Tuesday, January 31அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தாம்பத்தியத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டியவை!!

“சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை” என்று கூறினாலும், படுக்கையறையில் சில விசயங் களைத் தெரிந்து, புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அந்த வகை யில், தாம்பத்திய உறவிர்க்குப்பின் தவிர்க்கவேண்டியவை களாக பாலியல் நிபுணர்களால் கூறப்பட் டவை….

உடனே தூக்கத்தில் விழுவது:

தம்பதியர் பலருக்கு இந்தப் பிரச்சனை இருக்கிறது. அதாவது செக்ஸ் உறவு முடிந்ததும் இருவரில் ஒருவர் அல்லது இருவ ருமே உடனே தூங்கிவிடுவது தவறு. இது தாம்பத்திய உறவின் வசீகரத்தை கொன்றுவிடும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். உடனடி யாக உறக்கத்தில் விழுவது,செக்ஸ் உறவு எவ்வாறு இருந்தது என சிந்திக்க விடாது .அந்த இனிமையான மனநிலையை ரசிக் க வும் முடியாது போய்விடும்.

குளியலறைக்கு ஓடுவது:

உறவிற்குப் பின் குளித்து உடலை தூய்மை ப் படுத்திக்கொள்வது நல்லதுதான். அதுவு ம் இருவரும் ஒன்றாக எனில் கூடுதல் சுக மிருக்கும். ஆனால் உடனே குளியலறை நோக்கி ஓடத் தேவையில்லை என்கிறார் கள் செக்சாலஜிச்டுகள். வேலை முடிந்து விட்டது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் உங்கள் துணை இன் னும் அந்த மன நிலையில் இருக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க லாம் என்று விளக்குகிறார்கள். உடனே குளியலறை நோக்கி ஓடினால், ஏதோ தவறு போல என்றும் துணையை எண்ண வைக்கக்கூடும் என்கிறார்கள்.

நண்பரை அழைத்துப் பேசுவது:

இதுவும் பொதுவாக தம்பதியர்கள் செய்யும் தவறுதான். அதாவது, நெருக்கமான தருணத்திட்குப் பின் தமது நண்பரை அல்லது தோழியை போனில் அழைத்துப் பேசுவது. அலுவ லக விசயங்க ளை நாம் நள்ளிரவில் பேசுவதில்லையே? அதைப் போல நட்பு ரீதியான பேச்சையும் காலையி ல் வைத்துக்கொள்ளலாமே? படுக் கை யறை மகிழ்ச்சி வேளையில் இது ஓர் இடைஞ்சலாகவே இருக்கும். உறவில் உங்களுக்கு உண்மையான நாட்டமில்லை என்றும் துணையை எண்ணச்செய்யும்.

வேலை அல்லது படிப்பில் ஆழ்வது:

செக்சின் போது தம்பதியர் மனதில் ஓடுவது என்ன என்பதற்கு இன்று வரை தெளிவான பதில் இல்லை. ஆனால்உறவிற்குப் பின் வேலை அல்லது படிப்பைக் கவனிக்கப் போகி றவர்கள் அதற் கான விடையைக் கூறி விடுகிறார்கள். தாம்பத்திய உறவு வேளை யிலும் அவர்கள் மன தை வேலையோ, படிப்போதான் ஆக்கிரமித் திருக்கிறது. எப்படி படிப்பு அல்லது வேலையின் போது செக்ஸ் எண்ணங்களில் மன தை அலைபாய விடுவது தவறோ, அதைப் போல தம்பதியரின் அந்தரங்க வேளையிலும் படிப்பு, வேலை என்று சிந்தனை ஓடி னால் தப்பு!

தனித்தனியே உறங்குவது:

தம்பதியர் தனித்தனியாக படுக்கும் பழக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் மோக வித்தை புரிந்த அந்த இரவிலும் உடனே தலையணை யையும், போர்வையையும் தூக்கிக் கொண்டு தனியாக தூங்கச் செல்வ து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயம ல்ல. இது, அன்றைய இரவின் அழகான சூழ்நிலையைக் கெடுப் பது மட்டுமல்லாது. தொடர்ந்து வரும் இரவுகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

குழந்தைகளை அழைத்துக் கொள்வது:

அந்தரங்கச் சூழலில் அடுத்த வரை ஊடுருவ விடுவது, அந்தச் சந்தோசத்தின் முழுமையைச் சிதைத்து விடும். அதற்கு குழந் தைகளும் விதிவிலக்கல்ல. உறவு நேரத்திற்குப் பின் குழந்தை களை அழைத்து உடன் படுக்க வைத்துக்கொள்ளுவது துடிப்பு, இயல்பாகவே பெண்களுக்கு அதி கம். இன்னும் “ரொமாண்டிக் மூடில்”இருந்து மாறாத கணவனு க்கு அது ஏமாற்றத்தைத் தரும்.

சாப்பிடுவது:

படுக்கையறைக்கு போகும் முன் ஒன்றாகச் சேர்ந்து அமர்ந் து நிதானமாக சாப்பிடுவது அற்புத ங்களை நிகழ்த்தும். ஆனால் செக்ஸ்க்கு பின் சாப் பிடுவது, முன் நிகழ்விற்கு சமமான மோசமான விசயமாகும். உங்களுக்கு உடல் பசியில்லை… குடல் பசிதான், வயிற்றிற்கு சோறி டுவது பற்றித்தான் உறவு நேரமெல்லாம் உங்களுக்கு சிந்தனை ஓடியி ருக்கிறது  என்று துணையை நொந்து கொள்ளச் செய்யும் உங்கள் செயல்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: