Sunday, August 14அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

படிப்படியாய் “பள்ளியறை”யை படி

தம்பதிகளுக்கு இடையிலான படுக்கையறை உறவு கூட ஒரு கட்டத் தில் அலுப்புத் தட்டிச் சலி த்து போகிறது. தம்பதியை மருத்துவரிடமிருந்து விலக் கிவைக்கும் விஷயங்களில் ஒன்று, தாம்பத்திய உறவு என்று கருதப்படுகிறது.

ஆகவே, `உறவு’ வெறும் கட மையாக ஆகிவிடாமல் உயிர்ப்போடு வைத்திருப்ப து எப்படி? அதற்கு சில `படிகளை’ எடுத் துக் கூறுகிறார்கள், பாலியல் நிபுணர்கள். அவை பற்றி…

முதல் படி : வழக்கத்திலிருந்து வேறுபடுங்கள்

நீங்கள் இருட்டை விரும்பும் கூச்ச சுபாவி என்றால் வெளிச்சத்திலும், வெளிச்சத்திலேயே படுக்கையறை விளையாட்டை வைத்துக்கொள்ள விரும்புபவர் என்றால் இருட்டிலும் உறவை வைத்து பாருங்களேன். புதிய சூழல் ஒரு புது எழுச்சியை ஏற் படுத்தக்கூடும் என்கிறார்கள் பாலி யல் மருத்துவர்கள். எப்போதும் துணையின் எதிர்பார்ப்புக்கு மட்டும் ஈடுகொடுப்பதற்கு பதிலாக தாமே முன்வந்து முயற்சியை மேற்கொள் வது துணையின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் என்கின்றனர். `செக்சியான ஒரு சிறு நடனம், கவர்ச்சியான உள்ளாடைகள் உங்களின் கணவ ரை ஈர்க்கக்கூடும்’ என்று பெண்களுக்குக் கூறுகிறார்கள்.

இரண்டாவது : படி தனித்தனியே சுற்றுலா

பிரிந்திருபது அன் பையும், பாசத்தையு ம் மட்டுமல்ல, ஆசை யையும் கூட் டும். எனவே முடிந் தால் தம்பதி கள் இருவரும் தனித் தனியே வெளியிட ங்களுக்குச் சில நாட்களுக்குச் சென் று வாருங்கள். இது சற்றுக் கடினம்தான். ஆனால் திட்டமிட்டு ஒருங் கிணைத்தால் இதற் கான ஏற் பாடுகளைச் செய்ய முடியும். ஒரு வாரம் பிரிந்திருந்து பாருங்கள், இரு வரும்… பரஸ்பரம் அணைப்பை எதிர்நோக்கும் ஆர்வம் எகி றும் என்று மனோவியல் வல் லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நாட்கணக்கில் பிரிந்திருக்க வாய்பில்லாதவர்கள், ஒருவ ரிடம் ஒருவர் விலகியிருக்கு ம்படி மணிக்கணக்கில் அவ ரவர் வேலைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள், ஆனால் அதே நேரம் அதை ஒரு வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் என்றும் செக்சாலஜிஸ்ட்கள் ஆலோசனை கூறுகின்றனர்.

முன்றாவது படி : ஒரு புதிய இடத்தில்…

ஒரு புதிய இடத்தில் அல்லது அமைதியான உணவகத்தில் ஒருநாள் மாலையில் தன்னை வந்து சந்திக் குமாறு துணைக்குக் குறிப்பு எழுதி வைங்கள். அங்கே நீங்கள் ஈர்க்கு ம் விதமாக ஆடை அணிந்து சென் று, ஒரு மூலையைத் தேர்ந்தெ டுத்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் துணைவர் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எதிர்பார்போடு அங்கு வருவார். உங்களைக் கண்டு பிர மித்து போவார். ஒரு பொது இடத் தில் காதலர்கள் சந்தித்துக் கொள் ளும் `த்ரில்’ அங்கே இருக்கும். நெருப்பும் பற்றிக் கொள்ளும். புதிய கோணங்கள், புதிய இடங்கள் எப்போதும் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்று குடும்ப நல மருத்துவர் தெரிவிக்கிறார்.

நான்காவது படி :`பிளாஷ்பேக்’கில் முழ்குவது…

நீங்கள் முதன்முதலாக `அது’ வைத்துக்கொண்ட இடம், அந்த சூழலை மறக்க முடியு மா? அப்போது அவர்(ள்) நட ந்துகொண்ட விதம், துணை யிடம் தெரிந்த பதற்றம், சிரி ப்பை வர வழைத்த சிறு குள றுபடிகள் எல்லாவற்றைம் மறக்க முடியாதல்லவா? அவை எல்லாவற் றைம் ஒருமுறை `பிளாஷ்பேக்’ ஓட்டி பாருங்கள். தேனிலவின்போது எடுத்த புகைபடங்கள், வீடியோவை பாருங் கள். அந்த நாட்களில் நீங்கள் பின்னணியில் ஒலிக்க விட்ட இசை யை மீண்டும் ஒருமுறை ஒலிக்க விடுங்கள். மறுபடியும் அந்த ஆரம்ப கால வேகம், தாகம் பிறக்கும் என்கிறார்கள்.

ஐந்தாவது படி : தடாலடியான செயல்பாடுகள்

விறுவிறுப்பு, `த்ரில்’லை ஏற்படுத்தும் செயல்கள் `டோபோமைனை’ விடு விக்கின்றன என்கிறார், ரட்சர்ஸ் பல் கலைக்கழக பேராசிரியர் ஹெலன் பிஷர். காதல் உணர்வுடன் தொடர் புடைய ரசாயனம் `டோ போமைன்.’ உறவு விருப்பத்துக்கான ஹார்மோ னாகிய `டெஸ்ட்டோ ஸ்டிரோனின்’ அளவை `டோபோமைன்’ கூட்டுகிற து. வேகமான ஆற்றில் படகைச் செலு த்துவது, உயரமான இடத்திலிருந்து தக்க பாதுகாபுடன் தலைகீழாகக் குதி க்கும் `பங்கி ஜம்பிங்’ போன்றவை உங்களுக்கு உதவக்கூடும். சுறுசுறுப்பாக வேலைகளில் ஈடுபடுவது `எடார்பினை’ விடுவித்து உங்களை ஓர் உச்சத்தில் வைக்கிறது, அப்போது `பங்கி ஜம்பிங்’ போன்றவை கூடத் தேவையில்லை என் கிறார் குடும்ப நல ஆலோச னை நிபுணர் வர்க்கா. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த விளை யாட்டில் ஈடுபடலாம் அல்லது சிறு உடற்பயிற்சியை நாட லாம் என்றும் அவர் யோச னை கூறுகிறார்.

ஆறாவது படி : விலகி… சீண்டி…

தம்பதிகளை பொறுத்தவரை படுக்கையறையில் சற்றே விலகியி ருப்பது பொதுவாக பரிந்து ரைக்கபடுவது இல்லை. இருவரில் ஒரு வர் மட்டும் ஆசை கொண்டு அதற்கு அடுத்தவர் இசைந்து கொ டுப்பது, `அவசரமான உற வுகள்’ வைத்துக்கொள்வத ற்கு இரண்டு வார கால விடுப்பு அளியுங்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் `அதை’ வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவெ டுங்கள். அதுவரை நீங்கள் உங்கள் துணையைச் சீண்டி வாருங்கள். விலகியிருக்கும் அந்த ஒரு வார காலம் `அவருக்கு’ நீண்டகால மா கத் தெரியும். அதன்பின் படுக்கை யில் இணைம்போது அற்புதமாக வும் இருக்கும். ஆனால் இது குறித்து இருவரும் பேசி சம்மதம் என்றால் மட்டுமே ஈடுபடுங்கள், `விடுப்பு’ கால ம் மிகவும் அதிகமாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் பாலியல் ஆலோசகர் கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இணையத்தில் இருந்ததை உங்களது இதயத்துடன் இணைக்கிறோம்.
-.-
விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பரம் செய்ய‍விரும்புவோர் vidhai2virutcham@gmail.com  என்ற மின்ன‍ஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மேற்காணும் கட்டுரை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கீழ்க்காணும் பொத்தான்களை அழுத்தி உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள‍வும்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: