Monday, June 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தூங்கும்பொழுது மனதில் அமைதியை உண்டாக்கும் சில மின்காந்த அலைகள்

தூக்கத்திற்கும் மூளைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு. நாம் தூங்கும் பொழுது நம் மூளையின் முக்கிய பாகங்களும் சற்று ஓய்வெடுக்கின்றன. மூளை சரியாக ஓய்வெடுக்க வில் லையெ னில், நம்மால் நிம்ம தியாக தூங்க முடியாது. எப் பொழுதாவது தூக்கம் வரா மல் இருப்பது இயற்கையான ஒன்று தான். ஆனால், தொட ர்ந்து தூக்கம் வராமல் இரு ந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டியது அவசியம். மன அழுத்தம், மனச்சோர்வு, பயம், நாள மில்லா சுரப்பிகளின் குறை பாடுகள், பாலுறவு சிக்கல்கள், குடும்பச் சூழ்நிலை, கடன் தொல்லை, உடலின் அதிக உஷ்ணம் போன்றவற்றால் தூக்கமின்மை ஏற்படுகிறது. தூக்கத் தை சீராக ஏற்படுத்துவதும், தூங்கும் பொழுது மனதில் அமைதி யை உண்டாக்குவதும் சில மின்காந்த அலைகளே.

மூளை பகுதியில் இருந்து சுரந்து, உடலின் அனைத்து உறுப் புகளையும் கட்டுப் படுத்தி, பலவிதமான ஹார் மோன்களையும் என் சைம் களையும் செவ்வனே பணி செய்ய உதவும் ஆல்பா, பீட்டா, தீட்டா போன்ற மின் அலைகள் நமது தூக்கத் திற்கு பெரிதும் உதவு கின் றன. இவற்றில் ஆல்பா அலைகள் அமைதி யான, ஆழ்ந்த தூக்கத் திற்கு பேருதவி புரிகின்றன. ஆசனம், பிராணாயாமம், தியானம் போன்ற வற்றின் மூலமாக இந்த அலைகளை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். தூக்கத்தை தருவ தற்காக உட்கொள்ளும் மரு ந்துக ளால் ஆண்மைக் கு றைவு, கை, கால் நடுக் கம், நரம் புத்தளர்ச்சி மற் றும் கடும் சோர்வு ஆகிய வை உண் டாவதால் அவற்றை தவிர் த்து, யோகாவில் கவ னம் செலுத்துவது நல்லது.

நாம் சரியாக தூங்காவிட்டால் ரத்தக்கொதிப்பு, மனச்சோர்வு, கண் களை இழுத்து பிடிப்பது போன்ற உணர்வு, கண் சிவப்பு, கோபம், கை, கால் நடுக்கம், தூக்கம் இடையில் கலைந்தவுடன் மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டுமென்ற உணர்வு, கொட் டாவி, கண், மூக்கு மற்றும் வாய் பாதையில் ஒரு வறட்சி, உச்சந் தலையில் சூடான சட்டியை கவிழ்த்து வைத்தது போன்ற உணர்வு, கண்ணை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வீங்கி, கன்னங்கள் ஒட்டிப்போதல், அல்சர், தலை வலி மற்றும் பலவித உடல் உபாதைகளும் சுறுசுறுப்பி ன்மையும் உண்டாகின்றன. உடல் மற்றும் மனதை குளிர்ச்சி ப்படுத்தி, மூளைக்கு அமைதியை ஏற்படுத்தி, தூக்கத் தை உண் டாக்கும் அற்புத மூலிகை மருவு. ஓரிகானம் மேஜ ரேனா என்ற தாவரவியல் பெயர் கொண்ட லேமி யேசி யே குடும்பத்தை சார்ந்த மருவு செடிகள் விவசாயப் பயிராகவும் வளர்க்கப் படுகி ன்றன. இதன் இலைகளி லுள்ள நறுமண எண்ணெய், சாபினின், கார் வக்ரால் மற் றும் பல டெர் பின்கள், பிளேவனாய்டுகள் மத்திய நரம்பு மண்ட லத்தை அமைதிப் படுத்தி, ஆழ்ந்த தூக்கத்தை உண்டாக் குவ துடன், மன இறுக்கத்தையும் குறைக்கின்றன.

ருவு இலை மற்றும் சிறு பூக்களை ஒரு துணியில் முடி ந்து, தலையணை போல் வை த்து உறங்க தூக்கம் உண் டாகும். அது மட்டுமின்றி அறை முழுவதும் நறுமணம் வீசும். மருவு இலை களை இடி த்து, சாறெடுத்து, சம அளவு நல்லெண்ணெயிலிட்டு காய் ச்சி எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை தலையில் தேய்த்து, குளித்து வர இரவில் நன்கு தூக்கம் உண்டாகும். தலைக்கு தேய்க்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் மருவு இலைகளை ஊற வைத்து மாலையில் தலையில் தேய்த்து வந்தாலும் தூக்கம் உண்டாகும்.

வாயுக்களைஅடக்கலாமா?: அபான வாயு, தும்மல், சிறுநீர், மலம், கொட்டாவி, பசி, தாகம், இருமல், பெருமூச்சு, தூக்கம், வாந்தி, கண் ணீர், காம இச்சை மற்றும் சுவாசம் ஆகிய பதினான்கும் உடலின் இயல் பான வேகங்கள் என்று சித்த மருத் துவம் குறிப்பி டுகிறது. இவற்றை அடக்குவதால் நோய்கள் உண் டாகும். அபான வாயுவை அடக்குவதால் மார்பு வலி, வயிற் றுவலி, உடலில் குத்தல், மலம், சிறுநீர் தடை, பசி மந்தம் உண் டாகும். தும்மலை அடக்குவ தால் தலைவலி, முகம் கோ ணல், இடுப்பு வலி உண்டா கும். சிறுநீரை அடக்குவதால் நீரடைப்பு, நீர்த் தாரை புண், உறுப்பு சோர்வு உண்டாகும். மலத்தை அடக்குவதால் முழ ங்கால் வலி, கபம், தலை வலி, உடல் பலகீனம் உண் டாகும். கொட்டாவியை அடக்கினால் முகவாட்டம், செரியாமை மற்றும் புத்தி மங்கல் ஏற்படும். பசி மற்றும் தாக த்தை அடக்கினால் உடல் முழுவதும் குத்தல், உடல் இளைத்தல், முகச்சோர்வு மற்றும் மூட்டு வலி உண்டாகும். இருமல் மற்றும் பெரு மூச்சினை அடக்கினால் மூச்சில் துர்நாற்றம், இதய நோய், வயிற்றுப் புண்கள், மயக்கம் மற்றும் நடுக்கம் உண்டாகும். தூக்கத்தை அடக் கினால் தலைவலி, கண் சிவப்பு, செவிட்டுத் தன்மை உண்டாகும். வாந்தியை அடக்கினால் தோலில் தடிப்பு, கண் நோய், இருமல் உண்டாகும். கண்ணீரை அடக்கினால் மார்பு வலி, பீனிசம், ரோமக் கால்களில் புண்கள், அல்சர் உண்டாகும். காம இச்சையை அடக் கினால் திடீர் சுரம், மூட்டுகளில் வீக்கம், இரவில் இந்திரியம் வெளி யேறுதல் ஆகிய னவும், மூச்சை அடக்கினால் இருமல், சுவையின்மை, வெட்டை என்னும் உடல்சூடு ஆகியன ஏற்படு மென சித்த மருத் துவ நூல்கள் எச்சரிக்கை செய்கின்றன.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: