Saturday, August 20அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தலையணை மந்திரங்கள் பதினாறு – அவை என்னென்ன?

[ { ( இணையம் ஒன்றில் கண்டெடுத்த கட்டுரை ) } ]

உலகம் இயந்திரத்தனமாக அசுர வேகத்தில் சென்று கொண்டு இருக்கும் இந்த வேளையில் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கும் நேரங்கள் குறைந்து வருகின்றது. சேர்ந்து இருக் கும் நேரத்திலும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து ஆதரவாக இரு க்க வேண்டியது மிக அவசி யம். 

கணவனும் மனைவியும் மன ம் ஒத்து இருத்தலும் இருவருக்கும் இடையில் புரிதலும் அரிதாகி வருகிறது! சின்னச் சின்ன விசயங்களில் உருவாகும் புரிதலின் மைகள் வளர்ந்து பூதங்களாகி இருவருக்கிடையில் ஒத்துப்போகாத நிலையில் போய் முடிகிறது.

ந்த நிலைக்கு பல காரணிகள் இரு ந்தாலும் அவற்றில் மிக முக்கியமான அன்பை சொல் லத்தெரியாததுதான். நான் உன்னைக் காதலிக் கிறேன், உன் மீது அன்பாக இருக்கிறேன் என்று நாம் தினமும் சொல்லிக்கொண்டிருக்க முடி யாது. ஆயினும் அவற்றைச் சொல்ல சின்னச் சின்ன வழிகளை நாம் கை யாள வேண்டும்!! எல்லாம் தெரிந்தது தான் புதிதா என்ன இதெல்லாம்? என்று அலுப்புப் படாமல் புத்துணர்ச்சியுடன் இவற்றைக் கடைப்பிடித்தால் விளை வுகள் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும்!

 1.உங்களுக்கு கணவனிடம்/ காதலனி டம் கேட்க நிறைய கேள்விகள் சந் தேகங்கள் இருக்கும். தயங்க வேண்டா ம் நேரடியாகக் கேட்டு விடுங்கள். ஆரம்பத்திலேயே நேரடியாகக் கேட் பது மிக நல்லது. நேரடியாகக் கேட்டு பிரச்சினைகளை ஆரம்பத்திலேயே தீர்த்து விடுங்கள்.

2.உங்கள் எதிர்காலம் பற்றி பேசுங்கள். எதிர்காலம் என்பது வெகு தொலை வில் இல்லை. இன்னும் 10 வருடம் கழி த்து எப்படியிருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை என்று உங்கள் எண்ணங் களைக்கூறுங்கள்! கணவனின் கருத்தையும் கேளுங்கள். இருவரும் சேர்ந்து அந்த இலக்கு நோக்கி நகரும்போது வாழ்க்கை இன்பமான சுமையாக இருக்கும்.

3.வீட்டில் கணவனை மகாராஜா போல் நடத்துங்கள். வெளியில் அவர் சாதாரண வேலையில் இருக்கலாம் புகழ் அற்ற வராக இருக்கலாம். ஆனால் வீட்டுக்கு அவர்தான் ராஜா என்று அவர் உணர வேண்டும்(வீட்டு நிர்வாகத்தில் நீங்கதான் முடிவெடுப்பீங்க. ஆனால் அவரின் உத்த ரவுப்படி நடப்பதுபோல ஒரு பாவ்லாதான் வேறென்ன!!)

4.வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை. நிறையப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி வாக்குவாதங்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும். ஆண்கள் வெற்றிபெறவே விரும்புவர். வெற்றிபெற விடுங்கள். அந்தப் பெருமையை அவர்களுக்குக் கொடுங்கள். நிறை ய வீடுகளில் வாக்கு வாதங் களில் ஆண்கள் வெற்றி பெறு வார்கள். கொஞ்ச நாள் கழித்து செயல் என்று வரும் போது பெண்கள் இஷ்டப்படி தான் வேலை ஆகும். இதனை கண் கூடாக நாம் பார்க்கலாம்.

 5. உங்கள் கணவனை வேறு ஆண்களுடன் ஒப்பிடவே வே ண்டாம். உங்கள் அப்பாவுடனோ, சகோதரர்களுடனோ கூட ஒப்பி டவேண்டாம். ஒருவர் போல் மற்றவர் இல்லை. உங்கள் கணவரை அவருக்கே உரிய குணங்களுடன் ஏற்றுக் கொள் ளுங்கள். சினிமா கதாநாயகர் கள் போலிகள். கணவர் உங்க ளின் சொந்த அசல் கதா நாய கன் என்பதை மறவாதீர்கள்!

6.கணவனை/காதலனைப் புரி ந்து கொள்ளுங்கள். 24 மணி நேரமும் அவருடைய நிகழ்ச்சி கள் என்ன என்பதை கேட்டு அறியுங்கள். கொஞ்சம் கொ ஞ்சமாக அவருடைய அலுவலக பிரச்சினைகள்,அவர் நண்பர்களின் விபர ங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள் ளுங்கள். விரைவில் கணவனு டைய மிகச்சிறந்த நண்பனாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள்.

7.உங்கள் கணவரின் உடல் நல த்தை கவனியுங்கள். இரவில் படிக்கிறேன், படம் பார்க்கிறேன் என்று நடுஇரவுவரை விழிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். நிறைய தூக்கம், கட்டாய உடற்பயிற்சி, அடிக்கடி மருத்துவ ஆலோசனை என்ற முக்கியமான விசயங்களை கணவன்  அசிரத்தையாக இருந்தாலும் நீங்கள் மிகுந்த அக்கரை யுடன் செய்யுங்கள்.

8.உங்களால் எவ்வளவு செலவு செ ய்ய முடியுமோ அதை முன்கூட்டியே தீர்மானியுங்கள். கணவனின் வரவுக் குள் செலவு ! ஆடம்பரம் வேண்டாம். கணவன் பாராட்டு உங்களுக்கு உண் டு என்று சொல்லவா வேண்டும்.

9.சொந்தத்திலோ நட்பிலோ கண வனை யாரும் இகழ்ந்துபேச அனும திக்க வேண்டாம். அவர் பக்கம் நியா யத்தை எடுத்துச்சொல்லி அவரு டைய மரியாதையைக் கட்டாயம் காப்பாற்றுங்கள். கணவனுக்கு மதிப்பளிக்காத நபரோ,இடமோ ஒதுக்கித்தள்ளி விடுக்கள்.

10.உங்கள் மனம் கோணும்படி சில வார்த்தைகள் கணவன் என் றோ கூறி இருப்பார். பெரும்பா லும் அப்படிச்சொன்னதற்காக உ ண்மையில் உள்ளத்தில் பிற்பா டு வருத்தம் வந்திருக்கும். ஆனால் அதை நிறையப்பேர் சொல்ல மாட்டார்கள். நீங்கள் வாக்குவா தம் செய்யும் ஒவ்வொரு முறை யும் அதனை ஞாபகப்படுத்த வேண்டாம். மற ந்து விடுங்கள்.

11.நிறைய பெண்கள் கணவன் தன் முகக்குறிப்பறிந்து நாம் கேட் காமலே யே எல்லாம் வாங்கித் தருவார், செய் வார் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். எல் லா ஆண்களும் அப்படி புத்தி சாலியாக இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடி யாது. புத்தி சாலிப் பெண்கள் இதை எதி பார்க் காமல் நேரடியாக காரிய த்துக்கு வந்துவிடுவார்கள். இது இது இப்படி வேண்டும் என்று முன்னமே சொல்லி விடுவார்கள். அப்புறம் என்ன? கண வன்மார் அவற்றைச் செய்து முடிப்ப தைத் தவிர வழி ஏது?

12.வீட்டை சந்தோசமான இடமாக வைத்திருங்கள். ”ஏண்டா வீட்டு க்கு வருகிறோம்” என்று கண வன் நொந்து போவதுபோல் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியின் கூடாரமாக வீட்டை மாற்று ங்கள்.

13.கணவன் சில காகிதங்கள், புத்தகங்கள் ஆகியவற்றை சேர்த்துவைத்திருக்கக் கூடும். அவை உங்களுக்கு உபயோ கம் இல்லாதவையாகத்தோன்றும். ஆனால் அவற்றைத் துப்புறவு செய்கிறேன் என்று தூக்கி எறிந்துவிட வேண்டாம். துப்புறவு மட்டும் செய்யுங்கள். எல்லாவற்றையும் குழப்பி அடுக்கினால் வரும் சண் டை ஓய 2 நாள் ஆகும்.

14.உங்களுடைய சந்தோசங்களை, நகைச்சுவைகளை கணவனிடம் பகிர் ந்துகொள்ள ஆரம்பியுங்கள். இது கணவனுக்கு உற்சாகத்தை அளிக் கும். குரங்கு தொப்பி கதைபோல் பகிரப்பட்ட சந்தோசமும் நகைச்சு வையும் இரண்டு மடங்காக திரும் பக்கிடைக்கும்.

15.உங்களைப் பற்றி நீங்களே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் கொள்ளுங்கள்..  தன்னைப் பற்றியே வெறுப்பில் உள்ளோரைச் சுற்றி எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்கும். நீங்கள் உங்களையே ரசிக்க ஆரம்பியுங்கள்.  தன்னை ரசிப்பவர்கள் இடம் ஒரு அதீத மகிழ்ச்சியும்,அவர்களைச் சுற்றி யிருக்கும் இடம் மகிழ்ச்சிகர மாகவும் இருக்கும். உங்களை நீங்கள் காதலியுங்கள். உங்கள் கணவனைக் காதலிப்பது மிக எளிதாகி விடும்.

16.கடைசியாக மிக முக்கி யமானது. கணவன்தான் படுக் கை அறையில் விசயத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று பெண்கள் அமைதியாக இருப்பீ ர்கள். இது மிகவும் தவறு. ஈகோ உடைக்கப்பட வேண்டிய இடங் களில் இதுவும் ஒன்று. இங்கு கௌரவம் பார்ப்பதில் அர்த்தமி ல்லை. இங்கு கட்டுடைப்பது நீங்க ளாகவே இருந்துவிட்டுப் போங்க ளேன். ஆரம்பித்தபின் நீ தான் ஆரம்பித்தாய் என்று யாரும் குற் றம் சொல்லப்போவதில்லை. தாண்டுங்கள் கூச்சத்தை!!!

 நண்பர்களே! முடிந்தவரை சுருக்கமாக சொல்லமுயன்று உள்ளேன். இது பெண்களுக்காகக் கூறப்பட்டதாயினும் ஆண்களும் கடைப் பிடிக்க நிறைய இதில் உள்ளது.  –  தமிழ்த்துளி

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: