Monday, June 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விக்கிலீக்ஸ் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்: வன்னிப் போரின் இறுதிக்கட்டம்

மேற்குலகின் இராஜதந்திரிகள் 2009 ஆம் ஆண்டின் முதல் 5 மாதங்களும் இலங்கைத் தீவின் போரினை முடிபுக்குக் கொண்டு வருவதற்கு எவ்வாறு முனைப்புடன் முயன்றனர் என்பதை வெளிப் படுத்தும் 38 வரையான-விக்கிலீக்ஸ் ஊடாகக் கசிந்துள்ள அமெரிக்க வெளி யுறவு அமைச்சக ஆவணங்களை நோர்வேயின் ஆப்தன்போஸ்தன் நாளி தழ் வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக ஆபதன்போஸ்தன் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையின் தமிழ கத்தினை இங்கே முழுமையாகத் தரு கின்றோம். 2009 மார்ச் மாதம் அமெரிக்க தூதுவர் ரொபேர்ட் ஓ பிளேக் போரினால் பாரிய மனிதாபிமான அழிவு ஏற்படும் என எச்சரித்திருந்தார். அரசாங்கப் படைகள் அதே தீவிரத்தில் போரை த் தொடருமானால் பல்லாயிரக்கணக்கான பொது மக்கள் பலியா க நேரிடும் எனவும்,அது அனைத்துலகின் கண்டனங்களுக் கும் போர் மீறல்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கும் இட்டுச் செல்லுமென பிளேக் இலங் கையின் அன்றைய வெளியு றவு அமைச்சருடனான சந்தி ப்பின் போது எச்சரித்துள் ளார்.

அதேநேரம் விடுதலைப் புலி களின் தலைமையுடன் தொட ர்புகளைக் கொண்டி ருந்த ஒரேயாரு மேற்குலக நாடான நோர்வே போரில் விடுத லைப் புலிகளின் தோல்வி உறுதிசெய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் பேரழிவு ஏற்படுவதற்கு முன்னர் சரணடையுமாறு அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லிக் கொண் டிருந்தது. ஆனால் விடுதலைப் புலி கள் அதற்குச் செவிசாய்க்கவில்லை.

இரத்தக்களரியைத் தடுப்பதற்கு நாங்கள் முழுமூச்சாகச் செயற் பட் டோம். எங்களால் இயன்றதைச் செய் ததாகவே உணருகின் றோம். ஆனபோதும் பல்லாயிரக்கணக்கில் மக்கள் கொல்லப் பட்டதைப் பார்க் கும் போது மிகவும் விரக்தியாக இருந்தது என் கிறார் இலங்கை க்கான அன்றைய நோர்வே தூதுவர் ரோர் ஹார்ரெம். போர் வலயத்திற்குள் பொதுமக்கள் எவருமே இல்லை என 2009 மே மாதம் இலங்கையின் பாதுகாப்பு அமை ச்சகம் அறிவித்தது. அந்தக் கூற்று உண்மையல்ல என்ப தையும் பல்லா யிரக்கணக்கில் பொதுமக்கள் உயிராபத்திற்குள் சிக்கி யிருப்பதையும் எடுத்துரைக்கும் பல்வேறு அறிக்கைகள் அமெரிக் கக் தூதுவருக்குக் கிடைக்கப் பெற் றுள்ளன.

பேரழிவைத் தடுக்கும் நோக்கில் இலங் கை அரசங்கத்தின் உயர் மட்ட அதிகாரிகளுக்கு பிளேக் தொலைபேசி அழைப்புகளை மேற் கொண்டார். காயப்பட்ட வர்கள் மற்றும் இறந்தவர்களை வெளி யில் எடுத்து வருவ தற்கான அனுமதியை அனைத் துலக செஞ்சிலுவைச் சங்கத் திற்கு வழங்க முடியாது என அரச தலைவரின் ஆலோ சக ரும் அவரது சகோதரருமான பசில் ராஜபக்ச பிளேக் கிடம் தெரிவித்துள்ளார். அனைத்துலக செஞ்சிலுவைச் சங்கத் திடம் சரணடைவதற்கு தயாராகவுள்ளதாக விடுதலைப் புலிகளின் தலைமை நோர் வேக்கு கூறியிருந்ததாகவும் சரணடைவை மேற்கொள்ள செஞ்சிலுவைச் சங்க உலங்கு வானூர்தியை அனுப் புமாறும் பாதுகாப்புச் செய லர் கோத்தபாய ராஜபக்ச விடம் பிளேக் கேட்ட போது, இப்போது நாங்கள் அந்த கட்டத்தை கடந்து விட்டோம் என்று கோத்த பாய பதிலளித்துள்ளார்.

பேரழிவைத் தடுப்பது தொடர்பாக கொழும் பிலி ருந்த ராஜதந்திரிகள் கொண்டிருந்த கருத்தினையே உலகெங்கும் பலரும் கொண் டிருந்தனர். நோர்வே வெளியுறவு அமைச் சகத்தின் தலைவர் ஜான் எக்லாண்ட் அக்கருத்தினை கொண் டிருந்தவர்களில் ஒருவரா வார். இது ஏலவே எச்சரிக்கப்பட்ட, அதேவேளை அனைவரும் தடுத்து நிறுத்தத் தவறிய பேரழி வின் வரலாறு. இது அனைத்துலக சமூகத் திற்கு சாதகமாக ஒரு வரலாறு அல்ல என்றார் அவர். 2009இன் ஆரம்பத்திலிருந்து போர் முடி புக்கு வந்த மே 18 வரையான காலப்பகுதி களிலும் அதன் பின்னர் நடந்தேறிய முக்கிய சம்பவங்களை விக்கி லீக்ஸில் இருந்து ஆப்தன் போஸ்தன் கால வரிசையில் தொகுத்து வெளி யிட்டு ள்ளது. அவை வருமாறு, 5 பெப்ரவரி 2009 : தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்துவது கடி ன மாகி வருவதாக இலங் கைக்கான நோர்வே தூதுவர் ரோர் ஹார் ரெம் அமெரிக்க ராஜதந் திரிகளுக்கு தெரிவிக் கின்றார்.

5 மார்ச் 2009 : விடுதலைப் புலிகள் தாம் முறியடிக்கப்பட்டு விட்டதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதேவேளை சரணடைவினை ஒரு தெரிவாக ஏற்றுக்கொள்ளத் தயார் இல்லை. பொது மக்கள் தங்கி யுள்ள இடங்களை நோக்கி இலங்கைப் படைகள் ஆட்லொறி தாக் குதல் களை மேற்கொள்வதை பசில் ராஜபக்ச ஒப் புக்கொள்கிறார் போன்ற தகவல்களை ரோர் ஹார்ரெம் அமெரி க்க அதிகாரிக ளுக்கு தெரிவிக்கி ன்றார்.

19 மார்ச் 2009 : அரசாங்கம் பல்லாயி ரக் கணக்கான பொதுமக் களை பலி யாக்க முனைவதாகவும் அவ்வாறு நிகழுமானால் அனைத்துலக கண்டன ங்களுக்கும் போர் மீறல் குற்றச் சாட்டுகளுக்கும் அது இட்டுச் செல்லும் என அமெரிக்கத் தூதுவர் ரொபேர்ட் பிளேக், இலங்கை வெளியுறவு அமை ச்சர் போகொல்லாகமவை எச்சரிக்கிறார்.

27 ஏப்ரல் 2009 : இலங்கையின் வெளி யுறவு அமைச்சர் போகொ ல்லாகம இணைத் தலைமை நாடுகளான அமெரிக்கா, ஐரோப் பிய ஒன்றியம், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளை சந்திப்பதற்கான அழைப்பினை விடுக்கிறார். இணைத்தலைமை நாடுகள் அங்கம் வகிக் கும் நோர்வே அழைக்கப்படவில்லை. இ ணைத் தலைமை நாடுக ளில் ஒன்றாக இனி நோர் வே பார்க்கப்படமாட்டாது என போகொல்லாகம தெரி வித்தார். ஏனைய மூன்று நாடுகளின் கடும் எதிர்ப் புக்குப் பின்னர் தனது நிலைப் பாட்டை மாற்றுவதாக அவர் கூறினார்.

5 மே 2009 : செய்ம்மதி மூலம் பெறப் பட்ட ஒளிப்படங்கள் மகிந்த ராஜபக்­விற்கு அமெரிக்காவினால் காட்டப்படுகின்றது. பொது மக்கள் தங்கியிருந்த பாதுகாப்பு வலயங்களுக்குள் ஆட்லெறித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்ட தடயங்கள் ஒளிப்படங்களில் காண் பிக்கப்படுகின்றது. போர்க்கள நி லைமைகள் தொடர்பாக தன்னை விட அமெரிக்காவுக்கு அதிக தகவல்கள் தெரிந்திருப் பதாக மகிந்த ராஜபக்­ ஒப்புக் கொள்கிறார். அவரது ஜென ரல் களால் மேற்கொள்ளப்படும் படை நடவடிக் கைகள் தொடர் பாக ராஜபக்­விற்கு எந்தள வுக்கு தெரியும் என அமெரிக்க ராஜதந்திரி கள் மத்தியில் கேள்வி எழுகின்றது.

7 மே 2009 :

தனது நேரத்தின் 60 விழுக் காட்டினை இலங்கை விவகா ரங்களுக்கு செலவிடுவதாக பிரித்தானிய வெளியுறவு அமைச்சர் டேவிட் மிலிபான்ட் தெரிவிக் கின்றார்.

13 மே 2009 : இலங்கை அரசா ங்கத்தை பொய்யர்கள் எனக் கூறிய மிலிப்பான்ட் தமிழ் பொதுமக்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களுக்கு எதிராக அனைத்துலக சமூகம் குரல் எழுப்ப வேண்டும் என் கிறார்.

13 மே 2009 : இலங்கை விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கைகளை ஐ.நா. பாதுகாப்பு அவை மேற்கொள்ளாதுவிடின் அது ஒரு வரலா ற்றுத்தவறு என மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத் துகின்றது. பாது காப்பு அவையின் ஒரு அமர்வில் அமெரிக்கா, பிரித்தானியா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியன தீர் மானம் நிறை வேற்ற முயன்றபோது சீன மற் றும் ரஷ்யா எதிர்க்கிறது.

15 மே 2009 : போர்ப்பகுதியில் படைத் துறைத்தலைமை மேற் கொள்ளும் நடவடிக் கைகள் தொடர்பாக மகிந்த ராஜபக்­, பசில் ராஜபக்­ மற்றும் கோத் தபாய ராஜபக்­ ஆகியோ ருக்கு சரியான முறை யில் அறிவிக் கப்படு கிறதா என்பது தொட ர்பாக இந்திய வெளி யுறவு ஆலோசகர் சிவ் சங்கர் மேனன் சந்தேகம் கொள்கிறார்.

17 மே 2009 : பேரழிவைத் தடுக்கும் நோக் கில் இலங்கை அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு பிளேக் தொலைபேசி அழைப் புகளை மேற்கொண்டார். காயப்பட்டவர்கள் மற்றும் இறந்தவர்களை வெளியில் எடுத்து வருவதற்கான அனுமதி அனைத்துலக செஞ் சிலுவைச் சங்கத்திற்கு வழங்க முடியாது என ஜனாதிபதியின் ஆலோ கரும் அவரது சகோ தரரு மான பசில் ராஜபக்­ பிளேக் கிடம் தெரி வித்துள்ளார்.

>26 மே 2009 : ரொபேர்ட் ஓ பிளேக் இலங் கையிலி ருந்து விடைபெறுகிறார். சமாதானத் தை வெல்லு மாறு தனது இறுதி வேண் டுத லில் அரசாங்கத்திற்கு வலியுறுத்துகின்றார். தமிழீழ விடுத லைப் புலிகளின் அரசியல் தலைவர்கள் சரணடையச் சென்ற போது சரணடைவை உறுதிப்படுத்த எதையுமே செய்யவில்லை என வெளியுறவு அரசியல் ஆலோசகர் பாலித ஹோகன முன்னர் தெரி வித்தார். ஆனால் பிறிறொரு சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு முர ணாக ஹோகன கூறியமையை பிளேக் கவனத்தில் எடுத்து ள்ளார்.

27 மே 2009 : ஐக்கிய நாடு களின் அவை யின் செயலா ளர் நாயகம் பான் கீ மூன் இலங்கைக்கு பயணம் மேற் கொள்கிறார். இடம் பெயர்ந்த மக்கள் தங்கவைக்கப்பட்டி ருந்த முகாம்களின் நிலை மைகள் மிக மோச மாக உள்ள தாக அவர் கூறுகிறார்.

01 யூன் 2009 : அடுத்த ஐந்து ஆண்டு களில் படைத்துறை ஆள ணிகளை இரட்டிப் பாக்கும் திட்டத்தினை அரசாங்கம் கொண்டி ருப்பதாக பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் இரகசிய ஆவணத் திலிருந்து தெரிய வருகின் றது.

15 யூலை 2009 : அனைத்துலக மனி தாபிமான சட்டங்களை இலங் கை அரச படை கள் கடுமையாக மீறியதாக அனைத்துலக செஞ்சிலுவைச் சங்கம் தெரிவித்தது. பொது மக்களுடன் கலந்தி ருந்ததாக விடுதலைப் புலிகள் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் புலிகள் பொதுமக்களை மனி தக் கேடயங்க ளாக பயன் படுத்தினரா என்பது தொடர் பாக முடிபெடுப்பது கடினம் என செஞ்சிலுவைச் சங்கம் தெரிவித்தது. செஞ்சிலுவை ச்சங்கம் உட்பட்ட ஏனைய தொண்டு நிறுவனங்களை காயப்பட்டவர்களுக்கு மரு ந்து வழங்கும் மற்றும் குருதி செலுத்தும் பணிகளை முன்னெ டுக்க விடாது அரசாங்கம் தடுத் துள்ளது. எனவே இறந்த சிறுவர்களின் தொகையை கணக்கி டுவதை தாம் கைவிட்டதாக செஞ்சிலுவைச்சங்கத்தின் தெற் காசியத் தலைவர் கூறுகிறார்.

31 ஓகஸ்ட் 2009 : அமெரிக்க வெளியு றவு அமைச்சகத்தைச் சேர்ந்த போர்க்குற்றங் களுக்கான பொறு ப்பதிகாரி கிளின் வில்லி யம்சனுக்கும் நோர்வேக்கும் இடை யில் ஒஸ்லோ வில் சந்திப்பு நிகழ்கிறது. போர்ப்பகுதியில் அமெரி க்காவின் பிரசன்னம் இல்லா திருந்த மையால் போர் மீறல்கள் தொடர்பான தடயங் கள்-சாட்சியங்களை பெறு வதில் சிக்கல்கள் இருப்பதா கவும் கூறிய கிளின் வில்லியம் சன் இறுதி நாளில் நடந்தவை தொடர்பான தகவல் களை நோர்வேயிடம் கேட்டிருந்தார். விடு தலைப் புலிகளின் அரசியல் தலைமை மீதான கொலைகள் சந்தே கத்திற்கிடமானவை என நோர்வே இராஜ தந்திரிகள் தெரிவித் துள்ளனர்.

18 செப்ரம்பர் 2009 : அமெரி க்காவின் நிலைப்பாடு தொட ர்பாக தான் குழப்பம் அடைந்துள்ளதாக மகிந்த ராஜபக்­ விசனம் கொள் கிறார். பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்குமாறு முதலில் கூறி ய அமெரிக்கா, தான் அதைச் செய்து முடித்து ள்ள போது விமர்சி ப்பதா கவும் அமெரிக்க ராஜதந்திரிகளிடம் ராஜபக்­ கூறு கிறார்.

26 ஓக்டோபர் 2009 : போர் மீறல்கள் தொடர்பான அமெரிக்க செனட் அவையின் அறிக்கையைப் பெறுவதற்கு இலங்கை அர சாங்கத்தின் எந்தவொரு பிரதிநிதியும் முன் வரவில் லை.

17 டிசம்பர் 2009 மகிந்த ராஜ பக்ச நாட்டை தவறான பா தையில் இட்டுச் சென்று விட்ட தாக இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரி கா குமாரதுங்க குற்றம் சாட்டு கிறார். ராஜபக்­ குடும்ப த்தினை படிப்பறிவற்ற – பண் பாடற்ற பாதகர்கள் என வர்ணி க்கி றார். நாட்டின் அரசியல் காலநிலை பழி வாங்கல் அச் சுறுத்தல் நிலைக்குள் தள்ளப்ப ட்டுள்ளதாக வும் எவருமே அரசாங்கத்தை விமர்சிக் கும் நிலையில் இல்லை எனவும் கவலை தெரி விக்கின்றார்.

2 பெப்ரவரி 2010 : சரணடைய முனைந்த போது விடுதலைப்புலி களின் அரசியல் தலைவர்கள் படுகொலை செய்யப் பட்டதான குற்றச்சாட்டு பொய்யானது என பாதுகாப்புச் செயலர் கோத்த பாய ராஜபக்ச தெரிவிக்கின்றார். இந்த விபரங்களை விக்கிலீக் ஸ் ஆவணங்களை மேற்கோள்காட்டி நோர்வே நாளிதழ் ஆப்தன் போஸ்தன் தனது கட்டுரையில் வெளியிட்டுள்ளது.

http://www.ndpfront.com/?p=19815 – என்ற இணையத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட செய்தி

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: