Tuesday, January 31அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

சரியான பருவத்தில் திருமணம் செய்வதனால் என்னென்ன நன்மைகள்

தாத்தா பாட்டி காலத்தில் 15 வயதில் திருமணம்செய்வது சதாரணமா ன விசயம். அதே நம் அப்பா அம்மா காலத்தில் 21 வயதானாலே பெண் பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நன்றாக படித்து கை நிறைய சம்பாதித்தாலும் சரியான பருவத் தில் திருமணம் செய்யாமல் 30 வயது வரை தள்ளிப்போடுகின்றனர். இது உட ல் ரீதியாகவும், உளரீதியாகவும் பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பது நிபுண ர்களின் கருத்து.

பருவம் பார்த்து விதை விதைக்க வேண் டும் அப்பொழுதுதான் சரியாக முளைக்கு ம் என்பது விவசாயத்திற்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கைக்கு ம்தான் பொருந்தும் என்ப து நிபுணர்களின் அறிவுரை. சரியான பரு வத்தில் திருமணம் செய்வதனால் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்று நிபுணர்கள் பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

சீக்கிரம் செட்டில் ஆகுங்க!

இன்றைய இளைய தலைமுறை கல்வி யில் அதிக அக்கறை காட்டி வருகிறார் கள். நல்ல படிப்பு, அதற்கேற்ற வேலை, கைநிறைய சம்பளம் என்று ஒரு லட்சி யத்தை மனதில் பதித்துக் கொண்டு அதை சாதித்தும் விடுகிறார்கள். இப்ப டிப் பட்டவர்கள் படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைத்ததும் அதற்கு மேலும் தள்ளிப் போடாமல் தாமதமின்றி திருமணம் செ ய்து கொள்வது அவசியம். இன்றைய காலத்தில் 15 வயதிற்குள் பால்ய விவா கம் செய்வது சாத்தியமில்லை. ஆனால் இளம் பருவத்தில் அதாவது 21 வயதில் இருந்து 25 வயதிற்குள் திருமணம் செய்து வைக்கும் வழக்கத்திற்கு மாற முயற்சிக்கலாம்.

இளம் வயதில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதிகளின் பெற்றோ ர் நல்ல ஆரோக்கிய மாக இருப்பார்கள். அதனால் பிறக்கப்போகும் தங்கள் பேரன், பேத்திகளை அவர்கள் தங்கள் பொறுப்பில் பார்த்துக் கொள்வார்கள். இத னால் தலையாய பிரச்சினை யான குழந்தை வளர்ப்பது கூட தம்பதிகளுக்கு சாதாரண விஷ யமாகி விடுகிறது.

18 முதல் 25 வயதில் திருமணம் செய்து கொண்ட 8ஆயிரம் இள ம் தம்பதியரிடம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் குடும்பத்தில் பெற்றோர் – குழந்தைகளிடையேயான
உறவு முறையில் அதிகளவில் ஒருஒட்டுதல் இருந்தது. தலைமுறை இடை வெளிகள் அதிக்கம் இல்லை. இளம் வயது தம்பதியருக்குப் பிறந்த குழந்தைகள் அதிக புத்திசாலிகளாக இருந்தனர். திருமணம் காரண மாக அவர்களின் நடத்தையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் இருந்த து. இந்த வயதினருக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தம் தடுக்கப்பட்டது.

உளவியல் சிக்கல்கள்

மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவ ரும் 15 வயதிற்குள்ளாகவே, இள மைப்பருவத்தில் அடியெடுத்து வைத்து விடுகிறோம். ஹார் மோன்களின் மாற்றத்தினால் உடல்தேவைகள் தொடங்கிவிடும். ஆனால் வசதியான வாழ்க்கைக்கு ஆசை ப்பட்டு 30, 35 வயதுவரை உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்யாமல் இ யற்கைக்கு எதிராக வாழ முற்படுவதனால் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிற து.

சிசேரியன் பிரசவங்கள்

தாமதமான திருமணம் உடல் ரீதி யாகவும், உளவியல் ரீதியாகவு ம் கூட பிரச்சினைகளை ஏற்படு த்துகிறது. தாமதமாக திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களுக் கு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதி ல் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகி றது. கருத்தரிக்க தாமதம். அப்படி யே கருத்தரித்தாலும் சுகப்பிரசவம் கேள்விக்குறி என்ற நிலை. கால தாமதமாக திருமணமானவர்களுக்கே அதிகமாக சிசேரியன் பிரசவ ம் நடக்கிறது.

பாட்டி காலத்திலும் அதற்குமுன்பும் வாழ்ந்தவர்கள் அறுவைச்சிகிச் சையை அறிந்த தில்லை. அவர்கள் ஆரோக்கியமான வயதில் திரும ணம் செய்து கர்ப்பமடைந்தனர் . எளிதாக குழந்தை பெற்றுக் கொண்டனர். அதிகமாக சுகப் பிரசவங்களே நடந்தன. படிப்பு, வேலை, சொந்த காலில் நின்ற பிறகே இல்லறம் என்றெல்லா ம்கூறி திருமணத்தை தாமதமா க செய்து கொள்கிறார்கள். இத னால் வயது முதிர்வடையும் போது உடல் வளைந்துகொடுக் கும் தன்மையை இழக்கிறது. இடுப்பெலும்பு வளைந்து கொடுக்கும் வயதைத்தாண்டி திருமணம் செய்துகொள்ளும்போது அநேக பெண்களுக்கு `சிசேரியன்` அவசிய மாகி விடுகிறது.

தந்தையாகும் தகுதி

ஆண்கள், தாமதமாக திருமணம் செய்ய வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தால் தவறான பழக்கம் உடையவர்களா கிறார்கள். இயற்கை இச்சைகளை தீர்ப்பதற்காக செக்ஸ் புத்தகம், ப லான படங்கள், இணையதள தேட ல் என மாற்று வழிகளில் இன்றை ய இளைஞர்கள் பயணப்படும் பின் னணியில், தள்ளிப்போடப்படும் அவர்கள் திருமணம் இருக்கிற து.

இதனால் தற்காலிக உணர்வுத் தேவைகளை முறைகேடாக அணுக ப்போய், அதனால் எயிட்ஸ் அதி கரிப்பு, கள்ளக்காதல் போன்ற கலாசார சீரழிவும் தவிர்க்க முடி யாததாகி விடுகிறது. அதனால் திருமண சமயத்தில் வீரியம் கு றைந்து தந்தையாகும் தகுதியை பலர் இழக்கி ன்றனர்.

ஆகவே இன்றைய பெற்றோர்க ளே நீங்கள் தாமதமாக திருமண ம்செய்து கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை உங்களின் குழந்தைகளுக்காவது காலா காலத்தில் திருமணத்தை முடித்து வைத்து சீக்கிரம் பேரன் பேத்தியை பார்த்து செட்டில் ஆகும் வழியைப் பாருங்கள் என் கின்றனர் நிபுணர்கள்.

நன்றி – இளமை

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar