Saturday, January 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? தமிழில் யூனிகோடு முறையில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி?

தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? தமிழில் யூனிகோடு முறையில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி? தமிழ் யூனிகோடு நிரலி இலவசமாகக் https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQd3q75lW6p9ILmyuZ10wdMpzEud2YyGo-Uy5arpGnRIJlGB5S33gகிடைக்கும் போது, அப்புறம் ஏன் 100 ரிங்கிட் கேட்கிறார்கள்?

யூனிகோடு நிரலி இலவசமாகக் கிடைக்கிறது என்பது உண்மை தான். காசிற்கு விற்கிறார்கள் என்பது அவர்களுடைய பிரச்னை . அந்த நிரலியில் கொஞ்சம் மாற் றம் செய்து விற்கிறார்கள். அப்படி சம்பாதி க்கிற பணம் எத்தனை நாளைக்கு ஒட்டிக் கொண்டு வரப் போகிறது. ஆதாரம் இல்லாமல் நான் எதையும் எழுத மாட்டேன். போகட்டும் விடுங்கள். நாம்தான் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நியூ ஹாரிசான் எனும் நிறுவனம் இலவச data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBQUEBQVFBUUFRQWFhgXFxQWFBcXFxQVFBUYFBUXHSYeGBkkGhcVHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGikcHRwpLS0sKSwpLDUsLSoqKSkpNSwsLCwpKSksLCwpKSkpNSkpLSwpMCk1KSwsKS01KSwsLP/AABEIAM4A9QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABNEAABAwICBAoHAwkGBQUBAAABAAIDBBEFEgYHITETMkFRYXGBkaGxFCJScoLB0TNCkhcjQ1NUYqKywhVEg5Ph8RYkY3PiZHSUo/A0/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAJhEBAQACAQQBBAIDAAAAAAAAAAECERIDITFRQQQTMoFhcaHB8P/aAAwDAQACEQMRAD8A3FCEIBcXUlPAHtLXXsRY2JHiNoQeairYzjua33nBvmoWs0+oYrh9TFccjXZj/CkqjRKj4RrXQB5IcfXc+SwHPncefYnNPo7Ss2Mp4RbZ9mw+YXOc8qWyISfW/Qi+ThZPdjNu8lRs2uMfoqOZ3XsHcGlXlmHxDixxjqYweQSzW23bOrYt8P5Z5szdrTrnH81Q7Duu2YnwskJNMcak+zpy3qhv/MtVzHnK4SnCHNkr6/H37MkreqOJviEh/ZWOv2l9QOjhMvkVsFl1Pt4+jnWTx6P47+vf2z+d04Zo5joI/wCZHbPcd2VaghX7ePo51nAwDHP2tn4//FPG4PjQFvTYu1rSe8tV7Qn28fRzqmQ4TjNttbAOuJrvGyVbhmMD++0564R8lbkJwxTlVWjosWG+qpT1xH5FLRQ4oBtlo3dcco8nKxoU+3ic6g2uxLlNEeycf1L22oxC+1lKR0OkB8VMoV4Q5VGsr6scaniPuz27g5qUjxWo+9S292ZjvkE+Qro5G0eNEmzoJwfcuO8FSQcm1k1xF+VmbbZjmvdbflB9b/ZNLySiF5Y64uOVelGghCEAhCEAhCEAuOXUlUy5WOcfutJ7gSpRF0kmeoncDdrckY95gJeO9ycUbrsB57nxULgEx/s8zHjTB852WN3m+5TsLLNA5gPqtYzUYy8lLqOr9I6aD7aeJnW4X7hdUTXLibmiCJji2+Z7rEi4tbbbeNiT0H1WQT0rJ6oyZpbua1rsgDbkAkgXJNr9RCWkxWGs1rUEezhHP9xhse0qGn11wfo6eR3SXsA7htV8wzRSlp2ZIYI2g7/VDi73nOuT2lSEVIxvFa1vU0DyTbWoyh2tuqdthorjntM7xaLJu7WRibuJSkcmyCZ23tC2Oy7ZNmox+DSPHZRdkDgOmBjb/wCZZe21+kDzbgnN2+xAwdpJWvWXLKGmVuh0hA+72Op7+aasxPSAG3BPPXHCfG619csnc0yZmLY+N8F/8OD5OS8OkeOctFmtvuwC/wDF5LUrIshpmI02xVv2mGk9TZfkSEq3WdO37XDqge61/wDU1aUuWTuaiiUus2J3HpatnKfzL32HObBO4dZNATZ0xjPNKx7D4hW+yTmo2P47Wu94A+YTdTjEVSaRU0v2U8T+p7fmpBpvu29W3yTWbRakdxqaA/4TPooXSvDoqSllqIYwDEGuyh8jWEZgCMrXAbipc7O9hxWVJVVPnY9h3PaW94XjD6hskUb2cV7Q4bzsI5ynC6MENH6zhaaN535bHnu0lp8lIqvaNSZZqqC/EmzsHMx7Wn+bMrCsOoQhCAQhCAQhCAVY1iV5ioJA2+eUtiZbncfoCrMVRdNJuGxHD6Xe3hDM8e6CG38e9Zy9Ccq6cRQRRN3XjYOrlUoozETmqIG8xLj2WspSy6ubG9Z96jFY4GnbaOEdBe/f/EtopKcRsaxuxrGho6miw8lkujdN6XpDLKRdsRfJ2ttGzxN/hWvgLHy6R1CEIPLjzbUNceUL0hALi6uFALwXHm5+XuUNjOm9HSPyVFQxj9+X1nOAO67WAkdqf4TjUNVHwlNI2Vl7Xab2PMRvB6Ct3DKTlZde11T0FdXFBw6bUb6n0ZtQwzXLcu3a4b2h9spd0A32KTG5eJvRpOoXAurKOLq4uoBRGldLwlFUM9qJ/gLqXXHBTKbmhUtXlZwmGwH2W5Pw7FZFR9VdRaKpgO+Gof8AxOP0V4W54c6r8kvBYtHzVMBZ8UZdJ32KtIVN08JjbTVA2cBUMLj+68hjvAq4xvBAI3EXHUdqlbnh6QhCihCEIBCEIOFZ1gsnpGPVUm9sDOCHMHNIB8ir1i9eIYJJTujY53cNnjZULVDCTBPO/a6aW5PVfN4lSeS+FnjOauJ5GR27VJVlRwcb3+wxzu4XUTgJzTTv53bO1edOa3gsPqHc7Cz8fqro5qxqaw+5qqo/fk4Mdh4Rx/iatPVU1Z4bwOGwX2GQGQ/Hu8A1Wtc46BBQmmJYhHDG58z2xtA4znBoBO7aeVak3dQOrouvn2txgtwyKePE6p1W6S0kPpTzlbmkF8gOYbGs3n7ytOririkbBNU4pPw+d96eSqvG71nMaHRvNzcWNr77L3Z/RZYYXPfi68X/AL9ul6eptrF15lJym2+xt18ix7XVjlRBVwtgnmiBgJIjkkYCeEeLkNIuVJ65tJp6eGmige6Phg9z3NJDyGBgDQ4bQCX3Nt9utZw+jyy4av57/wAE6duv5VzQXVy3E2TVNXPIHGV7XNblz5xZzzIXA22u3W5OxS+iWDvwrHRSiQyQ1MLnAkWJyhzmlwGzM0seLjkd0r1Q6BS0lEyvoamX0gQtnkY+xhlBYJHsLRtOwnaSd3Idod/2qKnG8KnaLCWie+3NmbMSOw3C9vU6uXUuUmW8NXtrxZNt2736afdZLhepiWLEGymZhgjlErbZuFOV+drSLWBvYF1z1Jli2OVA0lEInmEXpVO3gxLII8pjiJGS+WxJOy3KjWxj08mIR0UcjoorQg5SRmdK62Z1rEgAiw3b+dcuh0er07MccpOeO7/SY42dp8xtAKFmNfgUuCBlTTVE01OHsbUwzODhle4N4SOwAa4Ejk5d5F1pjdq+f1OnMdXG7l+XKzT2hCFyQLhXVwoMy0Mm4PGcQhOzO97wOgOuPB3itEWZ1k3AaTC36YMH42gebVpiYfixl5Q2mFBw1BUM/wCmXfhGb5JXQfFPSKCCTlyBp62ert7lJSRhwLTucCD1HYqZqrqS30qmcdsM7i0brMPR1+atXFf0IQo0EIQgEIXCgo+t7FOCoCzlmcGdg9c+QS2hdN6PhMfJdjpPx7fmqdrdxEzVsNODcMABH70jh/TZaBi8fA0bYxyNbH3D/RTDvupl6c0Vj/NOPO4+ChtaTi6lipxvqZ42D8Q+qseAR2p29Nz3qExpgmxehicLthbLOea+WzD+Kx7F0rM8rlBEGtDRuaAB1AWCUXAurDYVD1nRBrqKomjM1LTzudUMtmADmZWSObucGm/f0q+Kg6ztYTsP4OOGNr5JWucS+5Y1oOXigjMTt5Ru5br0fTTLLqyYzdaw3b2UzWbpBh0tPFFh7YXSOka9zoogwhoa4ZSQ0Eklw9X93byKL0vwAUuE4cJY2sne6dz/AFQJMrjmDX8psHMFjuJsr7guAYkY2TMOGwue1rxlpvWAcMwu5tttih+quWqqBPitXw+XYI42cGzLvy3v6rTy2Fzzr6eH1GHS1jy7Y23zbbfXiR2mUn6ZxrAle6HDTKSXGgjuSdp9d9r35bWUrrf0kpqs0noszJeDZKH5b+qSYrXuBzHuW5egx2AyMs0AAZRsA3AbNg6EegR/q2fhb9Fwx+vxlxvH8d/Pv9MzqTt28M7/ACgQnDo6WizVNU+mZC2ONrjlcYgwmRxFgG7SdvJyb00pMLNLjGEQOILoqF7Xc2YNmzW6L3WpR0zW8VrW9QA8kOpmlwcWguG51hmA6DvC80+oxx3MZ2u/n3NMcmD6S1rItJjJK4NYypp3OJ3NaIoiSU204x2CfGY54ZGviBpSXi+UZHDPyX2LR8Z0lMGNxQTiJlNNDfM9jBeT1tvCnpa1tt3rDnComtSpp6iviZQDPPZsbnRFvBudm/NtZl3vBO0g22gcmz6v0/U5ZYbxv4a3vtr+eztjd2f0uGlekseKsFDh15zK+PhZQ1whhja8OcXPcBc7BYDz2LSGNsLKA0SwqshY702eOYuDMrWRMjDDtz+s0DPe422G7pVgC+N1cp2wx8T/AH+o4ZX4jqEIXBkLhXUIMk1q/mMSpJxvsCfgf9CtQY64B5wD3gFZ1rvo7x00vsvew/EA4fylXHRas4Wip5Pajbfy+SYemckqs9pJfRtInt3NqWWHNfKHebT3rQlm+tFphqqOqbsyuDCfizbey61UxaiF1JwTB7WubucAR1EXCUWWwhCEAvLnAb16UFptino9DPJ+4Wjrf6g81MrqbGSYfJ6djoc7aHTOPRlYDl/lC03S2biN57n5fNZ7qbos1ZJIfuR7D+8TbyurtpFJmqMo5A0Dt3rWM1Gcr3WXD2WhjHM0KFwaLhMVq5ja0ccUDecEEud8lYWtsLcw+SitDoPzUk37RM+Xvs3+lWpisCEIKy2FFY1ovTVeT0qFkuQktzA3F7XFxyGwuN2xSqFZbjdzsPLW2FhsAXpCFAIQhAIQuXQMsVwWCpZkqYmSt3gPaHWPOL7j1JnhWhtHTPz09NFG/dmDfWF99nG5HYppC1M8pNS9l2ELl0ZllHUIQgFxdQgpGt+mzYY4+xJE7+LIf5vBJ6qa3hMOaDvje5nYLEeanNPIw7DasHb+Zee0DMPEKi6la24qIjyZHjtJB8gk8pfDT1TdbFDwmHOd+qe1/f6nzVyUfpBRCalmjP3o3d4BI8QtMTyaavMU4fDoHHe1vBnn9T1R4AKyrLdSeI+rPA7e0h7RzC1neK1JZdAhCEHCVmmurFrQRQtO2Rxc4futHq+N+5aS8rB9a2KcLiDm8kLRGP5neJXK5W58Vntb9TVHlpZpD9+QW6mjb4qQjPCVg6ZD3bbJ3oVS+j4VFffkc8/HcjzTXRxmadvQC5eiOa04hKWRSObtIaSOtLYXStihYxuwNaPqfErksIcCHC4O8c6922W5NylhLo0/4rpMxb6VT5gbEcLGDfmtfel247Tk2E8RJ/6kf1UDWavaGU3dTtBPslzP5SAoeo1OUTuKZmdTmkfxNKmq1tfxUNO5ze8LvDDnHeFl02pOP7lQ4dbAfIhM5NSb/u1TD1xuH9SmqbjXw5dzLIoNWOIRAcBW5bbg2SVgF99gDYdycv0Pxki3p5/zXjxAumjcapmRdZM3RHGwLem7P/cPPiW3Sf8AwJi7j61af/kz/KyG2u3RZZMdBcXIsa91v+/MlG6u8S2XxF4H/dqD/Uro3GqBdustGq6rcbvxKS/XOe37RLDVO932lfO6w2bZN/LxnlNG40y68ueBvIHWs6ZqdpztfPUOPPmaPMFO4tU1COMJX+9IflZNJyi2VmkdNF9rUQs6HSMB7ibqGqNZ2HM/vLXbPuNkf2Xa210lT6uMPZxaZva57vMqTh0apWcWmhH+GwnvITRyVmr1x0+6nhqJnHd6uRviSfBMvyhYnL9hh5APKRI7zAC0KKJrRZrQ0dAAHgvZUuOzkzKqhx2qY5jxHGx4LXD82y4OwjlKf6A6AT0U5llkjIcwtLG5ib8m21lN6c6UOoaYSRsD3OcGjNfIL32ut5KB0B1iy1lQYJ42XLXOa9gItl2kOBJ7FZJDdrQUWvsPLs70IWmGPaKTeiY8+Pc2SSSPoyuJc3yC2oLENZkRp8VbM31c3BvB6WWDltNDVCWNkjdz2hw6iLrFdIXQhCKbV9UI43SO3Ma5x6mi6+aZpDUVJJNzLL/O6w8wvpHFqATwyROJDZGOYS3eA4W2LBtJtD6jDZWv40YcDHKBsuDdocPuu6DvXHGznV+GzYjAWUbYmtJIYxlgLn1QBydSr8WHTg3bHIOkAjxVNk07krGMZJO+lmbs4RjnNikv+sa3iu6dyds0PqH2MtdIb7dhe7fzOLrL0bc9Li2jqv3h1vaPMry6OYcaZjeuVn1VUbq8iP2k0zz1j5hOY9AaUb2ud1uPyVOycdXhvGr4G255QvJx+EcbEovhdf5KNZobSDdAO1zz5lLs0aphugj7RfzQ7F3aX0jeNiLj7rCfkuflBoh/fKh1uaN+3qOVAwaAboIh8DPolG4bEN0UY6mN+iG4SdrNoha0tU7sI8wuDW7SNPFqXjnIb8ynTaFnIxv4Qvfo49kdyaRHflnp+SnqP/r+qTOueL9ml/E1S7YLbm26h/ovWV3Me4odkB+WgfsrvxJH8tLv2Qfjd9FZcruY9xRldzHuKhuKvJrok+7SN7Xv+QXj8tMv7LH+N/0Vryu5j3FeXQ33tv1hNLuKt+WmX9lj/G/6JI656j9ni73q2ejj2R+FeXUrTvYD1tCG4rDNdU3LTRH43j5Lv5bJf2WP/Mf9FZDQs/Vt/CEmcMh5Yo/wN+iaNxAt12vvtpWdkjvolY9dm31qbZ0SH5hS7sIgO+GI/A36Lw7Aac74IuxjR5BNG4jajW9TzRuZPSF7Xb2lzS0967g+snDae/AUckN95aI9vbmunrtGqY74I+63kk36JUh3wN7C4eRQ3EpDrZoHb3SM643HyUthumtHUODIp2lztzSC0nsIVROhVGf0P8cg+ahKnFKKge40zM8pGXY4uY3rcT5IaiX1zUzXxwStIOUuj2beN63yVz1ePkOHQCZhY5rcoDthLBsYbdIWd6FYdNilVwtUSYISHZdzC7e1gHjfoW0NClajqEIUUmkaqlbI0skaHNcLFrgCCOkFLIXz75aY9pvqrdFmmoQXx7S6Le9nOWcrm9G8dKq2AaXy0xym74+Vrt4908nUvokqiab6so6rNLTZY595G5knvW4runv5136fV12pZshhOMxVDM0Lr87Tsc09I+afLGntno5yCHwysNiDsP8AqPAq5YTrFjLLVILXDlYLh3ZfYV65ZXK4pbS/GZaaFr4WgkuIcS3MGi1wbdapUmnlWfvNHUwBWOo1k042NY946crb991GS6eNP2dJH8VnfyhFiIdpfWH9M8dQA+S8DHax26WY35r/AEUv/wAb1J+zgjbb2Y3lJu0sxF3Fa8dUBP8ASoqOa+udu9IN9mzOlGYXiB3MqO0vHmU5/tjEn7hP2ROH9K8uqMTP7V2NePkg8s0Yrz92Ttkt5uSzdDa/luP8b6OXk0mKHbar73j5rnoWKc1X3yfVA7ZoNWnfLb/EefJLM0AquWpA+KZR3oWKc1X3yfVBo8U5RV98n1QS7NX83LVHs4T5lLM1fu5auXsB+blXhJiX/qu6RBxLEW7D6Rs52PPyVTutLdBzy1c/l/UnEeh+X+81H4lURpJiDTvk7Yvq1em6bVo4222+8du+wTZ3XOPRkA//ANFT/mf6JwzBAN09UP8AG/8AFUhmsiobxmRHrDh5FOotZzvvQs+FxHndNpqrqyht+lmPW8H5JeOOw3k+8blU+LWXH96F46nNPyT2LWFSnfwjetgI7wUTVWZRWM6SQ0w/OOu7kY3a49fMOtVDHNYL5LspgY2nZmPHPV7Pmqi95Ju43J3k7ST1ptZincc0ymqLtB4OP2WnafedvKQ0X0YlrpxFELDe954rG856eYKV0U1cVFY4OcDDDvL3CxI5o2neek7FtuA6Pw0cIigblbyne5x9px5SstveB4LHSwMhhFmtHaTyuPSTtUghCAQhCBMhVvTzSc0NNwkYa57nBrQ7dzk2G+wVoWT66azM+mp27zd/a45AuF6O72WUtg2NYzWRCWH0dsbr5SWgE2NjsJKfjC8aJ21VO34dnVsarTglE2Clhj2ANY0G9h61gXeN00xTSMRSZAGu2An1hyrr9rD0xyqr1Wg+ITEGpqaaUt4ofGXADoIAKl8P0Ocy2dlE4D2YC0+JKXGl5O5jT1OU7h9QZI2vItmF7LcxmPhLbSTMKhaPsYRymzGW8QkxVU3IYe5n0Wa6Qa1qhs00UTYuDDi0EhxdYbDtuq4zTickANj22G49XOruGq3OGthLgGOjudgAy3PcnY6FTdFoy6Vpdva3Mea6uQVR3MecozLiEQXRdCEBdF0IQdv1ozHnK4hAFeDA072t/C36L2hAg7D4jvjjPWxn0TaXR6mdxqeI/A0eSkEKG0BLoFQO30sXZmHkUwqNVdA7dG9vuPI87q3IRdqEdTlJfZJLbmuPNeabVm6mdnpHwPdtt6TDmLeotPyV/QmjlVJqcbxiDa6lgmaP1RPg2+bwUZNrfqIjaooSw9LntPc5i0lIVrmhhL2hw2XBAI2m3Kml5KJDrvh+/Tyj3Sw+ZCveAY4yrgZNFcNfyG1wRvBtsuqZrA0SpjQyzRQsZIxucFgDCRcXuBv3rupjEM1G+PljkJ7H7R5FZal20NCEIrhWNYt/zukLWXu2N7bdUbQ8+IK16vqhFE+Q7mNc4/CLrJNUtMZa2oqHbbAlp6XuN/BEp/roxQtbBC0kZi6Q2JGwXbt71lRld7R7yrbrUxDhMRe0bomtaO658SqeqReNBIDwT3m5zOAHw/7rWq2f0eke/wDVROcOsNuFQNBaG0VO32iHHqKn9adfweHOaDtkc1o6r+t4Ks/LD5ZMzi4/eJPebp3gtNwlRG3ncPDb8kyCsGhFPmqc3sNLvl81ltsOikX2juoDtVhUVo5DlgHO4k+OxSq25BCCedeHTtG9ze8IPaE3diEY3vb3hJuxiEb5G95QPEJicbg/Wt8fouf27B+sHcUD9CYf27B+sHcV0Y5B+sb23QPkJm3GYTulb3n6L03E4jukb3oHSEi2sYdz294SglHOO8IPSEAosgEIQgFG6QyWp39Nrd91JKG0pfaEDndbwugccEJqQtO50RaevKfms31NVRjq54Hb3NueuM2+a0XRuW8DegkeKzSnvSaRcwllPR6stz3KVuNoC6uBCy0qetDE+Bw6WxsZLRjpDtjvBQ2qSk4LD3yu++8vv+60Wt4FRWu7FPWggG8B0h6b+q3yKsslK+mwURxML38CGhrRdx4Xfs+JWJWK4vV8LUSyHbmkeewuNvBNWNuQOcgKxUermvk3U7mjnfZo81ZdHdUtQ2eOSoMQY14LmhxeSBybAhtaNEKPLI0ckbLdvIqzrpxC8kEPstMh+L1R5Fac6WKIbTHGOktaqnjVfg75jJUvhlksG2Jc/YL29UbFazGJLQdW+jsskckgbYEhoJ2XFrm11PN1h4XBf0eE3HsQtYD2lNajXYwfZ0zvje0DuAUVc4aOqDQ0PjYALbAb/wC6HYPM7jVDuwf7LPX64ap/2VPHbksJHnwNl4ZpjjM32UTgD7MA83BXaarQxozfjTPd3/VdGicXKXnu+iz8Q4/L+uZ2sZ5L2NDMbfx6hw96od5AJtdNCbotD+/+L/Rem6OQjkP4lnrdVWIPtwlU0fHI6y6NStQeNVsv7sh8bqbOJbHtI46HEXRSxiWAsY4WPrsLr3seXqKueFwUdRGJIMr2nmJuOgjeCqUNR7+WqF/+2fqvTdSDxuqgOphH9SbNL/8A2BB7A7yuHR+H2O4lZ8dSs4N2Vbej1ZAfBy8HVLXNN2Vbd3tShXZxaEdG4fZPek3aMQ/v/i/0We/k/wAYZxKjunePkvDtH8dZulmds5Js3md6bOLQX6JxchcO4/JJnRNv3ZHDsH1WfifHo/uzm2zisf8A7pJ+muMRfaMds9qnB8WhNnFoR0ZkHFmP8Q8ivJwepbxZL9Tj81Qma265n2kMZ95kjfIhOafXa/8ASU8Z58r3DzTaaq5EVrfaPaw+W1eDjVSzjN/EwqCg10wHj08rekOYetSVPrboXcYyt647gdoKuzR7HpY77zGnqJHyTfF8Z4drRlLbG++43WTpmmWGzWvPCSeR4sfEJ03D6SUXjcz4JG+V0R40Tk9R7eZwt3Kia26cxVtPUN3uAF+mMj6rSMNwYQuJa4uDhygeYVV1v0GeibJbbFIO52/5KVZ5X+knD42uG5zQR2hCgNXldwuG055WsyO62/8A4IWW2Tab4o2bF3GU3ijkZGSNvqNIzW7yrbW65oGC1PBI+wABeQwWGwbrlI0Wph0jjJU1A9clxEbTfaSeM76Kz4bqroIrExmUjlkcXA/DuRNM+q9btZIbQsjjvuytL39hP0SOTGazZ/zJB5xwLew+qLLa6LCIYRaKKNg5mtaPIJ3ZF0xOn1QV0pBmfGznzvc93hfzU5R6j2C3C1Lnc4YwN8ST5LUUIKVR6o6Bh9Zj5Pfebfw2U3RaGUcX2dNEOtub+a6mkIEYaRjOIxrfdaB5JWy6hByy6hCAQhCAQhCAQhCAQhCDlkWXUIE5KdruM0HrAPmmM+jlM/jwRH4G+YCkkIKzUat8PfvpmAnlaXt8iomq1N0Tr5DKw9D7gdhHzV8Qgyyq1HN28HUuHMHRg+Id8lC1OpqsZtifE/ms5zXeIt4rbUIMEfgeMUu0NqB7jzKO5pPkmuJabVzonwVRLg8WIkjAeOkbBYr6Eskp6NjxZ7GuB5HAEeKDONTmLD0SWI/ckzdjx/4lCvFJovTRFxihZHntmyDKDa9tg6z3oQf/2Q==மாக தமிழ் யூனிகோடு நிரலியை உலகத் தமிழர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. http://software.nhm .in/products/writer எனும் இடத் தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பதிவிறக்கம் செய் ததும், அதைக் கணினிக்குள் நிறு வல் செய்து கொள்ளுங்கள். install எனும் ஆங்கிலச் சொல் லுக்கு நிறுவல் என்பதே சரியான தமிழ்ச் சொல் ஆகும்.

நிறுவல் செய்யும் போது ஒரு கட்டத்தில் எந்த மொழி என்று கேட்கப் படும். அப்போது ’தமிழ்’ என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள். தமிழ், அசாம், வங்காளம், குஜாராத்தி, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம், மராத்தி, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdW6gJF0o083SVSntrd8-rOa7bmnDfqgQmF8yWaezspWv7Uhq-EQபஞ் சாபி, தெலுங்கு, சமஸ்கிரு தம் ஆகிய 11 இந்திய மொழி களில், இந்த நிரலி வேலை செய்கிறது.

என்.எச்.எம் தமிழ் நிரலியை நிறுவல் செய்ததும், ஆகக் கீ ழே இருக்கும் பணிப் பட்டை யில் ஒரு வெள்ளை நிற ம ணியின் சின்னம்தோன்றும். Task Bar என்பதைத்தான் பணிப்பட்டை என்று அழைக்கிறோம். அந் த வெள்ளை நிற மணியை வலது சொடுக்கு செய்யுங்கள். Settings என்று வரும்.

அதில் Tamil Phonetic என்பதை மட்டும் சொடுக்கிவிட்டு மற்றவற் https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu3uwc4axysbxuI-bmKc2gDw5L5xaoIhQGG-_roN6Nui3JSbgAறை சும்மா விட்டு விடுங்கள். அதா வது Tamil 99, OldTypewriter, Bamini, Inscript ஆகிய மொழிப் பிரிவுகளுக்கு முன்னால் உள்ள () சின்னத்தை வேண்டாம் என்று எடுத்து விடுங்கள். Tamil Phone tic என்பதை மட்டும் தேர்வுசெய்தா ல் போதும். அதை மட்டும் சொடுக் கு செய்யுங்கள்.

அடுத்து Start automatically when starting Windows என்பதையும் மறக்காமல் சொடுக்கி விடுங்கள். அவ்வளவுதான். Ok பொத்தானை த் தட்டி விட்டு வெளியேறுங்கள்.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3Hq8Q_GWDN895EIv7zPzI-kJhv5vJToVomi4TG4fTbCdkcfZxegகணினியின் இயக்கத்தை நிறுத்தி, மறுபடியும் தொடக்கம் செய்யுங் கள். அதாவது Restart செய்யுங்கள். அடுத் து Keyboard எனும் தட்டச்சுப் பல கையில் Alt எனும் பொத்தானை அழுத்திக் கொண்டே, 2 எனும் இலக் கப் பொத்தானையும் அழுத்துங்கள். வெள்ளி நிறத்தில் இருக்கும் மணி யின் சின்னம் தங்க நிறத்திற்கு மாறு ம். அப்படி என்றால் தட்டச்சுப் பலகை தமிழுக்கு மாறிவிட்டது என்று பொ ருள்.

அதே Alt 2 பொத்தான்களை மறுபடியும் அழுத்தினால், மணியின் data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBUUEBEVFBAVFRgVFxUUGBcQFxgWFhgXFRgUFhYXHCYeGRolGhkUIC8gIycpLC4sHR4xNTErNSYrLCsBCQoKBQUFDQUFDSkYEhgpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKf/AABEIALYBFQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAwEBAQEBAAAAAAAAAAAABgcIBQQDAgH/xABGEAABAwICBwMKAgYIBwAAAAABAAIDBBEFIQYHEjFBUWETInEIFCMyQmKBgpGhcpIzQ1KiscIVJFNjc7LBw1Sjs9HT8PH/xAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8Ao1ERAREQERdjRvRKqr5OzpIXSEes71WMB4vecm/xPBBx16sOwqaofsU8T5ZD7MbXSH6NCvvRLyeqeIB+ISGok39mwmOIHkTk9/7vgrUw7CoadgZTxMijHsxtDB9AgzVg2ojE57GSOOnaf7Z4vb8DNojwNlLsP8mrcaiv8WxRfzOd/KrxRBU8Xk40I9aoqnfNG3/bX0Pk54f/AG1V+eP/AMatREFOVnk2U5Hoa2Zh99jJf8uwo1ifk5VjLmnqIJgODtqBx8BZw+60QiDHmO6AV9GCamkkYwb3gdoz87LtH1UfW41DdKNUuH11y+ARTH9bBaJ1+bgBsu+IJ6oMnIrE001J1lCDJCPOqYXJfGDttHN8WZt1bcc7Ku0BERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERARFeeqHU4LMrcRZcnvQ07hlbhJKD9Q3wJ5AOBq11JSVgbUV21DSGzms9WSUc8/UYee88Oa0HhODw0sTYqaJsUTdzWCw8TxJPEnMr2IgIiICIiAiIgIiICIiAq31h6mKevDpaYNp6zfcC0ch/vGjcT+2M+YKshEGK8bwKajmdDUxmOVu8HiODmnc5p4EZLwLX2nWgVPikHZzDZlaD2UwF3RuP+Zp4t49DYjK+lGjE9BUvp6ltntzBHqvadz2Hi0/9wcwUHJREQEREBERAREQEREBERAREQEREBEUl1faHPxKuZALiMd+V49mJpG0R1OTR1IQTrUhqyFS8V1Wy9Ox3oWO3SPac3uHFjTw4u6Ag6EXxoqNkMbI4mhkbGhjWjcGtFgB8F9kBERAREQEREBERAREQEREBERAUT1jaAx4pSljrNqGXdDKfZd+y479h2QI8DvCliIMS4jh8kEr4pmFksbi1zTvBG/8A+rzK/wDX9oF2sX9IQN9LEA2cD2o9zZPFu4+6fdVAICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAtPakND/ADPDmyvbaoqrSu5iP9Uz6Ha8XdFQGgmj3n2I09ORdj3gv/w2d9+fDugjxIWwmMAAAFgMgBkAOQQfpERAREQEREBERAREQc7SHGmUlLNUS+pEwvI3XI9Vo6l1gOpWRcb0uqquZ009RIXl20AHODWcgxoNmgcLK1/KI0xuY8PidutLPbnb0cZ+BLyOrFSCC2NWGueanmZT4hK6WleQ0SPO0+Ik2Di45uZzBzAzG6x0WCsaaJ6My19XHTwjvPPedwYwes93QD6mw4rZEEWy1rRuaAM+gsg4enWk4w+gmqDbba20YPtSu7rBbiLm56ArJ1dpLVTSmWWpldLe+2XuBB92x7o6CysbygNMu3q20cTrxU2cltxmcN3ytNvFzlUyC69UmuSUzR0eIPMjZCGRTu9drzk1kh9oE5BxzBIvcbr4WR9WeisldiMTIxZkb2yyv4NYxwP1Js0dTyBWuEHzqKdr2OY9ocxzS1zTmC1wsQehF1kDTzRc4fXzU5vsNdtRk8YnZsPjbI9QVsNU35RmjW3Tw1jG96J3ZSHj2b82E9A+4+dBQCIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiC5/JuwXanqakj9GxsLT1kO063gGN/Mr8VaeT/h/Z4QH2zmmkffo20Q/yFWWgIiICIozrC02ZhlG6Z1nSu7kMZ9uQjK/ujeemW8hBxdaOtRmGM7KENkrni7WHNsbTukkt9m8eg353rNNa2Wft31k/bXuHB7mbPRoaQGjoBZc7E8SkqJnzTvL5ZHFznHeSf4DgBwFgvKg0Rqf1uvrXijriDU2JjlADe1DRctcBkHgXNxkQDuIzttZK1W19NT4lFPWT9jFFdwOy9+04gtDe6DYZ3J6dVqvDcTiqIxJTysliO57HB48Ljj0QepcrSjSCOhpJamX1Ym3tu2nHJrB1LiB8V1VnvygtNO2qG0MTvRwHbltudMRk35Wn6uPJBVeLYpJUzyTzHalleXuPVxvYcgNwHKy8iK4NRmrgVDnVtUy8DdpkLTue+xa6TPg3cPe/Cg+OqHT/AA3DYXCdkwqpT35dhr2BgPdY2ztoDie7mfAKxMc13Ye2jlkpagSVAZ6OIsewl5ybcOaMgTc57gVnfSnRuWgqpKedpDmHum2T2ezI08QR/qN4K5KD6VE7nvc97i57iXOccyXE3JJ5kr9UdI+WRscTS+R7g1rRmXOcbAD4r4rpaPY9LRVMdRAW9rGbjaAcDcFpBB4EEjLPPKyDUurbQZmGUbY8jUPs+Z44vt6oP7Ldw+J4qWKN6A6ax4nRieNuw8HYkjJvsSAAkA8WkEEHked1JEBcTTbBfO8OqYLXL4XbP42jaYfzBq7aFBh0hfxdjS/DvN8QqoQLCOolaPwh52f3bLjoCIiAiIgIiICIiAiIgIiINa6pqfYwWjA4xF353uf/ADKXKNatXXwiit/w0Y+jbFSVAREQfmSQNBLiA0C5JyAAzJJ5LJutDTc4lXOe0nzaO8cDd3cBzeRzcc/DZHBXFr70y82ohSxOtNVXDrb2wj1/zGzfDaWbkBfp8ZG8EHfmLZHcVc2pTVW2YNr61l473gicMnkfrXg7239Ucd+61/D5RWLRyV0MLAO0giPaOG/0hDmxnwaNr50FSqdandKZqXE4Y2OcYaiRsMke8HbOy19uBaSDflccVBVdeoPV6XOGI1De60kU7T7Ts2ul8Bm0dbngEFuaZ6TNoKGapfvY3uNPtSOyY38xF+l1j6rq3SyPkkcXSPcXucd5c43JPxJVs+UNpb2tTHRRu9HAO0ktxleMgfwsP755KoEHd0J0VfiNbHTMuA43e8Z7Ebc3P+mQ6kBa9wzDo6eFkMLQ2KNoY1o4ACw8T1Vd6i9CvNKLzmVtqiqAdnvbDvY3pf1j4t5Kx6urZFG6SVwZGxpc5zjYNaBcknlZBA9eElKzC3uqYWSTE9nT7WTmyP8Aaa4ZiwBcRuNgDvWXlNdaWsF2KVV23bSRXbC05Eg75He86wy4AAcyYWAglerTQk4nXNiNxTsHaTOGVmA+qDwc42A+J4K+IdReEjfTvd4zS/yuC++qLQr+j8Pb2jbVM9pZb7wSO5H8rTn1LlOEHJ0c0WpqCMx0cIijc7aIu55LrAXLnkncBxXWREBERBlDXHDs43VgcXMd+aNhP3ULU814PvjlRbgIh/yWKBoCIiAiIgIiICIiAiIgIiINX6nKvtMEpDxa17D8kj2/wAU0VVeTriQfhskV+9DO7L3ZGtcPuHq1UBfwm2/cv6ofrZx80mE1D2m0j29izntS90kdQ3bPwQZz1j6Uef4lNMDeLa7OLpEy4bblfN3i4r1artBjidc1jgfNo7STOGXdvlGDzccvDaPBQ9oubDeVrLVboaMOw9jHNtUSWlmPHbcMmeDRZvjc8UHU0px+LDaF8zgAyJgbHGO6HOtsxxNA3Z2GW4XPBZBxPEX1E0k0rtqWR7nuPNzjc+A6Kwtdun3n1X5vA69LTki4zEku5z+oHqj5jxVaIJHoBog7Eq6OBtxH68rx7MTbbR8TcNHUhasr6qKgonv2QyCmhJDRkA2NvdYPGwA8VCdROiYpcOE72+nqrSEneIhcRt8CLv8AmHJcHX7p7GITh0LtqVzmunIOTGt7zYz7xOybcAOqCjsUxF9RPJNKbySvc9x6uJJ+Ckeq/RD+kcRjicLwM9LN/htI7vzHZb8SeCiS03qL0T80w0TPFpqq0h5iIfom/Ql3zdEFjtaALDIDlks7a6daPnbzR0j/AOqMd6R7d0z2ncDxjafqc9wCkWuvWoI2voKJ/pCC2olafUB3wtP7R9o8BlvJtUGM6NOpaWmlmuJqnakbHuLYW7IY9w5vJcR0b1yDhqwdSmh3nuIh8jb09NaV99zn39Gz4uBdbk081Xy1jqn0S8ww2Jrm2nlHbS89p4FmH8LdkW535oJkiq7F9acs2MU9BhQZI0SgVEhG01zR+ka08A1ocS4b3WA62igIiICIvy94AJOQAufAb0GTdbdTt41WEHdKGfkY1h+4KiC92O4h29VPMd8s0kn53l3+q8KAiIgIiICIiAiIgIiICIiC1vJ3xzssQkp3GzaiLIc5IrvH7hlWjVivAcXdS1UNRH68UjXgc9k3LT0IuPitl4biDJ4Y5ojeORjXtPNrgCPsUHpVK+UriJENJCDk58kpHVjWsaf33q6lVGv3Q2WrpoqinaXuptvbY0XJjfskvaOOyWi45EnggqnU5gDavF4Q8XjivO4c+zsWjw2yz4XVsa6tZgpITR0r/wCtyts9zTnDG4c+D3DdxAucu6s/4Pjc9JJ2tLK6KTZLdphsdk7x/BerBMDqcSquzha6WeQ7TnuJNrnvSSPO4cyfuTZBz6KgkmcRExzy1jnkNF7MYC5zjyAA3r4Bav0N1YU9BRyQevLPG5k81rFwcC0tb+ywXNh8SsvY7gslJUyU8zS2SJxaeF7bnDm0ixB5FBfumeuKloqFkWGysmqDE1kZZZ7ImhoAc/htAbmc9/I5+ngmkY6oeHuY6TZdK65BleC+xcd7iA4rs6D6DT4nUCKEERgjtZiLtjbzPNxzs3j0FyNGY3qzgkwd2HwNDA1u1G45ntm5iR54lxuCeTjbgEGVaTZ7Rnafo9obVt+zcbVvhdXdrI13MZF5rhDt7Q11Q0bIY21tiEEX2re1w4Z5ilMRw+SCV8UzCyWNxa5rsiCP/d/FSrVtq3lxSfiykYR2sv37OO+95+gGZ4Ah2dTurU4hP5zVNJoonbnfrpBnsZ72je48d3E26nlI0LhWUstvRugMY5bUby4j6SNV9YbhsdPCyGBgZFG0Na0bgB/E8b8SotrV0KOJYe6OMf1mM9rDwu4CxZf3m3HjsnggzHoq+JtdTGpIFOJ4zISLjYDwXXHK2/pdWprR13dq11LhjiIzdslQLtLhxZFfMDm7eeHM0zNA5ji17S17SWua4WIIyIIO4gqxdUGrJ2ITieoYRQxOub/rnj9W3m2/rH4bzkEp1d0UeCYVJilYy884DYY/VcWOzY0E7tsjbJzs1oPRezRjyi45JQyup+xa42EsbjI1t/22kXt1F/BPKPw6Z1PSyRtJponPEmzua54YGOdbcLBwB5m3EKh6WldJI2ONpdI9wa1o3lzjYAeJsg25HIHAOaQWkAgg3BBzBBG8L9Lw4Fh/YUsEJNzFDHHfnsMDb/Ze5AUT1p455phNTIDZ7ozEzgdqXuXHUAud8FLFQnlGaTh8sNEx2UY7aUe+4FsbT1Ddo/OEFLoiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICv/AMnrTLtIX0Eru/FeSG/GNx77B+Fxv4O6KgF78CxqSkqY6iB1pYnBw5HgWnm0i4I5EoNqIuPonpPFiFJHUQHuvHebvLHj1o3dQfqLHiuwgiGPaqMNq3l8tK1spNy+IuhJPEuDCGk9SLrtaO6LU1DH2dJC2JhzNrlzjze83c4+JXVRAXE0g0Ko66xq6ZkrmiwcbteBvtttIdbpddtEHjwnB4aWIRU0TIohuawbIvxJ5nqc17ERBwsf0Goq1wdV0rJXtyDzdjrDgXMIJHQ5Lq4fh0cEbYoI2xxNFmsYA1o+AXoRAREQR7GtX9BVyiWppI5JRbv5tLrbtvZI2/muu7T0zY2BkbGsY0Wa1oDWgDcABkAvoiD8TwNe0te0OY4EOa4BwIORBByI6LgYVq8w+mn7eno445s7OFzs3yOw0khmVxkApEiAiIg5+kGNx0dNLUTG0cTC48ydwaOpNgOpCx1jmMSVVTLUTG8kry89L7mjoBYDoArL166wRVT+ZU7r08DryOByfMMrdWszHiTyBVTICt/V7qHfUsbPiLnQwuF2Qt7srgcw55PqDpa/gufqK0HbWVbqidodBTbJDTmHzHNoPMNALiOezwutKII5hmrrDqdoEVDBlxewTO/NJc/dfWt0EoJmkSUNOQeIiYw/BzQCPqu8iCjtO/J+Aa6XCnG4zNM87V/8KQ5391178+CpCWItcWuBa5pILSLEEZEEHcQVuBUT5Qeg7W7OIQtttOEc4G4uI7kvibbJP4eqCkkREBERAREQEREBERBNdV+sR+F1Peu6klIEzBmRylYP2h9xlyI1NQV8c0TJYXh8T2hzXNzBB3ELEin+rDWpJhknZy7UlC83cwZujJ3yR3+7dx6HNBqRF48KxaKphbNTyNkieLtc03HgeII4g5jivYgIiICIiAiIgIiICIiAiIgKqtcutIUcZpKR/wDXJG2e5v6ljhz4SOG7kM+S/etPXGyiDqaic2StNw5+TmQ+PB0nu7hx5HOVRUOke58ji57iXOc4lxJOZJJ3klB+CV/ERBp7UJRNZgzHAZyyyvd4h3Zj7MCsVVf5PeLiTC3Q378EzgR7snpGu+JLx8FaCAiIgKL6z6ES4PWtdwgfIPGL0g+7VKFDNb+Ltp8HqSTZ0rOwaOZlOyQPl2z8EGT0RWZqX1bMxGV89UCaSEhuxmO0kIvskjPZAsTzuOqCuIqZ7vVY534QXfwXzIW3KSiZEwMiY2ONuQawBjQOgGQUQ1h6safEoXERtjrACY5mgNJdwZIR6zScs8xvHUMoovpPA5jnMeC17SWuB3gg2IPxXzQEREBERAREQSTQvT6qwyXap33jcfSQvuY3+I4O5OGfiMlo7QfWlSYk0NY/sqm2cEhAd8h3SDwz5gLJq/THkEEGxGYIyIPMINwoszaJa9q2kAZUWq4Rl6QlsoHSXO/zA+Kt7R3XThtVYGbzeQ+xUejHwkzYfqD0QTtF84Khr2hzHBzTuc0hwPgRkV9EBERAREQEXDx3TeiowfOqqKNw9ja2pPhG27vsqt0p8oxouzDqck/2s+Q8WxtNz4kjwQXFiuMQ00RlqZWRRN3uedkeA5noMyqI1h6+JJw6DDdqKE5OnPdleN3cH6tvX1vwqs9INJ6mtk7SrndK7hfJrRyYwd1o8AuWg/pPNfxEQEREEw1YadHDK0SOuaeQdnM0b9m9w8Di5pz6i44rVlDXMmjbLC9r4ngOa5puCDxBWI1K9CtZVXhhtA8PgJu6CS7mE8S3ix3UfG6DXCKosL8o6kc0ec008T+OxsTN+pLT9l9sQ8ouha09jBUSv4AhkTb9XFxI+hQWq94AJJAAFyTkABvJKzNrn1iNxCobDTuvRwE2cN0khyMg90DJvxPFeHTfW/WYiDHcQUp3xRk94f3jzm7wyHRQVAWkfJ3qmOwt7G222VD9oce81ha76C3yrNylGr/T2XCqntYxtxPAbLETsh7RmCDwcLmx6nmg12ir7D9euFSMDnzuhdxZJFISPjG1zT9VDNYmvlkkL6fDA7vgtfUOGwQ05ERN33I9o2twF8wFU6Z1TJcRq5I7dm+plc0jcQXuII8VItTNHRy4m1teGFnZuMTZbbDpbts1wdke7tkA5EgdFBEQWlr3w6hiq4RRiNkpY4zMgDQ0Zt7Mlre61x79+NgCepVaiAiIgIiICIiAiIg9uG41PTm9PPLEecb3R38dk5qVUGufFYrDzwvHKVkcn7xbtfdfxEHai8ofERa7KZ3jG8H7SL6v8ozEDuhpR8kh/wBxEQc+s19Yo/1ZYovwRNP/AFNpRrFNP8QqLiatnc072h5jb+Vlh9kRBwLr+IiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIg//Zசின்னம் வெள்ளி நிறத்திற்கு மாறும். அப் படி என்றால் ஆங்கிலத்திற்குப் மாறிவிட் டது என்று பொருள். தமிழில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும் என்றால் மறுபடியும் Alt எனும் பொத்தானை அழுத்திக் கொ ண்டே 2 எனும் பொத்தானையும் அழுத்து ங்கள். தமிழுக்கு வந்துவிடும். இது தான் யூனிகோடு முறையில் தட்டச்சு செய்யும் முறையாகும். தங்க நிறம் என்றால் தமிழ். வெள்ளி நிறம் என்றால் ஆங்கிலம். இதை நினைவி ல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

’ஸ்ரீ’ எனும் எழுத்தை எழுதுவதற்கு sri என்று தட்டச்சு செய்யவேண்https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTOgWlEBrx9bMlITtTTUpz46DYoJC_ZCgUuLpdRleUFLNG13V7டு ம். அதைப்போல ’ஷ்’ எனும் எழுத்தை எழு துவதற்கு sh என்று தட்டச்சு செய்ய வே ண்டும். நிரலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யு ம்போது, அதன் அரு கில் Manual எனும் ஒரு வழிகாட்டி இருக்கும். அதையும் படித்துப் பார்த்து விவரங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhMSEBQUEBIUFRQVFhQYFRUYFxcVFRUUFxcWFxYWFRYYHCYeFxokHBYUHy8gIycpLCwtFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOFAwNFCkcFBwqKSkpKSkpNSkpKSkpKTUuKSkpKSkpKSkpNSwpKSkpLykpKSkpLTIpKSkpKSkpKSkpKf/AABEIAIUBegMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAABAIDBQEGB//EAEgQAAIBAgIEBwwJBAEEAwEBAAECEQADEiEEBSIxExQyQVFSkhdTYWRxcpGho7LR4iMzNEJigbGz0wZzgtIVQ8HCwxYk8OEH/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC/8QAFhEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAABEB/9oADAMBAAIRAxEAPwD6cSxcgGIk5mAAK5td8TtV0cu55r/pXj9avpB0hks3iWZlCoCym0nB4i+HJHWYzuYgTsiDlUxXsIbvidqoq7F8IcE+AzEzEnm3H0UvRq/7Q3mr+l6kQ1td8TtUbXfE7VKCu0gvLtiCh1LHcAZ5wM/zIqZDd8TtUno32m35P/YlTfefKaQM7XfE7VV3LpWPpFJO4BpOW+qaou/WW/8AP9BVg0mRwYNxARvGKo7XfE7VZutA50oxwghtmI4Ihmwvwu1tFRmN0c00pqLWNy+hdxbC5ABQ0zgRjJLEZFmUiN6HduBW3duFRncXMwAGkk9HqPoqZV+d1GQMFs4IkTWdpO9PPHuvXf6h0gpbZgQDhsiSSAofg0LkgiMIYtMiMNIjQ2u+J2qjccqJNxOb73OSAB6SB+dZmqnc2bZuRiKIcsUiVUwxYklt8nKegVZpfJ/yt/uJUg0QrwDjUSJEtnHTH5UQ3fE7VeS15rG6l0C9AtgqdHhFzddq2cVwwYPCYmkABREZse6RpOmtccWgAFdVKqqbO1DFncNlhCuNkGL3PwZBRXqncgEm4gABJ2uYZmuqHIBxATIEmDlvyrGW+X0VmO827gnIhoDLjBAAKtGIGBIYZCqf600l10a2lvB9I11WD4YKEEEEFW2SWSTGQ5xM0iPQbXfE7VG13xO1XmtE0i/cvKCzrbCSdhCGIYAHGbY5YDNACmIyWto0gZsszLiDjDzEmJynLwRUtrvidqvMa24wbOjCzbxIpR2OyTiW2uHDiRsLAgGYzx5bmgvaXpYuPFslSWCAKCF2XwEkEs5kW5PJGMiJWTSvT7XfE7VRtOzAkOIGUzlMkZHyg+isjUWnPe0dLlxCjEZgxn+IRzH8vRFPav8AqG84e9dqRab2u+J2qNrvidqlaKQpi27MWAdThmTiyEQDn+YqUN3xO1SmruTe8re+lJ3PtKYjs8E5QcxfEoY+UKQB4HfwwhWvtd8TtVFXYsVDgkb4OQynM+TOl65q/wCsu+Q/sikwpva74nao2u+J2qydYmDaI5XCoB4VYxcHk4PG3lQdEU5SFXh2LBQ4LGMgZiZAn0H0VPa74napXQPtI823712sz/kSoLOHwgtiBXAqwVVcLsFBDEglixABYkgLkhW5td8TtVF7jAgY1JO4AzugT6x6a8/qPT5dkNx3LAXFxCIUhDuLEieEXcAmRC5hq1U+vt+a/v2aTCnmVwYNxMvxUbXfE7VUX+W3nN+pqFJhV126VibimcgA0kmCf0B9FWsjgwXUHoxVm6RyrfnN+29J/wDyMPeYMEALXhCuzuotFgS68GABscxYyyjPMhMK3drvidqiG74narGta7tNuxSCwZcJLJhwli4E4QMaT0YvLHF10mEEhsRLLhUFjIZwB0SRbZo6AfBKFbUN3xO1RDd8TtVkLre3JG2ILCSjgFlXEyrIlmAzgZ5HnBA5Z1zbbkliZIYBSShBAOOJwiSM/gYsRqXLxBjGpJEwDOQjP1j018h17dPGr+0frrvOeu1fStH05bl6FJMI2cEBhjQSp+8Jy9HSJ+Z68+1X/wC9d99qzuK+yDl3PNf9KytZaXwaYpAllXE0lVBObMAQSAJMSPKK0mVi7hN5DDPmHOd4/WlbuqrjKVZrZBEEFVIIPMRwlXEZeia3JLIWBIdVDOOCzKszK6mCGGBgABnIy3mntRacLl94nZW3O6DiW6wKkHMEEGfDUrGomQQnBKMhAVI2eT/1ObOr9D1a9t3fZLPEnYA2VKgnazyPTzCqOCs3X+tjo9rGiY2JACyFB5ztHngGBvPNz1oPoV1RJdI8i+TvlSXQb0Ah1zGWyBI/O5QUap0nhLtl+so8k8IgMdIkZESCIIJBBpl958pruj6BcW4HZlYiIGyo5QbPbM7hULmhXRJLoBmTkuXtKDO1trkWMMgHFigFsJOGMlGEyxnKcK9LCrzpSNcQI6NGPksrZQM8jupj/jbjAElCM4lF8hjE9ctanYMG2MgwhQi743nEeiga0z6x/Ob9TWZrPTeAtYlTFBACTh/IHCY3bop+/ol5mZsSCSTEKYnPfwlVJoV1hIdSN04QB638NAhousVvJbZSs8JDKGLYSBcEGQp5jvA3Vr6YJbPq2/dUill1O8qZSAZhQizAIEnGemr7+iXWaQyDJRGydwA34/BQVXLgUFjMAEmASYAkwBmT4KwdX65vX1l7ARMaDGHR1kPaORVjj2iVkZbBz5q3bWh3WnC6kDnwiPTjg7q7c1ZdaMTqRKk8mThYNElz0UBpOr7Rgm2hLKpYlQSxDNEmM4gUlrWxawNcu2luFFJzVSSBJiSN0/qa07+iXWiCoAUCNk85MzjHTSr6uuXA6FkYQQwwiIORBPCflvoMC9rC6bl62zxhVxOXBsYugoqi1iU/RuRN2ThmDmo9VeUQjZSOFAPOAWUkT0EqvZHRWYf6bunl3y4hguIWdnEpUnZIxNDES07zz1p39FusFClVAxdVpkz1xQUk/wD7f6hvrB1b/UzXLmFrJCsxW2VKvMAMSzBsKgKRI3zlBMgbi6HdLFQ6kjeMIMc+ZxxuzqbaBeP/AFF9C/yUBof2a3/j+2tcqwaDcFtUUqMMZkqSYUL1xG6qeJ3cQXGuI8wUHp6Hy3H0UGZb1pca6ERECi61s4sYZcCu0wBhghMhO5lneJ1dX/UN5w9+7XeIXuunoX+SpWtBuLbwArMgliUPOx3YxHK9VBGvP6Tr98X0SOdwFqLONnk4lcG7iQQBnAwwxIgVutol0EAusncMIJ6OZ/CK7/xd2ScSTuJwpPkP0ngHooKf6fvF7DOd7orHmEsbRMDmzNXkerd4Duy/In013RNWvbtlFwichyAFEqQAobcAoG+oXNFurvuJn+EH1C5QY+u/6gexdREtFwVLOQCxUblhF2mBIgkZAkSc61tT3w7XGEgFSROR+pG//wDkg7wSINWnV94ZY1HghR6uEqWj6DcUuZUs85yoAlMG7Hn076CBGc//ALw/oPRXahc0O6okunoU/pcqX/H3uuuYB5KjI+W5Qd0D7SPNt+9drgqei6DcR8ZKsYUDNABhLHrGeV6qrbQroEl0geBf5KAuMQCQCxjISBPgk5D86rskm9akQcLSMjBxWcssqtXQLxAONYO7ZA/W5XbOrrgcOzK0AgAYF3lSfvnqignf5bec36moUXtEuyzF0AzJyXIb++VFNBukSHWPNA3eV6CrSOVb85v23qvTNRpidGe4yTcKoSkIbmPEVKoGmLlwDETk1MjVlwspZlOGchgGZUrvxnpNW6Rol5mLYkEndCmPz4TOgy7OpEUkh7gJJkgqpKlbalIRQFWLVvkBSIyIk0HUVvCVWVDEloCEMS5eWV0ZWILGCRujoBD1rQ7rCVdSOnCI6ciXzqX/AB97rp6F/koMu1/T6AMrM5UliqzkkqEkEgkthBBxEgycszN2j6mVDKvcBJliCqlhCgLsqAqjAIChYzG4xT3/AB97rp6F/ko/4+9109C/yUGdoerLdq8TbEYkbKFAG2p5gCcyc2JPhjKvm+vPtV/+9d99q+rHQ2V5dgThIAGHdIJOTE8wr5Trz7Vf/vXffapqvsY5dzzX/SlLjQCYJgTABJPkAzJ8FODl3PNf9KUpiFdH1mjqWzRQSs3Fa2MQZlIBcCSGUj8qus6SrFgpBKllYc4KsVMjeM1YTzxWXpupne2EVl5WkEziX653YGVGLZDQQCuKeUIzs1bqhrbAsUhTeIKghn4Vph56IHTMDdGdD2lbl8+1+4tY+vtO0pbwFplM8GlpVw7P0PCMbqlS79JwlYX01saVuXz7X7i01fsDEjYRiNtFxQMWHfhnfE5xQedvWtMa48OVSWw4RZyi4oUDGGJHB4mJMbWQAAGLW0xYssJJhTmYk5bzAAnyAUha16CyGUwvuQSboXAzh2M4dwEqBljU4jOdmsdZqtpuFhMQXDJnFjJCAZDaMExzQegmg0ddX2WyuDlkMtsQDLl2wgTkPKcumdxxdRaZdYoLjFgUclm4EBgrBVNsWiTMnaJyz2d1ei0y0GRQwDAhgQQCCMbZEHI1m6RpFnR4OFVNxgAFVQ1x4MDmkx0n9cwZvclvNb9DUdJ0o29FtsLbXNqCFiQMCbR54HgBOfRJGe2vrb2zwe8ghcewCcJkyd4BESs8pYkEGti19Rb8p9y3QeQ0H+obovhbpJtm4Q0rbUqWRuDULk+GQCSQTMAE5161RnS2kW7aYrpRcSqzFsKY4USdsxzDnIFL3ddLbIFwFmLIBwW2JYwBJgjMrvA5a+GAf1cP/rDyp+j1j6BrW+97C1gLb29uROEFwrQTzsoXdMmYww1a+rGnRVMETweR3jZfI+Gp0HKqs3cFjSGAkrwpjPOLpPMCebopPWWsLqj6C2HIdEJYwAzYTuynJ0jaGbZwATWjq36u7O/E27PPhuYwJ9AoPLJ/WLGNiyNmSTdGEsXwgAZMIBxGRuB8BPotAvF7SO2GWUHZMrnzA8/RV2kaVgRnJMKrMc4yUEneQObnIFI39b8Grl0Z8C4mNoq4AgtvYqZhScxuI/IH9Xcq/wD5ftW67SX9L6Y11Lrvhk45CzAK20VlzJmGVhOUxMCYp2g5Rq/7Q3mp/wC6u1zV/wBobzU/S9QY+n68Nq+qMqC0Sga4TBBYjcCQCM+aYgkiN2joGkcJatuRBdEaOjEoaPXTCseY1gaz/qR7Vy7KLhtgGNo3HJwZyMkE3MsmkWnzGQoN3RvtNvyf+y3U33nymszUGnPc0heENqRjgJiBAXSAgZlJMBsIIz5+eJOm+8+U0EapvfWW/wDP3avqi9y7f+fu0Dum/WP5zfrVFX6b9Y/nN+tU0FGk7088e69OaXyv8U9xaT0nennj3Xp3S+V/inuLQUVTpnI/yt/uJUNZ6WbVl3UBmVZVS2EM3MswYk5bjWXomuWu7LBZlC2FXGCLqBSxJK7eZCgyI584D0ekbk8we81U1dpG5PMHvNVVAvp/1VzzH901bri4y6NKZNt5xiKgsoZwv3iqktHPhjnqvT/qrnmP7pp29yE8r/qKDy2r7ulC4jXnxK/BgKptQxYnhCgRWJRAcU481QHexA9FVVrQ7asWS2is3KZVVWbOdogSc886tNAaH9lt/wCH7a0V3Q/stv8Aw/bWig5RXaKCg/WjzG95K+Wa8+1X/wC9d99q+pn60eY3vJXyvXn2q/8A3rvvtUV9ibFjcIJYhgBmd/OQKX4npHUHZemxy7nmv+lZtvT0ZsIJnODhcIxG8K5GFiIOQJ5J6DTEX8T0jqDsvRxPSOoOy9RF5TEMDOQzGZ6B010XBnBGW/njwHoqjj6vvmJUQGUmEedlg0eqr9I0e8SMKQAqjNXnLyUumkKUDgjCwVgTkMLAEHPdMj00X9IVASxgKMR6QvTAzigT/wDj5W5j4NQxbEJ4WMZXCSqk4QSImBnCzMCJ3f6dcphW0qAGRgR0IMMJGGPus4jdtHppvRvtKDoH/mlZX9Razu2SCgGGLjE5Fyy54VVmGUZkwYEnLCZDc0ixeIULb3A71bnYnm8tI6Zqy4wHC20IByxK4E9G/MHnByPOKNXX2e0jXFCsRJAkDeYMEkiRBiTExJiald+st/5/oKCtdQOFZVs2wGEH6N2EZkSCc4JmKfbRbwtqqodmZJVuhRlHm+ukv6h1k1q6AqhjcuFZLQq7QHhLHaEKoJhWP3a5qzSWuWUuOFUuqtCksAGUMBJAk59FBe+jXwJKqB0lXAqv/iLhC/Q2yFIKwjwDKkERlvVfQKNJ3p549165r7WfBnCFYu1sFDs4JCLkSzDnIyGcZ0DNnQryWQgQk7Mkq0ZBhkPz6ag2i3wJKqB5r1kag1pdul1urGFbZDQFD4jdDMoDNsgphB58OLc0DS0vk/5W/wBxKAXVlwtjFq2W64RicgRyt+4kfnTOj6HeW2wwEsxJnCwUS+Pdv8FK690koloBwmIQXOEBABdfe2ypOEKCQQMW4xWL/TutLjlRcaSTcVhOIBlVHUqTtDZYgqSeYiMwQ9CdD0jqDsvS51XcdMItpg5sKuIIiCpXkkQMx0VLT/qrnmP7pqeutYcDo4uRiwltnEFkllG8+WgNV6puWUcKjHFiiRcIEqq/eJP3fXU+J6R1B2XpXQtZJcRWBUFp2cQJyJGW4kGJBgSCMhupo0EU0e8eSqmOhXNW6Hod5XZ2QkkAABWAyD758/1VHQ/s1v8Ax/bWig5xLSOoOy9KpqdiW+htM2Ji02yzYmJJkmTvnLm3U3Rq36g+ePfuUEdB1Xct3A3BAARspbKycQMnsgbqk2iaRPIHZesHVeunuOAXtEl8JtrBZU4MOXYhzAVjweYEx0mt6ggNHvTGFZ6MLz6K6NX3iyllyXFkFeTIjn/Ou6u5N7yt76V2gnpGj32dmCAAkkAq8wTz1SdHvzGFZ6MLz6KnXNX/AFt3yH9kUEW1ffJXEuQackeTkRGe7fV2kaPfZpVMoUZq85KBzeSoUUC+lavutCuoBkFY4RGDDKVKkEGCRl0mqrf9NurFltBWOHEwW4WYKysZLHNjgUYjnkOindA+0jzbfvXa4KC2/o944cKZBQM1ed5PN5aofR7w3qondKuJqdVp9fb81/fs0Bf1dpDKy4QMQInA5iRHTTN/R7xChU3YplW5zPNUdIO23nN+pqFBB9HvqJZVA6Sriu8T0jmRey9VaRyrfnN+3cp3TT9I3l/7CgrXQ7y2kRUOzEkq2cKFyA8lQ4npHUHZeqdJ05LccI0YpgQSTETkAd0j01MXwUxzsQWxEEAKMyTIy3GgnxPSOoOy9HE9I6g7L10UUFfFLiviuADZIAwsN5BJk+QV8o159qv/AN6777V9UP1o8xveSvlmvPtV/wDvXffapqvsinbfzW/7VhLoN0WeBU2wi28CuSxZgFwpiTCFXmky0xyRMDZuXCGeBJIYAbsz0mD+lKTd72vbP8dXEefT+nrmN9m3DrdAbEWNrGNHWbZwCXBtswACLujDEHV0HV5R7h2QrE4QMzmzsSTgBA2uSS3PnzU3N3va9s/x0Tc72vbP8dBm2tAu8FaV1sk2QgCl2a3ci2bZxzaGHeGGTboy31U2oH4NrYZGJSBdYHhZ4JbUbjs7OLed5GH71a83e9r2z/HRN3va9s/x0FeqdGKX1BOLMkMeUwNxDNwxm+8E88DduE9L0K27A3EVijSpImDIM+lVPlUHeBU9FVxdV2UAKBuJYnaB51HR66iXuT9WvbP8dBmJr5i6YrUJcXEjYpcrtbRQLAEC2eXMXlykMFb42pu21Oy8XDgMYoCoTuJBjGmYJG0KU/4DakoWUABbZunAoGLDhItY9nG8bWWLLcIZtasIuo+DDhW6CcbOW4TgsziWSfolzJ3CPIGpp6gvcBEglgQcwQSZBHOKy9Y6xa3It2+EYIzkYggCjdJgmSZAAB5JmOd7Sbrl2ItiCSRLkGCejAaz9Yata8CGQqSrKStyDhaJU4rRBGQOYyO6KDlnWHCi0QpzfM5YeS5EFoYgrhYHDucTBDAaun2lYwyhhht5EAjkLzGsuxqkqykW4hy7HhHYsxVwWK4QpYlszA9QA0NJuuW2UEQoEsQTCgHLAejpoIYFBLQAcIBMZ4VxEDyDE3pNKHS8akFGQh7eGcJxpwqYXGEmAc9kwwjMCmSLhEG0pB/Gf46XTQGAAW2Bnbkm47kKjhoGJZjfAmM6BjXGrReFoM7KFWYXDmcRgyQYYRkwgiTHgW0TVC23x4mLBCmccgsGAyAkghjO8m40zlD+k3H2QqAgKBJYrnJOQwnpqqbne17Z/joMzTNbSTbwMA9u4VY/e+juNIABEQvOwYYllRmRu6QoNtQQCCXkESN43isa5qcwMNoKVVlU8I7QCjpG0hOEC40KIG7orV0m40KFSYxSSxXeQRGyaBV7FtBi4NBEZhBMkgCIE7yKp0jW6WweGxIRvhLlwAkBoxIhG4ir7tt2Uq1pSpEEFiQR4RwdU3dXYrZtnR7RQ5lSSVJ5iRwee4eigd0M/wD1bf8Aj+2tdqCBksogUErEySoyVVy2TzjwVCbne17Z/joOcdSCZ3XBb3HlllQDtMM/DV2r/s7ecPeu0gdWbWLgc8YeOHvYcYIIbBGCZAO7eKd0cOlnDhBYkE5kKM3J2sOfKHNQdtoFUKuSqAFHMABAAHgAA/Kk7+tQt4WhbuMxAaV4PCAce8u6n7jbgebyUwDc72vbP8dVcUbhOE4FceHDPCNkJJyGCJ2jnvz8tA1q7k3vK3vpXahoodUuSoxOTAkwJZTm2Gdw6KgGud7Xtn+OgU1rry3o7W1cMTcJAC4Mozli7KAN8dOE9FaGrj9Jd8h/ZFKaRoPCGbmj22IyzYnLo+r8vpPTTOhq6m4xQbQIVQTH1YQScIjPwHKgnWZrnW7WTbCWjda40AAkRtIvMjEmXGUbgTzGncVzva9s/wAdLaTq43GBuWVeBABclRnmQOD3809AoGtTXw95HG5ktHn52u9IB9QqwVHQUZbuNkAACABSTyS56ogbQFQBud7Xtn+OgjpumLaQu0wIyESSTAAkgT+fTVGqNZLpDWrlsEKyvE4Z5Vk/cZgN+6Zq6/YZxD2UYdBYnMbj9XU9HtOLiEoFVFKgKSee2QAMIAACUDN/lt5zfqaouXgpUH7zYV8Jws/5ZI3oou3LhYxbXMk8szBPmVRpOitcAD2txxAi7cQgwVkMig7mYb+egnf5Vvzm/bentN+sby/9qy7GrmV1IVgBMzevXfusBAuZDlbx0U9pVxy7FbYgnKWIMeEYDHpoM7Wmiuz22QMcIuAhbrWW2uDjaXeNg5eSktO1E11bhwrjfAFLNjYILQR1LkE57U9ac5rZm53te2f46Ju97Xtn+OgwW1BcOLcoIAwgqAEhRwUqmLCsEjaiQCAJMeht21UAKAqjcAAAB0ADIVCbve17Z/jom53te2f46CJ+tHmN7yV8r159qv8A96777V9UW2+PEyhRhIEMTJJB51HR66+V68+1X/71332qar7KjEO5GRwv+lU8afrt2j8auHLuea/6UrVxFnGn679o/GqrOtcYlL4YTErcxDFExkd8Zx0VXpVvFbdYDYlYYSSoMgiCRmAd0jdWSugPcuWy63ODV1JLm2l2Ba0gRisMJSbiRuO0eaTQblzWJXNrsZxm8ZxMZnfEGKnxp+u3aPxryel6nvXbBW4HZhwsfSkHPQuDGYcTN2Rn0knIkn01vcIBGQyJlh4CZMnwyfKaC7jT9du0fjUdX3mwXTiM4nzkz9cRv37sqhRq/wCru+c/7xoM+3/VDte4NFuHbZMRuYeTwuJgucrNm6BnmV5prV40/XbtH41QtkTIUSTMwJJiJJ5zGU9FKW9aqcJKstt5wXSVCtCNcnfKrgVmlgMhzSJDQ0C8xe8SxJEwZMj6K3uPNvPpqXGn67do/GqNVXMRvEAjlbwQfqrXManQWcafrt2j8ajoV5jpBliYVYkkx9bunduHopbSdLCRIYkkAKql2MlVJCrnALLJ5pq3Vjg3yVIIKIQQZBBF4ggjeKDMX+tFIBU32UgMCCplSVWQOExTLJCEBziEKaf1drprylhwqiSBiZc4JUkYHbKRzxVY1XZiOCtwRBGBYKzijdunPy1Y1xEyJVZxtzAZSzt0c5JNBfZvMdIthmYiNxJP30pHWX9Ui07KzXSVzfCRsg55AsC5ggwgYgUxq++r37bIZUjI+S4gO/MEEEEHMEEVzSdAtuxL20YnIkqCSAZAM80gUHdA1u91cX0qDEywzLJKsUaMDsIxKwzrukX2LoCzEbeRJI3UprPWC6NaL4CRLHCuEGYe65zIH3XPhJ8NdsaWLhtsARncBU71IG49BiD5CKBvX2u2sPLMwUvcBOJgBhS46jLdJQL/AJVVqjXL3rQcswnnDNhO4grJ3Zx5QwziaY1roqvcbFOy7EFWKkTiU5qQc1Zh+dUXr1uzbxMVt21A6FVRuAAH5AAdIigs0vSHOAF2ILiRiOey/hruuddcBhxG5BCwEkwBbDMxzAVQMySQM/DSr6WjG3hYGWkDMGAGUyDmIJAIOYNO6x0ZHYY1VoFsiQDBCLBE89Atq7XjXsRUXlAw5sygHEiXBAVyeTcQ5gb43girtM0l8HLblW/vHcbiTz1XCWlJ2UUCWOSqAqhZJ3ABVUeAKOilLus7bhQjTjKldlgDhuWsQkjIwymDBIMiRnQbV2+wVAGYDANxI+83RVXGn67do/Gu6RuTzB7zUtfvqilnYKqiWYmAAN5JoJadpT8Fc235D/ePVPhqGutaXLFhGtAkl3ESQBvMkLmeThAkSzqJE0jputrRs3cLYotXGIXeFAhjBiIkEjeBzZidq9yE8tz9RQYGi/1gzX0tNjGNXggudtGwmRvVSIYTmARPPG4dKfrt2j8apKAkMcyAQD0AwSB5cK+gUFxMSJiY543THRQW6DeYaMhDEE4ZMmT9Gu889d40/XbtH41Xof2W3/h+2tFBZxp+u3aPxqOrrzcCxxGS2Zkzy7nP+VQmjV/1Ded/53aC3jT9du0fjRxp+u3aPxqulrusbalgzQVDE5HIKnCHcOqZ9W+gb1feb6Y4jMtnJmMaDfUuNP127R+NVasOze8re+ldoLONP127R+NV39ZYBNy9gG6WuYRPRLECd9FIayttKMqvK4hit8GXE4csN2FZThzzDDCsbzAaJ05s/pDlv2zlkDnnlkQfIaBp5xFeFOIZlcZxAdJEyK81c1VfFu4UBW6xgBHKJHFFt7K4go+kUCYkYQRkAaasasK6Y13A0M1/aDnCMSaJhJQvEHg7oyU7hlySA3eNP127R+NHGn67do/Gq6KCu5eY3AGZiMDbyTniTpr5Trz7Vf8A71332r6mfrR5je8lfLNefar/APeu++1TVfYLt3C1wwTKsABGZPlIHppLjDd7b02/960UaLjkbwrkeWKr46/W9Q+FMQlw7d7b02/96OMN3tvTb/3p3jr9Y+gfCujTH63qHwqhHh2723pt/wC9HGG723pt/wC9Nau0luAxTtEpJynMOTU+Ov1vUPhQJcO3e29Nv/ep6JcK23lTiYsQoKk53S2+Y3eGmuOv1vUPhVOm6dcFt4Y8k9HwoKOMN3tvTb/3rHsaiCviw3SBOFZtCENo2cBcPiYBTsmZXOM2Yn1L32VECmOVzDrH4VXx1+t6h8KBHVk21uYg5mcIZkLnYRRJBw71PPXeHbvbem3/AL07x1+sfQPhVGl6W5wAsYLGRln9HcP6gH8qBO+CxBw3VImCr2xkYkHb8A8IjKM6v1acDklSqhVVRKknCLg5mPWUZmtHSdKYMQDAAWBA6oqrjr9b1D4UCQ0hu9t6bf8AvSun6LwwAZLogOJV7Skq6lWB2zkRWvx1+t6h8KOOv1vUPhQZ2qrPB3FOFgoklmZWZmLqxOyT0eCrW0hpP0bb+m3/AL05x1+t6h8KOOv1vUPhQZWm2eFADpcwgkkBkXFsssFluAgbU5HOIORNSsWYZYRlAxklmDEswAknGzMT0norT46/W9Q+FHHX63qHwoF9K0ol2ItsQWMGbeYnwvNKaXb4RcLW3iQQQ1oEFTII260P+TOLDwgxROGVxR04d8eGp8dfreofCgwtF1Wtt1KJcEE8p0ZVUgkhQGJOYQZzkBWrpWkktkjEQomUEwqg72Bpjjr9b1D4UcdfreofCgzdJ+kQo1p4bftW53yCNvpAP5UpZ1YqRgtuNpTtOhUHEmN4DcohBMdEACTW7x1+t6h8KOOv1vUPhQUaTpPJCozQoBIKDOWP3mB5xSmk7alWtvBg5NakFWDKRt7wwB/KtLjr9b1D4UcdfreofCg89f1OptlFtXBkQPpEEzbt24Y45wkWrcgdXwkHb0jSdlQFLQXmCo3kRymFXcdfreofCjjr9b1D4UCXGG723pt/71AuZLC02KAJm1MAkgTj3ST6a0OOv1vUPhUND0hmu3CxnCDG7L6Kf1M0FFq4VsImElhhkArlCKN7MOcc1Q4du9t6bf8AvTvHX63qHwo44/WPoHwoEeFMg8E0iYM2pAMTBx+AegVPRbhSwQVOIsDhBXLac7yQPvDnpvjr9b1D4VDV+ktwTNO0W35de58B6KBXjDd7b02/96S0vVyXGLPZuSQQSt3BIK4SDgvCZWAekADmFbXHX63qHwo46/W9Q+FApoVwolyVMsTCysxiUjPFG4E76jw7d7b02/8Aer9N0+4LbkOQQjkHLI4Tnupk3mVFwmJL8w5iIoM/jDd7b02/96OHbvbem3/vTvHX63qHwo46/W9Q+FAlw7d7b02/96OHbvbem3/vV2l6Y5wjEYLgHdmIY/8AYU3f0lgQAYGFOYdUHo8NBncO3e29Nv8A3o4w3e29Nv8A3p3jj9Y+gfCjjr9b1D4UCFssbklSoCEZlTJLKfuseivl2vPtV/8AvXffavrF3SWa4AzEjAxjLfiUT6zXyfXn2q//AHrvvtUV9kHLuea/6Vk6ytkhZUsgebigYsSYXEYRywHNtivOFOR3HTe4Fa4TPJYZCSSeYAUjxr8FzsNVRi3tGPCobC3rSEBYVCigG/Y4Q4CpFuU4TeF5JIHOdbVVoqpDT9beIxbyDecqT0yCDPhqzjP4LnYaujSvwXOw1BZq77MPLb916lVWiXMOjqGVplNkAkiFaZA8oqPGvwXOw1BfS+n/AFT+aa7xr8FzsNVWl3sSMAlySIGwRv8ACaDT0jkp5G99qw9b6Ldusq2sICDFiYso4QyLZGFTiwwxIOW0ta2laSAEEMYDTCkxtE81L8a/Bc7DUGVqa2/GLrul1OEUEKwOEfSXiRMRiGJefMEkTWrpHKt+ef27lHGvwXOw1Qe5iZIV8mJJKkADA43nwkUGhpvLP+Puiqa5pmljGYVzuzCsRkoGRqnjX4LnYagvoqjjX4LnYajjX4LnYagvoqjjX4LnYajjX4LnYb4UF9FUca/Bc7DUca/Bc7DUGZpllw7lEPKLkkIyQANtXydHAHJzEgAQCTSyJfNpMIvYWW1MuWu48DF2kXVOEk24hwAVOzBz3ONfgudhvhRxr8FzsNQZNq1pPBmcfDFBtFl4PkJlhmMeLFmMOcnFEVo6qRxb+kJnE2GZkJlAOJ3Y85zYmCPILeNfgudhqONfgudhqC+iqONfgudhqONfgudhqC+iqONfgudhqONfgudhqC+iqONfgudhqONfgudhqC+uav8ArLvkP7IqnjX4LnYap6BdhrrFWAIMSDJ+iAyG/flQGkXSqsyqWIBIUfePMPTXl9YasvraNsgvON8Vss5x8XvJcJlQQXcowABzdo8HpeM/gudhqOM/gudhqC4Honynf+c5zRq/6hvO/wDO7VXGvwXOw3wqWiXcNg4laSwOGCW5Vw5geUemgsoqjjX4LnYajjX4LnYagNO+queY/umnb3ITyv8AqKzdLvYrbgJckqwGwd5BA307pOkAKohjm+5SYkiN1ByiqONfgudhqONfgudhqA0nennj3Wp3SeUPNt+4tZ9y7iKAK+TgklSAAFbeT5R6aa0vShiyVzsoJCkjJVBzoPO6Xoc2Lqm050g2rwNxUILEo4EXohwZUBAScwMIw7Lei2bhuo7G6w4TSIxiMNvaFokYQQSuHfnnWhxn8FzsNRxn8FzsNQB+tHmN7yV8r159qv8A96777V9SRsVycLABCJIjMsuQnyGvluvPtV/+9d99qivVXv8A/SNo/wD1uc/9X5Kh3R/F/a/JRRUB3R/Fva/JR3R/F/a/JRRRR3R/Fva/JR3R/F/a/JRRQHdH8X9r8lHdH8W9r8lFFUHdH8X9r8lHdH8W9r8lFFQHdH8X9r8lHdH8X9r8lFFAd0fxf2vyUd0fxf2vyUUUB3R/F/a/JR3R/F/a/JRRQHdH8X9r8lHdH8X9r8lFFAd0fxf2vyUd0fxf2vyUUVQd0fxf2vyUd0fxf2vyUUVAd0fxf2vyUd0fxf2vyUUUB3R/Fva/JR3R/F/a/JRRQHdH8W9r8lHdH8X9r8lFFAd0fxb2vyUd0fxf2vyUUUB3R/F/a/JR3R/F/a/JRRQHdH8X9r8lHdH8X9r8lFFAd0fxf2vyUd0fxf2vyUUVQd0fxf2vyUd0fxf2vyUUVAd0fxf2vyUd0fxf2vyUUUB3R/F/a/JR3R/F/a/JRRQHdH8X9r8lHdH8X9r8lFFAd0fxf2vyUd0fxb2vyUUVQd0fxf2vyV43WGn8JeuPhjG7tEzGJiYmM99FFRH/2Q==சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பலர், வியா பார நோக்கில் பல வகை யான தமிழ் எழுத்துருகளை உருவாக்கினார்கள். அவற்றுக்கு தங்களி ன் விருப்பமான பெயர்களை வைத்து அழகு பார்த்தார்கள். ஆயிர ம், இரண்டாயிரம், பத்தாயிரம் என்றுகூட பணம் சம்பாதித்தார்கள். பணம் சம்பாதிப்பதே அவர்களின் தலையாய நோக்கமாக இருந்தது. After Sales Service எனும் வணிக நெறியை அடியோடு முறித்துப் போட்டார்கள். உண்மை அதுதான்.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQA8T1nl65Zq0rNZ68nd_YbByYdMIoi8liv-876aoVZIq5HWLjmஇப்போதும் மட்டும் என்னவாம். பழைய நிர லியில் ஒரு சில சின்னச் சின்ன மாற்றங்க ளைச் செய்கிறார்கள். அப்புறம் புதுசு என்று சாயம் பூசி, மொத்தமாக விற்று விடுகிறார்க ள். கணினி உலகில் நடக்கும் சில பித்தலாட் டங்களை, வெளிச்சம்போட்டு பார்க்கும்போ து வேதனையின் விரிசல்கள் தெரிகின்றன.

தமிழ் யூனிகோடு உங்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. அதைப் பயன்படுத்திக்கொள் ளுங்கள். இலவசமாகக் கிடைப்பதற்கு காசு எது வும் கொடுக்க வேண்டாம். மறுபடியும் சொல்கிறேன். http:// software.nhm.in/products/writer எனும் இட த்தில் அந்த தமிழ் தட்ட ச்சு நிரலி இலவசமாகக் கிடைக்கிறது.

பதிவிறக்கம் செய்வதில் பிரச்னை வரலாம். அல்லது நிறுவல் செய் யும்போது பிரச்னைகள் வரலாம். புதியவர்கள் சிரமப்பபடுவார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். பயப்பட வேண்டாம். பிரச்னை என்றால் 010-3913225 அல்லது 012-4347462 எனும் என்னுடைய கைபேசி எண்களுக்கு அழையுங்கள். உதவி செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன்.

thanks to k.s. muthukrishnan

One Comment

  • போட்டோஷாப் மென்பொருளில் வரவில்லையே என்ன செய்வது தயவு செய்து சொல்லுங்கள் … pls pls pls pls pls pls

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: