Tuesday, January 18அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

அழகு குறிப்புகள்: பெண்களுக்கு பொருத்தமான ஆடை, உடை, நகை அலங்காரங்கள்

பொருத்தமான காதணிகளை தேர்வு செய்வது எப்படி?

சில பெண்கள் அழகான உடை உடுத்தி இருப்பார்கள். அருகில் இருப்பவர்களுக் குத் தான் தெரியும், அவர்களின் காதுகள் சுத்த மில்லாமல் இரு ப்பது. தினமும் காதுகளை அழுந்த தேய்த்து சுத்தப்படுத் துங்கள். காது அமைப்பில் வித்தியாசம் இருக் கலாம். அதை காதணிகள், மேக்கப் பினால் சரி செய்து கொள்ளலாம்.

நீளக் காது என்றால் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு சிறிதாக காட்டலாம். வித விதமான காத ணிகளால் அலங்கரிக்கலாம்.

காதின் கீழ் விளிம்பு அகலமாக இருந்தால் பட்டையாக நிறைய கல் வை த்த பேசரி தோடுகளை போட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

சின்ன காது என்றால் காது மடல்களில் 2, 3 துளை போட்டு சின்னச் சின்ன வளையங் களை மாட்டி, காது விளிம்பில் கல் பதித்த சரம் போன்ற தோடு அல்லது தொங்கட்டான் போடலாம்.

குண்டு முகத்துக்கு தொங்கட்டான் வேண்டாம். காதோடு ஒட்டின டிசைன் தோடு எடுப்பாக இரு க்கும்.

கழுத்தில் மெலிதான செயின் என்றால் காதணியை சற்று பெரிதாக அணி ந்து கொள்ளு ங்கள். காதோரம் குட்டிக் குட் டித் தோடுகள் அழகாக இருக் கும்.

அகலமான முகம் உள்ளவர் கள் நீள தொங்கட்டான்கள், ஒன்றின் கீழ் ஒன்று வரும் குடை ஜிமி க்கிகள், பெரிய வளையங்கள் போடலாம். கழுத்து நீளம் குறை வென்றால் காதணி நீளத்தை குறைக்கவும். காது மடல்களில் அணி யும் தோடுகள், குட்டி தொங்கட்டான்கள், வளையங்கள் முக அழகை கூட்டும். விழாக்களுக்கு செல்லும் போது அகலமான மாட்டல், கல் வைத்த குண்டு ஜிமிக்கி, பட்டை நெக்லஸ் போட்டுக் கொண்டு பட்டை யை கிளப்புங்க.

மூக்கு மற்றும் உதடுகளை அழகாக காட்ட

மூக்கு:
நீண்ட, சப்பை, குடமிளகாய் வடிவங்க ளில் உள்ளது மூக்கு. அதனை மாற்ற முடியாது என்றாலும் மூக்குத்தி போட் டு ஓரளவு அழகாக்கலாம்.

கல் இல்லாத வெறும் மூக்குத்தி எந்த முகத்துக்கும் அழகாக பொருந்தும்.

சிவப்பாக உள்ளவர்களுக்கு பச்சை க்கல் மூக்குத்தி எடுப்பாக இருக்கும். மாநிறம் உள்ளவர்கள் சிவப்புக்கல் மூக் குத்தி, கருப்பு நிறமானவர்கள் வெள் ளைக்கல் மூக்குத்தி போட்டால் அம்ச மாக இருக்கும்.

குறுகிய, நீண்ட முகம் உள்ளவர் களுக்கு ஒரு கல் மூக்குத்தி. அகல முகம் உள்ளவர்களுக்கு கற்கள் பதித்த அகன்ற மூக்குத்தி பொரு ந்தும்.

உதடு:

மனதின் ஜன்னல் கண்கள் என் றால், உதடு அதன் மேடை என்பா ர்கள். மெல்லிய, தடிமனான, சொப்பு என உதடுகளின் அமைப்பு, நிறம் ஆகியவற்றை பொருத்து லிப்ஸ்டிக் பூசி மேலும் அழகா க்குங்கள்.

முகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லா மல் சிறிதாக சொப்பு போன்ற வாய் உள்ளவர்கள் லிப்ஸ்டிக்கை உதடுகளின் இரு முனைகளிலும் சற்று அதிகப்படியாக பூசுங்கள். வாய் சற்று பெரிதாகத் தெரியும்.

தடித்த உதடுகள் உள்ளவர்கள் உதட்டுக்கு உட்புறமாக லிப் ஸ்டிக் போடுங்கள். இயற்கை நிற லிப்ஸ்டிக்கை லேசாகத் தடவி னால் போ தும்.

மெல்லிய உதடு உள்ளவர்கள் கீழ் உதட்டில் டார்க் நிறமும் லை ட் நிறத்தை மேல் உதட்டிலும் பூசுங் கள். பிறகு உதட்டுக்கு வெளியில் பென்சிலால் கோடு போடுங்கள். தடித்த உதடு என்றால் உட்புறமாக போடுங்கள்.

மாநிற பெண்கள் லைட் ஆரஞ்ச் கலர், கருப்பு நிற பெண்கள் லைட் சிவப்பு, சிவப்பு பெண்கள் லைட் ரோஸ் (பிங்க்) லிப் ஸ்டிக் பயன்படுத்தலாம்.

உதடுகளின் ஈரப்பசையை நீக்கிவிட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டால் சீக்கிரம் அழியா து.

காலையில் லைட் கலர் லிப்ஸ்டிக்கும், மாலையில் பளிச் நிறத்திலும் போடுங்கள்.

ஆடைக்கு ஏற்ற நிறத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து போடலாம். டார்க் கலர் போட்டால் வயது அதிகமாக காட்டும். லைட் கலர் கவர்ச்சியாக இருக்கும்.

வீட்டில் இருக்கும்போது லிப்ஸ்டிக் வேண்டாம். அடிக்கடி உபயோகித்தால் உதடுகள் கருமை யாகி விடும்.

கை,  நகம் மற்றும் வளையல்

அழகான கைகளும், நகங்களும் பார்ப்பவர்களை கவரக்கூடியவை. பொதுவாக பெண்கள் முகத் துக்கு காட்டும் அக்கறையை கைகளுக்கு காட்டுவதில்லை.

முகத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் வயதைக் காட்டினாலும் கைக ளில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் அதை அதிகப்படுத்திக் காட்டு வதுடன் பெர்சனாலிட்டியை யும் குறைத்துக் காட்டும். பாத்திரம் தேய்க்கும் போதும், துணி துவைக்கும் போதும் தண்ணீர், சோப்பால் கைகள் சொர சொரப்பாக மாறிவிடும். கைகளுக்கு அடிக்கடி ஒயிட் பெட்ரோ லியம் ஜெல்லியை தடவிக் கொள்ளுங்கள். கைகள் வறண்டு போகாமல் பார்த்துக் கொள் ளுங்கள்.

நகத்தால் பாட்டில் திறப்பது, நகத்தை கடிப்பது போன் றவை செய்யாதீர்கள். நகங்க ளை ஒரே சீராக ஓவல் வடிவில் வெட் டுங்கள்.

சல்வாருடன் மேட்சிங்கான மெல்லிய கண்ணாடி வளைய ல்கள் (ஆறு அல்லது எட்டு) அணியலாம்.

குண்டு விரல்களாக இருந்தால் அணி யும் மோதிரங்கள் மெல்லிய கம்பி போன்று இருப்பதும், சிறு கற்கள் கொண்ட நெளிமோதிரமும் அழகு சேர்க்கும்.

குண்டான கைகளுக்கு மெல்லிய வளையல்கள், மெல்லிய ப்ரேஸ் லெட், மெல்லிய ஸ்டிராப் வைத்த வாட்சுகள் மிகவும் அழகாக இரு க்கும்.

வர்ண வலையல்களை அணிய விருபுகிறீர்களா?

கலர் கலர் கலராய் ஆடைகள், வண்ண வண்ண வளையல்கள் என உலா வரும் பெண்களே வளையல்கள் அணியும்போது அதற் அதற் கென சில முறைகள் உண்டு. அது தவறும்போது அழகை அது குறைத்து விடவும் கூடும். முதலாவது உங்களிடம்

வண்ண வளையல்கள் பல டிசைன்களில் இருக்குகிறதா?

அதை வெள்ளை ரிசூவில் சுற்றி பெட்டியிலே வைத்து பாதுகாப்பாக வையுங்கள். இதனால் பொருளின் உபயோகக் காலம் கூடும். மற்றது நாம் அணியும் ஆடைகளுக்கு பொ ருத்தமான நாம் ஆணியும் வளைய ல்களைத் தெரிவு செய்யவேண்டும். இன்று சந்தையிலே பலவித வளை யல்கள் அறிமுகம் ஆகிக்கொண்டே தான் இருக்கின்றது.

உதாரணம், கண்ணாடி, ஸ்டீல், பிளா ஸ்டிக் என ஏராளம். நாம் புட வை அணியும் சந்தர்ப்பங்களில் கை நிறைய வளையல்களை அணியலாம். சுடிதார் அணியும் பெண்கள் அளவாக வளையல் போடலாம்.

ஜீன்ஸ் அணியும் பட்சத்தில் ஓரிரு வளையல்களை போட்டால் எடுப் பாக இருக்கும். நாம் அணியும் ஆடைகளில் எத்தனை வர்ணங்கள் உள்ளதோ அத்தனை வர்ணத்திலும் ஒவ்வொரு வளையல் தெரிவு செய்து அணியு ம்போது அது அழ காகக் காட்சி தரும். வைபவங்க ளுக்கு அணியும் வளைய ல்கள் கொஞ்சம் மினுமினுப்பாக இருந் தால் அழகாய் இருக்கும். கற்கள் பதித்த வளையல்கள் பட்டுச்சேலைக்கு பொருத்தமாய் இருக்கும்.

எப்படியும் ஒற்றை வளையல் அணியும்போது விரல்களுக்கு மோதி ரங்களை குறைத்து போடவேண்டும்.

காலணிகள் வாங்கும் போது

காலணிகள், இப்போதெல்லாம் ஆடம் பரத்திற்கான அவசியமாக மாறி வருகி ன்றன. காலுக்கு இதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற் காக வாங்கப்பட்ட காலணிகள் காலமாற்றத்தில் அழகுக் கும், ஆட ம்பரத்திற்கும் மாறியதில் ஆச்சரியமில்லை என்றாலும், ஆடைக் கும், அணிகலன்களுக்கும் கொடுக்கும் அதே முக் கியத்துவத்தை செருப்புக்கும் கொடுத்து வாங்கி அணிந்து மகிழ்கி ன்றனர் இன் றைய தலைமுறை யினர்.

அதனால்தான் ஆடை, அணிகலன்களுக்கு நிகராக காலணிகளின் விலையும் அதிகரித்து வருகின்றது. இப்போதெல்லாம் பல ஆயிரம் ரூபாய் வரை செருப்புகள் விற்க ப்படுகின்றன.

கலர்புல் செருப்புகளையும், ஆடைக்கு ஏற்ற மேட்சான செருப்புகளையுமே இன் றைய இளம் பெண்கள் விரும் புகின்றனர். ஆனால் செருப்பு என்பது நமது உள்ள ங்காலோடு நெருங்கிய தொடர்பு உடையதால் அதை வய சுக்கு தக்கபடியும், தேவைக்கு தக்க படியும் வாங்குவது முக் கியமானது. ஏனென்றால் உள்ளங்கா லுடன் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து நரம்பு களும் தொடர்புடையது.

இப்போது திருமணம் போன்ற விசேஷங்களுக்கும், வீடு, சுற்றுலா போன்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான செருப்புகளை பெண்கள் அணிகின்றனர். உட லுக்கு தகுந்த படி செருப்புகளை வாங்குவது நல்லது. பொருத் தமான செருப்புகளை அணிபவர் களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதி கமாக இருக்கும். பொருத்தமில் லாத செருப்புகளை அணிந்தால் தன்னம்பிக்கை குறையும்.

செருப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து வாங்கும்போது மூன்று விஷயங் களை கவனித்து வாங்குவது நல்லது. அவை சௌகரியம், அழகு, நிறம் ஆகியவை. கண்ணைப் பறிக்கும் கலர் களை விட இளநிறமே, மற்றவர்களை ஈர்க்கக் கூடி யதாக இருக் கும். முன்பகுதி குறுகி, குதிகால் உயர்ந்து இருப்பதையே இன்றைய இளம் பெண்கள் விரும்பு கின்றனர். செருப்புகளின் முன்  பகுதி குறுகி உள்ளதால் விரல்கள் அழுத் தத்திற்கு உள்ளா கின்றன. மேலும் வர்மப் புள்ளிகளும் அழுத்தப் படுவதால், உடலில் பலவித பிரச்சினை களை ஏற்படுத்தும். இதனால் தலைவலி, கண் வலி, சோர்வு, கால்வலி ஆகிய பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.

மேலும் இறுக்கிப் பிடிக்கும் விரல்களில் கொப் பளங்கள் ஏற்படும். இயல்பாக நடக்க முடியாமல் நெருக்கடி ஏற்படும். இன் றைய பேஷன் விரும்பிகள் அனைவருமே குதிகால் உயர்ந்த செருப்புகளையே அணிகின்றனர். இதன் கார ணமாக உடலின் சமன்நிலை பாதிப்பு அடைகிறது. இதனால் முதுகுவலி, குதிகால் வலி ஆகிய பிரச்சினைகள் ஏற்படும். கால்கள் மெலிந்து இருப்பவர்கள் பென்ஸி ஹீல் ஸ்‘ என்ற குதிகால் செ ருப்புகளை தவிர்க் கவும். குண்டு உடல் வாகு உடை யவர்கள் அதிக எடையு ள்ள செருப் புகளை அணி ய வேண்டாம். இவர்கள் மென்மையான திறந்த வெளி செருப்புகளை அணி வது நல்லது.

பாதம் நீளமாக உள் ளவர் கள், கோடு போட்ட டிசை ன்கள் நிறைந்த செருப் புகளை அணிய வேண் டாம். இதனால் பாதம் மேலும் நீளமாக இருப் பதைப் போன்று தோ ற்ற மளிக்கும். செருப்பு களை வாங்கும்போது. அதை வலது காலில் போட்டுப் பார்த்து வாங் கவும். உங்க ளுடைய உடல் அமை ப்பு, வேலை, செல்லும் இடத்துக்கு தக்கபடி செரு ப்புகளை அணியவும்.

பெண்களை பொறுத்தவரை, பெண்களின் உடல் வடிவமைப்பு, எடைக்கு தக்கபடி செருப்புகளை நிதானமாக தேர்ந்தெடுத்து வாங் குவது நல்லது. ஷூக்கள் வாங்கும்போது முன்பக்கம், பின்பக்கம் அழுத்திப் பார்த்து போதுமான இடைவெளி உள்ளதா? என்பதை கவனித்து வாங்குவது நல்லது.

வண்ண வண்ண பைகள்

நவநாகரிக யுகத்தில் நங்கையர் எல்லாம் அங்கமாக ஜொலிக்க தங்கத்தை அணிந்தார்கள். எல்லா அங்க ங்களையும் அழகு படுத்திக் காட்டி னாலும் அத்தியாவசியப் பொருட் களை கைகளில் கொண்டு சென்றால் பாதுகாப்பும் இல்லை அழகும் இல்லை. அதனால் பொருட்களை எல்லாம் வைப் பதற்கு கைப்பைகளை கொண்டு செல்வது வழக்கம்.கைப்பைகள் கூட வண்ணங்களாக மிளிர வே ண்டும் என்பதே எல்லோர் எண்ணமும். வண்ண வண்ண கைப்பைகள் வாங்குவதற்கு கடைகளை தேடுபவர்கள் அதிகம்.

கடைகள் இருந்தாலும் காட் சிக்கு வைக்கப்பட்ட கைப்பை களை தெரிவு செய்வதில் குழ ப்பம் எற்படலாம் அக்குழப்பத் தை நிவர்த்தி செய்யவே உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு. *கைப் பை வாங்க செல்பவர் களாக இருந்தால் முதலில் நீங்கள் என்ன நிறத்தில் கைப்பை யை வாங்கப்போகிறீர்கள் என்று வீட்டிலேயே தீர்மானித்து கொ ண்டு கடைக்குச்செல்ல வேண்டும்

*கடையில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட கைப்பைகளை தெரிவு செய்யும் போது அது விலைக்கேற்ற தரமுடையதாக உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும்.

* நீங்கள் தெரிவு செய்யும் கைப்பைகள் பொதுவான நிறமுடையதா என பார்க்க வேண்டும். *கைப்பைகளை வாங்கும் போது எப்போதும் கண்கவர் வண்ணங் களிலேயே தெரிவு செய்யவேண்டும். *கைப்பைக்குள் சிறிய சிறிய மடிப்புக்கள் உள்ளனவா என பார்க்கவேண்டும். *கைப் பையின் வார்கள் பொதுவாக சிறிதாக இருத்தல் வேண்டும்.

*கைப்பையை மூடும் இடம் எப்பொழுதும் சிப் உள்ளதாக இரு க்க வேண்டும். *கைப் பைக ளை வாங்கும்போது நீளம் சிறிய தாகவும் அகலம் சற்று பெரிய தாகவும் இருக்கவேண்டும். எப் போதும் கையில் அணிந்து கொண்டு செல்லும் போது கை யின் நடுப்பகுதியில் சரிசமமான அளவில் இருபக்கமும் கைப்பை தெரியவேண்டும்.

தங்க நகைகளின் உண்மையான பெறுமதி

ட்டிப் பிடிக்கமுடியாதளவுக்கு விலை போனாலும் தங்கம் நம் அத்தியா வசியத் தேவைகளுடன் இரண்டறக் கலந்த ஒன்றாகி விட்டது. திரும ணங்களில் பெண் ணுக்கு போடப்படும் தங்கத்தின் அளவு தான் திருமணத் தையே தரம் பிரிக்கிறது. இப்படி நம்மிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத தங்கத்தை வாங்கும் போது கவனித்து வாங்க வேண்டியது கடமை அல்லவா!

நிறத்தையும் பளிச்சென்ற தன்மை யையும் பார்த்து ஒருபோதும் தங்கம் வா ங்கக்கூடாது. பொலிஷ் மூலம் தங்க த்துக்கு எந்த அளவுக்கு வேண்டுமா னாலும் நிறம் கொடுக்கலாம். மஞ்சள் நிறம் அதிகம் கொண்ட நகைகள் அதிக பெறுமதிமிக்கவை என்று எண்ணி விடாதீர்கள். வேலைப்பாடுகள் குறைந்த ஆபரணங்களை வாங்குவதே சிறந்தது. அதற்கு செய்கூலி குறைவு என்பதோடு, விற்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் அதிக கழி வும் ஏற்படாது.

தங்க நகைகள் வாங்கும் போது பலர் ரசீதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள் வதில் லை. ரசீது இல்லையென்றால் பணம் கொ ஞ்சம் குறைய லாம் என்று எண்ணி ரசீது வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டாமல் விட்டு விடுகிறார்கள். உண் மையில் ரசீது வாங்கினால்தான் பிற்காலத்தில் விற்கும் சூழ்நிலை ஏற் பட்டால் பெரும் உதவியாக இருக்கும். ரசீது வாங்கும் போது நகையின் எடை ,மொடல், போன்றவற்றை தெளிவாக குறிப்பிடச் சொல்ல வேண்டும். கற்கள், முத்துகள் பதித்த நகைகளை வாங்கும் போது அதிக கவனம் காட்ட வேண்டும். சில கடைகளில் கற்களின் எடையையும் தங்கத்தின் எடைபோல கணக்கிட்டு விடு வார்கள். கற்களுக்கு தனி எடையும் தங்கத்துக்கு தனி எடையும் போடுவதே சரி யான தொழில் தர்மம்.

தங்க ஆபரணங்களை தனித் தனி பெட்டிகளில் பாதுகாப் பாக வை க்க வேண்டும். ஒரே பெட்டியில் ஒன்றோடு ஒன் றாக பலவற்றை சேர்த்தால் நகைகளில் கீறல்கள் ஏற்பட்டுவிடும் வாய்ப்பு அதிகம். அதனால் பெறுமதி குறைவதோடு நிறமும் மங்கி விடும்.

வழக்கமாக வாங்கும் கடைகளில் தங்கம் வாங்குவது நல்லது. அதனால் நம்பகத்தன்மை கூடும். அதோடு பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்படினும் உடனடி பரிகாரம் காணமுடியும்

நன்றி: http://azhkadalkalangiyam.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: