Saturday, August 20அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

அற்புத ஒளி

நாம் சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தும் ஒளியில் ஒளி மூலத்தின் அணுக்களும், மூலக்கூறுகளும் தனித்தனியாக வெ வ்வேறு நிறங்களில் (அலை நீளங் களில்) ஒளியை வெளியிடுகின்றன. இத்தகைய ஒளி எளிதில் சிதறக் கூடிய தாக இருக்கிறது. எனவே இந்த ஒளி யை உண்டாக்கவதற்குச் செலவான ஆற்றலும் வீணா கிப் போய்விடுகிறது.

இந்தக் குறைகள் இல்லாத ஓர் அற்புத ஒளியை உண்டாக்கலாம் என்று அறி வியல் அறிஞர்கள் நம்பினர். அந்த அற்புத ஒளியை உருவாக்கியும் உள்ளனர். அதாவது, வெப்ப மூட்டப்பட்ட அணுக்கள் உயர்ந்த ஆற்றல் நிலையில் இருக்கும் போது அவற்றின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளமுள்ள (நிறமுள்ள) ஒளியை மோதச் செய்ய வேண்டும். இதனால் அந்த அணுக்களை, நாம் அவற்றின் மீது பாய் ச்சினோமே அதே அலைநீளமுள்ள ஒளியை வெளியி டத் தூண்டலாம். புதிதாக வெளியிட ப்படும் ஒளி, நாம் அணுக்களின் மீது பாய்ச்சிய ஒளியைப் பல மடங்கு பெருக்குகிறது. இவ்வாறு உருவாக் கப்படும் ஒளிக் கற்றை அற்புத சக்தி வாய்ந்தது. இந்த ஒளி, எளிதில் சிதை யாது, ஆற்றல்மிக்கது, அற்புதமானது. மோசமானவர்களின் கை யில் கிடைத்தால் ஆபத் தானதும் கூட. இதைத்தான் நாம் `லேசர்’ என்கிறோம்.

லேசர் என்பது ஓர் ஆங்கில வாக்கியத்தின் முத ல் எழுத்துகளின் சுருக்கம். அதன் விரிவு, `தூண் டப்பட்ட கதிரியக்கத்தினால் ஒளிப் பெருக்கம்’ என்பதாகும்.

1917-ம் ஆண்டு அறிஞர் ஐன்ஸ்டீன், `தூண்டப்ப ட்ட கதிரியக்கம்’ பற்றித் தம்முடைய கருத்தை வெளியிட்டார். ஆனால் அதைக் கருவிகள் மூல ம் உருவாக்குவதற்கான வழிகள் 1950-களில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

அமெரிக்க இயற்பியல் அறிஞர்கள் சார்லஸ் கே. டவுனஸ் என்பவரும், ஏ.எல். ஷால்லோ என்ப வரும், பார்க்கக்கூடிய ஒளியைப் பயன்படுத்தி, லேசர் கருவியை உருவாக்கலாம் என்பதை நிரூபித்துக் காட்டினர். அதேசமயத்தில் சோவி யத் யூனியனை சேர்ந்த இரண்டு அறிவியல் அறிஞர்களும் தனித்தனியாக இந்தக் கருத்தை உறுதிப்படுத்தினர்.

1960-ம் ஆண்டு அமெரிக்க அறிவியல் அறிஞர் டி.எச். மேயன், ரத்தினக் கல்லைப் பயன்படுத்தி லேசரை உருவாக்கினார். அதைத் தொடர்ந்து பலவகை லேசர்கள் உருவாக்கப்பட்டன. பல்வேறு மூலக்கூறுகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் லேசர்கள், அலை நீளம், ஒளிக்கற்றையின் பருமன், திறன் ஆகிய பண்புகளில் ஒன்று க்கொன்று அதிகளவில் வே றுபடும்.

திரவ லேசர், வளி லேசர், வேதியியல் லேசர், அரைக் கடத்தி லேசர் என்று இன்று பலவகை லேசர்கள் உள்ளன. சில குறிப்பிட்ட லேசர் களின் கூட்டமைப்பினால் அற்புதச் செயல்களைச் செய்ய முடி யும்.

இரவு நேரத்தில் தொலைவில் உள்ள சுவரில் `டார்ச்’ ஒளியைப் பாய்ச்சுங்கள். டார்ச் ஒளி போகப் போக விரிந்துகொண்டே போய் முடிவில் ஒளியே இல்லாமல் போய்விடும். ஆனால் லேசர் ஒளி அத்தகையதல்ல. ஐந்து மில்லிமீட்டர் விட்டமுள்ள ஒரு லேசர் கற் றையை நிலவில் இருந்து பூமிக்கு அனுப்புவதாக வைத்துக்கொள் வோம். அந்த லேசர் கற்றை சிறிதும் சிதையாமல் (விரி வடையாமல்) அதே ஐந்து மில்லி மீட்டர் விட்டத்துடன் பூமியை வந்து அடையும்! இதனால் அதனுடைய ஆற் றலும் சிதையாமல் இருக் கிறது.

லேசர் கதிரின் ஆற்றல் அள விட முடியாதது. கோடானு கோடி கிலோவாட் ஆற்றல் உள்ள லேசர் கதிர்களை ஒரு சதுர சென்டி மீட்டர் பரப்பளவில் ஒன்று குவி த்தால், அந்தக் கதிர்களில் குவிக் கப்பட்டிருக்கும் ஆற்றல் உலகத் தில் உள்ள எந்தப் பொருளை யும் உருக்கி ஆவியாக மாற்றி விடும்.

லேசர் கதிரைக் கொண்டு உரு க்குப் பாளங் களையும், கான்கி ரீட் பாளங்களையும் அறுக்கலா ம். சலவைக்கல் பாளங்க ளை ஆவியா கக்கூட மாற்றலாம். லேசரைப் பயன்படுத்தி ஹைட் ரஜன் அணுச் சேர்க்கை மூலம் அளப்பரிய ஆற்றலை உருவாக்க முடியும். இது நடைமுறை ரீதி யில் சாத்தியமாகும்போது எரிபொருள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர மாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிடலாம். சுற்றுப்புற தூய்மை கெடு வது பற்றிய பேச்சுக்கே இடமிருக்காது!

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: