Friday, August 19அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வளரும் லினக்ஸ் சாம்ராஜ்யம்

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், லினஸ் டோர்வால்ட்ஸ் தன் னுடைய புதிய ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் திட்டம் குறித்து, யூசர் நெட் என்ற அஞ்சல் குழுவில் அறிவித்த போது, அது உலகை வென்று வாகை சூடும் என எண்ணிப் பார்த்திருக்க மாட்டார். 1991ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25ல் இது பற்றி எழுதுகையில், சும் மா பொழுது போக்காகத்தான் இத னை உருவாக்குகிறேன் என்று குறிப்பிட்டி ருந்தார். 80386 ப்ராசசர் இயக்கம் பற்றித் தெரிந்து கொள்வ தற்காகத்தான், லினக்ஸ் ஆப்பரே ட்டிங் சிஸ்டத்தினை வடிவமைத் ததா கவும் பின் நாளில் எழுதினார். ஆனால் நடந்தது வேறு. இன்று புதியதாக உருவாகும் அனைத்து ப்ராசசர்களும் லினக்ஸ் இயங்கும் வகையிலேயே அமைக்கப்படு கின்றன. லினக்ஸ் எந்த வகைக் கம்ப்யூட்டரையும், பெர்சனல் கம்ப்யூட்டர், நெட்புக், ஸ்மார்ட்போன் முதல் மெயின்பிரேம் வரை, மற்றும் பிற, என அனைத்து வகை கம்ப்யூட்டிங் பணிகளை யும் எளிதாகவும், விரைவாக வும் மேற்கொள்ள உதவிடும் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமாக இன் று உருவெடுத்துள்ளது. டெல், எச்.பி. ஆர க்கிள், ஐ.பி.எம். என அனைத்து முன்னணி பெர் சனல் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனங்க ளும் லினக்ஸ் சிஸ்ட த்திற்குத் தொடக்கம் முதல் ஆதரவு அளி த்தன. வர்த்தக ரீதியாக லினக்ஸ் சிஸ்டத்தினை எடுத்துக் கொண்ட ரெட் ஹேட் (Red Hat) நிறுவனம், இன்று 730 கோடி டாலர் மதிப் புள்ள நிறுவனமாக இயங்கி வருகி றது.

லினக்ஸ் பெற்றுள்ள இந்த வெற்றி எளிதாக அதற்குக் கிடைக்க வில்லை. அது கடந்து வந்த பாதை முட்களும் தடைகளும் நிறைந் ததாகவே இருந்தது. மைக்ரோசாப்ட் இதற்கு முதல் எதிரியாக இரு ந்தது. தொழில் நுட்ப ரீதியாக வும், சட்ட ரீதியாகவும் பல தொ ல்லைகளை மைக்ரோசா ப்ட் தந்தது. அனைத்தையும் லின க்ஸ் சமாளித்து முன்னேறியது.

இன்று கம்ப்யூட்டர் உலகில் வியத்தகு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வரு கின்றன. இந்த மாற்றத்தில் லினக்ஸ் சிஸ்டம் சில நன்மை களைப் பெற்றுள்ளது. அதே நேரத்தில் மாற்றத்திற்கும் உதவி வருகிறது.

1. லினக்ஸ் எளிமை: லினக்ஸ் சிஸ்டம் தந்த இயக்கச் சூழ்நிலை, யூ னிக்ஸ் இயக்கத்தினைப் பின்பற்றியே இருப்பதாக முதலில் குற் றம் சாட்டப் பட்டது. ஆனால், லினக்ஸ் அதன் தொடக்கத்தில் இரு ந்தே, புதிய கண்டுபிடிப்புடன் கூடிய நவீன தொழில் நுட்பம் தருவ தாகவே அமைந்தது. வர்த்தக ரீதியாக யூனிக்ஸ் தொழில் நுட்பம், மிகவும் விலை உயர்ந்த ப்ராசசர்களில் மட்டுமே இயங்கியபோது, லினக்ஸ் வடிவமைத்த டோர் வால்ட்ஸ், லினக்ஸ் ஆப்பரே ட்டிங் சிஸ்டத்தினை, மிகவும் விலை மலிவானதாக து86 ப்ராசசர்களில் இயங்க வைத் தார்.

2. அனைவருக்கும் சொந்தம்: லினக்ஸ் தொகுப்பின் இந்த வளர்ச்சி இன்டர்நெட் பயன் பாட்டின் மூலமே ஏற்பட்டது என்றால், அது மிகை யாகாது. லின க்ஸ் கட்டமைப்பினை யார் வேண்டுமானாலும் திரு த்தி அமை க்கும் வகையில் ஒரு திறந்த ஊற்றாகவே உள்ளது. உல கின் பெரிய வெற்றி பெற்ற ஓப்பன் சோர்ஸ் திட்டம் இதுவாகத் தான் இருக்கும். லினக்ஸ் இந்த உலகின் எண்ணிக்கை யிலடங்காத புரோகிராமர் களின் பங்களிப்பினால் உருவாகியுள்ளது; தொடர்ந்து உருவாகி வருகிறது. யார் வேண்டுமானாலும் இதன் குறியீடுகளைத் தர விறக்கம் செய்திடலாம்; சோதனை செய்து பார்க்கலாம்; இதி லிருந்து கற்றுக் கொள்ளலாம்; மாற்றி அமைக்கலாம். இதற்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை. தனிநபர் புரோகிராமர்கள் மட்டுமின்றி, நிறு வனங்களும் இதன் லினக்ஸ் கட்டமைப்பினை வளர்ப்பதிலும், மாற்றி அமைப்பதிலும் பங்களித் துள்ளன.

3.இன்டர்நெட் இணைந்து வளர்ச் சி: லினக்ஸ் வளர்ச்சி அடைய இன் டர்நெட் ஒரு கருவியாய் இருந்து உதவியதுபோல, இன் டர் நெட் வளர்ச்சி அடைய வும் லினக்ஸ் உதவியாய் இருந்து வருகிறது. லினக்ஸில் இயங்கும் வெப் சர்வர்கள், இமெயில் சர் வர்கள், பைல் சர்வர்கள், டேட்டா பேஸ் அமைப்புகள் மற்றும் பல சாதன ங்கள் இன்டர்நெட்டினை இயக்க உதவுகின்றன. லினக்ஸ் அமைப் பின் இயக்குநர் கூறியபடி, நீங்கள் எப்போ தெல்லாம் இன்டர்நெட்டி னைப் பயன்படுத்துகிறீர்களோ, அப்போ தெல்லாம் லினக்ஸ் சிஸ்டத்தையும் பயன் படுத்துகிறீர்கள். எடுத்துக் காட் டாக, கூகுள் தேடல் சாதனங்களைப் பயன் படுத்தாதவர்கள் இருக்க முடியாது. கூகுளின் தேடல் சாதனங்கள் அனைத்தும் லினக்ஸ் சிஸ்டத்தில் தான் இயங் குகின்றன. யாஹூவின் பெரும்பாலான சர்வர்க ளும் அவ்வாறே இயங்குகின்றன.

4. டெஸ்க்டாப் லினக்ஸ்: டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் லினக்ஸ் பயன் பாடு மிக மிகக் குறைவே. டேட்டா மையங்களி லும் இணைய சர்வர்களிலும் லினக்ஸ் அதிகம் பயன்பட்டாலும், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்களில் இதன் பயன்பாடு சொல்லிக் கொள்ளும் அளவில் இல் லை. மொத்தத்தில் 1% கூட இது இல் லை. சில நிறுவனங்கள் தங்கள் கம்ப்யூ ட்டர்களில் லினக்ஸ் தொகுப்பைப் பதி ந்தே விற்பனை செய்தாலும், அதனைத் தொடர்ந்து பயன்படுத் துபவர் எண்ணி க்கை மிகவும் குறைவே. லினக்ஸ் சிஸ்டத்தினால், விண்டோஸ் சிஸ்டம் பெற்றுள்ள இடத்தினை சிறிது கூட அசைக்க முடியவில் லை. ஆனால் பல நாடுகளில், அரசு அலுவலகங் களில், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்களில் லினக்ஸ் பயன்பாட்டினைக் காண முடிகிறது. இதற்குக் காரணம் தங்கள் அலுவலர் களின் கம்ப்யூட்டர் பயன் பாட்டினைக் கட்டுப்பாட்டில் கொள்ள, நிர்வாகத்திற்கு லின க்ஸ் உதவுகிறது. மேலும் லினக்ஸ் இலவசம் என்பதால், செலவு குறை கிறது. இந்த வகை யில் உபுண்டு லினக்ஸ் (Ubuntu Linux) டெஸ்க் டாப் கம்ப்யூட்டர்களில் பிர பலமாக இயங்கும் ஆப் பரேட்டிங் சிஸ்டமாக உள் ளது. வரும் 2015 ஆம் ஆண் டில், இது 20 கோடி டெஸ் க்டாப் கம்ப்யூட்டர்களில் இடம் பெறும் என்று இல க்கு நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது.

5. மாறிவரும் சூழ்நிலைக்கு லினக்ஸ்: கம்ப்யூட்டர் பயன்பாட்டு வகையானது முற்றிலுமாக மாறி வருகிறது. பாரம்பரிய டெஸ்க் டாப் கம்ப்யூட்டர் பயன் பாட்டினை விட்டுவிட்டு, புதிய சாதனங் களுக்கு மக்கள் மாறி வருகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, ஜப்பானில் 50% மின்னஞ்சல்கள், மொபைல் போன் மூலமே அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வழக்கம், ஐரோப்பியா மற்றும் பிற ஆசிய நாடு களிலும் பரவி வருகிறது.

அமெரிக்காவில் விற்பனையா கும் ஸ்மார்ட் போன்களில் பெரும் பாலானவற்றில், ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் பயன் படுத்தப்படுகிறது. ஆண்ட்ராய்ட், லினக்ஸ் கெர்ன லை அடிப்படையாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மொபை ல் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமாகும்.

6. மைக்ரோசாப்ட் எதிரியா? லினக்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தி னைத் தன் வருமானத்தைக் குறைக்கும் எதிரியாக, மைக்ரோ சாப்ட் தொடக்கத்தில் கருதி யதாக நமக்குத் தகவல்கள் கிடைத்தன. ஆனால் பின்னர், மைக்ரோ சாப்ட் சுசி லினக்ஸ் நிறுவ னத்துடன் ஒப் பந்தம் மேற் கொண்டு, லினக்ஸ் உரிமங் களை வாங்கி, தன் வாடிக் கையாளர்களுக்கு மறு விற்பனை செய்தது. தொ டர்ந்து இந்த விற் பனை ஒப்பந்தங்கள் புதுப்பிக்கப் பட்டு வருகின்றன.

லினக்ஸ் தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ள, அதிகப் பயனுள்ள ஆப்பரே ட்டிங் சிஸ்டம் என உறுதியான பெயரைப் பெற்றுவிட்டது. இனி, இந்த நல்ல பெயரினைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பதே, லினக்ஸ் வழங் கும் நிறுவனங்களுக்குள்ள சவாலாகும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: