Saturday, January 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஓர் ஆண், ஓரு பெண்ணிடம் எப்படி பழக வேண்டும்?

தன்னில் விழுந்த மழைத்துளியைக் கொண்டு உயிர்களை உருவாக் குபவள் பூமித்தாய். அதேபோல், தன்னில் சேர்ந்த உயிர்த்துளியைக் கொண்டு மனித இனத்தை விருத்தி செய்பவள் பெண்.

அதே பெண்தான் தோழியாய், காத லியாய், மனைவியாய், தாயாய்… என்று பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறா ள். ஒட்டுமொத்தமாக இவள் பெண் என்ற வட்டத்திற்குள் வந்தாலும், அவளது ஒவ்வொரு நிலையிலும் உயரியச் சிறப்பைப் பெறுகிறாள்.

அப்படிப்பட்ட பெண்ணிடம் நாம் எப் படி பழக வேண்டும்?

பாய் ப்ரண்ட், ஹேர்ள் ப்ரண்ட் என்றெல்லாம் இன்று பரிணாமம் பெற் றிருக்கும் நட்பு ஒரு காயாத பூவாகும். பள்ளிப்பருவத்தில் நம்முடன் படித்தவர், இடையில் காலத்தின் மாற்ற த்தால் எங்கோ, எப்படியோ வாழும் சூழ் நிலையில், திடீரென்று ஒரு நாள் சந்திக் கும் வாய்ப்பு ஏற்படும்போது அங்கே கிடைக்கும் ஆனந்த பரவசம் இருக்கிற தே; அதை வர்ணிக்கத்தான் வார்த்தைக ள் உடனே கிடைக்குமா?

இதே நட்பில் சுயநலத்துடன் ஒரு வழிப் பாதையில் பயணிக்கும்போது, அந்த பெ ண் காதலியாகி விடுகிறாள் அவனுக்கு! அந்த ஆண் காதலனாகிவிடுகிறான் அவ ளுக்கு!

“நான் செடியில் பூத்துக்குலுங்கும் ரோ ஜாவை தேடித்தான் வந்தேன். அந்த ரோஜாவே என்னெதிரே நடந்து வரும்போது, ரோஜாப்பூவை மட்டும் பறிக்கவா? அல்லது அந்த செடி க்கே நான் சொந்தக்காரனாகி விடவா? என்று குழப்பம் வந்துவிட்ட து. அதனால் உன்மீது எனக்கு காதலும் வந் துவிட்டது” என்று காதலன் கவிதையாய் உருகும்போது அந்த காதல் இன்னும் கொ ஞ்சம் ஆழமாக வேர்விட்டு விடுகிறது.

அவர்களது காதலுக்கு அவர்களே ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கும்போது, அங்கே காதல் ஆலமரமாய், ஆழமாய் வேரூன்றி விடுகிறது. இருவரும் தங்களுக்குள் அங்கீ காரம் கொடுத்தபிறகு அந்த காதல் ரெயில் வேகத்தில் பயணிக்கிறது.

அவர்களது காதல் பயணத்தில் பெற்றோர் கள் சிக்னல்களாக வருகிறார்கள்.

அவர்கள் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்தால் அந் த காதல் ரெயில் தொடர் ந்து சென்று கொண்டிருக்கும். ரெட் சிக்னல் கிடைத்தால் அவர்களது பயணத்தில் திடீர் பிரேக் விழுந்து விடுகிறது. கிரீன் சிக்னலு க்காக போராடி வேண்டி யிருக்கிறது.

பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பின்பு அவர்களு க்கு கிரீன்சிக்னல் கிடைக்கலாம். அல்லது , எவ்வளவுதான் முயன்றும் ரெட் சிக்னலே தொடரலாம். இருந்தாலும், அவர்களுக்கு ள் காதல் வாழ்கிறது. அதுதொடர்ந்து வாழ வழி தேடுகிறார்கள்.

போராட்டம் என்றால் ஒரு முடிவு நிச்சயம் இருக்கும்தானே? அவர்களது காதலுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது; அல்லது, இன் னொரு வாழ்க்கைக்குள் வலுக்கட்டாயமா க தள்ளப்படுகிறார்கள்.

அங்கே வாழ்க்கையின் இன்னொருஅத்தியாயம் தொடங்குகிறது. காதலில் வெற்றிப்பெற்றுவிட்டால் அங்கே காதலனுக்கு காதலி மனைவியாகிறாள். இல்லையென்றால், பு துப்பெண் ஒருத்தி மனை வியாகிறாள்.

இதுபோல்தான் பெண்ணுக்கும்!

திருமணத்திற்கு பின்பு அவளது பொறுப்பு இன்னும் அதிகமாகி விடுகிறது. தாரத்திற் குப் பின்னர் தாய் என்ற நிலையை அடைகி றாள். அதன்பிறகும் அவளது பிறவிப்பயன் இன்னும் நீண்டுகொண்டே போகிறது, அவ ளது சேவை இந்த மனிதகுலத்திற்கு கண்டி ப்பாக தேவை என்பதால்!

எடுக்கும் ஒரு பிறவியிலேயே தோழியாய், காதலியாய், மனைவியாய், தாயாய் திகழு ம் அந்த பெண்ணிடம் எப்படி பழக வேண்டு ம்?

முதலில் தோழி…

மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்பார்கள். இதேபோல், நல்லதோழி அமைவதும் இ றைவன் கொடுத்தவரம் என்றுசொல்லலா ம்.

ஒன்றும்தெரியாத முட்டாளையும்கூட முத ல்வனாக்கிவிடும் பவர் தோழிக்கு உண்டு. அப்படிப்பட்ட தோழியிடம் நாம் எப்படி பழ கலாம்?

* நமது சமுதாயச்சூழலில் பெண்ணுக்கு ஆணைப்போன்ற முழுசுதந்திரம் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. தோழியாக பழகவே ண்டும் என்றால்கூட ஒரு பெண் சமுதாய கட்டுப்பாடுகளைப் பற்றியெல்லாம் யோசி க்க வேண்டியிருக்கிறது. வாலிப பிரச்சி னை என்று ஒன்று வரும்போது மிகுந்த பா திப்புக்கு ஆளாகுபவள் பெண்ணே! அதனால், அவளது பெண்மைக் கு இழுக்கு ஏற்படாத வகையில் பழக வேண் டும்.

* நட்பு காதலாக மாறலாம். ஆனால், காத ல் நட்பு ஆக மாறுவது பெரும்பாலும் முடி யாத செயல்தான். அதனால், தோழியை நீங்கள் காதலி க்கும்பட்சத்தில், அவளும் உங்களை விரும்புகிறாளா என்பதை அறி ந்து, அதன்பின் மேற்கொண்டு அதுபற்றி பேசவும்.

* உங்களுக்கும், தோழிக்கும் திருமணம் ஆன நிலையில், தோழியின் கணவர் அனு மதிக்கும்பட்சத்தில் மட்டுமே உங்கள் நட் பை தொடரலாம். அதுவும், ஒரு குடும்ப நண்பராக!

* திருமணத்திற்கு பிறகு, நேரில் பார்த்தால் மட்டும் நட்பை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். மற்ற சூழ்நிலைகளில் வேண்டாம் என்று உங்கள் தோழி கூறினால், அதை பெருந்தன்மையோடு ஏற்று செயல்படுத்துங்கள். எங்கள் நட் பை எப்படி கொச்சைப்படுத்த லாம்? என்று கேட்டு, உங்கள் தோழி வாழ்க்கையை பாழா க்கிவிடாதீர்கள்.

* கடைசியாக ஒன்று, உங்கள் தோழியையும் உங்கள் சகோ தரிபோல் பாவித்து பழகுங்க ள். அப்போது, உங்கள் நட்புக் கு நிச்சயம் களங்கம் வராது என்று சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம்.

அடுத்து காதலி…

இன்று காதலிக்காதவர்களே கிடையாது. ஆணும், பெண்ணும் கண்களால் மோதிக் கொண்டாலே அங்கே யாராவது ஒருவரி டத்தில் காதல் தீ பற்றிக்கொண்டு விடுகிற து.

இன்னொரு மறுக்கமுடியாத உண்மை; டைம் பாஸாக வேண்டும் என்பதற்காகவு ம் சிலர் காதலிக்கிறார்கள். இருவருக்கும் திருமணம் ஆகும்வரை பேசுவோம், பழகு வோம், ஊர் சுற்றுவோம். திருமணம் ஆகி விட்டால் நீ யாரோ, நான் யாரோ என்று போய் விடுவோம் என்று தங்களுக்குள் அக்ரிமென்டே போட்டுக்கொள்கிறார்கள். சென்னை போன்ற மெட்ரோ சிட்டிகளின் லேட்டஸ்ட் கலாச்சாரம் இந்த வகை காதல்(?!).

உங்கள் காதலி உண்மையான காதலியாக இருந்தால், அவளிடம் எப் படி பழகலாம்?

*அவள் உங்களின் வருங்கா ல மனைவி என்பது உறுதி யாக தெரிந்தால் மாத்திரமே காதலியுங்கள். இல்லையெ ன்றால், பழகியவை எல்லா ம் கனவென்று நினைத்து ஒ துங்கிவிடுங்கள். இதில் தப் பே இல்லை. காதலிக்கிறே ன் என்றுசொல்லிவிட்டு, கடைசியில் கழற்றிவிட்டு ஒருபெண்ணின் சாபத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ளாதீர்கள்.

* உங்கள் காதல் சைவக் காதலாக இருக்கட் டும். தவறான எண்ணத்தில் கைவைத்துவி டாதீர்கள். நாளை, நீங்கள் கணவன்-மனை வி ஆகும்போது, “ச்ச்ச்சீசீ! அப்படியா நடந்து கொண்டோம்?” என்று அருவெறுப்பாக யோ சிக்க வேண்டியது இருக்கும்.

* காதலியுடன் மனம் விட்டு பேசுங்கள். எதிர் காலம் பற்றி திட்டமிடுங்கள். முறையாக, இருவர் வீட்டிலும் காதலுக்கு ஒப்புதல் வாங் கிக் கொள்ளுங்கள். காலாகாலத்தில் திரு மணம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

* மொத்தத்தில் உங்களுக்காக அவள் என்று ம், அவளுக்காகவே நீங்கள் என்றும் எப்போ தும் நினைத்திருங்கள்.

அடுத்ததாக மனைவி…

பிறந்த சொந்தங்களை எல்லாம் உதறித் தள்ளிவிட்டு நம்மோடு, நம க்காக வாழ வருபவள். அவளை மகாலெட்சுமி என்றே போற்றுங்க ள். அதில் தவறே இல்லை.

உங்களில் ஒருத்தி, உங்களுக்காக ஒருத் தியாக இருக்கும் அவளிடம் எப்படி பழகுகி றோம் என்பது முக்கியமல்ல. எல்லா விஷ யங்களிலும் எந்த அளவுக்கு அவளை சந் தோஷமாக வைத்திருக்கிறோம் என்பதுதா ன் முக்கியம்.

அதை புரிந்துகொண்டு நீங்கள் செயல்பட் டால் அவள் உங்களுக்கு நல்ல மனைவி தான். நீங்களும் அவளுக்கு நல்ல கணவன் தான்!

{ இணையங்களில் படித்ததை இதமுடனே  பகிர்கிறோம் } } }
விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புவோர் vidhai2virutcham@gmail.com  என்ற மின்ன‍ஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ள‍வும்.
உங்களுக்கு மேற்காணும் இடுகை பிடித்திருந்தால் கீழ்க்காணும் பொத்தான்களை சொடுக்கி உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள‍லாம்.

One Comment

  • உங்கள் ஆக்கம் சிறப்பாக இருக்கின்றது. ஆனால் சினிமாப் பெண்களின் கவர்ச்சிகரமான புகைப்படங்களைப் போட்டு அவா்களைக் காட்சிப் பொருளாக நீங்களும் சித்தரித்திருப்பதுதான் மோசமாக இருக்கின்றது.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: