Saturday, August 20அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இதய தசை நோயின் வகைகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

டாக்டர் ஏ.ஜே.ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஓர் இணையத்தில் எழுதிய மருத்துவக்கட்டுரை

எந்த வகை இதய நோயும் பயமுறுத்தக் கூடியதுதான். அது என்ன வென்று தெரியாவிட்டால் இன்னும் மோசம். (கார்டியோ மயோப தி)இதய தசை நோயின் காரணங் கள், அறிகுறிகள், அறிவிப்புகளை அறிந்து கொள்வதால், உங்கள் இதய நோயைப் புரிந்து கொள்ள வும் சமாளிக்கவும்முடியும்.

இதய தசை நோய்:

கார்டியோமயோபதி என்றால் என்ன?

கார்டியோ என்றால் இதயம், மயோ என்றால் தசை, பதி என்றால் நோய். இந்த நோயினால் இதய தசை பாதிக்கப்பட்டு வலுவிழக்கிறது. வலுவி ழந்த இதய தசை மெலிந்து பெரிதாகலாம். முழு இதய தசையும் வலு விழந்து இரத்தத்தைக் குறைந்த செயல்திறனுடன் பம்ப் செய்கிறது. இத யம் மெதுவாக பம்ப் செய்ய முடியாத நிலையை அடைகிறது. உடலுக்குப் போ திய இரத்தத்தை அதனால் அனுப்ப முடி யாது.

கார்டியோமயோபதி இருபாலினரையும் எல்லா வயதினரையும் தாக்கு கிறது. பொதுவாக இது நீண்ட நாள் (கிரோனிக்) நோய். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முறை யை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். சிகிச்சை யினால் இந்நோய் அரிதாகக் குணமாகிறது. ஆனால் அறிகுறிகளைக் குறை க்கலாம்.

இதய தசை நோயின் வகைகள்:

இதய தசை நோயில் மூன்று வகை உண்டு.

  • விரிந்த இதய தசை நோய்
  • ஹைபர் டிராபிக் கார்டியோமயோபதி
  • ரெஸ்டிரிக்டிவ் கார்டியோமயோபதி

விரிந்த இதய தசை நோய்: (Diated Cardiomyopathy)

விரிந்த இதய தசை நோய் மிக அதிக மாகக் காணப்படும் இதய தசை நோ யாகும். இதனால் இதய தசை முழு வதும் வலுவிழந்து குறைவாக இரத்தம் அனுப்பப்படுகிறது. பெண்க ளை விட ஆண்களுக்கு அதிகம் ஏற் படுகிறது. எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ப டலாம் என்றாலும் 30-50 வய தின ருக்கு அதிமாக ஏற்படுகிறது. ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரை சதவி கித த்தினருக்கு விரிந்த இதய தசை நோய் இருக்கிறது.

இதய தசை நோயுள்ள பெரும் பா லானவருக்கு இதய தமனி நோய் (இஸ் கிமிக் கார்டியோம யோபதி) இருக்கிறது. சமீபத்திய வைரஸ் தொற்றால் விரிந்த இதய தசை நோய் ஏற்படலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஜல தோஷம் அல்லது ஃபுளூவைப் போல் அது ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் இதய நோயாக பிறகு உருவெடுக்கிறது. இந்த இதய நோயுள் ளவர்களில் ஐவரில் ஒருவரின் முன்னோருக்கு இந்நோய் இருந்தது தெரிய வரு கிறது. எனவே, இது பரம்பரை யாகவும் வரலாம். இதய தசை நோ யுள்ள வர்களில் பாதிப் பேருக்குக் காரணம் கண்டறிய முடியாது. குடிப் பழக்கம், கருவுறுதல், விஷங்கள், குறைந்த போஷாக்கு, ஹார் மோன் கோளாறு, உயர் இரத்த அழுத்த த்தினால் இதய தசை நோய் உரு வாகலாம்.

உயர் இரத்த அழுத்த இதய தசை நோய்: (Hyper Traffic Cardiomyopathy)

Hyper Traffic Cardiomyopathy

ரிதாக ஏற்படும் இதய தசை நோயின் இவ்வகையில் இதய த்தால் ஓய்வெடுக்க, இரத்தத் தை நிரப்ப முடியாது. இது உயர் இரத்த அழுத்த த்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம். பொதுவாக பரம்பரையாக ஏற்படு கிறது. இதய தசையின் அளவு அதி கரித்து இதயத்தை விட்டு இரத்தம் வெளியேறுவது தடை படுகிறது. இதய வலி, மூச்சுவிட சிரமம், மயக்கம், தலைசுற்றல் போன்றவை முக்கியமாக வே லை செய்தால் ஏற்படும்.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இதய தசை நோய்: (Restrictive Cardiomyopathy)

Restrictive Cardiomyopathy

இவ்வகை இதய தசை நோ யும் அரிதாக ஏற்படு கிறது. இதய தசையால் இரத் தத்தை அனுப்ப முடியும். ஆனால் ஓய்வெடுத்து இரத் தத்தை நிரப்ப முடியாது. இதயத்தில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. நீர்கோ ர்த்தல், வீக்கம் (எடிமா) மயக்கம் போன்றவை ஏற்படலாம்.

இதய தசை நோயின் முக் கிய அறிகுறிகள்:

சிலசமயம் இதய தசை நோயின் காரணம் ஒன்றல்ல பல. உதாரணமாக, குடிப்பழக்கமும் அதிக இரத்த அழுத் தமும் இணைந்து இந்நோயை உரு வாக்கலாம். காரணங்கள் எதுவானா லும் இதய தசை நோயின் அறிகுறி கள் ஒன்றுதான். இந்த அறிகுறிகள் வெவ்வேறு அளவில் தென் படலாம். இவை இதயம் சாதாரணமாக இரத் தத்தை அனுப்ப முடியாததால் ஏற்ப டுகின்றன.

இதயதசை நோய் மோசமானால் ஹார்ட்ஃபெயிலியராகலாம். இதற்கா ன அறிகுறிகள் வேறுபடுகின்றன. சிலருக்கு அறிகுறிகள் தென்படாது. ஆனா ல் அசாதாரணமான (ECG) எலக்டிரோ கார்டியோகிராம் இருக்கும். மார்பு எக்ஸ்ரேயில் வீங்கிய இதயம் தென்படும். அறிகுறிகள் மோச மாவதற்கு, பல வருடங்கள் முன் னரே சோர்வடைவது ஏற்படுகிறது. செயல்புரியும்போது, பிறகு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஆகியவை முக்கிய அறிகுறியாகும். கணுக் கால்களில் வீக்கம், எடை அதிகரிப்பு போன்ற வற்றால் மருத்துவரின் உதவியை நாட வேண்டிய அவசி யம் ஏற்படும்.

இதய தசை நோயின் மேலும் சில அறிகுறிகள்:

  • மூச்சு விட சிரமம்
  • சோர்வு (ஃபெடிக்)
  • மார்பு வலி
  • எடை அதிகரிப்பு
  • வீக்கம் (எடிமா)
  • மயக்கம், தலை சுற்றல்
  • விட்டு விட்டு இதயம் துடித்தல்

இந்த அறிகுறிகளின் காரணங்களைப் புரிந்து கொண்டால் சிகிச்சைத் திட் டத்தை உங் களால் புரிந்துகொள்ள முடியும். உங்கள் உடல் தனக்கே உரிய வழியில் நோயினால் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் மருத்து வரிடம் அறிகுறிகள் பற்றி விவாதிப்பதால் கட்டுப்படுத்தலாம். அறிகுறி களில் மாற்றம் ஏற்படுவது நோய் குணமா வதை அல்லது மோசமாவ தைக் காட்டும். எந்த மாற்றத்தையும் மருத் துவரிடம் கூறுங்கள். சிகிச் சையில் மாற்றம் செய்ய அது உதவும்.

இதய தசை நோய்க்கு சிகிச் சை:

இதய தசை நோய்க்கான பல வகையான சிகிச்சைகளை இந் தப் பகுதியில் காணலாம். இதய தசை நோய்க்கான கார ணம் கண்டறியப்பட்டால், அதை இலக்காக வைத்து சிகிச்சை தரப்படும். சிகிச்சை ஒவ்வொருவரு க்கும் பிரத்தியோகமானது. எனவே இவற்றில் சில உங்களுக்குப் பொருந் தாது. சிகிச்சையினால் இதயம் மறுபடி சாதா ரணமாக இயங்க ஆரம்பித்து விடாது. சிகிச்சையின் முக்கியக் குறிக் கோள், இதயத்தை மேலும் திறனுடன் இய ங்க வைப்பதுதான்.

சிகிச்சைத் திட்டத்தின் சுருக்கம்:

மேலான வாழ்க்கைத் தரத்தை அடையவும், குறைவாக மருத்துவமனை யை அணுகவும் உங்களுடைய மருத்துவருடன் இணைந்து செயல் புரிவது அவசியமாகும். உங்களை நீங்களே எப்படி பார்த்துக் கொள்வது என்று தெரிந்து கொண்டு சிகிச்சைத் திட்டத்தில் முழுமையாக ஈடுபடுங்கள். எப்போது மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்று உங்கள் மருத்துவ ரிடம் சொல்லுங்கள். சரியான சமயத்தில் மருத்துவரைச் சந்தியுங்கள். சிகிச் சைத் திட்டத்தை ஒழுங்காகக் கடைபிடியுங்கள்.

செயல்கள்:

முதலில் உங்கள் செயல்கள் குறைக்கப் படும். இதயத்தில் வைரஸ் தொற் று இருக்கும் வாய்ப்பு இருந்தால், சிறிது காலம் படுக்கையில் ஓய் வெடுக்க நேரி டலாம். படுக்கையின் தலைப்பாகம் உயர் த்தப்பட்டால் சுவாசிப்பது எளிது.

உங்கள் கால்களை அவ்வப்போது நகர்த்தி அவற்றிற்கு பயிற்சி தர வேண் டும். இதனால் இரத்தம் கால்களில் தங்காமல் தடுக்கப்படுகிறது. உங்கள் கால் விரல்களை கீழே வளைத்து பிறகு முழங்காலை நோக்கி பின்னால் வளைத்து பயிற்சி செய்யுங்கள். இது பெடலை அழுத்தி பிறகு மேல் வர விடுவது போன்றது.

தலை சுற்றல் ஏற்படாமல் இருக்க உடல்நிலை மாற்றத்திற்கு உட லை தயாராக விடுங்கள். படுக்கை யை விட்டு எழுந்திருக்கும்போது படுக்கையின் ஓரமாக அமர்ந்து, எழுந்து நிற்கும் முன்பு சில நிமிட ங்கள் ஓய்வெ டுங்கள். அதிகமாக உட்கார்வது பிறகு நிற்பது போன்ற செயல்களைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.

மருத்துவமனையை விட்டுச் செல்வதற்கு முன் என்ன செயல்களைச் செய்யலாம் என்று மருத்துவரிடம் கேளுங்கள். நடக்கும் தூரத்தை மெது வாக அதிகரிக்கும் எளிய தினசரி உடற்பயிற்சிகள் அடங்கிய திட் டம் உங்களுக்குத் தரப்படும். உங் கள் இதயத்தையும், தசைகளை யும் வலுவாக்க சுறுசுறுப்பாக இரு ங்கள். உங்கள் செயல்களை மெதுவாக அதிகரிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். எந்தச் செயல்க ளைத் தவிர்ப்பது என்று தீர்மானி க்க மிகச் சிறந்த நபர் நீங்கள்தான்.

உங்கள் தொழில் மிகவும் கடினமாக இருந்தால் அதை விட வேண்டி இருக்கலாம் அல்லது மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம். நீங்கள் குணமாகும் வரை தற்காலிகமாக ஓய்வு பெற வேண்டியது அவசியம். நீங்கள் மெது வாக செயல்பட ஆரம்பித்த பிறகு, உங்கள் தொழிலுக்கு முழு நேரமாக வோ, பகுதி நேரமாகவோ செல்லலாம். நீங்கள் எப் போது வேலைக்குத் திரும்பலாம் என்பதை உங்கள் இதயம் குணமடையும் விதமும், நீங்கள் எப்படி சிகிச்சைத் திட்டத்திற்கு ஒத் துழைக்கிறீர்கள் என்பதும் தீர்மா னிக்கும்.

களைப்பு அறிகுறிகள்:

உணர்வு சிக்கலும் உடல் சிரமமும் உங்கள் இதயத்திற்கு அதிக சிரமம் தருகின்றன. உங்கள் இதயம் அதிக வேலை செய்யத் தூண்டுபவை அதிக உணவு உண் பது, ஆல்கஹால் அருந்துவது, புகை பிடிப் பது, மன வருத் தம், குளிர்ந்த, வெப்பமான, ஈரப்பதமான தட்ப வெப்ப நிலை, தூக்குவது, தள்ளுவது, இழுப்பது. உங்கள் உடலுக்குத் தேவையான இரத்தத்தையும், பிராண வாயு வையும் உங்கள் இதயத்தால் தரமுடியா விட்டால் களைப்பின் அறிகுறிகள் ஏற்படும். இவை, மூச்சுத் திணறல், குமட்டல், வாந்தி, மார்பு வலி, தலைசுற்றல், அதிக களைப்பு, சோர்வு, அதிக வேர்வை.

களைப்பின் அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உட னடியாக நிறுத்தி ஓய் வெடுங்கள். செயல் புரியும் போது மார்புவலி, (ஆன்ஜய்னா) ஏற்பட்டால், நைட்ரோ கிளிசரின் மாத்திரைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தால், ஒரு மாத்திரையை நாக்கின் அடியில் வைக்கவும். ஐந்து நிமிடங்களில் வலி அடங்காவிட்டால், இன் னொரு மாத்திரையை உபயோகிக்கவும். ஐந்து நிமிடங்கள் பொறுத்த பிறகு மூன்றாவது மாத்திரையை உட்கொள் ளலாம். இதனால் உங்கள் மார்புவலி நிற்காவிட்டால் அல்லது வலி அதிகரி த்தால் மருத்துவரை அழையுங்கள். இதய தசையின் வேலை யைக் குறை த்து, இதய தசைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து நைட்ரோ கிளிசரின் மார்பு வலி நிற்க உதவுகிறது.

மற்ற அறிகுறிகளைச் சமாளிப்பது:

அதிகம் உண்ட பிறகு குமட்டல், அழுத்தம் ஏற்பட்டால் குறைந்த அளவு உணவை அடிக்கடி உண்ணுங்கள். உங்கள் வயிற்றில் நீர் சேர்ந்தது கார ணமாக இருக்கலாம். குமட்டல், அழுத்தம் பற்றி மருத்துவரிடம் தெரிவியுங்கள். ஏனெனில் அது வே றாகவும் இருக்கலாம்.

குறைந்த வேலை, மற்றும் வயி ற்றில் நீர் சேர்ந்ததால் மலச்சிக்கல் ஏற் படலாம். மலத்தை வெளியே ற்ற சிரமப்படுவதால் இதயம் சிர மப்பட நேரிடுகிறது. மலமிளக்கிகள் தரப்படலாம். கால், பாதங்களில் வீக் கம் ஏற்பட்டால் எவ்வளவு முடியு மோ அவ்வளவு கால்களை உயர்த்துங்கள். வீங்கிய தசையினால் புண் கள் எளிதில் ஏற்படுகின்றன. இப்பகுதியில் லோஷனைத் தடவி வறண்டு போகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். காயம் ஏற்படாமல் முடிந்தவரை பார்த்துக் கொள் ளுங்கள். காயம் ஏற்பட்டால் குறைந்த இரத்த ஓட் டத்தினால் மெதுவாக த்தான் குண மாகும்.

இதய தசை நோயை, ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அறிகுறிகளைக் குண ப்படுத்த மற்ற மருந்துகள் உள்ள ன. இங்குக் குறிப்பிட ப்பட்ட எல்லா மருந்துகளும் உங்களுக்குத் தர மாட்டார்கள். நீங்கள் உட்கொள் ளும் மருந்து பற்றிய விவரக் குறிப்புகள் உங்களுக்குத் தரப்படும். கீழ்க் கண்டவற்றைத் தெரி ந்து கொள்ளுங்கள்.

பெயர் அளவு கால அளவு குறிக்கோள்:

மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள்:

நர்ஸ் அல்லது மருந்து நிபுணர் உங்கள் கால அட்டவணையைத் தருவார். ஒவ் வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மருந்துகளை உட்கொள்ளு ங்கள். சில வாசோடைலேடர், ஆன்டி அரித்மிக் மருந்துகளுக்கு ஒவ்வொ ரு 6, 8 மணி நேரமும் ஒருமுறை தரப்படும். அலா ரம் கடிகாரத்தை உபயோகித்து விழித் தெழுந்து இந்த மருந்துகளை உண்ண நேரிடும். உங்கள் நேர அட்டவணை தயார் செய்வதற்குள் உங்கள் நர்ஸ் அல்லது மருந்து நிபுணரிடம் நீங்கள் தூங்கும் நேரங்களைக் கூறினால் அது கண க்கில் கொள்ளப்படும்.

சில மருந்துகள் மற்ற மருந்துகளுடன் உட்கொள்ளும்போது அதிக செயல் திறனுடன் செயல்படும். மற்றவை உணவுடன் உட்கொண்டால் குறைந்த பக்கவிளைவுகளை உண் டாக்கும். ஒருமுறை உட்கொள்ள மறந்தால், அடுத்த முறை மருத்துவர் கூறினால் தவிர இரண்டு மடங் காக உட்கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் அறிகுறிகள் மோசமானால், மருத்துவர் கூறாமல் அதிக மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டாம்.

உங்கள் கைப்பையில், ஒரு அட்டையில் நீங்கள் உட்கொள்ளும் மருந் துகள், அளவுகள், கால அட்டவணை போன்றவற்றைக் குறிப்பிட்டு வை த்திருங்கள். பக்க விளை வுகள் ஏற்பட்டால், அறிகுறிகள் அதிக ரித்தால் மருத்துவரை அழையுங்கள். மருந்தின் வீரியம் மிக அதி கமாக அல்லது குறைவாக இருக்கலாம். அல் லது மருந்து மாற்றப்படலாம்.

மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது சிரை களின் (Veins) வழியே மருந்துகள் தரப்பட லாம். (I.V. இன்ட் ராவீனஸ்) I.V. மருந்துகள் விரை வாக செயல்பட்டு உங்கள் அறிகுறிகளைக் குறைத்து உங்கள் இதயத்தின் பம்ப் செய்யும் திறனை அதிகரிக்கின்றன. உங்கள் உடல்நிலை மேம்பட்டால், மருந்து களை வாயினால் உட்கொள்ளலாம். அதனால் உடலில் நீண்ட நேரம் அவை செயல்படும்.

சிலருக்கு சில மருந்துகள் செயல்படாமல் போகின்றன. இப்படி நடந்தால், மருத்துவர் வேறு மருந்து தரலாம். உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படு த்தும் மருந்துகளின் சரியான அளவு, பிரயோக த்தைத் தீர்மானிக்கச் சிறிது காலமாகும்.

இதயத் தசை சுருக்கத்தை வலுவாக்கும் மருந்துகள்:

டிஜாக்ஸின் போன்ற மருந்துகள் உங்கள் இதய தசை சுருக்கத்தை அதிக வலுவாக்குகின்றன. அவை உங்கள் இதயம் கடினமாக பம்ப் செய்து அதிக இரத்தம் ஒவ்வொரு சுருக்கத்திலும் செலுத்த உதவுகின்றன. டோபு டமைன் கூட சுருக்கத்தை வலுவாக்குகிறது, சிரையின் வழியே தரப் படுகிறது.

அதிக நீர்த் தேக்கத்தை வெளியேற்றும் மருந்துகள்:

டையூரடிக்ஸ் “நீர் மாத்திரைகள்” என்று சிலசமயம் கூற ப்படுகின்றன. சிறுநீரகத்திலிருந்து சோடியத்தையும், நீரை யும் வெளியேற்ற அவை உதவுகின்றன. உங்கள் இரத்த மண்டலம், நுரை யீரல், திசுக்களிலுள்ள நீரையும் அவை வெளியேற்றும். இதனால் இதயத் தின் வேலை குறை யும். ஏனெனில் பம்ப் செய்யக் குறைந்த இரத்தமே இருக்கும். இந்த மருந்துகள் உங்கள் சிறு நீரிலுள்ள சோடிய த்துடன் பொட்டாஷியத் தை யும் வெளியேற்றலாம். இந்த முக்கிய தாதுப் பொருள் வெ ளியேற் றப்பட்டால், பொட்டா ஷியம் போஷாக்கு களினால் சரி க்கட்டப்படு கிறது.

பொட்டாஷியத்தை (K+) அளிக்கும் மருந்துகள்:

பொட்டாஷியம் ஒரு அத்தியாவசியமான தாதுப்பொருள். அது உங்கள் இதயத் துடிப்பை சரி செய்ய உதவுகி றது. பொட்டா ஷியம் அளவு உங்கள் இதயத்தைப் பாதிக்கிறது. உங்கள் இரத்தத்தில் பொட்டாஷியத்தின் அள வு மிக அதிகம் அல்லது மிகக் குறைவு என்றால், விட்டுவிட்டு இத யம் துடிப்பது அல்லது இதய வேலை கெடு வது நிகழ்கிறது. பல நீர் மாத்தி ரைகளினால் அதிக அளவு பொட்டா ஷியம் சிறுநீரகத்திலி ருந்து வெளி யேறு கிறது. இந்த இழப்பை ஈடுகட்ட பொட்டாஷியம் அதிகம் உள் ள உணவை நீங்கள் உண்ண வேண்டும். அல்லது வாய் வழியே பொட் டாஷியம் நிறைந்த உணவை உட்கொள்வதால் குறைந்த பொட்டா ஷியம் அளவு சீராக்கப்படும். பொட்டாஷியத்தின் அளவு குறைந்தால், தசை இழுப்பு, சோர்வு, பலவீனம் போன் றவை ஏற்படும்.

பொட்டாஷியம் போஷாக்குகள் சுவை யாக இருக்காது. எனவே உணவு உண்ட பிறகு அவற்றை உண்பதால் வயிறு பாதிக்கப்படா து. குளிர்ந்த சாறுகளை உப யோகித்து சுவை தெரியாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம். சிலர் ஆரஞ்சு அல்லது திராட்சை சாற்றில் பொட்டாஷியத்தைக் கலந்து குடிப்பார்கள்.

இரத்தக் குழாய்களை விரிக்கும் மருந்துகள்:

வேஸோடைலேட்டர்கள் என்பவை உங்க ள் இரத்தக் குழாய்களைத் திறக் கும் அல் லது விரிவடையச் செய்யும் மருந்துக ளாகும். தமனிகள் விரிவடை யும்போது அதிக எதிர்ப்பின்றி இதயத் தால் இரத்த த்தை பம்ப் செய்ய முடி யும். எனவே இதய தசையின் வேலை குறைகிறது. சிரைகள் விரிவடைந்து, இரத்தம் குறைவாக இதயத்தை அடை ந்து, சிக்கல் குறை க்கப்படும். இந்தச் செயல்களால் இதய அறை களில் அழு த்தம் குறையும். சில வேஸோடைலேட்டர்கள் தமனிகள், சிரைகள் இரண் டையும் விரிவ டையச் செய்யும். உங்கள் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப மருந் துகள் தரப்படும். உங்கள் மருத்துவர் பல வேஸோ டைலேட்டர் மருந்துக் கல வைகளை உபயோகித்துப் பரிசோதி ப்பார். ஏனெனில் ஒவ்வொரு உடலும் வெவ்வேறு விதத்தில் செயல்படு கிறது. ஹைட்ர லைசின், ஐசோ சார்பைட், டைநைட்ரேட், ACE இன் ஹிபிட்டர்ஸ் போன்றவை வோ ஸோடைலேட்டருக்கான உதாரணங்கள்.

இரத்தம் கட்டியாவதைத் தள்ளி ப்போடும் மருந்துகள்:

குறைந்த செயல்கள், இரத்த ஓட்ட த்தினால் இதயத்திலும், இரத் தக் குழாய்களிலும் இரத்தக் கட்டிகள் ஏற்படலாம். சாதாரணமாக இரத்தம் கட்டியாகாமல் தடுக்க ஆன்டிகோவாகுலண்ட் மருந்துகள் தரப்படு கின் றன. உங்கள் கால்கள், இதயம், நுரை யீரலில் உள்ள இரத்தக் குழாய் களில் இரத்தக் கட்டிகள் அபாயகரமாக ஏற்ப ட்டு விடாமல் அவை தடுக் கின்றன. பரிசோதனை களினால் உங்கள் இரத்தம் கட்டி யாகும் நேரத் தைப் பரிசோதிப்பது அவ சியம்.

இந்த மருந்ததை நீங்கள் உபயோ கிக்கும் போது நீங்கள் எளிதில் வெட் டுப்படும், காயப்படும் சூழல்களைத் தவிர்த்திடு ங்கள். உதாரணமாக மின் சார ரேசர் உபயோகியுங்கள். ஷூ அணியுங்கள். காயப்படாதீர்கள். உங்களைக் காயப்படுத்திக் கொண்டால் இரத்தம் நிற்கும் வரை அங்கு அழுத்துங்கள். மருத்துவரிடம் கேட்காமல் ஓவர் தி கவுண்டர் (OTC) மருந் துகளை உட்கொள்ள வேண்டாம். பல மருந்துகள், ஆஸ்பிரின் உட்பட, ஆன்டிகோ வாகுலண்டோடு வினை புரிகி ன்றன. உங்கள் பல் மருத்துவர், மருந்து நிபுணர், மற்ற மருத் துவர்களிடம் இம்மருந்து உட் கொள்வது பற்றிக் கூறுங்கள். நீங்கள் ஆன்டி கோவாகுலன்ட் மருந்தை உட்கொள் கிறீர்கள் என் று தெரிவிக்கும் மெடல் அல் லது அட்டையை அணிந்திடுங்கள்.

செயல்புரியும் கூட்டாளி:

உங்களைப் பராமரிப்பதில் செயல்புரியும் கூட்டாளியாக இருந்து உங்கள் இதய நோயைச் சமா ளிக்க உதவ லாம். உங்கள் இதய நோய் மெதுவாகப் பல மாதங்கள், வருடங்களில் உருவாகியிரு க்கும். சில நாள் அல்லது வார ங்களில் மறைந்துவி டும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள். நல்ல, கெட்ட நாட்கள் இரண்டுமே இருக்கும். சந்தோஷமாக இருந்தால் மிதமிஞ்சி அதில் திளைக்க வே ண் டாம். விரைவில் நீங்கள் சோர்ந்து போய் வரும் நாட்களில் மோசமாக உணரலாம்.

இக்கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவை இதய தசை நோயைக் குணப் படுத் திவிடாது. ஆனால் அந்நோயுடன் வாழ உங்களுக்கு உதவும். இந்நோய்க் கான மேலான முறைகள் கண்டறியப்பட்டு வருகி ன்றன. முதல் சிகிச்சை ஆரம்பிப்பது மிக முக்கியமானது. முதலி லேயே கண் டறியப்பட்டு சிகிச்சை தரப்பட்டால், இதய தசை நோயுள்ள சிலர் குணம் கண்டிரு க்கின்றனர்.

இதய தசை நோயின் சிக்கல்கள்:

எல்லா இதய நோயிலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட லாம். உங்கள் இதய நோயால் ஏற்பட க்கூடிய பிரச்சினைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இர ண்டு முக்கிய சிக்கல்களை உங்கள் நினை வில் வைத்திருங்கள். இரத்தம் கட்டியாவதும் கல்லீரல் நீர் கோர்ப்பதும்தான் அவை. அதிகம் தெரிந்து கொள்வதால் ஒரு பிரச் சினையை விரைவில் கண்டறிந்து மருத் துவரிடம் உதவி கேட் கலாம். அபாயமான சிக்கல்களை, மாற்றங்களை உடனுக்குடன் கூறுவதால் தவிர்க்கலாம். முதலிலேயே கண்டறியப் பட்டால் சிகிச்சை தருவது எளிதானது.

இரத்தக் கட்டிகள்:

இதயத்தசை நோயினால் சாதார ணமானதைவிட மெது வாக இரத் தம் உடலில் செலு த்தப்படுகிறது. சாதாரணமாக உங்கள் இதயம் பம்ப் செய் யாததால், இரத்தக் கட்டி (த்ராம்பஸ்) உருவாகும் வாய்ப்புகள் உண்டு. இதயம் அல்லது காலில் உண்டாகும் இரத்தக் கட்டி உடலின் எந்தப் பாக த்திற்கும் சென்றுவிடும். மூளை க்குச் செல்லும் இரத்தக் கட்டி ஸ்ட் ரோக்கை உருவாக்கலாம். நுரையீர லுக்குச் செல்லும் இரத்தக் கட்டியால் மார்பில் வலி, மூச்சுத் திணறல் ஏற்படலாம். இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பது, இருமும் போது சளியில் இரத்தம் தென் படுவது போன்றவை ஏற்ப டலாம். காலில் உள்ள இரத்தக் கட்டியால் வலி, வீக்கம், சிவப்பு, அந்த இடத்தில் சூடு போன்றவை உண் டாகலாம். இம்மாதிரியான அறிகுறி களை உடனடியாக மருத்துவரிடம் தெரிவியுங் கள்.

இரத்தக் கட்டிகளைத் தவிர்த்திட, இரத்தம் கட்டியாவதைத் தள்ளிப் போ டும் (ஆன்டி கோ வாகுலண்ட்) மருந்துகளை உங்கள் மருத் துவர் தருவார். நீண்டகாலம் படுக்கையில் இருப்பதால் இரத்தக்கட்டி உண்டாகாமல் தடுக்க உடற்பயிற்சி செய்வது அல்லது நடப்பது உதவும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: