Friday, December 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நாளந்தா பல்கலைக் கழகம்

ஒரு நாட்டின் பண்பாட்டையும், கலாசாரத்தையும் உலக அளவில் கல்வி பறைசாற்றிக் கொண் டிருந்தது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதுதான் நாளந் தா பல்கலைக் கழகம். 5-ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இக்கல்வி நிலையம்தான் இந்தியாவின் அருமை, பெ ருமைகளை உலகம் முழுவ தும் பரவச் செய்தது. உலகம் முழுவதிலும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் இந்தக் கல்வி நிலையத்தை த் தேடி வந்தார்கள். நாளந்தா பல்கலைக்கழகம்தான் இந்தியாவின் முதல் பல்கலைக் கழகம் என்பது மட்டுமல்லாமல், மாணவர்கள் தங்கி, படித்த முதல் பல்கலைக்கழகம் என்ற பெ ருமையையும் பெற்றிருந்த து.கி.பி.427-ம் ஆண்டில் குப் த பேரரசரான குமார குப்தர் தான் நாளந்தா பல்கலைக் கழகத்தைத் தோற்றுவித்தா ர். நாளந்தா என்ற சொல்லு க்கு ‘அறிவை அளிக்கும் இடம்’ என்று பொருள். 14 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பரந்து விரிந்து கிடந்த இந்தப் பல் கலைக் கழக கட்டடம் முழுவதும், சிவப்பு செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிரு ந்தது. இது அன்றைய உலகி ன் புத்தமதத்தத்துவத்தின் மையமாகத் திகழ்ந்தது. பிகார் மாநிலம் , பாட்னாவில் இருந்து 55மைல் தொலைவில் இப்பல்கலைக் கழகம் அமைந்துள்ளது. கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தொட ங்கப்பட்ட நாளந்தா பல்கலை க்கழகம் அடுத்த 900 ஆண்டு கள் வரை தொடர்ந்து செயல் பட்டு வந்தது. அசோகர் காலத் துக்கு முன் பிருந்தே சிறந்த கல்வி கற்கும் இடமாக நாளந் தா விளங்கி வந்தது. புத்தர் தமது கடைசிப் பயணத்தின்போது நாளந்தா நகருக்கு வந்து தனது போ தனையைச் செய்திருக்கிறார். புத்தரின் முக்கிய சீடரான சாரிபுத்தர் நாளந்தாவைச்சேர்ந்தவர்தா ன். இப்போது தேசிய கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்க ள் சேர்ந்து படிப்பதற்கு எப்ப டி நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப் படுகிறதோ, அதே போன்ற தொரு நுழைவுத் தேர்வு, நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தி ல் சேருவதற்கும் நடத்தப்ப ட்டதாக சீன யாத்திரிகர் யுவான்சுவாங் தன் குறிப்பி ல் குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்துடன் இங்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கி றது. அதேபோல, நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படிக்க விண்ணப்பிக்கும் 10 பேரில் 2 அல்லது 3 பேருக்குத் தான் இடம் கிடைத்தது என்பதையு ம் அவர் தம் குறிப்பில் குறிப்பி ட்டுள்ளார். இங்கு உயர் கல்வி மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. உல கின் பல நாடுகளிலிருந்தும் குறிப்பாக சீனா, கொரியா, ஜப் பான், திபெத், இந்தோனேஷி யா, பாரசீகம், துருக்கி, இலங் கை, மங்கோலியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து மாணவர்கள் படித்துச் சென்றுள்ளனர். அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தங்குமி டம், உணவு, உடை, மருந்து ஆகியவை கல்வியுடன் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. 
 
கல்வி ஏட்டுச் சுரைக்காயாக இருந்து விடாமல், ஆராய்ச் சிக்கான விதையாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு பாடமும் விவா தங்கள் மூலமாகவே, மாண வர்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட் டன. ஒருநாளைக்கு பல்வே று துறைகளில் கிட்டத்தட்ட நூறு விரிவுரைகளை ஆசிரி யர்கள் வழங்கினர். இங்கு புத்தமதத் தத்துவங்கள் குறிப்பாக, மகா யான கருத்துகள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. புத்தமதத் தத்துவங்களுட ன் இதர இந்தியத் தத்துவங்கள், மேற்கத்திய தத்துவம், மருத்துவம் , சுகாதாரம், கட்டடக்கலை, சிற்பக்கலை, வானியல், வரலா று, சட்டம், மொழியியல், யோ கவிஞ்ஞானம் போன்ற பாடங் கள் கற்றுத் தரப்பட்டன.  எட்டு தனித்தனி வளாகங்களில் ஆலயங்கள், தியான மண்டபங் கள், வகுப்பறைகள் ஆகியவற் றுடன் புத்தமதத் துறவிகளின் மடங்களும் இந்தப் பல் கலைக் கழகத்தில் இருந்திருக் கின்றன. ஆங்காங்கே பூங்காக்கள், குளங்கள் அமைக்கப்பட்டு, படிப்பதற்கே ற்ற சூழலும் இருந்திருக்கிறது. பல்கலைக்கழகத்துக்குள் பிரம்மா ண்டமான நூலகமும் இருந்த து. ஒன்பது மாடி உயரம் கொண் ட மூன்று கட்டடங்களில் லட்ச க்கணக்கான நூல்கள் வைக்கப் பட்டிருந்தன. பல்கலைக்கழக த்தின் முழு நிர்வாகமும் புத்த மதத் துறவிகளால் மேற் கொ ள்ளப்பட்டன. எந்த ஒரு முடி வாக இருந்தாலும் அ னைத்துத் துறவிகளும் ஏற்றுக்கொண் டால் மட்டுமே செயல்படுத்தப் பட்டன. கூட்டாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை மீறுபவர்யாராக இருந் தாலும், மடாலயத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவர். முதலில் குப்த மன்னர்களாலும், பின்னர் ஹர்ஷர், பால வம்ச மன்னர்கள் எனத் தொடர் ந்து பல மன்னர்கள் பல்கலைக்கழ கத்தின் புரவலர்களாக இருந்து, பல் கலைக் கழகத்தைப் பாதுகாத்து வந்துள்ளனர். ஹர்ஷரி ன் காலத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் தேவைகளை க் கவனித்துக்கொள்ள 200 கிராமங்  களின் வருவாய் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. பல்கலைக் கழகத்துக்குச் சொந்தமாக விளைநிலங்களும், காய்கறித் தோட்டங்களும், பசுக் களும் இருந்தன. பல்கலைக் கழகம் புகழின் உச்சத்தி லிருந்தபோது அதில் 10,000 மாணவர்கள் படித்து வந் தனர். 2000 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி னர். யுவான்சுவாங், யி ஜிங் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் பல்கலைக் கழகத்தின் ஆரா ய்ச்சி மாணவர்கள்தான். 
 
தர்மகீர்த்தி, தர்மபாலர், சந்திரபாலர், குணமதி, ஸ்திரமதி, பிரபமித்திரர், ஜீன மித்திரர் போன்ற புகழ்பெற்ற தத்துவ ஞானிகளும், மேதைகளும் அங்கு ஆசிரி யர்களாகப் பணியாற்றினர். கட்டடக் கலை, கல்வி, வழிபாடு என்று ஒருசேர பல்வேறு விஷயங்களைத் தன்னுள் கட்டிக்காத்து, இந்தியாவின் கலாசார பெருமைகளைச்சர்வதேச நாடுகளுக்குப் பறைசாற்றி வந்த நாளந் தா பல்கலைக்கழகம், ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வட இந்தியாவி ன் மீது படையெடுத்து வந்த பக்தியார் கில்ஜி என்ற ஆப்கா னிய படைத் தளபதியால் சூறையாடாப்பட்டு, முற்றிலு ம் தீக்கிரையானது. நூலகத்தி ல் இருந்த பல்வேறு நாட்டின் ஆய்வு நூல்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன. பல நூற்றாண்டுகளாக அறிவூட்டி வந்த பல்கலை க்கழகம் மிகப் பெரிய அழிவைச் சந்தித்தது. பொலிவிழந்த அந்தக் கல்விக்கூடம் ஒரு சில ஆசிரியர்க ளுடனும் சில நூறு மாணவர்களு டன் தொடர்ந்தது. கடைசியாக கி. பி.14-ம் நூற்றாண்டில் சகலராஜா என்னும் மன்னரின் மறைவுடன், ஆதரிப்போர் யாருமின்றி பல்க லைக்கழகம் செயலிழந்தது. பல்க லைக்கழகத்தைப் பற்றிய தகவல் கள் பெரும்பாலும் இங்கு வந்து படி த்த வெளிநாட்டு மாணவர்கள், வெளிநாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர் கள் மூலமாகவே அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆக்ஸ்போர்டு, கேம் பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகங்க ளோடு ஒப்பிடும்போது 700 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த தாகவும், ஐரோப்பாவின் பலோ க்னா பல்கலைக்கழகத்தோடு ஒப்பிடும்போது 600 ஆண்டுக ள் பழைமை வாய்ந்த பல்கலை க்கழகமாகவும் நாளந்தா விள ங்குகிறது. இன்று வரை நிலை த்திருந்தால் உலகிலேயே தொ ன்மையான பல்கலைக்கழகமா க நாளந்தா விளங்கியிருக்கும்.
இணையத்தில் இருந்ததை உங்களது இதயத்துடன் இணைக்கிறோம்.

-.-
விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பரம் செய்ய‍விரும்புவோர் vidhai2virutcham@gmail.com  என்ற மின்ன‍ஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மேற்காணும் கட்டுரை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கீழ்க்காணும் பொத்தான்களை அழுத்தி உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள‍வும்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: