Wednesday, January 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை கவர… சில வழிகள்

வீட்டில் செய்யும் சமையல் முதல் ஹோட்டலில் உண்ணும் உணவு வரை எதிலு மே சுவையும், அழகு ணர்ச்சியும் வேண் டும் என்று நினைப்பது மனி தர்களின் இயல்பு.

புதிதாக திருமணமா ன தம்பதியர்களுக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பு சற் று அதிகமாகவே இரு க்கும். சமையலாகட்டும், தாம்பத்ய மாகட்டும் எதிலுமே அழகுணர்ச்சியோடு கொஞ்சம் கற்பனை உணர்வும் கல ந்திருந்தால் அதன் சுவையே அலாதி தான்.

என்ன செய்தால் பிடிக்கும் என்று குழம்பித் தவித்து தினசரி புதிது புதிதாக ஏதாவது முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவரா நீங்கள்? அப்படி என்றால் இது உங்களுக்கானதுதான். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை கவருவதற்காக கூறப்பட்டுள்ள சில வழிமுறை பின்பற்றிப் பாருங்கள்

கற்பனையை வெளிபடுத்துங்கள்

இல்லறத்தின் இனிமையே தாம் பத்யம்தான். அதில் வழக் கமான முறையை பின்பற்றுவதை விட புதிது புதிதாக சில விஷயங் களை முயற்சி செய்யுங்கள். ஓவியம் வரையும் கலைஞனுக் குரிய கற்பனைத்திறனுடன் து ணையை அணுகினால் உங்களு டைய துணையின் சந்தோஷத் திற்கு ஈடு இணையேது.

ஆச்சரியப்படுத்துங்கள்

பணிபுரியும் இடங்களில் புதிய புதிய சிந்தனைகளுக்குத்தான் வரவேற்பும் மதிப்பும் உண்டு. அ து போலத்தான் இல்லறத் திலும். சினிமா சீன்களை உள்ளே புகுத்த வேண்டாம்.

சின்ன சின்ன ஆச்சரியங்கள். எதி ர்பாராத சந்தோஷங்களை ஏற்ப டுத்துங்கள். ஒருவருக்கொ ருவர் கொடுத்துக்கொள்ளும் இந்த சந் தோஷங்கள்தான் வாழ்க்கைப் பயணத்தின் கடைசி கட் டம் வரை தித்திப்பை தரும்.

சாதிக்க உற்சாகமளியுங்கள்

இன்றைய நவீன யுகத்தில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்க ளும் சாதித்து வருகின்றனர். சமையலறை மட்டுமே அவர்க ளின் உலகமல்ல என்பதை ஆண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனைவியின் திறமையை மதித்து அவர்களை ஊக்குவித்தால் அன்றைக்கே வாழ்க்கைத் துணை வருக்கு அடிமை சாசனம் எழுதி த்தரு வது நிச்சயம்.

ஆலோசனை கேளுங்கள்

புதிதாக ஒரு முடிவெடுக்கும் போது ஒருவருக்கொருவர் கல ந்து ஆலோசனை செய்யுங்கள். அது பணத்தை பற்றியதாக இருக்கலாம், வேலை, தொழிலை பற்றியதாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் வாழ்க் கைத்துணையின் கருத்துக்கு மதிப்புக் கொடுங்கள்.

கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம்

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு இலக்கும், அதை அடைவதற் கான கனவும் உண்டு. யாருக் காகவும் இலக்குகளை விட் டுவிட வேண்டாம். கனவு களை கலைக்க கட்டாயப்படு த்தக் கூடாது.

அழகில் கவனம் செலுத்துங்கள்

அழகு, பெண்கள் மட்டும் சம்பந்தபட்ட விஷயம் என்று யார் சொன்னது? வெளி யிடங்களுக்கு போகும்போது உங்கள் மனைவிக்கு மேட்சாக நீங்க ளும் உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள் ளுங்கள்.

கெட்டிக்காரத்தனம் முக்கியம்

சமையலறை என்பது மனைவிக்கு மட் டுமே சொந்தமானது என்று நினைக்க வேண்டாம். நேசத்தில் மட்டுமல்ல, சமை யலிலும் கெட்டிக்காரராக இருக்கும் கண வரைத்தான் மனைவிக்கு அதிகம் பிடி க்கும்.

அக்கறை காட்டுங்கள்

வாழ்க்கையில் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து வாழப் பழக வேண்டும். துணையிடம் மட்டுமல்ல அவரின் குடும்பத்தினரிடமும் அக்கறை காட் டுங்கள்.

சில நேரங்களில் இது அவசியம்

எல்லாவற்றிலும் புதுமையாக இருக்க வே ண்டும் என்பதில் லை. அவ்வப்போது, சில வசனங்களை பேசுவதில் தவறில்லை. உன் னைத் தவிர இந்த உலகத்தில் சிறந்தது எதுவுமே இல்லை என்பது போல பேசினால் வானத்தில் பறக்க ஆரம்பித்து விடுவார் உங் கள் மனைவி.

பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

தனிமையான தருணங்களில் வழக்கமான விஷயங்களை மட்டுமல்லாமல், அரசியல் , பொருளாதாரம், இலக்கியம் என்று பல விஷயங்களை பற்றியும் பேசுங்கள்-போர டிக்காத வகையில். உங்களின் எதிர் காலத் திட்டங்கள், கனவுகள், பயங்கள் என்று எல் லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள் ளுங்கள்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply