Monday, August 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

குணத்தை உயர்த்தும் நல்ல ஒப்பனை!

ஆள்பாதி ஆடைபாதி என்பது பழமொழி ஆனால் தற்போது ஆள் பாதி மேக்அப் மீதி என்று புது மொழி உருவாகும் அளவி ற்கு ஒப்பனை என்பது அ னைவரின் அங்கமாகி வரு கிறது. அழகுக்கு அழகு சேர் க்கும் வகையில் சந்தைக ளில் மேக் அப் சாதனங்கள் குவிந்துள்ளன. ஒருவர் மே க் அப் போடுவதை வைத் தே அவரின் குணத்தை கண்டு கொள்ள முடியும் என்கின்ற னர் ஆய்வாளர்கள்.

முகத்திற்கு கொஞ்சம் பவுடர், லிப்ஸ்டிக் என சிறிதளவு மேக் அப் போட்டுக்கொண்டாலே பெ ண்களின் அழகை உயர்த்திக் காட் டும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு ஒன்றுக் கும் மேற்பட்ட மேக்அப் சாதனங்க ளை பயன்படுத்தினால் தான் திருப்தி யாக இருக்கும். எனவே மேக்அப் போ ட்டுக்கொள்ளும் பொரு ளின் அளவை தவிர்த்து, மேக்அப் போட்டுக் கொள் ளும் ஒருவரது ஆர்வத்தை வைத்து அவரது குணத்தை கண்டறிய லாம் என்கிறார்கள் உளவியல் நிபுணர்கள். இதன்படி, மேக் அப் போட்டுக் கொள்ப வர்களை நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம்.

அனைத்திலும் கச்சிதம்

ஒருசிலர் மேக்அப் இல்லாமல் வெ ளியில் தலை காட்ட மாட்டார்கள். அதாவது, வீட்டுக்குள்ளும் கூட இ வர்கள் பெரும்பாலான நேரங்களில் மேக்அப்புடன் தான் இருப்பார்கள். வீட்டை விட்டு வெளியில் கால் வைத்தாலே மேக்அப் சகித மாகத் தான் புறப்படுவார்கள். போட்டிருக் கும் மேக்அப் எப்படி இருக்கிறது? என்பதை அவ்வப்போது சரிபார்த் துக்கொள்வார்கள். மேக்அப் கொஞ் சம் கலைந்திருந்தாலே உடனடியா க, சரி செய்து விட்டுதான் அடுத்த வேலையில் ஈடுபடு வார்கள்.

இந்த வகையினர் பழகுவதில் கெட்டிக்காரர்கள். ஆண், பெண் பேதமின்றி எல்லோரிடமும் நட்புடன் பழகக் கூடியவர்கள். எப்போதும் இவர்களது முகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். தன்னை மற்றவர்கள் பெருமையாக பேச வேண்டும் என் று நினைப்பார்கள். ஏதாவது ஒரு வேலையை தாங்களாகவே இவர் கள் செய்ய விரும்பினால் , அதில் முழுக் கவனத்தையும் செலுத்தி கன கச்சிதமாக செய்து முடிப்பா ர்கள். அடுத்தவர்கள் வேலையை திணிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட் டார்கள்.

ஆடையிலும் அசத்தல்

இவர்கள் ஆடை விஷயத்திலும் அசத்தி விடுவார்கள். எந்த விழாக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆடைய அணிய வேண்டும் எ ன்று மற்றவர்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் அள விற்கு அதில் எக்ஸ்பெ ர்ட் ஆக இருப்பார்கள். அடிக்கடி விதவிதமான ஆடைகள் அணிந்து மற் றவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்துவார்கள். இந்த தன்னம்பிக்கை பேர்வழி கள் ஈடுபட்ட துறை யில் சாதிக்கவும் செய்வார் கள்.

உதவி செய்யும் மனப்பான்மை

இரண்டாமவர்களை மேக்அப் போட்டுக்கொள்வதில் அதிக ஆர் வம் உள்ளவர்கள் என்று கூற முடியாது“ ஆர்வம் இல்லாதவ ர்கள் என்றும் கூற முடியாது. மு தல் வகையை சேர்ந் தவர்களின் ஆர்வத்தில் பாதியளவு ஆர்வத் தை இவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். வீட்டில் இருக்கும்போது மேக்அ ப்பை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்கள். வீட்டில் ஏதாவது விசேஷம் என் றால் மாத்திரம் மேக்அப் போட் டுக்கொள்வார்கள். வெளியிடங்க ளுக்கு செல்லும்போது மேக்அப் கலைந்து விட்டால் அதை பெரியதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட் டார்கள். இருப்பதை வைத்து சமாளிப்போம் என்று ‘ அட்ஜஸ்ட்’ செய்து கொள்வார்கள்.

விட்டுக்கொடுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த வகையினராகத் தான் இருப்பார்கள். இவர்கள் எதற்கும் ஒரு எல்லைக் கோட்டை நிர்ணயித்துக் கொண்டு செயல்படுவார்கள். எந்தவொரு செய லையும் எடுத்தோம், கவிழ்த் தோம் என்று முடிக்க மாட்டார்கள். இவர் களது நடவடிக்கைகளில் வேகத்தை விட விவேகம் தான் மிகுதியாக காண ப்படும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர் தமும் நஞ்சு என்பது அவர்களை பொறுத்தவரை 100 சத வீதம் பொருந்தும். முகம் தெரியாத நபர் உதவி தேடி வந்து இவர்களை சந்தித்தால், முடியாது என்று கூறாமல் முடிந் தவரையிலான உதவிகளை செய்யக் கூடியவர்கள் இந்த வகையினர். இதனால் இவர் களுக்கு எல்லோரிடத்திலும் ந ல்ல பெயர் இருக்கும்.

ஆடை விஷயத்தில் இவர்கள் ஓ’ போடவும் வைக்க மாட்டார்கள். “ஒன்றும் இல்லை’ என்று கூறும் அளவிற்கும் இருக்க மாட்டார்கள். ஆடை விஷயத் தில் தீவிர கவனம் செலுத்துபவர்களாக இருக்கும் இவர் களிடம் வெட்டி பந்தா இருக்காது.

மனம் திறக்கும் மங்கையர்

ஒரு சிலர் மேக்அப் போட்டு இரு க்கிறார்களா என்பதை உற்று நோ க்கினால் தான் தெரியும். இவர்கள் மூன்றாவது ரகத்தை சேர்ந்தவர் கள் ஏதோ, அவர்களும் போட்டார் கள் அதனால், நானும் போட்டுக் கொண்டேன்’ என்கிற ரீதியில் இவர்களது மேக்அப் இருக்கும். வீட்டில் இருக்கும்போது இவர்கள் மேக்அப் போட்டுக்கொள்வது அரி தான விஷயம். அப்படியே மேக் அப் போட்டு இருந்தாலும், அதை பிறர் கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப கடின ம். வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் போது மட்டும் லேசாக மேக்அப் போட்டுக் கொள்வார்கள். சென்ற இடத்தில் மேக்அப் கலைந்தாலும் அதை ஒரு பொரு ட்டாகவே கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள்.

இவர்கள் எந்தச் செயலை மேற் கொண்டாலும் அதில் முழு ஈடுபா ட்டுடன் கலந்துகொள்ள முயற்சி ப்பார்கள். மனதில் உள்ள விஷயங் களை எளிதில் மற்றவர்களிடம் கூறி விட மாட்டார்கள். பல விஷய ங்களை மனதிற்குள்ளேயே பபூட்டி வைத்து புழுங்கிக் கொண்டிருப் பார்கள். மிகவும் நெருக்கமானவர்க ளிடம் தான் மனம் திறந்து பேசுவா ர்கள். மற்றவர்கள் இவர்களிடம் பே ச்சுக்கொடுத்தால் ஓரிரு வார்த் தை களில் தான் பதில் இருக்கும். மற்ற படி இவர்களிடம் பெரியதாக எதை யும் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆடை விஷயத்தில் இவர்கள் எப்போதாவது தான் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

புன்னகை என்னவிலை?

வர்கள் தான் கடைசி வகையினர் என்பதால், மேக்அப் போட்டுக் கொ ள்வதிலும் இவர்கள் தான் கடைசி நிலையினர். மேக்அப் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைத்துப் பார்ப்பதே அரிது. கட் டாயப்படுத்தினால் தான் மேக்அப் போட்டுக் கொள்வார்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது மருந்துக்கு கூட இவர்களிடம் மேக்அப்பை எதிர் பார்க்க முடியாது. திருமணம், கோ வில் விழா மற்றும் சுப வைபவ ங்களுக்கு செல்லும்போது மட்டுமே இவர்கள் மேக்அப்பை தேடுவார் கள். அதுவும், ஏனோ, தானோ என் று தான்.

இவர்கள் முகத்தில் புன்னகையை எதிர்பார்ப்பது ரொம்பவும் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். யாரிடமும் அ திகம் பேச விரும்பாத இவர்களுக்கு தனிமை தான் பெரும்பாலும் து ணையாக இருக்கும். வா ழ்க்கையில் விரக்தி அடைந்த வர்களுக்கு உ தாரணமாக இவர்களை கூறலாம்.

தாங்கள் அழகாக இல்லை என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை இவர்களிடம் மிகுதியாக இருக்கும். இதனால் இவர்களிடம் கலகலப்பை எதிர்பார்க்க முடியா து. எப்போதும் எதையோ பறிகொ டுத்தவர்கள் போல் இருப்பார்கள். ஆடை விஷயத்தி லும் இவர்கள் அப்படியே!

இந்த வகையான ஆராய்ச்சி அய ல் நாடுகளிலும், மேல்தட்டு வர் க்கத்தில் வசிக்கும் பெண்களிடை யை நடைபெற்றது. நம் ஊரிலோ வீட்டு வேலையை அவசர அவச ரமாக செய்து விட்டு அள்ளிச் சொ ருகிக் கொண்டு அலுவலகத்திற்கு போகும் பெண்களுக்கு இந்த ஆய் வு சரிப்பட்டு வருமா என்பது தெரியவில்லை.

இந்த நான்கு வகையினரில் நம் ஊர் பெண்கள் எந்த வகையி னர் என்பது இப்போது தெரிந்திருக்கும். ஆனால் இதில் உள் ளபடியே கடைபிடிக்க வேண்டியது என்பது அவசியமில்லை.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த இணையத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புகைப்படங்கள் அனைத் தும் கூகுள் தேடு எந்திரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. யாரு க்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால், vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு, தங்களது ஆட்சேபனையும், புகைப்படம் இருக்கும் கட்டுரை (இடுகை)யை சுட்டி க்காட்டினால் உடனடியாக அப்புகைப்படத்தை நீக்கி விடுவோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

most viewed articles

இலங்கை கொலைக்களம் பற்றி சீமானுடன் விவாதம் – வீடியோ(vidhai2virutcham.wordpress.com)

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: