Tuesday, August 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மாணவர்கள் கற்க வேண்டிய பத்துப் பாடங்கள்

நமது நாட்டில் மட்டுமின்றி, சர்வதேச அளவில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் கொடி கட்டிப் பற க்கும் முக்கிய நிறுவனமான விப்ரோ நிறுவ னத்தின் தலைவர் அஜீம் பிரேம்ஜி, ஒரு விழாவில் மாண வர்கள் கற்க வேண்டிய பத்துப் பாடங்களை விளக்கினார். அவை…
1. பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
உங்களை நீங்களே நம்ப வேண்டும். அதே போல மிகப்பெரிய சவாலைச் சந்திக்கும் போ து, நீங்கள் அதைவிட்டு ஓடிவிட நினைக் கலாம். அல்லது பிரச்சினை யை மற்றவர் களிடம் தள்ளிவிட நினைக்கலாம். அல்லது அதில் உங்களது தலையை நுழைக்கலாம். அப்படி இல்லாமல், உங்களது பணிகளை நீங்களே தீர்மானியுங்கள்.

2. மகிழ்ச்சியைச் சம்பாதியுங்கள்
நேர்முகத் தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் போது, நினைவில் கொள்ளத்தக்க சாத னைகளை விளக்குகிறார்கள். அதே சமயம் அவர்கள் சந்தித்த கடினங்களு ம்கூட அவர்களது மகிழ்ச்சியின் ஒருங் கிணைந்த பகுதிதான். பாராட்டை சம் பாதிப்பதில் இருப்பதைப்போல வேறு பெரிய திருப்தி இல்லை என்பதைக் கண்டறிந்தேன். கஷ்டப்பட்டு போராடி சம்பாதித்தால்தான் அதன் மதிப்பு நம க்குத் தெரியும்.
3. தோல்வியே வெற்றிக்கு வழி
ஒவ்வொரு முறையும் பாராட்டே கிடைத்துக் கொண்டிருக்காது. வாழ்க் கையில் பல சவால்களைச் சந்திக்க வேண்டியதிருக்கும். சில வெற்றிக ளைப் பெறலாம். சில தோல்விகளை ப்பெறலாம். வெற்றியால் மகிழலாம். ஆனால், அதைத் தலையில் ஏற் றிக் கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு, தலை யில் ஏற்றிக் கொள்ளும் கணத்திலிரு ந்தே நீங்கள் தோல்விப் பாதையில் பயணம் செய்யத் தொடங்கி விடுவீர்கள். தோல்வியை எதிர் கொள் ள நேர்ந்தால் கவலைப்படாதீர்கள். வெற்றியையும் தோல்வியை யும் சம மாகக் கருதுங்கள். அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக் கொண்டு அடுத்த கட்டத் திற்குச் செல்லுங்கள். இழப்பைச் சந்திக்கும் போது இழப்பிலிருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்வதை இழந்துவிடாதீர்கள்.
4. வெற்றியைப் போல தோல்வி
தன்னம்பிக்கைக்கும் கர்வத்துக்கும் இடையே மெல்லிய கோடுதான் இரு க்கிறது. தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எப்போதும் கற்றுக் கொள்ள திறந்த மனதுடன் இருப்பார்கள். எந்த நிலை யிலும் கற்றுக் கொள்ள விரும்புவதே தலைமைப் பண்புக்கு முக்கியமானது . மற்றொருபுறம் கர்வம். அனைத்தும் நமக்குத் தெரியும் என்று நினைப்பது, நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு முற்றுப் பு ள்ளி வைத்து விடுகிறது. மாறி வரும் உலகில் விதிமுறைகள் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். பிரச்சினைகளின் தீவிரத்தைப் புரிந்து கொள் ளாமல் மனநிறைவு கொள்வது உங்களது உணர்வுகளை சோம்பேறி ஆக்கும். உங்களைச் சுற்றி நடப்பதைப் புரிந்து கொள்வதைத் தடுக்கும். இதுதான் தோல்விக்கு முதல்படி.
5. சிறந்த வழி இருக்கிறது.
சிறப்புடன் செயல்படுதல் என்பது இலக்கு அல்ல. அது தொடர்ந்து செல்ல வேண்டிய பயணம். தொடர்ந்து முன்னேற்றம் நிகழ வேண்டுமானால், அதில் நம்பிக் கை வைக்க வேண்டும். அதற்காக உழைக்கவும் விரும் ப வேண்டும். நமது படைப்பாக்கத்திற்கும் புத்தாக்கத் திற்கும் மற்ற துறை களிலிருந்து ஊக்கம் பெற வேண் டியது அவசியம். இயற்பியலில் எந்த அளவுக்கு ஆர் வம் காட்டினாரோ அந்த அளவுக்கு இசையிலும் ஆர்வம் காட்டினார் ஐன் ஸ்டீன். பெட்ரண்ட் ரஸ்ஸல் தத்துவமேதை மட்டு மல்ல, கணிதவிய லாளரும் கூட. திறமையும் படைப்பாக்கமும் ஒன்றி ணைந்து நடைபோட வேண்டும்.
6. சாதகமான எதிர்வினை, எதிர்நிலைச் செயல்பாடு
அமைதியான மனநிலையில் நாம் மதிப் பீடு செய்யும்போது சாதகமாக எதிர்வினை செய்கிறோம். நமது செயல்பாடுகள் கட்டு ப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்றன. ஆனால், எதி ர் நிலையாக செயல்படும்போது, எதிராளி கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமென்று நினைக்கிறார்களோ அதையே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு விசயத்தை ஏற் க இயலாத நிலையில், மாற்றத்தைக் கொ ண்டுவரும் வகையில் சாதகமான எதிர் வினை இருக்க வேண்டும். அதுவே தற் போதைய நிலைமைக்க்கு சவாலையும் வளங்குன்றாத சமூக சீர் திரு த்தத்திற்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
7. உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்

இளம் வயதில் உடல் ஆரோக்கியத் தைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. 24 வயதில் நுழையும்போது நேரப்படி செயல்பட வேண்டியதிருக்கும். நேர நெருக்கடிக்குள் ஆளாகாமல் இருக்க பிசிக்கல் பிட்னஸ் அவசியம். உடற் பயிற்சி, நாம் உழைக்கச் செலவழிக்கு ம் நேரத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவ துடன், படுக்கச் சென்றதும் சீக்கிரம் தூக்கம் வரவும் உதவியாக இருக்கும். மன உளைச்சலை தவிர்க்கவும் உதவியாக இருக்கும்.
8. அடிப்படை நெறிகளில் சமரசம் வேண்டாம்
மனதின் ஜன்னல்களைத் திறந்து வை த்திருக்க வேண்டும். அதேசமயம், காற்றில் நமது கால்கள் அடித்துக் கொ ண்டு போய்விடக்கூடாது’ என்று மகா த்மா காந்தியடிகள் அடிக்கடி கூறுவார். நீங்கள் எதற்காக நிற்கிறீர்கள் என் பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறநெறி என்பது சொல்லும் வார்த் தைகளில் இல்லை. செயல்களில் இரு க்க வேண்டும். அடிப்படை நெறிமுறை களைப் பின்பற்றுவதில் சமரசம் வேண்டாம்.
9. வெற்றி பெற விளையாடு
வெற்றி பெற விளையாடு. எப்படியாவது விளையாடு என்று அர்த்தம் அல்ல. கண் ணியமற்ற விளையாட்டு வேண்டாம். ஒவ்வொரு முறையும் வெற்றி பெற வே ண்டும் என்பதில்லை. மற்றவர்களின் உழைப்பில் வெற் றி பெற வேண்டாம். கடந்த முறை செய்ததைவிட இந்த மு றை மேலும் சிறப்பாகச் செய்ய வேண டும். நோக்கத்தில் வெற்றி பெற முழுத் திறமையைக்காட்ட வேண்டும். இதற்கா ன உறுதி இருக்க வேண்டும்.
10.சமூகத்திற்குத் திருப்பிக் கொடு
இந்தியா மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அடை ந்திருக்கிறது என்றாலும், பல சவால்களையும் சந் திக்க வேண்டியுள்ளது. எ னவே, இதற்குத் தீர்வு கா ணும் வகையில் நம் அனைவருக்கும் ஒருங்கிணைந்த சமூகப் பொறுப் புணர்வு அவசியம் தேவை. அனைத்துச் சவால்களிலும் முக்கியமானது கல்வி. ஒரு புறம் வேலைக்குத் தகுந்த திறமையாளர்கள் கிடைக்காத நிலை உள்ளது. மற்றொருபுறம் வேலை இன்மையும், வறுமையும் உள் ளன. இந்த இரு முனைகளையும் இணைப்பதற்கு அனைவருக்கும் தர மான கல்வியை கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்

விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: