Saturday, July 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மனிதர்களைக் கொல்லும் எமனாக மாறும் வெறி நாய்

மிருகங்களைப் பார்த்து இந்த அளவு பயப்படும் மனிதர்கள், நாயை மட்டும் செல்லப் பிராணியாக வளர்ப் பதில் ஆர்வம் காட்டுவது தான் இன்று வரை தொடரும் வியப்பு. நன்றியு ணர்ச்சிக்கு எடுத்துக் காட்டாகவும், அதனைக் கூறி பெருமிதப்படுகிறார் கள். ஆனால், அந்த நாய் களுக்கு வெறி பிடித்து விட்டால் அவையே மனிதர்களைக் கொல்லும் எமனாக மாறு கின்றன.

நாய்களுக்கு வெறி பிடித்தால்..?

வெறிநாய் ஓரிடத்தில் நிற்காமல் ஓடிக் கொண்டே இருக்கும். நாக்கு அள வுக்கு அதிகமாக வெளியே தள்ளியிருக்கும். எச்சில் ஒழுகும். இதர நாய் கள் அந்த வெறி நாயைக் கடிக்காது. அந்த நாய் தான் எதிரில் தென் படும் மனி தன், ஆடு, மாடு, என எதைவும் விட்டு வை க்காமல் கடிக்கும். இதே நிலைதான் வெறி நாய் கடித்து நோய் பர விய மற்ற உயிர்களுக்கும் ஏற்படும். அந்த வெறிநாய் போலவே அலைந்து திரிந்து மற்ற வர்களைக் கடிக்கும்.

வெறிநாய் கடித்த ஒரு வாரம் முதல் பத்து நாட்கள் வரைகூட எந்த அறிகுறியும் தெரியா மல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. பின்னர் 90 நாட்க ளுக்குள் எப்போது வேண்டுமானாலு ம் அந்த கொடூரமான அறிகுறிகள் தெரியத் தொடங் கும். அப்போது சிகிச்சை அளிப்பதற்கான காலம் தாண்டி, சித்திரவதைப் பட்டு உயிரிழக் கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

வாயில் எச்சில் ஒழுக, நாயைப் போல வே இரைத்து, குரைத்து, தண்­ணீ ரைக் கண்டால் அலறித்துடித்து, இறுதியில் வெறி கொண்ட நா யாக வே மாறி இற க்கும் கொடூரம் எந்த மனிதனுக்கும் நேரக்கூடாத ஒன்று.

ஆனால் இந்த கொடுமைகள் கிராமப் புற ங்கள் மட்டுமின்றி, நகரங்களிலும் கூட இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது தான் வேதனை.

இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் 20 ஆயிரம் பேர் வெறிநாய் கடியால் இறந்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின் றன. இவர்களில் 60 சதவீதம் பேர் 15 வயதுக் குட்பட்ட சிறுவர், சிறுமியர் என்பதுதான் பரிதாபம்.

சாதாரண நாய்கள் வெறி நாய் கள் ஆவது எப்படி?

கோடைக்கால கடும் வெயிலில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்களுக்கு வெறி பிடிக்கும்.

தற்போது நகரங்கள் முதல் கிராமங்கள் வரை அமோ கமாக விற்ப னையாகிக் கொண்டிருக்கும் பிராய்லர் கோழிக்கழிவுகளை உட்கொள்ளும் நாய்களுக்கு வெ றி பிடிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த கழிவு கள் எந்தப் பாதுகாப்பும் இன்றி பல இடங்களில் கொட்டப் படுகின்றன. பராமரிப்பின்றித் திரியும் தெரு நாய் கள் இந்த கழிவுகளைத் தின்பதால், வெறித்தன்மை ஏற்படுகிறது. கோழிகளைச் சுத்தம் செய்யும் போ து, அவற்றில் இருக்கும் நஞ்சுப் பகுதியை முதலில் அகற்றுவ தைப் பார்த்திருக்கிறோம். இதில், ஆளை க் கொல்லும் கொடும் நச்சுத் தன் மை உள்ளது. கோழிக் கழிவுகளை த் தின்னும் நாய்கள் இவற் றையும் சேர்த்துத் உட்கொள்ளும் போது, அந்த நாய்க ளுக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். அதாவது ரேபீஸ் (Rabies) என்ற இந்த வைர ஸ் அதனுடைய உடலுக்குள் சென்று பல்கிப் பெருகுகிறது. உமிழ்நீர் அதி கம் சுரக்க ஆரம்பி க்கிறது.

இந்த ரேபீஸ் நோயால் தாக்கப்பட்ட ஒரு நாய் மனிதனைக் கடிக்கும் போதோ காயம் உள்ள இடத்தில் அதன் உமிழ்நீர் படும்போ தோ ரேபீ ஸ் என்ற கொடும் வியாதி மனிதனை தாக்கு கிறது. நாய் கடித்த 30 – 60 நாட்களுக்குள் வியாதி மனிதனிடம் வெளி ப்படுகிறது. இந்த வைரஸ் மூளைக்குள் பரவி பல பகுதிகளைத் தாக்கி, நரம்பு மண் டலத்தையும் தாக்குகிறது. அதனால் உடலிலுள்ள பல தசைகளும் முறுக் கேறி இறுகுகின்றன. குரல் எழுப்பும் தசைகள் இறுகுவதால் இவர்கள் குரல் நாய் குரைப் பதைப் போலிருக்கும். விழுங்கு தசைகள் இறுகு வதால் தண்­ணீர் அரு ந்தமுடியாமல் போகிறது. முதல் அறிகுறி நாய் கடித்த இடத்தில் வலி ஏற்படுகிறது. அடுத்தபடியாக உளச் சோர்வு (Depression) பயம் (apprehension) தூக்க மின்மை தோன்றுகிறது. அதற்குப் பின் ஏதாவது பருக முயலும்போது தொண்டைச் சுருக்கம் (Spasm) ஏற்படுகிறது. உமிழ்நீர்கூட விழுங்க முடி யாமல் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். சில நே ரங்களில் வாந்தியும் உண்டா கும். தண்­ணீரைக் கண்டால் பயம் (Hydrophobia) மாய கற்பனைத் தோற்றம் (Hallucinalions), தண்டுவடச் செயலிழப்பு, மூச்சு செயலிழப்பு போன்றவற்றை ஏற்ப டுத்தி முடிவில் மரணத்தை ஏற்ப டுத்துகிறது.

இந்த நோய் முற்றினால் குணமாக்குவதற்கான மருந்து இதுவரை கண்டு பிடிக்கப்படவில்லை. ஆகையால் தடுப்பு முறையைக் கட்டாயமாக பயன் படுத்த வேண்டும்.

வெறிநாய் கடிக்கான தடுப்பூசி மருந்து அவ்வ ளவு மலிவானதல்ல என் பதுதான் இதில் முக் கியமான பிரச்சினையாக இருந்து வருகிறது.

ஆப்பிரிக்க, ஆசிய கண்டங்களைச் சேர்ந்த வள ரும் நாடுகளில்தான் வெறிநாய்க் கடியால் இற க்கும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமா க உள்ளது. இந்த நாடுகளில் வெறிநாய் கடிக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருந்தின் விலை 40 முதல் 49 அமெரிக்க டாலர் வரை செலவாகி றது. அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் 2000 ரூபாய் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்களேன்..

ஆனால், இங்கு அதிக அளவில் வெறிநாய் கடி க்கு ஆளாவது கிராமப்புற ஏழை எளிய மக்கள் தான். இவர்களின் ஒருநாள் சராசரி வருமானம் 1 டாலருக்கும் குறைவு தான் என்கிறது, உலக சுகாதார நிறுவனம். இந்தியாவில் 60 சதவீதம் பேர் வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீ ழே வாழ்ந்து வருவதாகவும், நா ளொன் றுக்கு அவர்களின் சராசரி வருமானம் 20 ரூபாய் மட்டுமே என்றும், நமது நாட்டின் மத்திய தணிக்கைக் குழுவின் ஆய்வு சொல்கிறது.

இந்த 60 சதவீத மக்கள்தான், அதிக அளவில் வெறி நாய்களிட ம் கடிபட்டு, முறையான சிகிச் சையின்றி, கோரமான நிலைக்கு ஆளாகி தங்களின் உயிரை இழக் கிறார்கள்.

இவ்வளவு பயங்கரத்தையும், கொடூரத்தையும் விளைவிக்கும் வெறி நாய்களைக் கொல்வதற்கு, விலங்கு கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் தடையாக இருப்பதா க கூறப்படுவதுதான் இங்கு விந்தையான வேதனை.

முன்பெல்லாம், நகராட்சிகளில் மட்டுமி ன்றி, ஊராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்துகளி ல்கூட தொல்லை தரும் தெரு நாய்கள் மற்றும் வெறிநாய் களைப் பிடித்துச் செல் லும் நடைமுறை இருந்தது. தெரு நாய் களைப் பிடித்துச் சென்று அவற்றின் இன விருத்தியைத் தடுப்பதற்கான அறுவை சிகிச்சை களும்கூட செய்யப்படுவதுண்டு. ஆனால் தற்போது வன விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972ன் படி, எந்த விலங்குகளையும் பிடிக்கவோ கொல்லவோ முடியாத நிலை ஏற்பட்டு ள்ளதாக அரசு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

மனிதர்களைக் கொன்றுவிட்டு, வெறிபிடித்த விலங்குகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எந்த சட்டமும் சொல்லாது என்பதே உண் மை. ஏனென்றால், அந்த சட்டத்தை உருவாக் கியது மனிதர்கள்தானே!

நகர்ப்புறங்களிலும், கிராமப்புறங்களிலும் ஏழை மனிதர்களையும், குழந்தைகளையும் குறி வை த்து குதறும் வெறிநாய்களை ஒழித்துக்கட்ட அரசு ஆவன செய்ய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பும் ஆகும்.

வெறிநாய்க் கடி குறித்து சில விழிப்புணர்வுக் குறிப்புகள்:-

வெறிநாய் கடிக்கும்போது மேல் தோல் கிழியாவிட்டால் மேல் தோலு க்கு கீழாக காணப்படும் தசை, டெண் டான் (தசை நார்), லிகாமெண்ட் (தசையை எலும்பு களோடு இணைக் கும் தசை நார்), எலும்புகள் மற்றும் நரம்புகள் போன்ற உறுப்புகள் நசுங்கு தல் மற்றும் கிழிய க்கூடிய நிலைமை கள் ஏற்படலாம். ஒருவேளை கடிக் கும்போது மேல் தோல் கிழிந்தாலும் மேற்கூறிய நிலை மைகளுடன் வெறி நோய் தொற் றக் கூடும்.

நோய் தொற்றியதற்கான அடையாளங்கள்:

* காயத்தைச் சுற்றிலும் வெது வெது ப்பாக இருத்தல்.

* காயத்தைச் சுற்றிலும் வீக்கம் ஏற் படுதல்

* வலி தோன்றுதல்

* சீழ் வெளியேறுதல்

* காயத்தைச் சுற்றிலும் சிவப்பு நிற மாக காணப்படுதல்

* நிணநீர் சுரப்பிகள் வீங்குதல் (நெறிகட்டுதல்)

* காய்ச்சல்

* விரல்களை நீட்டவோ அல் லது மடக்கவோ இய லாமை.

* விரல் நுனிகளில் உணர் வுகள் இழத்தல்,

* மேற்கண்ட அறிகுறிகள் இல் லாமலும் இருக்கலாம்.

* உடனடியாக மேற்கொள்ள வே ண்டிய முதலுதவி

மேலான காயங்கள்

மேலான காயங்களை சோப்புபோ ட்டு சுடுநீரால் நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். அல்லது ஹைட்  ரஜன் பெர் ராக்ஸைடு, ஆல்கஹால், டெட்டால் என ப்படும் கிருமி நாசினியைக் கொண் டு நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண் டும். பின்னர் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கொண்ட மருந்து அல்லது பூசும் களிம் பினை வைத்து ஒட்டும் தன்மை இல் லாத கட்டுப் போடும் துணியைக் கொ ண்டு காயத்தை மூட வேண்டும். காய ம்பட்ட இடத்திலுள்ள நரம்புகள் மற்றும் தசை நார்களில் சிதைவு ஏற் பட்ட தற்கான அடையாளங்கள் உள்ளனவா என கவனமாக பார்த்தறிய வேண்டும். சில சமயம் உள்காயம் அல்லது ஊமைக் காயங்கள் ஏற்படும். கடி பட்ட இடம் அல்லது காயம் 10 நாட்களுக்குள் குண மாக வேண்டும். அப்படி ஆறாத பட்சத் தில் அல்லது நோய் தொற்றுதலுக்கான அறிகுறி யோ நரம்பு மற்றும் தசை நார் சிதை வோ காணப்படின் கண்டி ப்பாக மருத் துவர் உதவியை நாட வேண்டும்.

இரத்தக் கசிவு அல்லது ரத்த போ க்கு இருப்பின் அந்த இடத்தை சுத்தமாக நன்கு உலர்ந்த துணி யினைக் கொண்டு நேரடியான அழுத்தத்தை செலு த்தி அந்த இடம் மற்ற பகுதிகளை விட உயர எழும்பச் செய்ய வேண்டும். அந்த இடத்தில் இரத்தக் கசிவு ஏற்பட வில்லை யெனில், அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய தேவையில்லை. காயத் தை நோய் தன் மையை உண்டு பண் ணாத பாது காப் பான சுத்தம் செய்யப் பயன்படுத்தும் பொருட்களைக் கொண் டு சுத்தம் செய்ய வேண் டும். மற்றும் மருத்துவர் உதவியை நாட வேண்டும்.

ரேபீஸ் எப்படி பரவுகிறது?

ரேபீஸ் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட வில ங்கினம் ஒருவரை நாக்கினால் நக்குவதினால் அல்லது கடிப் பதினால் கடிபட்ட நபருக்குப் பரவுகிறது.

அனைத்து வெப்ப ரத்தப் பிரா ணிகளும் ரேபீஸ் வைரஸினால் பாதிக்கப் படக்கூடும். மேலும் இந் நோயினைப் பரப்பவும் செய்யும்.

கடிபட்ட பகுதியில் ரேபீஸ் வைர ஸ் படிந்தவுடன், தசை இழைக ளில் பன் மடங்கு எண்ணிக்கையி ல் பெருகுகிறது. சில நாட்கள் அல்லது வாரங் களுக்குள் வை ரஸ் கடிபட்ட இடத்திலிருந்து நரம்பு வழியாக தன் இலக்கு உறுப்பான மூளையை நோக்கி நகர்கிறது. இவற்றின் பெருக் கக்காலம் என்பது பல காரணிகளைப் பொறுத்து வேறுபடுகிறது. அப்ப டிப்பட்ட காரணிக ளாவன.

* கடிபட்ட இடம்

* கடிபட்ட இடத்தில் பதியும் வைர ஸின் அளவு

* வைரஸின் நோய் உண்டாக் கும் தீவிரத் தன்மை

* கடிபட்ட நபரின் நோய் எதி ர்ப்புத் தன்மையின் நிலை

மூளைக்கு அருகில் அதாவது தலை கழுத்து, முகம் அல்லது அதிகளவு நரம்புகளைக் கொண்ட உடலின் எந்த ஒரு கடைப்பகுதியில் கடிப ட்டாலும் இவ் வைரஸ் குறைந்த காலத்தில் பெருக்கம் அடையும்.

ஏன் ரேபீஸ் எப்போதும் மரணத்தை தோற்றுவிக்கக் கூடியது?

பொதுவாக ரேபீஸ் நோயின் அறிகுறியானது நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கச் செய்த பின்னர்தான் கண்டறியப்படுகிறது அல்லது காணப்படு கிறது. எனவே நரம்பு திசுக்களில் உள்ள இந்த ரேபீஸ் வைரஸை எந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு பொருளும் சென்றடைவதில்லை. நரம்பு திசுவில் இவ் வைரஸ்கள் விரை வாக இனப்பெருக்கம் அடைந்து மரணத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

ரேபீஸ் வராமல் தடுப்பதற்கு சிறந்த வழி என்ன?

ரேபீஸ் குணப்படுத்த முடியாத ஒன்று. எனவே கீழ்காணும் வழிமுறை களை கடை ப்பிடித்து அவசியம் தடுக்க வேண்டும்.

வீட்டில் நாயை வளர்ப்பவர்கள் நாய்க்கு ரேபீஸ் தடுப்பு ஊசியை கட் டாயம் போட வேண்டும். மேலும் வீட்டு நாய் தெரு நாய்களுடன் சேரா மல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வீட்டு நாய் சோர்ந்தும், எல் லோரையும் கடித்துக் கொ ண்டும், சாப்பிடாமலும் இருந்தால் அதனை கட்டிப்போட வேண்டும். கால் நடை மருத்துவரிடம் காண்பித்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். 10 நாட்களு க்குள் அந்த நாய் இறந்துவிட்டால் ரேபீஸ் நோய்க்கான தடுப்பூசியை வீட்டில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

தெருநாய் கடித்தாலும் உடனே தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

நாய் கடித்தால் அது வெறிநாயா இல்லையா என்பதை கண்டறிவது மிக வும் கடினம். அதனால் வெறிநாய் கடியிலிருந்து தப்ப தெருநாய்களை ஒழிப்பதைத் தவிர வேறு வழி இல்லை. மனித உயிர் வெறிநாய் கடித்து சித்திரவதைப்பட்டு இறப்பதைத் தவிர்க்க சுற்றித் திரியும் தெரு நாய் களை ஒழித்தே ஆகவேண் டும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்

விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: