Friday, August 12அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஊழலை ஒழிக்க, அப்துல் கலாம் துவக்கிய இளைஞர்கள் இயக்கம் (இணையம்)

நாட்டின் மிகப்பெரிய வியாதியாக உள்ள ஊழலை ஒழிக்க,  இளைஞர்கள் இயக்கத்தை துவக்கியுள்ளதாக முன்னா ள் ஜனாதிபதி அப்துல் க லாம் பேசினார்.
விழுப்புரத்தில் சமூக நல கூட்டமைப்புகள் சார்பில் 2020ல், விழுப்புரத்தின் மு ன்னேற்றம் என்ற தலைப் பில் (லீடு விழுப்புரம் 2020) நடந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது: விழுப்புரத்தை முன்னேற்றப் பாதையில் கொ ண்டு செல்ல, “லீடு விழுப்புரம் 2020′ திட்டத்தை ஒருங் கிணைந்து செயல்படுத்துவது சிறப்பம்சம். இத்திட்டத்தின் மூலம், 6.5 கோடி மரக் கன்றுகளை நட்டு சுற்றுப் புறச் சூழலை பாதுகாக் கும் செயல், பாராட்டத் தக்கது. ஒவ்வொரு மர மும், ஓராண்டில் 20 கி லோ கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள் வாங்கி அழிக்கிறது; 14 கிலோ ஆக்சிஜனை வெளியிடு கிறது. விழுப்புரத்தில் நட உள்ள, 6.5 கோடி மரக்கன்றுகள், 15 லட்சம் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடை அழித்து, 10 லட்சம் டன் ஆக்சிஜனை வெளி யிடும். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து, நாட் டை வளப்படுத்தும் நிலைப்பாட் டை, மக்களிடம் கொ ண்டு வர வே ண்டும்.
இது, மாவட்டங்கள் தோறும் செய ல்படுத்தக் கூடிய திட்டம். அறிவி யல் தாக்கத்தை மாணவர்கள் மத் தியில் வளர்க்க, அறிவியல் கண் காட்சி அமைத்திருப்பது சிறப்பு. இதன் மூலம் இளம் விஞ் ஞானிகளை கண்டெடுத்து அவர்களது திறனை வெளிக் கொ ணர்வது, இளைஞர் சமுதாயத்தை முன்னேற்றப் பாதை யில் கொண்டு செல்ல ஒரு தூ ண்டு கோளாக இருக்கும். உங்கள் முயற்சி, ஒரு சமூக பொ ருளாதார மாற் றத்தை கொண்டு வந் து, தமிழகத்தை ஒரு வளமான நாடா க்கும் திட்டத்தில் முதல் மாவ ட்டமாக செயல்பட்டு திருப்பு முனையை ஏற்ப டுத்தும்.
மாணவர்களே, உங்கள் வாழ்வின் லட்சியம் என்ன… எத் தனை பேர் இன்ஜினியர், டாக்டர், ஐ.ஏ.எஸ்., ஆசிரியர்கள் ஆக கனவு காண்கிறீர்கள். எத்தனை பேர் விண் வெளியில் நடக்க விரு ம்புகிறீர்கள். கடந்த 12 ஆண்டுகளில், 1.2 கோடி இளைஞர்களிடம் கலந் துரையாடியுள்ளேன். அவர்களின் கனவுகளை அறிந்து வைத்திருக்கி றேன். சமீபத்தில், மகா ராஷ்டிர மாநிலம் அமராவதியில், ஒரு லட்சம் இளைஞர்கள் மத்தியில் நடந்த கூட்டத்தில், “இன்ஜினியர், டாக்டர், ஐ.ஏ. எஸ்., ஆகப் போவது யார்?’ என கேட்டபோது, சில 100 பேர், கை தூக்கினர். “எத்தனை பேர் சந்திரன், வியாழன் கிரகத் திற்கு போக விரும்புகிறீர்கள்?’ என கேட்டபோது, அனைவ ரும் கை தூக்கினர்.
அதில் ஐந்து பேரை தேர்வு செய்து, “நீங்கள் அரசியல் தலை வரானால், என்ன செய் வீர் கள்?’ என கேட்டேன். “10 ஆண்டில் வளர்ந்த நாடாக மா ற்றுவேன், லஞ்சத்தை ஒழிப் பேன்’ என் றும், “இளைஞர் களிடம் என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக் கையை கொடு த்து, இந்தியாவால் முடியும் என்ற சூழ்நிலை யை உரு வாக்குவேன்’ என, ஒரு மாணவன் கூறினான். எங்கு சென் றாலும், இளைஞர்களிடம் நம்பிக்கை, லட்சியம், கனவைப் பார்க்கிறேன்.வளமான இந்தியாவை வழி நடத்தும் தலை வர்களை உருவாக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட இந்தியா வை படை க்க, எழுச்சி எண்ணம் கொண்ட இளைஞர்கள் வேண்டும். உறக் கத்தில் வருவதல்ல கனவு. உன் னை உறங்க விடாமல் செய்வது தான் கனவு. எனவே, கனவு காண் பது அவசியம். லட்சியம் வேண்டு ம். அது நிறைவேற கடின உழைப் பு, அறிவும், அதை தொடர்ந்து செல்ல வேண் டும். தோல்வி மன ப்பான்மையை தோல்வி அடைய செய்ய வேண்டும்.
நாட்டின் மிகப்பெரிய வியாதியாக ஊழல் உள்ளது. அதை எப்படி ஒழிப்பது என இளைஞர்கள் கேட்கின்றனர். ஊழலை ஒழிக்க பல சட்டங்கள் உள்ளன. பலர் கைது செய்யப்படு கின்றனர். சிலர் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தண்டிக்கப்ப டுகின்றனர். லஞ்சம் வீட்டி லிருந்து தான் துவங்குகி றது. இந்தி யாவில் உள்ள 200 மில்லியன் வீடுகளில், 80 மில்லி யன் வீடுகளில் உள்ளவர்கள் லஞ்சத்தில் ஈடுபடுவதாக வைத்துக் கொ ண்டால், எப்படி லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும். அதை பார் த்து வளரும் இளைஞர்கள் மனம் எப்படி இருக்கும். அன்பு, பா சம் என்ற மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை இளைஞர்கள் பெற்றோர் மீது பிரயோகித்தால், அவர் கள் லஞ்சத்தை விட்டு வெ ளியே வருவர் என்பது என் கருத்து.
ஒவ்வொருவரும் தன் குடு ம்பத்தில் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால், நல்ல சமுதாயம் உண்டாகும்; நல் ல தலைவர்கள் கிடைப்பர்; நாடு ஊழலில் இருந்து விடு படும். ஆனால் ஒரு தலை வனால், கட்சியால், மீடியாவால், சட்டத்தால் மட்டுமே ஊழ லை ஒழிக்க முடியாது. நாடு மாற வேண்டு மெனில் வீடு மாற வேண்டும்.இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த, இளைஞர்கள் இயக்கத்தை துவக்கியுள் ளேன். எனக்கு வேண்டும் என்ற சுய நல எண்ணம் தான் லஞ்சம் வாங்கத் தூண்டுகிறது. நாம் எண் ணத்தை மாற்றி வீட்டை, குடும்பத்தை தூய்மையாக் கினால் நாடு மாறும். இளைஞர்கள் இதற்கு தயா ரானால்; வாருங்கள் வந்து இயக்கத்தை வலுப் படுத்து ங்கள். என்னுடைய இணைய தளத்தில் (www.abdulkalam.com) தொடர்பு கொள்ளலாம்.இவ்வாறு அப்துல் கலாம் பேசினார்.

திரு.அப்துல் கலாம் அவர்களை தொடர்புகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: