Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஜிமெயிலில் ஆர்க்கிவ் எதற்காக?

புரோகிராம்களிலிருந்து ஜிமெயில் தனிப்பட்டு தெரிவதற்குப் பல சிறப்புகள் உள்ளன. அ வற்றில் ஒன்று அதன் ஆர்க்கிவ் எனப்படும், காப்பகம் ஆகும். இதி ல் மெயில்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்தி டலாம்.

ஜிமெயிலின் ஒரு சிற ந்த வசதி அல்லது பரிமாணம் அது தனக்கென ஒரு சேமித்து வைக் கும் (கொடவுண், கிட்டங்கி) இடத்தை வைத்திருப்பதுதான். ஜிமெ யிலைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கிய காலத்தில் பலருக்கு இது புதி ராகவே இருக்கும்.
இந்த ஆர்க்கிவ் என்பது உங்கள் மெயில்களைப் பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வைத்திருக்கும் என்ப தல்ல. அவற்றை அது விடவே விடாது; என்றும் விட்டு விடாது என்று எண்ண வேண்டாம். விவரங் களுக்கு மேலே படியுங்கள்.
இந்த ஆர்க்கிவ் பட்டனை உங்கள் ஜிமெயிலின் இன் பாக்ஸ் தோற் றத்தில் காணலாம். இதில் கிளிக் செய்தால் அது அப்போது கர்சர் உள்ள இமெயில் செய்தியை இன்பாக்ஸிலிருந்து எடுத்து விடு கிறது. அப்புறம் என்ன செய்கிறது? ஏன் எடுக்கிறது? இது உங்கள் இமெயில்களை ஒழுங்கு செய்திடும் ஒரு வேலை தான். நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம்.
இன்பாக்ஸிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இமெயில் எங்கு செல்கிறது என்று பார்க்க விரும்பலா ம். இது நீங்கள் அந்த இமெ யில் செய்திக்கு ஏதேனும் லேபிள் பெயர் தந்திருக்கி றீர்களா என்பதைப் பொறு த்து உள்ளது. நீங்கள் அத ற்கு லேபிள் கொடுத்திரு ந்தால் அது அந்த லேபிளுக் கான பாக்ஸிற்குச் செல்கிற து. இதனை ஆல் மெயில் பிரிவிலும் (All Mail) பார்க்கலாம்.
இதனைக் கொஞ்சம் இன்னும் பின்னோக்கிச் சென்று விளக்கமாகப் பார்க்கலாம். உங்கள் ஜிமெயிலுக்கு ஒரு இமெயில் செய்தி வந்தவு டன் அது தானாகவே இன்பாக்ஸ் லேபிலை வாங்கி கொண்டு இன் பாக்ஸ் பிரிவில் வைக்கப் படுகிறது.
இதனுடைய லேபிளை மாற் றாத வரை அது வேறு எந்த பிரி விற்கு ம் மாற்றப்படுவதில்லை. இதற்கு ஒரு லேபிள் தராமல் ஆர்க்கிவ் பட்டன் அழுத்தி ஆர் க்கிவ் பிரிவிற்கு அனுப்பினால் ஆல் மெயில் வியூவில் மெசே ஜிற்கு அடுத்தபடியாக “Inbox” என்று இருப்பதைக் காணலாம். இது எதற்காக என்றால் உங்க ளின் அனைத்து மெயில்களை யும் நீங்கள் அவை எங்கிருந்து வந்தவை என்று பார்ப் பதற்காக. அதே நேரத்தில் அவை ஆல் மெயில் போல்டரிலும் காட்டப்படு கின்றன.
இதனை இன்னும் விளக்கமாகப் புரிந்து கொள்ளவும் இந்த ஏற் பாட்டினைச் சோதித்துப் பார்க்கவும் கீழ்க்கண்டபடி செயல்படவும். இன் பாக்ஸ் சென்று ஏதேனும் ஒரு இமெ யில் மெசேஜைத் தேர்ந் தெடுக்கவும். இதற்கு ஒரு லேபில் கொடுக்கவும். ஆனால் ஆர்க்கிவ் செய்திட வேண் டாம். இனி நீங்கள் கொடுத்த லேபில் வியூ சென்று அங்கு உள்ள பட்டிய லில் இந்த இமெயில் செய்தி இடம் பெற்றிருப் பதனைக் காணுங்கள்.
இங்கு நீங்கள் கொடுத்த லேபிலும் முதலிலேயே அதற்கு வழங்கப் பட்ட இன்பாக்ஸ் லேபிலும் காட்டப்படுவதனைக் காணலாம். இவை ஆல் மெயில் போல்டரிலும் காட்டப்படும்.
இப்போது மீண்டும் இன் பாக்ஸ் சென்று இன்னொரு மெசேஜைத் தேர்ந்தெடுங்கள். இப்போது அதற்கு ஒரு லேபில் அமைத்து ஆர்க்கி வ் பட்டனை யும் அழுத்தி ஆர்க்கிவ் செய்திடுங்கள். அடுத்து லேபில் வியூவில் சென்று பார்த் தால் நீங்கள் அதற்குக் கொடுத்த லேபில் இருக்கும். ஆனால் இன்பாக்ஸ் லேபில் இருக்காது.
ஒரு மெசேஜை ஆர்க்கிவ் செய்திடுகை யில் அந்த இமெயில் செய் திக்கு வழங்க ப்பட்ட இன்பாக்ஸ் லேபில் நீக்கப்படுகிறது.இதனால் இந்த இமெ யில் மெசேஜ் இன்பாக்ஸில் தொடர்ந்து காட்டப் பட மாட்டாது. நீங்கள் தான் அதனை கொடவுணில் போட்டு விட்டீர் களே.
அப்படியானால் ஆர்க்கிவ் செய்ததை மீண்டும் மீட்டு இன் பாக்ஸ் கொண்டு வர முடியா தா? கொண்டு வந்து அதற்கு வேறு ஒரு லே பில் வழங்க முடியாதா? என்று நீங்கள் கேட் கும் கேள்வி புரிகிறது. தாராள மாகக் கொண்டு வரலாம். ஆர் க்கிவ் சென்று மீட்க விரும்பும் மெசேஜில் கர்சரைக் கொண்டு செல்லவும். அங்கு More Actions என்று ஒரு லிங்க் கிடைக்கும்.
அதனைக் கிளிக் செய்து கிடைக்கும் மெனுவில் உள்ள Move to Inbox என்பதில் கிளிக் செய்திடவும். நீங்கள் அந்த மெசேஜிற்குச் செய்ததெல்லாம் மீண்டும் ரிவர்ஸ் ஆகி அந்த மெசேஜ் இன் பாக் ஸிற்குச் சென்றுவிடும்.
ஆர்க்கிவ் பட்டன் மூலம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சில இமெயில்களை எடுத்துச்சென்று தனியே பிரித்து வைக்கமுடிகிறது. முயற்சி செய்து பார்த்தால் இதனை நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.
இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: