Monday, June 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தியானம் செய்தது போன்ற பலனை கொடுக்கும் முத்தம் !

என்னதான் பொறுமை, நிதானம், மற்றவர்கள் பேசுவதற்குக் காது கொடுப்பது, பொறுப் பாக நடந்து கொள்வது, சின்சியாரிடி என்று பல் வேறு குணாம்சங்கள் ஒரு தம்பதிக்கு இருந் தாலும் அந்தத் திருமண வாழ்க் கையின் மகிழ்ச்சியை நிர் ணயிப்பதில் முக்கியமான பங்கு தாம்பத்திய உறவுக் கு உண்டு.

அதனால்தான் அந்த உறவுக்கு இருவரில் யாராவது ஒருவர் தகுதியில்லாதவராக இருக்கிறார் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் உடனே வேறு எந்தக் கேள்விக்கும் இடமின்றி டைவர்ஸ் கூட சுலபமாகக் கிடைத்துவிடுகிறது.

ஆணுக்கோ அல்லது பெண்ணுக்கோ அந்த உறவுக்கு தகுதி யில்லாத நிலை எதனால் ஏற்படுகிறது? அதைப் பற்றிப் பின் னால் பார்க்கலாம். ஆ னால், உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியா கவும் தகுதியும் திறனும் இருந்தும்கூட சில ரது வாழ்க்கை யில், தாம்பத் திய உறவு என்பது ஈர்ப்பும் ஆர்வமும் அற்ற ஒரு வி ஷயமாக, ஏதோ குளிப்பது போல் ஒரு கடமையாக அல் லது கோடைமழை போல் சட் டென்று கொட்டி அடங்கி விடும் ஒரு விஷயமாக இருக்கி றது.

ஆர்வமற்ற இதுபோன்ற தாம்பத்திய உறவு இருக்கும் தம்பதி யர்களுக்குள், மற்ற எந்த விஷயத்திலும்கூட பெரிய நெருக் கம் இருப்பதில்லை என்கிறார்கள் நிபுணர்கள்.

சரி.. சிலருக்கு தாம்ப த்திய உறவில் ஈர்ப்பு ம் ஆர்வமும் ஏன் குறைகிறது?

கணவனோ அல்லது மனைவியோ, குறிப் பிட்ட தன் துறையில் தான் வேகமாக முன் னேற வேண்டும் என் ற முனைப்பு டன் ‘வேலை வேலை’ என்று கவனம் முழு க்க வேலை பற்றியே சிந்திக்கும்போது, தாம்பத்திய உறவில் பெரிய ஈர் ப்பு இல்லாமல் போகலாம்.

அதிக வேலை அல்லது சரியான நேரத்தில் முடியாத வேலை யால் ஏற்படும் உடல் அசதியும்கூட இதுபோன்ற ஆர்வமின் மைக்கு இட்டுச் செல்லலாம். கணவருக்கோ மனைவிக்கோ ஒருவரைப் பார்த்தவுடன் மற்றவருக்கு கிளர்வான உணர் வை ஏற்படுத்தும் டோ ப்பாமைன், நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு, ஆக்ஸி டோஸின், டெஸ்டோ ஸ்டிரான் போன்ற ச மாச்சாரங்கள் உடலி ல் போதுமான அளவி ல் இல்லாமல் குறை வாக சுரக்கும் நிலை யும் காரணமாகலாம்.

சில வீடுகளில் கணவருக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ சில குணநலன்களால் ஒருவர் மேல் மற்றவருக்கு மனசில் மரி யாதை இல்லா ஒட்டாத நிலை ஏற்படுவதும் காரணமாக லாம்.

தாம்பத்தியத்தைத் தவிர வெளியே வேறு யாருட னாவது இருக்கும் ஆர்வத் தாலும் இப்படி தம்பதிக ளுக்குள் ஈர்ப்பு குறைய லாம்.. இதுபோல் இன் னும் ஏகப்பட்ட காரணங் கள்!

ஆனால், இந்த எல்லாவற் றையும் விட மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது. சொல்லப் போனால் இந்தக் கார ணம் பெண்களில் பலருக்கு மிகவும் பொருந்தும்.

அது.. தாம்பத்திய உறவு என்பது முறையாக, அதன் சுவார ஸ்யத்துடன் இதமாக அறிமுகம் ஆகாமல் போவதால், அத ன் பேரில் சில பெண்களுக்கு ஏற்படும் பயமும் எரிச்சலும் கல ந்த கஷ்ட உணர்வு!

எடுத்த எடுப்பில் ஒரு பெரிய பாத்திரம் நிறைய சாதத்தை அள்ளிப் போ ட்டால் சாப்பிடத் தோ ன் றுமா? அந்தப் பாத்திர த்தைப் பார்த்தவுடனே இருக்கும் பசியும் அல்ல வா பறந்து போகும்!

என்னதான் பசிக்கு சாப்பிடவேண்டி இருந்தாலும் சாப்பிடத் தூண்டும் வகையில், அதை அழகாகப் பார்வையாக வைத் தால்தான் சாப்பிடும் ஆர்வம் வருகிறது. என்னதான் தேர் வுக்கு மார்க் எடுப்பதற்காக படிக்க வேண்டி வந்தாலும், ஆசிரி யர் சுவாரஸ்யமாக சொல்லிக் கொடுத்தால்தான் அதைப் படிக்கவே ஆர்வம் வருகி றது.

அதேபோல்தான்.. என்ன தான் மனதை மயக்கும் விஷயமாக இருந்தாலும் சுவாரஸ்யமாக, இதமாக அதை அறிமுகப்படுத் தும் போதுதான் தாம்பத்திய உறவும்கூட பல பெண் களை விரும்பி ஆர்வம் கொ ள்ள வைக்கிறது.

பெண்களுக்கு தாம்பத்திய உறவை சுவாரஸ்யம் மிக்கதாக அறிமுகப்படுத்துவதில் முதல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது முத்தம்….

இளம் மனைவியை எடுத்த எடுப்பி லேயே முரட்டுத்தனமாக அணை த்து, தங்கள் தேவைகளை ஆண் கள் நிறைவேற்ற முயலும்போது சில பெண்கள் பயந்து போகிறார் கள். அத னால் அவளைப் பொறுத்தவரை அந்த விஷயம் சுகமான ஒரு அனுபவிப்பாக இல்லாமல், டென்ஷனையும் பயத்தையு ம் ஏற்படுத்துவதாக மாறிப்போகிறது.

அதே இளம் மனைவியை கணவன் இதமாகப் பேசியபடியே மென்மையாக அவளை ஸ்பரிசி த்து, மெதுவாக அவள் நெற்றி யில் முத்தமிட ஆரம்பித்து கன் னம், கழுத்து என்று ஒவ் வொரு இடமாக அவன் முன்னேறி வரும்போது அவளுக்குள் மன மெழுகு உருகத் தொடங்கி வி டும். அந்த விஷயத்தையே அப்புறம் அவள் ஆவலுடன் எதிர்கொள்ள ஆரம்பித் துவிடுகிறாள்.

முத்தம், உங்கள் தாம்பத்தியத்தை திருப்திகரமாகக் கொண் டு செல்வதற்கு மட்டும் பயன்படுவதில்லை… ஆச்சர்யப் படுத்தும் பல விஷயங்களை யும் செய்கிறது.

முதலில் கணவன் _ மனை விக்கான மன நெருக்கத்தை அதிகப் படுத்துகிறது. ரொமா ன்டிக்காக தரப்படும் முத்தம், பிரியங்களை அதிகப் படுத் துவதில் சம்பந்தப்பட்ட ஆக் ஸிடோஸின் கெமிக்கலை நிறைய சுரக்கத் தூண்டுகிறது.

ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முத்தமிடுபவர்கள் நீண்ட நாள் வாழ்கிறார்கள் என்று பல ஆய்வுகளுக்குப் பின் கண்டு பிடித் திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள்.

பல்வேறு காரணங்களால் நம் தின சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படும் கவ லை, மன அழுத்தம், டென்ஷன் என்று பல பிரச்னைகள் தீர மெடிக்கல் ஸ்டோர் போகாமலே நீங்கள் வாங்க முடியும் ஒரே மருந்து முத்தம்தான்! அதனால் நோயற்ற ஹெல் தியான வாழ்க்கை வாழ முடிகிறது!

சோர்ந்த உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு மெகா பூஸ்ட் சாப்பி ட்ட புத்து ணர்ச்சி முத்தத்தால் கி டைக்கிறது. அதாவது இயல்பாக, ஒரு பெண் ணின் சராசரி இதயத் துடிப்பு நிமிடத்துக்கு 84 ஆகவும், ஆண்களுக்கு 72 ஆகவும் இருக்கிறது. முத்தமிடும் சமயத்தில் பெண்களின் துடிப்பில் 24_ம் ஆண்களின் துடிப் பில் 38_ம் அதிகரித்து, அதன் காரணமாக ரத்தம் வேகமாக பாய்ந்து தன்னை சுத்தப்படு த்திக் கொள்கிறது. ரத்தம் சுத்த மாவதால் புத்துணர்ச்சி கிடைக் கிறது!

குறிப்பாக அடிக்கடி முத்தமிடு பவர்களின் முகம் இளமை கு றையாமல் இருக்கிறது. ஒரு முறை முத்தம் தர சாதா ரணமாக 12 முதல் 30 தசைகள் வரை இயங்க வேண்டியு ள்ளது. அவற்றின் இயக்கம் முக த்தின் இளமையைக் காப் பாற்றித் தருகிறது. தவிர ஜப்பான் டாக்டர் டோமா என்பவர், தம்ப திகளின் வாயில் சுரக்கும் உமிழ் நீரை ஆராய்ந்துப் பார் த்துவிட்டு, முத்தமிடும்போது சுரக்கிற உமிழ் நீரில் ஏராள மான ஹார்மோன்கள் வெளி ப்பட்டு அது மற்றவருடைய இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து, மனி தர்களுக்கு முதிர்ச்சி ஏற்படு வதைத் தடுக்கிறது என்று கண்டு பிடித்திருக்கிறார்.

வேகமான இரத்த ஓட்டம் உடல் திசுக்களுக்கு அதிக ஆக்ஸி ஜனை அளிப்பதால், திசுக்கள் இளமை யாகவும் உற்சாகத் துடன் இருக் கின்றன என்கிறார் மற்றொரு இத்தாலி நாட்டு நிபுணர்.

அடிக்கடி முத்தமிடுங்கள். உங்கள் வாய் நாற்றமில்லாமல் புத்துணர்ச் சியுடன் இருக்கும்’ என்கிறார்கள் பல் மருத்து வர்கள்.

வயதாக ஆக எச்சில் சுரப்பது குறை வதால்தான், பல்லிலும் வாயிலும் உற்பத்தியாகும் பாக்டீரியாக்கள் சுத்த ப்படுத்தப்ப டாமல் அங்கேயே தங்கி வாயை நாற்றம் ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் முத்தமிடும்போது அதிக அள வில் எச்சில் சுரப் பதால், பாக் டீரியாக்கள் அவ்வப்போது சுத்த ப்படுத்தப்பட்டு வாய் புத்துணர் ச்சியுடன் இருக்கிறது.

முத்தத்தால் உடல்ரீதியில் ஒரு கிளர்வான மகிழ்ச்சியும் கிடைக் கிறது. நாம் ஏற்கெனவே பேசிய டோப்பாமைன், எண் டார்பின் போன்ற விஷயங்களை முத் தம் தூண்டுவதால் இந்த கிளர்வும், திருப்தியும் ஒரு த்ரில்லா ன மகிழ்வும் கிடைக்கிறது.

தியானம் செய்தது போன்ற பலனையும் முத்தம் கொடுக் கிறது. மன அமைதியும், புத்துணர்ச்சியும் தந்து அடுத்தடுத்து செய்யும் வேலைகளில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொள்ள வைக் கிறது. எனவே முத்தமிடுங்கள்!

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: