Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கணிணி பராமரிப்புக்கேற்ற‌ கையடக்க புரோகிராம்கள்

கம்ப்யூட்டரில் பணியாற்றும் சூழ்நிலை இன்று எங்கும் பரவி வரு கிறது. எத்தகைய அலுவ லகம் என்றாலும், அங்கு கம்ப்யூட்டர் மூலமே நிர் வாகம் இயக்கப்படுகிற து. அதே போல தனி நபர் வாழ்க் கையிலும் கம்ப் யூட்டர் பயன்பாடு ஓர் இன்றியமையாத சாதன மாக மாறிவிட்டது. மாணவர்கள் கல்வி அறிவுத் தேடலிலும் கம்ப்யூட்டர் முக்கிய இடம் கொண்டுள்ளது. இதனாலேயே கம்ப்யூட்டரில் சிக்கல் கள் ஏற்படுகையில், அதனைத் தீர்ப்பதற்கு அதற்குரிய டெக்னீஷி யனை நாடாமல் நாமே ஓரளவில் தீர்த்துக் கொள்ள முயல்கிறோம். இதற்குக் காரணம் பெரும்பாலான பிரச்னைகள், நாமே தீர்த்துக் கொள்ளும் அளவிலேயே இருக்கும். எனவே நம்மிடம் கம்ப்யூட்டரில் அவ்வப்போது ஏற்படும் சிக்கல் களைத் தீர்ப்பதற்கான புரோகிராம்கள் எப்போதும் இருப்பது நல் லது. இவற்றை ஒரு பிளாஷ் ட்ரைவில் வை த்துக் கொண்டால், நம க்கும் நம் நண்பர்களுக் கும் உதவியாக இருக்கும். அத்தகைய புரோகிராம்கள் குறித்து இங்கு காணலாம். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பு ரோகிராம்கள் அனைத் தும், ஒரு பிளாஷ் ட்ரை வில் எடுத்துச் சென்று பயன்படுத்தக் கூடிய போர்ட்டபிள் புரோகிராம்களே.

1. சூப்பர் ஆண்ட்டி ஸ்பைவேர் போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர் (Super Anti Spyware Portable Scanner): உங்கள் பிளாஷ் ட்ரைவில் இது கட்டாயம் இடம் பெற வேண்டும். அத்துடன் இதன் அப்டேட் பதிப்பு க்கு அடிக்கடி இதனை மாற்றி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், அடிக்கடி இதற்கான அப்டேட் பை ல் வெளியிடப் படுகி றது. வைரஸ் மற்றும் மால்வேர் பாதிப்பில்லா த கம்ப்யூட்டர் ஒன்றில் டவுண்லோட் செய்து, பிளாஷ் ட்ரைவிற்கு மா ற்றி வைத்துப் பயன்ப டுத்தலாம். பிரச்னைக்கு ள்ளான கம்ப்யூட்டரை சேப் மோடில் (safe mode) இயக்கிப் பின்னர் இதனைப் பயன்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டரைக் காப்பாற் றலாம். இந்த புரோகிராமை http://www .superantispyware.com/portablescanner.html என்ற முகவரியிலி ருந்து இலவசமாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

2. ஹைஜாக் திஸ் (Hijack this): இது ஒரு ஸ்கேனர் அல்ல. போர் ட்டபிள் விண்டோஸ் அடிப்படையில் இயங்கும் ஒரு அலசும் டூல். பெர்சனல் கம்ப்யூட்டர் எவ்வாறு வடிவமை க்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆய்வு செய்து ரிப் போர்ட் கொடுக்கும். அந்த ரிப்போர்ட் டிலிரு ந்து, கம்ப்யூட்டரைப் பாதிக்கும் வகையில் மால்வேர் இருந் தால் அறிந்து கொள்ளலாம். பின்னர் தெரிந்து கொண்ட மால்வேரை எப்ப டிக் கையாள்வது என்று அறிய, http://hjtdata.trendmicro.com /hjt/analyzethis/index.php என்ற முகவரி சென்று தீர்வைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

3. ஏ.வி.ஜி. ரெஸ்க்யூ சி.டி. (AVG Rescue CD): விண்டோஸ் இயக்கத் தில் மால்வேர் மற்றும் வைரஸ் அறியும் ஸ்கேனர் புரோகிராமை இயக்க முடியவில்லையா? இந்த புரோகிராம் பயன்படும். இது லினக்ஸ் இயக்கத்தில் செயல்ப டும். சி.டி.யில் வைத்து இயக் கவும், ப்ளாஷ் ட்ரைவில் வைத்து இயக்கவும் தனித்தனியே இந்த பைல் தரப்படுகிறது. பெற்று பயன் படுத்தலாம். பெற்றுக் கொ ள்ள http://www.avg.com/usen/avgrescuecddownload. tplmcr8 என்ற முகவரியில் உள்ள தளத்தை அணுகவும்.

மால்வேர் அல்லது வைரஸ் பாதிப்பு மட்டுமே பிரச்னையாகாது. மேலும் பலவகை பிரச்னைகள், பெர் சனல் கம்ப்யூட்டரில் ஏற்படும். பைல் கள் அழிக்கப்பட்டு கிடைக்காத நிலை ஏற்படலாம். ரெஜிஸ்ட் ரியில் தேவை யற்ற குறியீடுகள் குவிந்து பிரச்னை ஏற்படுத்தலாம். சாப்ட்வேர் ஒன்றை நீக்குகையில், அனைத்து பைல்களும் அழியாமல் இருக்கலாம். இவற்றிற் கான சில போர்ட்டபிள் புரோகிராம் களை வைத்து இருப்பதுவும் நமக்கு மு தலுதவி பெட்டிபோல பயன் படும். அதற்கான புரோகிராம்கள் இதோ:

1.ரெகுவா போர்ட்டபிள் (Recuva Portable): அழிக்கப்பட்ட ஒரு பைலை மீண்டும் பெற நமக்குக் கிடைக்கும் புரோகிராம்களில், மிகச் சிறந்த புரோகிராம் இதுவாகும். பிரிபார்ம் நிறுவனம் இதனைத் தயாரித்து அளிக்கிறது. இதுவும் இலவசமே. இதனைப் பெற http://www.piriform.com/recuva/features/portableversion என்ற முகவரியில் உள்ள தளம் செல் லவும்.

2. சிகிளீனர் போர்ட்டபிள் (CClea- ner Portable): பிரிபார்ம் நிறுவ னம் தரும் இலவச புரோகிராம்களில் மிகவும் பிரபலமான, பயனு ள்ள புரோகிராம் இதுதான். கம்ப்யூட்டரில் தங்கியுள்ள வேண்டத் தகாத பைல்கள் அனைத்தையும் நீக்கிக் கம்ப்யூட்டரைச் சுத்தப்ப டுத்தும் புரோகிராம் இது. ரெஜிஸ்ட்ரியையும் இது சுத்தப்படுத்தும். (இந்த வேலைக்கு மிக கவனம் தேவை). புரோகிராம்களை இதன் மூலம் முழுமையாக நீக்கலாம். எதற்கும் அடுத்த புரோகிராம் குறித்தும் அறிந்து கொள்ளவும். போர் ட்டபிள் சிகிளீனர் புரோ கிராமினை இல வசமாகப் பெற http://ccleanerportable. en.softonic.com/ என்ற முகவரியில் உள்ள தளம் செல்லவும்.

3.ரெவோ அன்இன்ஸ்டாலர் போர்ட்ட பிள் (Revo Uninstaller Portable): விண் டோஸ் புரோகிராம் ஒவ்வொன்றும், அதனைக் கம்ப்யூட்டரிலிருந்து நீக்கும் அன் இன்ஸ்டாலர் புரோகிராமுடன் இணைத்தே தரப்படுகிறது. விண்டோஸ் இயக்கமும் தன்னிடத்தே ‘Programs and Features’ மற்றும் ‘Add or Remove Programs’ போன்ற புரோகிராம்களை இந்த வேலை க்குப் பயன்படுத்தும் வகையில் கொண்டுள்ளது. ஆனால் இத்த கைய புரோகிராம்கள், பல பைல் களைக் குப்பையாகக் கம்ப்யூட் டரிலேயே தங்க விடுகின்றன. ஒரு சாப்ட்வேர் சார்ந்த அனை த்து பைல்களையும் நீக்க வேண் டுமானால், ரெவோ அன் இன்ஸ் டாலர் போன்ற புரோகிராம் களைப் பயன்படுத்தலாம். ரெ வோ இந்த வகையில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல் படுகிறது. http://www.revouninstaller. com/revo_uninstallerfree_download.html என்ற முகவரியில் உள்ள தளம் சென்று இதனைப் பெறலாம்.

4. எச்.டி. ட்யூன் (HD Tune): இது தனிநபர் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. இது ஒரு போர்ட்டபிள் புரோகிராம் அல்ல. ஆனால் இதனை விண் டோஸ் இயக்கத்தில் இன்ஸ்டால் செய்து, அப்படியே அதன் போல் டரை, பிளாஷ் ட்ரைவிற்கு மாற் றிப் பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். ஹார்ட் டிஸ்க், அதன் பைல் விபர ங்கள் குறித்த பல்வேறு தகவல் களைத்தந்து, சிக்கல்களைத் தீர் க்க உதவிடும். http://www.hdtune.com/download.html என்ற முகவரி யில் உள்ள தளத்தில் இதனைப் பெறலாம்.

மேற்கண்ட புரோகிராம்களை, ஒரு பிளாஷ் ட்ரைவில் வைத்திருப் பது நமக்கு பாதுகாப்பு. இவை எல்லாம் உங்களிடம் இருக்கிறது என் பது, நண்பர்கள் மத்தியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸை அளித்திடும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-

தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: