Wednesday, March 22அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

எம்.எஸ். வேர்ட்: சில எளிய குறிப்புகள்

டயலாக் பாக்ஸ் தாமதமாகிறதா?
வேர்ட் தொகுப்புகளைப் பயன் படுத்துபவ ர்கள், சில ஆண்டு களில் தங்களிடம் உள்ள வேர்ட் புரோகிராமில், டயலாக் பாக்ஸ் தோ ன்ற சிறிது நேரம் கூடுதலாக எடுத்துக் கொள் வதனைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக சொ ற்களைத் தேடி அறிய Find and Replace டய லாக் பாக்ஸ் கிடைக்க கண்ட் ரோல் + எப் அழுத்துவோம். இந்த பாக்ஸ் கிடைக்க 15 முதல் 20 விநாடிகள் கூடுதல் நேரம் ஆகலாம். இது போன்ற பிரச்னைகளை நாமே தீர்த்து வைக்கலாம்.

இந்த பிரச்னை வேர்ட் தொகுப்பால் ஏற்படுவதில்லை. விண் டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தினால் ஏற்படுகிறது. பெரும் பாலும் இந்த பிரச்னைக்கு, உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உள் ள ஹார்ட் டிஸ்க் தான் காரணமாக இருக்கும். இதற்கும் ஹார் ட் ட்ரை விற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கும்? என்ற கேள்வி எழுகிறதா?

விண்டோஸ் தன் செயல்பாடுகளுக்கு ஹார்ட் ட்ரவையே சார்ந்துள்ளது. உங் கள் கம்ப்யூட்டரில் ராம் மெமரி அதிகம் இல்லாத போது, விண்டோஸ் மெமரிக்கும் ஹார்ட் ட்ரைவி ற்கும் இடையே தகவல்களை மாற்றிக் கொள்ளும். ஹார்ட் ட்ரைவ் வேறு பல காரணங்களினால், தகவல்களை மாற்றிக் கொள்வதில் நேரம் எடுத்துக் கொண்டால், அது வேர்ட் போன்ற புரோ கிராம்கள் இயக்கத்தில் எதிரொலிக்கிறது.

இதற்குத் தீர்வு தான் என்ன? ஹார்ட் டிஸ்க்கினை (defrag) டிபிராக் செய்திடலாம். இதனால் பைல்கள் ஒழுங்கான முறை யில் ஹார்ட் டிஸ்க்கில் அடுக்கப்பட்டு, தகவல்கள் பரிமாறப்பட வழி கிடைக்கும்.

ஒரே நேரத்தில் பல புரோகிராம் களை இயக்கும் போதும் இந்த பிரச் னை ஏற்படலாம். அனைத்து புரோகிராம்களும் கம்ப் யூட்டரின் திறனையும், மெமரியின் இடத் தையும் பங்கிட்டுக் கொள்வதால், வேர்ட் இயங்க அதற்கான திறன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். இந்த இயங்கும் புரோகிராம்கள் டாஸ் க்பாரில் காட்டப்படுகின்றன. அவற் றைப் பார்த்து, அப்போது நீங்கள் அதிகம் பயன்படுத்தாத புரோகிரா ம்களைத் தற்காலிகமாவது மூடி வைக்கலாம்.

மேலே குறிப்பிட்டவை மூலமும், உங்கள் வேர்ட் பிரச்னை தீரவில்லை என்றால், உங்கள் சிஸ்டத்தில் உங்களால் காண முடியாத பிரச்னை ஏதோ இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. இது வைரஸ், மால்வேர் போன்றவற்றினாலும் ஏற்படலாம். இத் தகைய கெடுதல் விளைவிக்கும் புரோகிராம்களும், கம்ப் யூட்டரின் திறனைப் பெருமளவில் திருடிக் கொள்வதால், மற்ற புரோகிராம்கள் இயங்குவதற்குத் தேவையான திறன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். இவற்றை நல்லதொரு ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் கொண்டு நீக்க வேண்டும்.

பக்கத்தில் கர்சர் நகர்த்தல்
வேர்ட் டாகுமெண்ட் ஒன்றைத் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கி றீர்கள். உங்கள் கர்சரை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரையி ன் தொடக்கத்திற்குக் கொண்டு செல்ல எண்ணு கிறீ ர்கள். அதாவது திரையில் தெரியும் டெக்ஸ்ட் ஸ்கி ரீன் நகரக் கூடாது. தெரிகின்ற வாக் கியங்களில் முதல் வாக்கியத்திற் குச் செல்ல வேண்டும். என்ன செய் திடலாம்? Home அழுத்தினால் வரி யின் தொடக்கத் திற்கு மட்டுமே செல்லும். Ctrl + Home அழுத்தினால் அந்த ஆவணத்தின் தொடக்கத் திற்குச் செல் லும். திரையில் தெரியும் முதல் வாக்கியத்தின் தொடக்கத்திற்குச் செல்ல Alt + Ctrl + Page Up அழுத்திப் பாரு ங்கள். அதே போல் திரையில் தெரியும் பக்க த்தின் கீழ்ப்பாக த்திற்குச் செல்ல Alt + Ctrl + Page Down அழு த்தவும். வேர்ட் டாகுமெண்ட்டில் வேகமாக நினைத்த இடத்திற்கு நீந்திச் செல்ல விரல் நுனியில் உள்ள சூட்சுமத் தைத் தெரிந்து கொண் டீர்களா!

பாரா நகர்த்தல்:
சில வேளைகளில் நாம் உருவாக்கும் வேர்ட் டாகு மெண்ட் டில் ஏதேனும் ஒரு முழு பாராவை டாகுமெண்ட்டின் வேறு இடத்தில் அமைக்க விரும்புவோம். இத ற்கு காப்பி அல்லது கட் மற்றும் பேஸ்ட் கட்டளை எல்லாம் வேண்டாம். எந்த பாராவினை நகர்த்த வேண்டுமோ அதனுள்ளாக கர்சரைக் கொண்டு சென்று வைக்கவும். பின் ஷிப்ட் மற்றும் ஆல்ட் கீகளை அழுத்தியவாறு அப் ஆரோ அல்லது டவுண் ஆரோவினை அழுத் தினால் பாரா மேலே கீழே முழு தாகச் செல்லும்.

டாகுமெண்ட் செலக்ஷன்
வேர்ட் தொகுப்பில் உருவாக்கப்பட்ட டாகுமெண்ட் முழுவ தையும் ஒரே மவுஸ் கிளிக்கில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதற்கு மவுஸ் பாய்ண்ட்டரை இடது பக்கம் உள்ள மார்ஜின் ஓரத் திற்குக் கொண்டு செல்லவும். அது வலது பக்கம் சற்று சாய் ந்த மேல் நோக்கிய அம்புக் குறியாக மாறும். உடன் கண்ட் ரோல் கீயை அழுத்திக் கொள்ளுங்கள். பின் இடது மவுஸ் பட் டனை அழுத்துங்கள். டாகுமெண்ட் முழுவதும், அது எத்த னை பக்கங்களாக இருந்தாலும் உடனே செலக்ட் செய்ய ப்படும்.

இதனை இன்னொரு வழியிலும் நிறைவேற்றலாம். அம்புக் குறியை இடது ஓரத்திற்குக் கொண்டு சென்றவுடன் மூன்று முறை இடது மவுஸ் கிளிக் செய்திடவும். டாகுமெண்ட் முழுவதும் செலக்ட் ஆகி நிற்கும்.

டயலாக் பாக்ஸ்கள் திறக்க
டேப்ஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வேண்டுமா? மேலே உள்ள ரூலர் அருகே கர்சரைக் கொண் டு சென்று ரூலரின் கீழா க கர்சரை அமைத்து டபு ள் கிளிக் செய்தால் டேப் டயலாக் பாக்ஸ் கிடைக் கும். அப்போது ஒரு டேப் மார்க் ஒன்று உண்டாகு ம். இதனை நீக்க வேண் டும் என எண்ணினால் டேப் டயலாக் பாக்ஸில் அதனைச் செய்யலாம்; அல்லது அதன் மீது கர்சரை வைத்து மேலே இழுத்துச் சென் று விடலாம்.

உடனே இடது பக்கம் ரூலரில் இது போல செய்தால் என்ன நடக்கும் என்று பார்க்க ஆசையாய் இருக்குமே! இடது பக்கம் ரூலரில் மேலே சுட்டிக் காட்டியது போல் செய்தால் பேஜ் செட் அப் பாக்ஸ் கிடைக்கும்.

விருப்பமான இடத்தில் மெனு பட்டன்கள்
நாம் அன்றாடம் வேர்ட் தொகுப் பைப் பயன்படுத்துகிறோம். அதில் மேலாக உள்ள மெனு பட்டன்களை அவற்றின் வழக்கமான இடங்களில் வைத்துப்பார்த்து தேர்தெடுக்கிறோ ம். சில வேளைகளில் இவை இடம் மாறி, வேறு ஒரு இட த்தில் இருந்தால் நல்லது என்று எண்ணுவோம். ஆனால் அதற்கு என்ன செய்வது என்று எண்ணாமல் விட்டு விடு வோம். இதற்கான வழியை இங்கு காண் போம்.

இதற்கு முதலில் Alt கீயை அழுத்திப் பிடித்துக் கொள்ளுங் கள். இனி நீங்கள் இடம் மாற்ற விரும்பும் மெனு பட்டனை உங்கள் மவுஸால் கிளிக் செய்து அப்படியே இழுத்து நீங்கள் விரும்பும் புதிய இடத்திற்குச் செல்லுங்கள். அப்போது பாய் ண்ட்டர் ஒரு நான்கு முனை சக்கர அம்பாக மாறி இருப்ப தனைப் பார்ப்பீர்கள். புதிய இடத்திற்குச் சென்றவுடன் மவுஸை விட்டு விடுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய வகையில் மெனு பாரில் பட்டன்கள் அமைந்திருக்கும்.

டேபிளில் வரிசையாக எண்களை அமைக்க
வேர்ட் தொகுப்பில் டேபிள் ஒன் றை உருவாக்கி இருக்கிறீர் கள். அதில் உள்ள செல்களில் வரிசை யாக எண்களை அமைக்க வே ண்டும். என்ன செய்யலாம்? வரி சையாக 1,2,3, என டைப் செய்து கொண்டு போவீர்கள், இல்லை யா? தேவையே இல்லை. எந்த நெட்டு வரிசையில் எண்கள் அமைய வேண் டுமோ அதனைத் தேர்ந்தெடுத்து பின் புல்லட் அருகே உள்ள Numbering என்ற ஐகானை அழுத்தவும். வரிசை யாக எண்கள் அமைக்கப்படும். ஆனால் செல்களில் உள்ள டெக்ஸ்ட் அமை த்து அதில் என் டர் தட்டி வரிசையாக டெக்ஸ்ட் அமைத்தி ருந்தால் எண்கள் சற்று தாறுமாறாக வரலாம்.

டேபிளில் பார்டர்களை நீக்க
வேர்டில் டாகுமெண்ட் இடை யே டேபிள் ஒன்றை உருவாக் கும்போது, வேர்ட் அந்த டேபி ளில் பார்டர் கோடுகளை நீங் கள் விரும்புகிறீர்கள் என்ற படி கோடுகளை செல்களைச் சுற்றிலும் அமைத்துத் தரும். ஏதேனும் காரணத்தினால் இந்த கோடுகள் உங்களுக்குத் தேவை யில்லை என்று எண் ணினால் அதனை நீக்கலாம். இதற்கான பல வழிகளில் எளிய வழி ஒன்று உள்ளது. கண்ட்ரோல் + ஆல்ட் +யு (Ctrl+ Alt+U) கீகளை அழுத்தினால் பார்டர் கோடுகள் நீக்கப்படும். இந்த கீகளை அழுத்தும் முன் கர்சர் ஏதேனும் ஒரு செல்லில் இருக்க வேண்டும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: