Wednesday, March 22அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நீங்கள் உறங்கும் விதத்தை வைத்தே உங்கள கணிக்க‍ முடியும்

நீங்கள் உறங்கும் விதத்தை அடிப்படையில் கொண்டு உங்க ளைப்பற்றி சொல்ல முடியும். இங்கு ஒவ்வொரு நிலையி லும் உறநங்கு பவர்கள் பற்றி எடுத்துக் கூறப் படுகின்றன. இவற்றில் நீங்கள் எந்த வகை யினர் என்பதை பரிசீலித்துப் பாருங்கள்.
தலைமுதல் கால் வரையில் முழுமையாக போர்வையால் மூடிக் கொண்டு உறங்கும் பழக்கமுடையவர்கள்
பொதுமக்கள் மத்தியில் தைரியமான நபராக உங்களைக் காட்டிக் கொண்டபோதிலும், ஆழ்மனதி ன் அடிப்படையில் நீங்கள் பல வீனமான, கூச்ச சுபாவமுடை யவர். அதிகளவான ரகசியங்க ளைப் பேணிப் பாதுகாப்பீர்கள் . நீங்கள் ஏதேனும் பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கினாலும் அத னை வெளிப்படுத்தி உதவி கோராது, உங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சி னை மூடி மறைத்துக்கொள்வீர்கள். உங்களது உளநிலையையே தூங்கும் விதம் விபரிக்கின்றது.
கரங்களை உதவியாகப் பயன்படுத்தி, மல்லாந்து உறங்குபவர்
நீங்கள் கூடுதலான நுண்ணறிவையும், புதிய விடயங்களை அறி ந்து கொள்வதில் நாட்டமும் உடையவர். சில வேளைகளில் எரிச்சலூட்டக் கூடிய எண்ணங்க ளைக் கொண்டிருப்பீர்கள், இதானல் மக்களால் உங்களை புரிந்துகொள்ள முடியாத நிலை ஏற் படும். உங்களது குடும்பம் பற்றி கூடுதல் சிரத் தை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். எனினும், நீங்கள் மிகவும் அரிதாகவே எவர்மீதும் அன்புகொள்வீர் கள்.
கால்களை ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி மல்லாந்து உறங்குபவர்
கால்களைப் பின்னி உறங்குபவர் கள் சுயநல எண்ணத்தைக் கொண் டவர்கள், தமக்கு விருப்பான முறை ல் உலகம் இயங்க வேண்டும் என்ப தே இவர்களின் நோக்கமாகும். மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற் கு உங்களினால் முடிவதில்லை. தனிமையாக இருப்பது உங்களு க்கு பிடிக்கும்.  விட்டுக்கொடுப்பதில் உங்களுக்கு உடன்பாடில் லை.
குறுகிய நிலையில் உறங்குபவர்
உங்களது கடந்தகால தோல்விகளி னால் நீங்கள் பெரிதும் மன உலைச்சல் அடைந்திருப்பீர்கள். தனிமைப்படுத்தப் பட்ட மனோநிலையைக் கொண்டிருப் பீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் அன் பை இழந்து விட்டதாக மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புவீர்கள். எந்த நேரத்திலும் ஐயத்துடன் காணப்படுவீர்கள்.
ஒரு பக்கமாக குறுகி உறங்குபவர்
சுயநல, பொறமைக்கார மற்று ம் பழிவாங்கும் குணங்களை உடையவராக உங்களை விபரி க்க முடியும். உங்களைச் சுற்றி யிருப்பவர்கள் மிகவும் நிதான மாக செயற்படவேண்டும். மற்ற வர்களினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் உங்களை அதிகமாக கோபப்பட வைக்கும்.
ஒரு காலை மடக்கி ஒரு பக்கமாக உறங்குபவர்
எப்போதும் எதைப் பற்றியாவ து முறைப்பாடு செய்வதே உங்க ளது வாடிக்கையாக அமைந்திரு க்கும். பதற்றக்காரர் என்பதனை உங்களது புனைப் பெயராக சூட்ட முடியும். சிறிய விடயங்களினா ல் கூட நீங்கள் பதற்றமடைந்து கோபப்படக் கூடும். வாழ்க்கை என்பது பாரிய விடயமல்ல, இலகுவாக வாழக் கற்றுக் கொள் ளுங்கள்.
ஒரு கையை மடக்கி ஒரு பக்கமாக உறங்குபவர்
ஒரு காலை மடக்கி உறங்குபவருக்கு நேர் எதிரான குணங்களை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள். பண் பான, நேர்மையான, அன்பானவ ராக திகழ்வீர்கள். எதிலும் முழு மை இருக்காது. தன்நம்பிக்கை யை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், பிழை களிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கும் பழகிக் கொண்டால் வாழ்க்கையில் எப் போதும் வசந்த வீசும்.
ஒரு பக்கமாகவே உறங்குபவர்
நீங்கள் தன்நம்பிக்கையுடைவர், என்ன காரியத்தை எடுத்தாலும் அதில் வெற்றி காண்பது உங்களது வாடிக்கை. வலது பக்கமாக, வலது கரத்தை மடக்கி தலை சாய்த்து உறங்குவோர் அதிகாரம் மற்றும் அதிஸ்டத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
கை மற்றும் கால்களை விரித்து மல்லாந்து உறங்குவோர்
நீங்கள் சுதந்திரத்தை விரும்பும் ஓர் ஆத்மா. வசதிகளை விரும்பும் , அன்பை வழிபடும் நபராக நீங்கள் திகழ்வீர்கள். எனினும், நீங்கள் அடுத்தவர்களின் விடயங்கள் பற் றி குறை கூறுவதில் நாட்ட முடை யவர்களாக காணப்படுவீர்கள்.
thanks to viruthodaifayees

2 Comments

  • Javeed asraff

    இதையெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் கூறுகிறீர்கள்..? ஏதோ ஜோதிடம் போல தோன்றுகிறது… விளக்கவும்…

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: