Sunday, June 11அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

காதல், காதல், காதல் இது …

இது ஒரு ஜாலியான பதிவு. 

மொக்கப் பதிவை பிடிக்காதவர்கள்  இப்படியே எஸ்கேப் ஆயிடு ங்க…

இது டீன் ஏஜில் உருவாகும் காதலை மட்டுமே குறிப்பது அல்ல. இருவரும் சேர்த்து தனி த்து வாழ தகுதிபெறாத காத லே அறியாப் பருவக் காதல் எனப்படுகிறது. இந்த வயதில் தான் கண்டிப்பாக எல்லா மனி தர்களும் காதலில் விழுகிறா ர்கள். மனசுக்குப் பிடித்தவர் கள் என்று எவரையாவது அடையாளம் கண்டு கொள் கிறார் கள். காதல் என்பதை உயிரி னும் மேலாக நினைப்பார்கள். ஆனால் இந்தக் காலக்கட்டத்தில் காதலில் ஒரு மிகப் பெரிய குறை இருக்கும்.

அதாவது இன்று தான் பார்க்கும் ஓர் அழகி அல்லது அழகனைவிட சிறப்பாக இன்னொருவரைப் பார் க்க நேர்ந்தால், காதல் அப்படியே அவர் பின் ஓடிவிடும் அதுவரை இருந்த காதல் ஒத்துவராது என தனக்குள் முடிவு கட்டிவிட்டு அடு த்தக் காதலில் இறங்கி விடுவார் கள்.

தன் மனதில் தோன்றும் ஆசைகள் அனைத்திற்கும் உருவம் கொடு க்க நினைப்பார்கள். தன்னி டம் என் னென்ன தகுதிகள் இருக் கின்றன என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல், எதிரே இருப் பவரின் தகுதியினை மட்டுமே பார்ப்பார்கள்.

தனக்குப் பாடம் எடுக்கும் ஆசிரியர், ஆசிரியை, சினிமா நட்ச த்திரங்கள், விளையாட்டு விரர் கள் என காதலிக்கும் நபர்கள் இயல்பு வாழ்க்கையில் இல் லாதவர்களாகவும் இருப்பா ர்கள்.

இப்படிப்பட்ட நபர்களை மற்ற பிரிவில் சேர்க்காமல், மிக எளி தான வாழ்வினை சமாளிக்க முடியாதவர்கள் என்ற பிரிவில் அறிவியலாளர்கள் சேர்த்து விடு கிறார்கள்.

காதலை அல்லது காதலனை வாழவைப்பதற்கு அடிப்படைத் தே வையான வருமானம், மன உறுதி, உடல் உறுதி போன்றவை இல்லாதவர்கள் எல் லாம் இந்த வகையில் வருவார்கள்.

பணம் சம்பாதிக்காத வர்களுக்கு காதல் வர க்கூடாதா எனக் கேட்க லாம். காதல் வருவத ற்கு வருமானம் தடை யாக இருக்காது.

ஆனால் நாம் காதலில் வெற்றி பெறுவதைப் பற்றியும், திரும ணம் முடிப்பது பற்றியும், அதற்குப் பின்னரும் வாழ்நாள் முழுவ தும் காதல் தொடர்வதற் கான வழி சொல்லிக் கொ ண்டிருப்பதால், வரு மா னம் இல்லா தவர்கள் காதலின் அடுத்தக் கட்ட த்தை தொட முடியாது என்பது தான் நிஜம்.

எப்படி ஒரு டீன் ஏஜ் வய தில் திருமனம் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்படாதது என்பதில் சமூகம் உறுதி யாக இருக்கிறதோ, அப்படியே காதலில் விழுந்த ஆண் அல்லது பெண்ணிடம் வாழ்வதற்கு ஆதா ரத் தே வையான வருமானம் இல்லாத பொ ழுது, அந்தக் காதலும் ஏற்றுக்கெள்ளப் படாது.

வருமானம் இல்லாதவர்களும் டீன் ஏஜ் வயதினரும் காதல் செய் ய முழுத் தகுதி பெற்றவர்கள். காதல் செய்ய தகுதி படை த்தவர் கள் எனும் பொழுது காதலிக்க ப்படவும் இவர்களுக்கு உரிமை இருக்கி றது. ஆனால் வெற்றி?

டீன் ஏஜ் வயதில் காதல் என்பதை சட்ட மும், சமூகமும் ஏற்றுக் கொள்ளாது.

அதேபோல் வருமானம் இல்லாத பட்சத் தில் காதலின் அடுத்தக் கட்டத்தை தொட சம்பந்தப்பட்டக் காதல ர்களே விரும்ப மாட் டார்கள். அதனால் டீன் ஏஜ் காதலர்கள் எல் லாம் இந்த அத்தியா யத்தோடு ஜோராக கைதட்டி விடை பெற லாம். இதுவரை வரு மானம் இல்லை என்றாலும், வருமானத்தி ற்கு தீவிர முயற்சி எடுக்கும் காதலர்கள் தவிர, மற்றவர்களும் வெளியேறிவிட லாம். 
காதல்  பற்றி நீங்களும் சொல்லுங்களேன்…
இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: