Tuesday, January 19அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

காதல் திருமணம் சிறந்ததா?

சமுதாய திட்டங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. பல வருடங்களுக்கு முன் ஒரு பெண் காதல் திருமணம் செய்வது என்பது கனவிலும் நடக் காத ஓர் விஷயம். காதல் திருமணம் செய்த வர்களை மட்டுமல்ல அவர் களின் இரு குடும்பத்தையும் சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைத்த காலங்கள் உண்டு. ஆனால் தற்சமயம் காதல் திருமணங் கள் என்பது சர்வசாதாரணமாகி விட் டது. அன்று மறைவான இடங்களில் சென்று காதலை வளர்த்தவர்கள் இன் று தனது காதலர்களை பெற்றோருக்கு அறிமுகப்படுத்திய பின்பு வளர்க்கிறார் கள்.

தற்கால சமுதாய நிலையில் காதல் திருமணங்கள் பற்றி முதிர்ந்த வயதுள்ளவர்களை கேட்டால் “எல்லாம் கலிகாலம்” என நொந்து கொள்வார்கள். உண்மையில் அனைத்து யுகத்திலும் காதல் திருமணம் இருந்தது என்பத ற்கான ஆதாரம் உள்ளது. நவீன நாகரீகம் படைத்த வர்கள் எனு ம் பெயரில் மேற்கத்திய உடை யில் வலம் வரும் இளைய சமுதாயம் பழைய காலம் என் பது காதலுக்கு எதிரானது என்ற புரிதலில் உள்ளார்கள்.

அடிப்படையில் தற்காலத்தில் காதல் உணர்வு வருவதற்கு முற்கால த்தில் முன்னோர்களின் செயலால் நம்முள் ஏற்பட்ட சமஸ்காரங்கள் பரம்பரையாக தொடர்ந்து வரு வதே காரணம். கலியுகம் என கூறும் முதியவர்களுக்கும், பழங்காலம் எனும் இளைய சமுதாயத் திற்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய ஓர் விஷயம் உண் டு.

துவாபரயுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ராமரும், திருதாயுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் செய்தது என்ன? காதல் என்பது யுக யுகாந்திரமாக தொட ர்வது. 8 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் காதல் இருந்திருக்கிறது. காதல் திருமணங்களும் நடந்திருக்கிறது . மனித இனம் தோன்றியதும் முதலில் இருந்தது காதலும், அதனால் இணைதலும் தானே? பின்பு நாகரீகம் என்ற பெயரில் அன்பு வர்த்தகமாக மாற்றமடைந் ததும் திருமணம் பெரியோர்க ளால் நிட்சயிக்கப்பட்டது..!

இதன் மூலம் காதல் திருமணம் மட்டுமே நல்லது என கூறவில் லை. திருமண முறைகளில் அதுவும் ஒரு வகை. அதனால் கீழாக பார் த்து ஒதுக்கும் கலாச்சாரம் நம்மில் உள்ளது, அதை களைய வேண்டும் என்பதே என் கோரிக்கை. பலர் காதல் திருமணம் என்பதை கந்தர்வ விவாஹகம் என புராணங்களில் கூறப்பட்ட தாக விளக்குகிறார்கள். கந்தர்வ திருமணம் கூறப்பட்டதை தற்காலத்தில் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது.

கந்தர்வ திருமணம் என்பதை விளக்கினால் பல கலாச்சார காவலர் களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்க ளிடையே ஈர்ப்பை உணர்ந்தால், அவர்களா கவே இணைந்து மகிழ்வது கந்தர்வ நிலை. அவர்கள் குடும்பமாக இருக்க மாட்டார்கள், மேலும் அவர்களி டையே நீடித்த பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. இரு வரின் பின்புலத்தையும் கூறிக்கொள்ள தேவை இல்லை. திருமணமான ஒரு பெண் தன் கணவனிடம் தான் கந்தர்வ மணம் கொண்ட மற்றொருவரை அறிமுகபடுத்தி வாழ்ந்த காலம் அது. நினைத்து பார்த்தாலே ஜீரணக்க முடியவில்லை அல்லவா? ஆனால் நடந்தது.

மேலை நாட்டில் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட திருமணங் கள் அரிது. இல்லை என்று கூட சொல்லலாம். ஆனால் அங்கே பிரிவுகளும் அதிகம். இந்தியாவில் நிச்சயக்கப்பட்ட திருமணம் ஒருவிதத்தில் பிரிவு களையும் பல துணை தேடும் நோக்கத்தையும் தடை செய்கிறது.

இதனால் காதல் திருமணம் நல்லதா அல்லது நிச்ச யக்கப்பட்ட திரு மணம் நல்லதா என்ற விவாதத்திற்கு நான் வர வில் லை. விவாஹ த்திற்கே வராதவன் விவாதத்திற்கு வருவேனா?

எத்தகைய திருமணமாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் இருவரின் உள்ள ப் புரிதலே தேவை. அதனாலேயே மணவாழ்க்கை நிலை பெற முடி யும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.
தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply