் கீழ் Find and Fix என்ற பிரிவைப் பார்க்கவும். அல்லது சர்ச் பாக்ஸில் Trouble shooting என்று டைப் செய்து என்டர் தட்டவும். பொதுவான பிரச்னைகள், நீங்கள் அமைத்துள்ள செட் டிங்ஸ், சிஸ்டம் கிளீனிங் போன்ற வழிகளில், பிரச்னைக் குத் தீர்வு கிடை க்கலாம். இதற்கு முன் இதே போல ஏற்பட்டிருந்தால், சர்ச் பாக்ஸில் Trouble shooting history என்று டைப் செய்து பார்க்கவும். இந்த விண்டோவின் இடது மேல் பக்க மூலையில் View All என்ற லிங்க்கில் கிளிக் செய்தால், இதற்கு முன் இது போல ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், அவற்றின் தன்மை மற்றும் தீர்வுகள் காட்டப்படும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: