Sunday, April 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இயற்கையான பேஸ் மேக்கர்

இதயத்தில் நான்கு அறைகள் உள்ளன. இரண்டு மேலறை கள்; இரண்டு கீழறைகள். வ லது மேலறைக்கு வரும் அசுத்த ரத்தம், “டிரை கைடு’ என்ற மூவிதழ் வா ல்வு திறந்ததும், வலது கீழறைக்கு வருகிறது. வ லது கீழறையிலிருந்து பல் மனி தமனி வழியாக, நு ரையீரலுக்குச் சென்று சுத் தம் செய்யப்பட்டு, இடது மேலறை க்கு வருகிறது. “மைட்ரல்’ என்ற ஈரிதழ் வால்வு வழியாக, இடது கீழறை வந்து, மகாதமனி வழியாக, உடல் உறுப்புகளுக்கு, சுத்த ரத்த மாக எடுத்து செல்லப் படுகிறது. இப்படி ஒவ்வொரு துடிப்பு மூலம், 70 சிசி ரத்தம், இதயத்திலிருந்து மகா தமனிக்கு சென்று, உட ல் உறுப்புகளுக்கு செல் கிறது. ஒரு நிமிடத்தி ற்கு, 5 லிட்டர் ரத்தம் வெளியேற்றப்படுகிறது .ஒரு நிமிடத்திற்கு, இத யம், 72 தடவை துடிக்கி றது.

இந்த இதயத் துடிப்பை உண்டாக்குவது, “பேஸ் மேக்கர்’ என் ற இயற்கையான இதய துடிப்பு. தனி சிறப்பு வாய்ந்த நரம்பு திசுக்க ளாலான இதை, “எஸ். ஏ.நோடு’ என்கிறோம். இர ண்டு மேலறையும், கீழறையும் கூடும் சந்திப்பில், “ஏ.வி. நோடு’ என்ற நரம்பு திசு உள்ளது. இது, “எஸ்.ஏ. நோடு’டன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் பிறகு, “ஹிஸ்பண்டில்’ என்ற தி சு இருக்கிறது. இது, “ஏ. வி.நோடு’டன் இணைந்து இருக்கும். இடது கீழறை யில், “லெப்ட் பண்டில்’ வலது கீழறையில், “ரைட் பண்டில்’ உள்ளது. இவை அனைத்தும், சிறு நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எஸ். ஏ.நோடு என்ற இயற்கை பேஸ் மேக்கரிலி ருந்து, மின்சார அலைகள், ஏ.வி. நோடுக்கு சென்று, “ஹிஸ் பண்டில்’ மூல மாக, இடது, “ரைட் பண்டிலை’ அடை ந்து, இரண்டு அறைகள் ஒரே நேரத்தில் இயங்குகின்ற ன. இந்த பேஸ்மேக்கர் சரியாக இயங்க, போதுமான அளவு ரத் தம் தேவை. இது குறைந்தால் தான் பிர ச்னை. இதயத்தின் துடிப்பு, நிமிடத்திற்கு 60க்கு கீழ் போகக் கூடாது. துடிப்பு குறை ந்தால், அது, “பிராடி கார்டியா’ எனப் படுகிறது. நிமிட த்திற்கு 60 துடிப்பு வரை இருந்தால், எந்த அறிகுறியும், சிக் கலும் வராது; நோயாளியும், ஒரு குறை யும் கூற மாட்டா ர்கள். துடிப்பு, 40க்கு கீழ் வந்தால், அது, குறைந்த இதய துடிப்பு எனப்படும்.

மேலறை துடிப்பு அதி கமாக, கீழறை துடிப்பு குறைவாக, அதா வது, மேலறை துடி ப்பு, நிமிடத்திற்கு 100 க்கு மேலும், கீழறை துடிப்பு, நிமிடத்திற்கு 50க்கு கீழ் இருக்கும் போது, மேலறை துடிப்பு, கீழறைக்கு செல்லாமல் தடுக்கப் படுகிறது என அர்த்தம். இதைத் தான், “ஹார்ட் பிளாக்’ என் கிறோம். ஹார்ட் பிளாக் ஏற்பட காரணங்கள் பல. பிறவி லேயே வரும் ஹார்ட் பிளாக், சாதாரணமாக வரும் ஹார்ட் பிளாக். இதயம் மாரடைப்பால் பழுதடைந்தாலோ, நெஞ்சு வலி வந்தா லோ, இதயம் தாக்கப்பட்டாலோ, ஹார்ட் பிளாக் வரும். இதை, “கரோ னரி இதய நோய்’ என்கிறோம். கரோனரி இதய நோய்க்கு கார ணம், கரோனரி ரத்தக் குழாய் தமனி அடைப்பு, இதய தசைகள் நோயான மையோ கார்டை ட்டிஸ், ஹார்ட் பெய்லியர், ரூ மாட்டிக் காய்ச்சல், கார்டியோமயோபதி என்ற தசைகள் நோய், சார்காய்டோசிஸ், லெவிஸ், லெனெ கிரேடு ஆகிய நோய்கள். சில மருந்துகள் கூட, ஹார்ட் பிளா க்கை ஏற்படு த்தும். அவை, டிஜிட்டாலிஸ், பீட் டா பிளாக் கர்ஸ், கால்சியம் சேன ல் பிளாக்கர்ஸ். சில இதய அறு வைச் சிகிச்சைகள், மரபு அணுக் கள் குறைபாடுகள், வேகஸ் என்ற நரம்பு கோளாறுகள் ஆகியவை, துடிப்பை குறைக்கும். இதய நோ யாளிகள், இதய நிபுணர் ஆலோச னையில் இருக்க வேண்டும். இர ண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, இ.சி.ஜி., எடுத்து பார்க்க வேண் டும்.

ஹார்ட் பிளாக் அறி குறிகள் (இரண் டாவ து, மூன்றாவது டிகிரி பிளாக்குகள்): மய க்கம், தலை சுற்றல், தலைகனம், லேசாக தலை ஆடுவது, அசதி, பலமின்மை, மூச்சி றைப்பு, மூச்சு வா ங்குதல், நெஞ்சு வலி, வலி ப்பு ஆகிய அறிகுறிகள், முதன்முறையாக வந்தாலோ, அடிக்கடி வந்தாலோ, நிபுண ரை அணுக வேண்டும்.

கண்டுபிடிப்பு: இது, இதய நிபுணருடைய வேலை. மேற் கூறி ய அறிகுறிகள் மற்றும் இத னால் சிக்கல் ஏற்பட்டால், உட னடியாக நிபுணரை சந்திக்க வேண்டும். இ.சி.ஜி., மிகவும் முக்கியம். இதில் 90 சதவீதம், ஹார்ட் பிளாக்கை கண்டு பிடி த்து விடலாம். நாடித் துடிப்பு பார்க்கும் போது, துடிப்பு குறை வாக உள்ளது என அறிந்தவு டன், நிபுணரை பார்த்து ஆ லோசனை பெற வேண்டும். ஹார்ட் பெய்லியர் உள்ளதா என்பதை கண்டறிய வேண்டும்.

பரிசோதனைகள்: இ.சி.ஜி., என்ற மின்னலை வரைப்படம், 24 மணி நேர இ.சி.ஜி., எடுக்கும் ஹால்ட்டர் பரிசோதனை, எலக்டேரோ பிசியாலஜி என்ற இ.பி., மற்றும் ஆஞ்சி யோகிராம்.

ஹார்ட் பிளாக் சிக்க ல்கள்: “ஸ்ட்ரோக் ஆடம்’ என்ற மயக் கம் வந்தால், வலிப்பு உருவாக, மர ணம் ஏற்படும். ரத்த கொ திப்பு குறைந்து, அதன் வி ளைவாக, ஹார்ட் பெய் லியர், மய க்கம், டார்சி டீ பான்ஸ் என்ற வேகமான துடிப்பு ஏற்பட்டு, இதயம் நின்று விடுதல்.

பேராசிரியர் சு.அர்த்தநாரி எம்.டி., டி.எம்.,
டாக்டர் எஸ்.ஏ.ஹார்ட் கிளினிக்
170/221, ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை,
சென்னை-14. தொடர்புக்கு: 98401-60433

ஸ்ரீஹரி பாலி கிளினிக்,
32, 16வது அவின்யூ, அசோக் நகர், வேளாங்கண்ணி பள்ளி அருகில், சென்னை-83. போன்: 2489 0185

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: