Saturday, July 31அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விண்டோஸ் 7 கூடுதல் வசதிகளுடன், நவீன தொழில் நுட்பத்தில் இயங்குவதாக இருந்தாலும் . . .

இன்னும் பன்னாட்டளவில், கம்ப்யூட்டர்களில் பயன்படுத்தும் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டங்களில், விண்டோஸ் எக்ஸ்பி முதலி டம் கொண்டுள்ளது. விண் டோஸ் 7 கூடுதல் வசதிக ளுடன், நவீன தொழில் நுட்ப த்தில் இயங்குவதாக இருந்தா லும், கூடுதல் ஹார்ட்வேர் தேவை, சில புரோகிராம் களை ஏற்றுக் கொள்ளா நிலை, புதிய வகையிலான இன்டர் பேஸ் எனப் பல தடை களை விண்டோஸ் 7 கொண்டுள்ளதால், பெரும்பாலானவர் கள் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியையே (55%)தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பல நிறுவனங்கள் கூட, விண்டோஸ் 7 தொகுப் பிற்கு மாறினால், அதிக செல வாகும் என்ற நிலையில், தங் கள் பெர்சனல் கம்ப்யூ ட்டர் பணியினை விண்டோ ஸ் எக்ஸ்பி கொண்டே முடிக்கின் றனர். இன்னும் இது நன்றாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டுள் ளதே என்பது அவர்களின் வாதம். ஆனால், மைக் ரோ சாப்ட் விடாப்படியாக, எக்ஸ் பியை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் வேலையில் இறங்கியுள்ளது.

இது குறித்த பலத்த விவாதங்கள் கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களிடையே நடந்து வருகிறது. இன்னும் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி சிறப்பாகச் செய ல் படுகிறது என்பத ற்காக, அதனையே பின் பற்ற வேண்டியதில்லை. மோ ர்ஸ் முதலில் கொடு த்த, தந்தி அனுப்பும் மோ ர்ஸ் கோட் கூடத்தான் இன் னும் நன்றாகச் செயல் பட்டு பயன் தந்து கொண் டிருக்கிறது. அதற்காக, அதனையே வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியுமா என்று கேட்கி ன்றனர். விண்டோஸ் எக்ஸ்பியைக் காட்டிலும், விண் டோஸ் 7, மேக் ஓ.எஸ். எக்ஸ் மற்றும் லினக்ஸ் ஆப்பரே ட்டிங் சிஸ்டங்கள் மிகச் சிறப்பான பயன்பாட் டினைத் தருகி ன்றன. இவை கூடுதல் பாதுகாப்பு கொண் டவை; இவை அனைத் தும் நவீன ஹார்ட்வேர் மற்றும் சாப்ட்வேர் தொழில் நுட்பத் தினைக் கையாண்டு, நமக்கு அதிக பயன்களைத் தருகி ன்றன.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஸ்மார்ட் போன்களும், டேப்ளட் பிசிக்களும் பயன்படுத்தப்படு வது அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட நேரத்தில்தான் அலுவலக வேலை பார்ப்பது என்றில்லாமல், நாம் விரும்பும் நேரத்தில் பணியாற்ற இவை துணை புரிகின்றன. இதனால், இவை எந்நேரமும் நெட்வொர்க் கில் இணைக்கப் பட்டே உள்ளன. இந்த சாதனங்கள் எதிலும் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இயங்கு வதில்லை. வேலை நடை பெறாமலா இருக்கிறது என்று இந்த வல்லுநர்கள் கேட்கின்றனர்.

அடுத்தது, மாறினால் செலவு அதிகம் என்பது. உண்மை என்ன வென்றால், மாறாவிட்டால்தான் அதிகம் செலவு. தொடக்கத்தில் செலவு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், தொடர்ந்து நாம் நம் ஊழியர்களுக்கு நவீன தொழில் நுட்பத்தினைத் தந்தால்தான் அவர்கள் நல்ல முடிவினை நமக்குத் தர முடியும். மேலும் வர்த்தகம், அலுவலகம் என்று வருகையில், நம்முடன் போட் டியில் உள்ளவர்கள், நவீன தொழில் நுட்பத்திற்கு மாறுகையில், நாமும் மாற வேண்டியது நல்லது தானே.

சிலர் தாங்கள் உருவாக்கிய அலுவலகத் திற்கான சாப்ட்வேர் தொகுப்புகளை மாற்றி அமைக்கத் தயங்கி, இன்னும் விண்டோ ஸ் எக்ஸ்பி தொகுப்பினையே பயன்படுத்தி வருகி ன்றனர். இது மேம்போக்காகச் சரி என்றாலும், முன்னேற் றத்தினைக் கருதி, பழையதே போதும் என்ற எண்ணத்தைக் கைவிட்டு மாற வேண் டும்.

மைக்ரோசாப்ட் வரும் 2014 ல் எக்ஸ்பிக்குத் தரும் ஆதர வினை முற்றிலுமாக நிறு த்த இருக்கிறது. எக்ஸ்பி இய க்கத்தில் எந்த சாப்ட்வேர் புரோகிராமும் தயாரிக்கப் பட மாட்டாது. இதனால், தொடர்ந்து எக்ஸ்பியையே பயன்படுத்தி வந்தால், போ ட்டியில் நாம் தூசிக்குச் சம மானவர்களாக மாறிவிடுவோம் என்று பலர் எச்சரிக்கை தந்து ள்ளனர்.

மேலும் அண்மையில் மைக்ரோசாப்ட் வெளியிட்ட இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் தொகுப்பு 9, எக்ஸ்பியில் இயங்கா நிலை யில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, பரவலாக எதி ரான கருத் துக்கள் வந்தாலும், மைக்ரோசாப்ட் இந்த முடி விற்கு வருந்து வதாகத் தெரிய வில்லை. தன் முடிவில் மிக உறுதியாக நிற்கிறது. பத்தா ண்டுகளுக்கு முன்னால் உரு வாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்ட த்தின் அடிப்படையில், இனிமேல் எதுவும் புதிய ஒன்றை அமைக்கக் கூடாது என்று இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் தொகுப்பினை உரு வாக்கிய குழுவின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால் இந்த ஒன்றைத் தான் கூகுள் மற்றும் பயர் பாக்ஸ் வழங் கும் மொஸி ல்லா ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டன. தங்களின் புதிய பிரவு சர்கள், விண் டோஸ் எக்ஸ்பி யிலும் செயல்படும் வகையில் அமைத்து ள்ளனர். இதனால், பலர் இன்டர்நெட் எக்ஸ் புளோர ரிலிருந்து இந்த இரண்டு பிரவுச ர்களில் ஒன்றுக்கு மாறும் சூழ்நிலை ஏற் பட்டு வருகிறது. இருப் பினும் மைக்ரோசாப்ட் தன் நிலையி லிருந்து மாறுவதாக இல்லை. மக்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் பதிப்பு 9 மற்றும் விண்டோஸ் 7 செயல்பாடுகளைக் கண்டு, எக்ஸ்பியை விட்டு வெளியேறுவார்கள் என்று உறுதியாக நம்புகிறது.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதைவி2விருட்சம் வரவேற்கிறது.
இதை உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: