Monday, August 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நம்பிக்கை எனும் வானவில் நம்மிடம் எப்போதும் இருக்கவேண்டும்.

இந்த தலைப்பையே உங்களுக்குள் ஒரு முறை கேட்டுப் பாருங் கள். வாழ்க்கை என்பது என்ன?

– உயிரோடு இருப்பதா?

– மகிழ்ச்சியாக இருப்பதா?

– பணம், புகழைத் தேடி தலை தெறிக்க ஓடுவதா?

– தோல்விகளில் கற்றுக் கொள் வதா?

– வெற்றிகளில் பெற்றுக் கொள் வதா?

– தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பா?

– தத்துவங்களின் அணிவகுப்பா?

…. இவைகளில் எது வாழ்க்கை என்று உறுதியாக கூற முடியா விட்டாலும், பிறந்தவர் அனை வரும் வாழ்ந்தே தீர வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.

வாழ்க்கை என்பது ஓர் அனுபவம். ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும். சுகமோ துக்கமோ அனுபவம் நம்மை பலப்படுத்துகிறது. காய ப்படுத்துகிறது, சிரிக்க வைக்கிறது, அழவைக்கிறது. முடிவில் இதில் எது வாழ்க்கை என்று சிந்திக்க வைக்கிறது.

சிந்திக்கும் மனிதன் தெளி வடைந்தானா என்றால் அதுதான் இல்லை. மேலு ம், மேலும் குழம்பி முடி வில் தற்கொலையில் வா ழ் வை பறிகொடுக்கிறா ன்.

இறைவனால் இவ்வுல கில் படைக்கப்பட்ட மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு வாழ்க் கையை பற்றிய ஆராய்ச்சி எதுவுமில்லை. விலங்குகள் தற் கொலை செய்து கொள்வதுமில்லை. காரணம் அவைகளுக்கு முடிவை பற்றிய பயமில்லை. அந்த வகையில் அறியாமை ஒரு வரம்.

தான் அறிவாளி என்று கர்வப்படும் மனிதனால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடிவதில்லை. காரணம் அறிவு மட்டும் வாழ்க்கை க்கு போதாது. அதற்கு மேலும் ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அது என்ன..? தன்னம்பிக்கை. மனோ பலம் உள்ளவனுக்கு மட்டு மே அது சாத்தியமாகும்.

அப்படி ஒரு விஷயம் இருக் கிறதா…? என்று கேட்பவர்க ளும் இருக்கிறார்கள்.

வாழ்க்கையை பற்றி தீர்மான மான விளக்கம் எதுவும் இல் லா விட்டாலும், வாழ்க்கை யின் பிரச்சினைகளுக்கு ம னோபலம் ஒன்று மட்டுமே தீர்வாக அமைகிறது. ஒவ்வொரு வரின் வாழ்க்கை அனுப வங்களே அவர்களின் வழி காட்டி. அனுபவங்களிலிருந்து அவர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி கற்றுக் கொண்டவன் ஜெயிக்கிறான். கற்றுக் கொள் ளாதவன் தவிக்கிறான்.

ஒரு ஜெர்மனிய பழமொழி, “அனுபவம் என்ற பள்ளி யில் மூடன் எதையும் கற் றுக் கொள்ளமாட்டான்” என்கிறது. அப்படி கற்றுக் கொள்ளாதவரை வாழ் க்கை அவனுக்கு வசப்படா து.

மற்ற உயிரினங்களிலிரு ந்து மனிதன் பல விதத்தில் மாறுபடு கிறான். சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்வதில், தன் தேவைகளை தானே தேடி பூர்த்தி செய்து கொள்வதில், நன்மை- தீமைகளை பகுத்தறியும் விதத்தில் பிறருக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பதில்..! இத்தனை யும் பெற்று, சிந்தித்து செயல்படும் திறன் பெற்றிருக்கும் மனி தன், சில நேரங்களில் மிருகத்தை விட கீழ்நிலைக்கு வந்து விடு கிறான். போகும் திசை தெரி யாமல் மயங்கி நிற்கிறான். அப்போது தான் வாழ்க்கையில் பயம் ஏற்படுகிறது.

துன்பம் துரத்தும் போது ஆன்மிகமும், அறிவிய லும் அவனுக்கு துணை போவதில்லை. தோல்வி க்கு பின்பு கிடைக்கும் வெற்றிக்காக காத்திருக் க அவனுக்கு பொறுமை யில்லை. தோல்வியே வாழ்க்கை என்று முடிவு செய்து, தனக்கு சோக மான முடிவை தேடிக் கொள்கிறான். தோல்விகள் நமக்கு நல்ல அனுபவ ங்களை தந்து, நம்மை பலசாலியாக்குகிறது.

நம்பிக்கை எனும் வானவில் நம்மிடம் எப்போதும் இருக்க வே ண்டும். வானவில் தோன்றும் போது வானம் அழகாகிறது. நம் பிக்கை தோன்றும் போது வாழ்க்கை அழகாகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனின் கையிலும் அழகான வாழ்க்கை இருக்கிறது. அதை வளப்படுத்தும் நம்பிக்கை எனு ம் வானவில்தான் தோன்ற மறு க்கிறது. அப்போது வாழ்க்கை வெறுமையாகிறது. அந்த வெறு மையை நிரப்ப யாராலும் முடி யாது.

இரவும், பகலும் வருவதுமில் லை. போவதுமில்லை. அவை பூமி சுழலுவதால் ஏற்படும் மாற் றங்கள். சுகமும், துக்கமும் வருவதுமில்லை. போவதுமில் லை. நாம் வாழ்வதால் வரும் மாற்றங்கள். பூமி இரவுக்காக வருந்துவதுமில்லை, பகலுக்காக மகிழ்வதுமில்லை. அது ஓர் கர்மயோகியைப் போல தன் பணி யை செய்துக் கொண்டிருக்கிறது.

சூரியன் உயிர்களை வளர்க்கிறது. காக்கிறது. அது இல்லாத நேரத்திலும் உயிர்கள் அதை எதிர்நோக்கி காத்தி ருக்கிறது. ஆனால் இன் றைய அவசர மனிதனிடம் விடியலுக்காக காத் திருக்கும் பொறுமையில் லை. கல்வியறிவு அதிக மில்லாத காலத்தில் கூட இருந்திராத மனச்சுமை, டென்ஷன், தற்கொ லைக ள், இப்போது தான் அதிக மாகி வருகிறது. எந்த அறிவியல் வளர்ச்சியும் இவர்களை வாழ வைப்பதில்லை. இந்த நவீன யுகத்தில் தற்கொலை தடுப்பு மையங்கள் ஆங்காங்கே உரு வாகி வருவது வரமா? சாபமா?

உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு தேவையான முன் உதாரணம் இருக்க வேண் டும். தோல்விகளை தாண்டி வெளிவந்தால் தான் அங்கே வெற்றி நம்மை வரவேற்க காத் திருக்கும். வெற்றிக்காக உழைக் கிறோம். தோல்வி நம் முன்வ ந்து நிற்கும் போது துவண்டு போகிறோம். தோல்வி தான் முதலில் வரும். அது உலக இய ல்பு.

தோல்வியை கண்டு மிரண்டு போய் வாழ்க்கையை தொலை த்து விடுகிறோம். ஏன் இந்த அவசரம். தோல்விக்கு பின் வெற்றி என்ற வாக்கு பொய்யா, மெய்யா என்று பொறுத்திருந்து பார் க்கலாமே.

இன்று பல்வேறு சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ் க்கையில் நம்பிக்கை இழந்து காணப்படுகிறார்கள். எதிர்பா ர்த்த ஒன்று கிடைக்காவிட் டால் விரக்தியின் எல்லைக் கே போய்விடுகிறார்கள். நாம் நினைத்தால் எதுவும் நட க்கும் என்ற தத்துவம் அவர் களுக்கு புரிவதில்லை.

நாம் நினைக்கும் எண்ணங்கள் உறுதியாகவும், நம்பிக்கை யுடனும் இருக்க வேண்டும். அந்த பாசிடிவ் எண்ணங்கள் நம் சூழ் நிலைகளை மாற்றியமைத்து நம்மை வெற்றி பாதையில் அழைத்துக் செல்லும். நம் எண்ணம் ஒரு  நா ள் செயலாகும் போது தான் அந்த எண்ணத் தின் வலிமை புரியும். நாம் எதுவாக நினை க்கிறோமோ அது வாக மாறிவிடுவோ ம்.

– நம்மைவிட உடலில் பலசாலி யானை

– நம்மைவிட வேகத்தில் சிறந்தது குதிரை

– நம்மைவிட உழைப்பில் சிறந்தது கழுதை.

இப்படி மிருகங்கள் நம்மைவிட பலமடங்கு பலசாலிகளாக இரு ந்தாலும், நாம்தான் இவைகளை அடக்கி ஆள்கிறோம். காரணம் மனிதன் மட்டுமே மனோபலம் கொண்டவன். நமக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சினைகளும் அப்படித்தான். அதனை அடக்கி யாளும் சக்தி நம்மிடம் உள்ளது.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த இணையத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புகைப்படங்கள் அனைத் தும் கூகுள் தேடு எந்திரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. யாரு க்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால், vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு, தங்களது ஆட்சேபனையும், புகைப்படம் இருக்கும் கட்டுரை (இடுகை)யை சுட்டி க்காட்டினால் உடனடியாக அப்புகைப்படத்தை நீக்கி விடுவோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: