Friday, August 19அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இமெயில் பார்வேர்ட் டிப்ஸ்

நண்பர்களிடமிருந்து நமக்கு வந்த இமெயில் செய்திகளைப் பல முறை நம்முடைய மற்ற நண்பர் களுக்கு நாம் அனுப்புவோம். ஆங்கில த்தில் இதனை பார்வேர்ட் (Forward) செய்தல் என்கிறோம். நாம் விரும்புவ தெல்லாம், அந்த செய்தி நம் நண்பர் கள் அனைவருக்கும், அல்லது குறிப் பிட்ட சிலருக்குச் செல்ல வேண்டும் என் பதே. ஆனால், நம்முடைய நல்ல எண்ணத்தில், செய்திகளை அது வந்த நிலையில், அது குப்பையாக இருந் தாலும், அப்படியே அனுப்பி விடுகி றோம். இது தவறான செய்கையாகும்.

ஒரு மின்னஞ்சல் செய்தியினை, மற்றவர்களுக்கு பார்வேர்ட் செய் திடும் முன்னர், பல வேலைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அப் போதுதான் அந்த அஞ்சல் செய்தி, நல்ல வடிவத்தில், சிறப்பான தாக அமைந்திடும். என்ன என்ன நடவடிக் கைகளை அப்போது மேற் கொள்ள வேண் டும் என்று இங்கு பார்க்கலாம்.

1. > குறியீடுகளை நீக்குக: ஒரு செய்தியை பார்வேர்ட் செய்கையில், அதில் எண்ணற்ற > குறியீடுகளைக் காணலாம். ஒரு டெக்ஸ்ட் பார் வேர்ட் செய்யப்படுகிறது என்பதனைக் குறிக்க பல இமெயில் கிளை யண்ட் புரோகிராம்கள், மாற்றப்படாத நிலையில் இதனைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த குறியீடுகள் வரி களின் தொடக்கத்தில் அமைவது, அதில் உள்ள செய்தியின் முக்கி யத்துவத்தினைக் குறைப்பதுடன், அழகற்ற, கட்டற்ற முறை யில் காணப்படும். எனவே இவற்றை நீக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வரியா க நீக்கலாம். அல்லது என்ற வசதியைப் பயன்படுத்தி மொ த்தமாக நீக்கலாம்.

2. பார்மட்டிங் மாற்றுக: முதல் முறை ஒரு செய்தியை பார் வேர்ட் செய்கையில், பார்மட் டிங் ஓரளவிற்குக் காணும் வகையில் இருக்கும். அடுத் தடுத்து, அந்த செய்தி பார் வேர்ட் செய்யப்படுகை யில், பார்மட்டிங்கில் பல வகை மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு தோ ற்றம் மோசமாக இருக்கும். எனவே பார்மட்டிங் கிளியரன்ஸ் மூல ம், புதிய தோற்றத்தினை அமைக்கலாம். இதற்கு டெக்ஸ்ட் முழுவ தும் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் Plain Text கிளிக் செய்து அமைக் கலாம். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், செய்தி முழு வதும் பார் மட்டிங் இல்லாமல், பிளெ ய்ன் டெக்ஸ்ட்டாக அமைக்கப்படும். ஆனால், இந்த முறையில் செயல் படுகையில், செய் தியில் உள்ள படங்கள் அனைத்தும் நீக்கப் படும். எனவே கவனத்துடன் செயல்படவே ண்டும்.

3. பெயர்களை நீக்குக: ஒரு செய்தி பார்வேர்ட் செய்யப்படுகையில், அந்த செய்திக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துத் தான், அதனை பார் வேர்ட் செய்கிறோம். அனுப்பிய நபர்களுக்கு அல்ல. எனவே, யாரிட மிருந்து யாருக்கு அனுப்பியது போன்ற தக வல்கள் அனைத்தையும் நீக்கி விடுங்கள்.

4. சப்ஜெக்ட் மாற்றுக: ஒரு மெயில் பார்வேர்ட் செய்யப் படுகையில், அதன் சப்ஜெக்ட் சொற்கள் முன் FW: FW: FW: FW: என அமைக்கப் படுவத னைப் பார்க்கலாம். இவற்றை நீக்கிவிட்டு, புதிய சப்ஜெக்ட் வரியைக் கூட நீங்கள் அமை க்கலாம்.

5. அனுப்பியவர் அடையாளம் நீக்கல்: முதன் முதலில் செய்தி அனு ப்பியவரின் பெயர், சிக்னேச்சராக இடம் பெற்றிருக் கலாம். அதனை நீக்கிவிட்டு அனுப்புவதே நல்லது. அதே போல, சிலர் அல்லது சில நிறுவனங்கள், செய்தியில் காணப்படும் உண்மைத் தன்மை குறித்து disclaimer என்று சொல்லப்படும் அறிக்கை அளித் திருப்பார்கள். இதனையும் நீக்க வேண்டும்.

மொத்தத்தில் தேவையற்ற குறியீடுகள், முதலில் மற்றும் அடுத் தடுத்து அனுப்பிய வரின் பெயர் சார்ந்த குறிப்புகள், செய்தி க்குச் சம்பந்தம் இல்லாத தகவல்கள் ஆகி யவற்றை நீக்கி ஒரு மின்ன ஞ்சலை முன் னோக்கி இன்னொருவருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: