Tuesday, July 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பற்கள் நம் சொத்து!

சிறிய வயதில்தான் சொத்தை ப் பற்கள் வர அதிக வாய்ப்பு ண்டு. எனவே அதிக கவனம் சிறிய வயது குழந்தைகளிடம் தான் தேவை. முக்கியமாக தாய்ப்பால் மற்றும் புட்டிப் பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் வாயில் பாட்டிலை கடித்துக் கொண்டே தூங்கி விடுவதுண் டு.

தாய்ப்பாலில் சர்க்கரை கிடையாது. தாய்ப்பாலுக்குப் பதிலாக நாம் கொடுக்கும் பசும்பால், புட்டிப் பால் முதலியவற் றில் நாம் சர்க்கரையை சேர்த்துதான் கொடுக்கிறோம். இது சரியல்ல. சர்க்கரை சேர்க்காமல் அப்படியே தான் கொடுக்க வே ண்டும்.

குழந்தைகள் பாட்டிலைக் கடித்துக் கொண்டே தூங் கும்போது பால் மற்றும் பழச் சாற்றில் இருக்கும் சர்க்கரை நீண்ட நேரமாக வாயிலேயே இருக்கிறது இது தான் சொத்தைப் பல்லையும், பல்லில் துவாரத்தையும் உண்டா க்கும்.

தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந் தைகளுக்கு ஒவ்வொரு முறை பால் கொடுத்து முடி த்த பின்பும் ஒரு சுத்தமான மெல்லிய ஈரத் துணியை ஆட் காட்டி விரலில் சுற்றிக்கொண்டு குழந்தையின் ஈறுகளை நன்கு சுத்தம் பண்ணிவிட வேண்டும்.

என்றைக்கு குழந்தையின் வாயில் பற்கள் தெரிய ஆரம் பிக்கிறதோ அன்றைய தேதியிலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு பிரஷ் பண்ண ஆரம்பித்து விட வேண் டும். பிரஷ் கொண்டு அல்ல, நான் ஏற்கனவே சொல்லியபடி மெல் லிய சுத்தமான ஈரத் துணியை வைத்துதான். இவ்வாறு சுத்தம் பண்ணும்போது குழந்தை நமது விரலை கடிக்கவும் கூடும். தப்ப ல்ல. அதிலும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமல்லவா! எல்லா பற் களும் முளைத்த பிறகு பல் துலக் கலாம் என்று நினைக்காதீர்கள்.

நிறைய குழந்தைகள் கை சப்பு வதை நாம் பார்த்திருப்போம். குழந்தைகள் கை சப்புவது ஒரு இயற்கையான காரியம் தான். குழந் தைகளுக்கு நிரந்தர பற்கள் முளைப்பதற்கு முன்பு இந்த கை சூப்பும் பழக்கம் நிறுத்தப்பட வே ண்டும். சில குழந்தைகள் மூன்று அல்லது நான்கு வயதிற்குள் தானாகவே நிறுத்திவிடும்.

சில குழந்தைகள் பத்து வயதை தாண்டிய பின் கூட விரல் சூப் பும் பழக்கத்தை விடாது. விரல் சூப்பும் பழக்கம் நிறுத்தப்பட வில்லை யென்றால் பால் பற்கள் விழுந்து நிரந்தர பற்கள் முளைக்கும் போது பல் சீராக வரிசை யாக வளராமல் இடுக்குப்பல் மற் றும் தெத்துப்பல் என்று பற்கள் தாறுமாறாக வளர ஆரம்பித்து விடும். இதனால் பற்களில் நிறைய பிரச்சினைகள் பின்னாளில் வர வா ய்ப் புண்டு.

நாம் சொல்வதை புரிந்துகொள்ளும் பக்குவம் வந்த நாளிலிருந்தே குழந் தைகளுக்கு பற்களை சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள் வது எப்படி என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொடுக்க வே ண்டும். பல் டாக்டரைச் சந்தித்து பற்களை பிரஷ் கொண்டு எப்படி துலக்க வேண்டும் என்பதை நீங்களும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கள்.

நாம் தினமும் பல் துலக்குகி றோம். ஆனால் நாம் பல் துலக்குகிற முறை சரியா னதா என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வே ண்டும். சராசரியாக நூறு பேரில் சுமார் பத்துப் பேர்தான் சரியா ன முறையோடு பல் துலக் குகிறார்கள். மீதி தொண்ணூறு பேரும் பல் துலக்கியாக வேண் டுமே என்ற கடமைக்காக தினமும் பல் துலக்குகிறார்களே தவிர, சரியாக முறையாக ஒழு ங்காக பல் துலக்குவதில் லை.

குழந்தைகளுக்கு உறுதி யான நல்ல பற்கள் வளர சத்தான உணவு மிகமிக முக்கியம். கால்சியம், புரோட்டின், வைட்டமின் சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் பற்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை.

தொண்ணூறு சதவீத நோய்கள் பற்களுக்கு இடையில் தங்கும் உண வுத் துண்டுகளாலும், பிரஷ்ஷின் முனை உள்ளே நுழைய முடியாத இடங்களில் தேங்கும் பாக்டீரியா கிருமி களாலும்தான் ஏற்படுகின்றன.

நான்கில் மூன்று பேருக்கு ஏதாவ தொரு கால கட்டத்தில் பற்களை சுற் றியுள்ள ஈறுகளில் நோய் ஏற்படு கிறது. இதை ஆரம்பத்திலேயே சரி வர கவனிக்காவிட்டால் பல்லுக்கு சரியான பலம் கிடைக்காமல் பல் விழுந்துவிட வாய்ப்புண்டு.

பல் ஈறு வீங்கியிருந்தாலோ, ஒரு பக்க கன்னம் வீங்கியிருந் தாலோ வாய் நாற்றம் அடித் தாலோ பல் ஈறுகளின் இயற்கை யான நிறம் மாறியிருந்தாலோ பற்களின் அடிப்பகுதியி லுள்ள ஈறு பல்லை விட்டு விலகி யிருந்தாலோ, ஒரு பல்லுக்கும் அடுத்த பல்லுக்கும் இடையி லுள்ள இடைவெளி அதிகமா கியி ருந்தாலோ, பற்கள் ஆட்டம் கொடுத்தாலோ, பல் லைக் கடிக்கும் பழக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலோ, ஈறுகளில் நோய் இருக்கிற தென்று கண்டுபிடித்து விடலாம்.

பற்களைச் சிதைக்கும் பாக்டீரியா கிருமிகள் எல்லோருடைய வாயிலும் இருக்கும். வாயிலுள்ள எல்லாப் பற்களின் மேலும் கண்ணுக்குத் தெரி யாத மெல்லிய திரை போன்ற ஒரு படலம் உண்டாகும். இந்தப் படலத் தோடு பாக்டீரியா கிருமிகளும், வா யில் தங்கியிருக்கும் உணவுத் துகள் களும் சேரும். இதற்கு `பிளாக்’ என்று பெயர்.

ஒழுங்காக பல் துலக்கிக் கொண்டும், வாய் கொப்பளித்துக் கொண்டும் இருந்தால் பிளாக் பாதிப்பு ஏற்ப டாமல் தடுக்கலாம். பிளாக் சொத்தைப் பற்களையும், ஈறு நோய் களையும் ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்டவை.

பல் ஈறுகளில், ஏற்படும் நோயை முத லிலேயே கண்டுபிடித்து சிகிச்சை அளிக் காவிட்டால் இந்த பல் இடுக் குகளில் தங்கும் அழுக்கும், கறையும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து பல் லும், ஈறும், சேரும் பகுதியில் அதிக மாக சேர்ந்து கடினமாகி காறை என்று சொல்வோமே, அது சேர ஆரம்பி த்து விடும். அதிலும் சர்க்கரை வியாதியு ள்ளவர்கள் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். இந்தக் காறை மற்றவர் களைவிட சர்க்கரை வியாதிக்காரர் களுக்கு மிக வேகமாக படி ந்து பற்களை வலுவிழக்கச் செய்து விடும்.

சில பேருக்கு இந்தக் காறை கல் மாதிரி ஆகி பல்லோடு சேர்ந்து பதிந்து விடும். இது பார்ப்பதற்கு பல் அழகையே கெடுத்துவிடும். மிகப்பெ ரிய படிப்பு படித்தவர்கள் மிகப்பெரிய உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள், மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் இவர்கள் எல்லோ ருமே தினமும் பல் துலக்கு வார்கள். நல்ல சத்தான உணவை தினமும் சாப்பிடுவார்கள். எல்லாம் ஒழுங்காக தினமும் நடக்கும். ஆனா ல் அவர்கள் வாயின் உள்பகுதியை கண்ணாடி மூலம் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். அப்படிப் பார்த்தால்தான் பற் களின் உள்புறத்தில் லேசான மஞ்சள் கலரில் பற்களின் அழகை யே கெடுத்து காறை படிந்திருப்பது தெரியும். அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந் தாலும் இந்தக் காறை யைப் பார்த்தபின் அவர் கள் பற்களை நன்றாக பரா மரிக்கவில்லை என்பது தெரிந்துவிடும்.

பற்களின் உட்பக்கத்தை கண்ணாடி மூலம் பார்க்க இவர்களுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை. நேர மும் இல்லை. சில பேருக்கு பற்களின் வெளிப் பக்கத்திலேயே கூட இந்தக்காறை படிந்து பார்ப்பதற்கு மிகமிக அசிங்கமான ஒரு தோற்றத்தை உண்டுபண்ணும். பல் டாக்டரிடம் போய்தான் இதை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதைவி2விருட்சம் வரவேற்கிறது.
இதை உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்


Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: