Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மாற்ற‍ம் தரும் மாற்ற‍ம்! – இது தலையங்கம் அல்ல‍! ‘போர்வாளை கூர் தீட்டும் உரைகல்!

ஏப்ரல் 2013  (இந்த) மாத  நம் உரத்த சிந்தனை இதழ்-ல் வெளிவந்த தலையங்கம்

இலங்கையில் இன்ன‍லுறும் நம் தமிழர்களுக்காக கல்லூரி மாணவ மாணவியர் அறப்போராட்ட‍த்தில் இறங்கியிருப்ப‍து அரசியல் கட்சிகளே எதிர்பாராத அதிரடித்திருப்ப‍ம்.

ஆனால், மாணவ சக்தியை தங்களது வாக்கு வங்கிக்காக வளைத்துப்போடும் நோக்க‍த்தி ல் கட்சித் தலைவர்கள் பேசத் தொடங்கியதும், விகடன் போ ன்ற மூத்த‍ பத்திரிகைகள் கூட தேசமெங்கும் போராட்ட‍ம் தொடர வேண்டும் என்று எழுதியதும், ஊடகங்கள் ஒவ்வொன்றும் இதை வணிகப்படுத்த‍ முயற்சித் த‍தும், எங்கே இந்தப்போராட்ட‍ம் விபரீதமாகி விடுமோ? என்ற பயம் எழுந்த தென்ன‍வோ உண்மைதான்.

ஆனால், வருமுன் காப்போம், என்ற பாணியில் கல்லூரிகளை மூடி வைத்து மாணவர்களின் எதிர் காலத்தைக் காப்பாற்றிக்கி றார். தமிழக முதல்வர். அதுமட்டுமல்ல‍.. . தனி ஈழம் குறித்து, உலகத் தமிழர் கள், புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் மத்தியில் பொது வாக்கெடுப்பு நட த்த‍வேண்டும் என்று அணுசக்தியை விட ஆற்ற‍ல் மிக்க‍ தீர்மானத்தை வெளியிட்டு, உலக அரசியலையே அதிர வைத்திருக்கிறார் தமிழக முதல்வர்.

தமிழக அரசே! தீவிரம் காட்டுவதால், நமது மாணவச் செல்வங் கள் வீதிக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப‍டியானால், நம் மாணவர்கள் உடம்பில் தமிழ் இரத்த‍ம் ஓட வில்லையா? தமிழனாய்ப் பிறந்த அவர்கள், சும்மா சொறிந்து கொண்டிருக்க‍ வேண் டுமா? என்று தமிழ் உணர்வா ளர்கள் மீசையை முறுக்க‍த் தேவை யில்லை. காரணம், மாணவர் போராட்ட‍ம், என்ற உடனேயே இந்தி எதிர்ப்புபோராட்ட‍த்தில் இறங்கி தமிழகத்துக்குள்ளேயே தன்னை சுருக்கிக் கொண்டு கிணற்றுத் தவளையாய் வாழ்ந்து கொண்டிரு க்கும் ஒரு தலைமுறையின் வரலாறுதான் நம் கண் முன் வந்து மிரட்டுகிறது.

வீதியில் வந்து போராடுவதற்கு பதிலாக வீட்டிலிருந்த படியே வலை த்தளம் வாயிலாக முகப் புத்த‍கம் மூலமாக உலகெங்கும் உள்ள‍ தமிழ ர்களோடு நம் இளைஞர்கள் விவே கத்துடன் விவாதம் நடத்த‍ வேண்டும்.  அறவழியில் உலகெங்கும் உள்ள‍ இளந்தமிழர்களோடு இணைந் து இலங்கைத் தமிழர்களின் புதிய விடியலுக்காகப் போராட வேண்டும்.

மாற்ற‍ம் தரும் மாற்ற‍ம் என்கிற உரத்த‍ சிந்தனையோடு உணர்ச்சியால் உரசுவது வேகம்.. . உணர் வால் ஒன்றுவதே விவேகம் . . . என்கிற மாற்றுவழியில் மாணவ ச் செல்வங்கள் செயலாற்ற‍ வேண்டும்.

இந்த வைர வரிகளின் உரிமையாளர் 
உதயம் ராம் (நம் உரத்த‍ சிந்தனை) => கைபேசி 94440 11105

தலையங்கம் பற்றி விதை2விருட்சம் இணையத்தின் ஒரு வரி விமர்சனம்

இது தலையங்கம் அல்ல‍!

‘போர்வாளை கூர் தீட்டும் உரைகல்!

One Comment

 • AN INFORMATIVE ARTICLE ON THE ROLE OF THE CHRISTIAN CHURCH IN THE EELAM WAR AND THEIR PLANS IN TAMILNADU

  Posted on April 5, 2013 by IS

  “There is little doubt that the Church strategy is to turn Tamil Nadu into a Christian state. Investments made in communication networks, journalism and other mass communication, television networks, schools, buying acres of land, putting up prayer houses close to Hindu temples, establishing foreign Christian missionaries, presence of NGOs, AID agencies and financing various projects is clear evidence.” – Shenali Waduge
  Abrahamic religions and the violence, expansionism and advocacy of conversion are things that cannot be kept hidden or denied. “Spreading the good word” has led to purging of territories and their wealth and excommunicating natives and their unique cultures. Current fears associated with the repetition of past colonial crimes need empathy in view of the competing claims of both Christianity and Islam for world hegemony.
  The Church is Christianity’s first soldier and it is becoming more and more evident that behind most terrorists’ activities the Abrahamic religions prevail. LTTE was simply a pawn of the Church to advance a pan-Christian political agenda that aims to create a satellite Christian autonomous state out of Tamil Nadu and north Sri Lanka (a Sudan-style divide). LTTE’s demise does not mean that that ambition is over.
  The Church refers to all denominations as well as Christian funding agencies, Christian NGOs, Christian Governments and countries that use evangelization and militant Christian missionaries as instruments of foreign policy in countries of Asia and Africa. Church in generic form also applies to the UN that enforces only Western Christian political principles on all, even if they infringe on Eastern cultures and values.
  Church & Colonialism: Convert and control, divide and rule
  The continents of Africa and Asia were conquered by Christianity-promoting colonials. They divided the populace and converted people along communal and linguistic lines. That doctrine is vigorously advocated with competition between Abrahamic religions to convert people in Africa and Asia. Their objectives are facilitated by self-serving politicians and the manipulation of secularism and multiculturalism helped by non-Christians/non-Muslims ready to sell their souls.
  Across the globe, the separatist secessionist and political insurgent movements are either backed by the Church or followers of Islamic fundamentalism. The 1991 Rwanda genocide is an example of Vatican’s role in financing the genocide.
  India was divided as Aryan (Brahmin) and non-Brahmin (Dravidian) and Hindi-Tamil. In Sri Lanka, the Church divided people as Sinhalese-Tamils and infiltrated the State through Sinhala Christian/Tamil Christians to purposely segregate the majority Buddhists.
  The Church uses to perfection tenets of democracy to control impoverished nations in both Africa and Asia. The strategy is simple – communities are turned against each other and they step in as referee with the solutions. Solutions are never meant to help Hindu-Buddhists or Sinhalese-Tamils actual rebuild severed ties. Thus, a paradigm shift in thinking is necessary and both Hindus and Buddhists to know the real enemy. The reality is that Buddhists and Tamil Hindus are both being systematically disempowered.
  Tamil Nadu’s “Dravidian movement” meant it wanted to be led by Britain, while Christian import Samuel James Veluppillai Chelvanayakam called for a “Greater Dravida Nadu” connecting India and Sri Lanka – the exact plan of the Church! LTTE was simply a mercenary outfit given tacit approval to kill innocent people to buy time until the creation of that pan-Christian “state” with the necessary numbers of converted Christians on both sides of the Palk Strait.
  LTTE a mere pawn
  Many wonder why the West is angered that Sri Lanka has eliminated the LTTE. That anger stems from destroying their investment, dislodging the LTTE from the Eelam-Church nexus, destroying the West’s hopes of a Christian foothold in Asia that would combine a future separate Tamil Nadu and the geopolitically important nation of Sri Lanka. Now they have to use plan B of the same strategy.
  We can now understand why LTTE didn’t accept the solutions offered; LTTE was merely an interim beneficiary of a greater plan. Whether Prabhakaran was aware of it or not was immaterial because he was dependent on these alliances for his own survival; his supremacy was limited to what stood within the Church agenda.
  LTTE-Church links
  Most of LTTE’s top tier leaders were Christian and often hid their Christian identity with Hindu names. The cadres were almost all low-caste impoverished Hindus, most of whom would have been unaware that they were pawns of Church-sponsored terrorism via LTTE, because LTTE’s ties to the Church was one of its best kept secrets!
  The names of some top-notch Christian leaders:
  • Prabhakaran aka Pirapaharan, a lapsed Methodist
  • SP Tamil Selvam
  • Balraj aka Balasegaram Kandiah
  • Pottu Amman
  • Prabhakaran’s son Charles Anthony
  • Anton Balasingham – Roman Catholic and LTTE’s self-declared “theoretician”
  • Soosai aka Thillaiyampalam Sivanesan
  • Thenmozhi Rajaratnam, nickname Dhanu, Rajiv Gandhi’s suicide bomber assassin
  Church clergy openly supporting LTTE:
  • Frs. Singarayer, Diyogupillai, Prof. (Fr.) Joseph Chandrakanthan, from the Department of Theology at the University of Toronto, a former President of the University of Jaffna Teacher’s Association
  • Father Jagat Gasper Raj, close to DMK leadership in India
  • Fr. SJ Emmanuel, former Vicar-General of Jaffna, currently residing in Germany. He is on record saying he is first a Tamil and then a Christian. He called Prabhakaran ‘Jesus Christ’, the LTTE ‘soldiers of Christ’, the suicide bombers ‘martyrs of the Catholic Church’ to whom the Church provided a Catholic burial, and proclaimed himself as ‘the Moses’ who would lead the Tamil nation from the bondage of Sinhalese-Buddhists to the land chosen for them by God: Eelam. He leads the Global Tamil Forum.
  • S Jebanesan, Bishop of the Church of South India (CSI), who said he was working on a theology for Tamils, that is, excluding Sinhala Christians!
  • Prof. S Chandrakanthan, attached to the Theology Department, Toronto University, Canada
  • Rev. Dick Wootton of Uniting Church, Melbourne, Australia
  • Bishop Kenneth Fernando of the Anglican Church, visited Prabhakaran with Charles Abeysekera and Jayadeva Uyangoda and announced, “Prabhakaran is humane” shocking all
  • Rev Sr. Mary Barbara, Dr Anita Nesiah, M. Rajasigham, Joe William and T. Jayasingham of the National Peace Council
  • Rajappu Joseph, Bishop of Mannar, declared open the ‘Embassy of the Tamil Eelam’, the Eelam House in London.
  The Mylapore Diocese works closely with the former Tamil Nadu chief Minister while the CSI Church of South India keeps ties with the present Chief Minister. Virtually the entire Tamil clergy of India supported the LTTE, as did the Sinhala Catholic and Christian clergy and influential evangelical elites.
  LTTE Voice of Tigers tied up with Radio Veritas, a Catholic broadcasting station run by the Asian Catholic Bishops Conference based in The Philippines. The Tamil Service of the Radio Veritas is run by the Tamil Catholics of Tamil Nadu. Voice of Tigers had a “coordinating office” inside St. Sebastian’s Church in Mallavi, Wanni; the office was opened by the pro-LTTE Bishop of Mannar Fr. Rayappu Joseph. He played a key role in getting the army out of the Madhu Church premises (in Mannar) while allowing LTTE to operate from inside the Church!
  Incidentally, Jaffna Mayor and MP of the Sri Lanka Freedom Party, Alfred Duraiappa, Prabhakaran’s first assassination, had got off at the Madhu Church before proceeding to Jaffna. Many believe it was a tip off from the Church that informed Prabhakaran of Duraiappah’s arrival in Jaffna, leading to his death.
  The National Christian Council of SL and affiliates (SL Baptist Sangamaya, Christian Reformed Church of SL, Diocese of Kurunegala of the Church of Ceylon, Diocese of Colombo of the Church of Ceylon, Methodist Church, Sri Lanka, Presbyterian Church, Jaffna Diocese of the Church of South India, The Salvation Army, YWCA of Sri Lanka, YMCA of Sri Lanka, Ceylon Bible Society, Christian Literature Society, Students Christian Movement, Commission for Justice and Peace) have been working to balkanize Sri Lanka and colluded with LTTE in tarnishing the image of the country. This is proven by the World Council of Churches promoting the concept of traditional homeland theory in 1994 at the UNHRC in Geneva.
  National Peace Council was formed in 1995 with the backing of NCCSL donors, including Catholic Agency for Overseas Development, NORAD, SLIDA and a number of EU, German donor organizations.
  NCCSL and supporters take great pains to deny that Sinhala Buddhists played a role in building the Sri Lankan nation. Favorite topics include “state colonization”, “Tamil homeland” “ethnic war”, “Sinhala Buddhist chauvinism”, “genocide of Tamils” etc. They have never referred to LTTE as a terrorist organization and rarely mention its atrocities. Their reports and papers end up being quoted by the West. The concept of “self-determination” is being pushed by these Church forces to facilitate creation of a Church-sponsored state.
  Rev. Father Tissa Balasooriya needs special mention for his attempts to build bridges and unite people rather than disunite them.
  LTTE against Tamil Hindus
  Tamil Hindus need to realize they were not and are not part of any Eelam being promoted in Tamil Nadu or Sri Lanka. There are enough clues for Tamil Hindus to realize this if they open their eyes and think.
  a) Prabhakaran demanding a separate state before highlighting discrimination clearly indicates the end goal devoid of compromise. LTTE did not speak on behalf of Tamils discriminated in other parts of the world, which shows its lack of real concern for Tamils except to establish the separate state for the Christian West. That separate state was not meant for Tamil Hindus.
  b) Why did Prabhakaran kill the entire moderate thinking Tamil Hindu leaders, politicians, academics and people respected in society? Did Prabhakaran’s actions show any evidence that he or the LTTE were interested in protecting and fostering Tamil Hindu culture? The reality is that Prabhakaran made a mockery of Hindus and Hindu culture – Hindus lost lives and property and a rift was created between Hindus and Buddhists in Sri Lanka (both followers of native Indian civilisation and religions and culturally closer than all others). LTTE ruled 90% of the Tamil Hindus through fear.
  c) By breaking the rigid caste factor LTTE was helping a long term plan.
  d) Why were Western nations so supportive of the LTTE quest as to allow London to be openly known as its international headquarters?
  e) Can Tamil Hindus and Buddhists not see the efforts being made through pro-Christian media channels to chagrin Buddhists and Hindus?
  f) Can Tamil Hindus and Buddhists not see how many pro-Christian humanitarian organizations set up over three decades actually employed non-Christians? See how economically disadvantaged the ordinary Hindus and especially Buddhists are.
  Church influence on India
  There is little doubt that the Church strategy is to turn Tamil Nadu into a Christian state. Investments made in communication networks, journalism and other mass communication, television networks, schools, buying acres of land, putting up prayer houses close to Hindu temples, establishing foreign Christian missionaries, presence of NGOs, AID agencies and financing various projects is clear evidence.
  That is not all – the Church’s investments include using human weaknesses to plant Christians into ruling families, and generous donations that assure silence of politicians.
  The Church knows how to use money – the target audience invariably includes self-serving politicians, the vulnerable, the ambitious and the greedy. Through them the damage is artfully executed.
  The power of the Church is such that thepresent Chief Minister of Tamil Nadu even repealed the anti-conversion law (in 2004) implemented by her own Government. For this she was rewarded with the Golden Star for Dignity and Honor from the International Human Rights Defense Committee, a Christian body funded by USAID. She was also awarded with the Bharath Jyothi in 2005 and evangelist KA Paul presented Rs. 1 crore for tsunami relief. In 2003, Sri Lanka’s Buddhist and Hindu leaders also drafted an anti-conversion bill, but heavy Church influence upon the Government has ensured reluctance to implement it.
  There are some 3000 Churches/para-churches in and around Chennai, 46 Bible colleges, 23 Christian media centers, 122 Christian magazines in English and Tamil, 114 church planting missions. The Church sponsors rallies, posters, conventions etc. Christianity is broadcast via national Doordarshan, satellite/cable channels of GOD TV, CBN, TBN, MiracleNet, Daystar TV, Raj TV, Zee TV, Vijay TV, Blessing TV, Angel TV, Shalom TV, Jeevan TV and web-based telecasts like Jesus Calls, Num.TV. These Christian channels are relayed to 216 cities across India to an audience of 21million.
  http://indiatoday.intoday.in/story/independent-churches-mushroom-across-india-attracting-foreign-funds/1/136664.html
  The Church’s successes in India include Meghalaya, Mizoram, Nagaland and the coastal states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. South of Cuddalore every fishing hamlet along Tamil Nadu’s vast coastline is almost 100% Christian with the Church getting Tamil Nadu fishermen to intrude into Sri Lankan waters with a game-plan to exert pressure on both Delhi and Sri Lanka and to provoke.
  Church manipulates
  The strategy of the evangelists is to continuously provoke people who do not agree with their line of thinking to the point of provoking attack and thereafter accusing them of intolerance, fanaticism, and being communal. The increase of mosques/churches in Buddhist hinterland is one such example. Of course, biased coverage is backed by reports that claim religious freedom is deteriorating due to Buddhist racists in Sri Lanka!
  What we see before us is the application of Dominion-ism, where Christians believe they have a god-given right to rule all earthly institutions. It is a political agenda, rather than a theological one, which is why there are Christians who do not accept this methodology. Most Christians are ignorant of these pan-Christian geo-regional plans.
  The situation in South Asia is that there is a plan to destroy Hindu control in Tamil Nadu and Buddhist control in Sri Lanka. Pro-Christian politicians and self-serving non-Christian politicians are being influenced to legally and constitutionally change provisions that place Hinduism and Buddhism at official levels. The changes recommended to the national anthem, national ID cards, suggestion to remove Sinhala/Tamil New Year, blocking anti-conversion laws etc, are ploys being used.
  India’s stance on Sri Lanka after 2004 under the Italian leadership of the Congress is pertinent. Tamil Nadu politicians are acting under orders and India’s Central Government, at least the Hindu leaders, must realize the impending dangers for their country. The country’s ruling party chairperson is no friend to India.
  The dangers India faces is the gullibility of political parties in Tamil Nadu to Christian strategies and the cluelessness of the BJP in Tamil Nadu giving Church-run Congress a cakewalk to balkanize India totally, ridiculing the 82% Hindus of Bharat.
  The way ahead is to revive the Hindu-Buddhist unity that the colonials purposely destroyed. For that, a strong political agenda must prevail in the Hindu leadership of India while a complimentary Buddhist scenario must prevail in Sri Lanka to save the two nations from disintegrating.
  • Tamils and Sinhalese must re-unite
  • Buddhists and Hindu’s must reunite
  • Both have no fear of converting each other and both are culturally linked
  The leaderships of both nations need to realize the dangers that lurk for both nations and their people and place their own ambitions aside to ensure that two of the oldest cultures of the world doesn’t fall to ruin by the decisions they take or do not take. – Vijayavaani, 4 April 2013
  » The author is a keen observer of contemporary affairs and a Sri Lanka national.
  ________________________________________

  World Vision is the most dangerous Christian missionary NGO operating in India
  ________________________________________
  See also
  • Sri Lanka: A scapegoat for Tamil political games – Swapan Dasgupta
  • Sri Lanka heals from civil war – Amy Karafin
  • Indian Churches must publish a White Paper on their business operations – R. L. Francis
  • Christian imperialism in India – Gautam Sen
  • VIDEO: The Role of Evangelicals in US Imperialism – Iain Buchanan
  • Tamil Nadu Politics: Cancerous Church eats into Dravidian parties – Radha Rajan
  • Christian denigration of Buddhism and conversion of the vulnerable – J. Goonetilleke
  • WORLD VISION: Christian NGO engaged in culture murder not social service – V.K. Shashikumar
  • Christianity & Islam: Politics masquerading as religion – Sita Ram Goel
  • Jesus Christ: An Artifice for Aggression – Sita Ram Goel
  • The Spirit of Satan at work in India – M.K. Gandhi

  Filed under: catholic bishops council of india, christian, christian terrorism,christianity, communalism, conversion, dravidian, ethnic cleansing, evangelical,geopolitics, globalization, history, imperialism, india, indian politics, jaffna,legitimizing power, LTTE, NGO, politics, protestant church, psychological warfare,religion, roman catholic church, sonia gandhi, sri lanka, tamil nadu, tamils, terrorism,us politics, vatican Tagged: | abrahamic religions, AIADMK, christian terrorism,church support for LTTE, civil war, DMK, government of tamil nadu, indian catholics,indian politicians, indian politics, LTTE, politics, religion, sri lanka, sri lankan tamils,tamil eelam, tamil nadu, tamil tigers, UPA-2, world hegemony
  « What should be India’s policy towards Sri Lanka? – M.N. Buch Thanks to India, Tibet has not been entirely forgotten – Maura Moynihan »
  8 Responses
  1.indian, on April 5, 2013 at 11:37 PM said:
  I dnt think anybdy can kill this religion called hinduism.its a v.serene religion.who fite for hinduism? nobdy needs to.its her literature and epics tat make hinduism perennially strong.we have rama the king who was mad abr his wife bt put duty b4 her.we have krishna who was ready to do anything to uphold dharma.dharma cannot be defeated.u can torture all u want.yet this religion vl smile at ur helplessness.let vishnu paramatma mahadeva brahma deva take care of this ppl.om namashivaya namo narayana.and for those ppl who spk of tamil.I knw tamil grammar there is a section in tholkapiyam the great book of tamil grammar which tells hw to create tamil words from sanskrit.wat created n cause of bhagavat purana in north india?it was south indian vaishnavas who were inspiration for bhavat puraana.both sanskrit and tamil are extremely beautiful sisters.
  2.dipak, on April 5, 2013 at 11:28 PM said:
  Hindus and Buddhists are easy prey for evangelists. South Korea has been converted to Christian state. Many Buddhists teples are destroyed.
  What happened to Nepal. Only Hindu kingdom disappeared. Missionaries are having a field day. In north-east India Christian kingdom is established.If you try to prevent this christian activities you are doomed to death. Swami Kali Maharaj lost his life in Tripura to try to prevent this proselytisation. Same happened to Swami Laxmanandaji and his colleagues. Are the culprits caught? Evangelist Staines was killed in Odisa. He has been honoured by Sonia. No such honour for our Swamijis. Do we live in a Hindu majority country?
  Sonia govt., also made a documentary on Jesus’s visit to India. Any documantary on Swami Vivekananda on his 150th anniversary.These prosetylisers made a big and international issue on Dalits (Joh Doyal is a part of it)They are now finding caste discriminations in UK too!!!
  Follow the records of these Christians all over the world,their barbarity is beyond comparison.
  3.KAVITHAI THAMILACHI, on April 5, 2013 at 9:15 PM said:
  The people indulging in saffron terrorism try to make a split in Dravidian sect… But keep in mind we dravidians will never let you to have a single foot upon our land… We are brave tamilians… We are aware of each & everything happening around and never in search of such rubbish introspections.
  Note the wording in this comment. It is written by a Christian Dravidian. And appropriately too as the fictitious Dravidian race was invented by the English Evangelist missionary Robert Caldwell.
  indian, on April 5, 2013 at 8:17 PM said:
  many people think JOHN DAYAL is bogus too & an agent of church.
  Reply
  Dr. N.S. Rajaram, on April 5, 2013 at 7:21 PM said:
  A brilliant study. some may recall that I had written an article along similar lines for Eternal India but without the wealth of detail that the author has provided.
  The Vatican believes that with the collapse of Christianity in Europe, and the expansion of Islam there, making India substantially if not entirely Christian is vital for its survival. Christians have neither the will power nor the manpower to fight encroaching Islam in its European home. Christianity lost Jerusalem in the first millennium and Constantinople in the second. Its leaders fear it will be Rome’s turn next, in the third millennium.
  Even if they succeed in turning India into a Christian state, it will not save Christianity. As I pointed out in a little book we published–Conversion, Assault on Truth, the effect of Christianization is to destroy culture and destruction of the Kshatriya (warrior) spirit. It is this Kshatriya spirit that will be eliminated if India becomes a Christian state.
  Just look at Latin AMerica and the Philippines. Their native cultures have been destroyed by centuries of Christian rule. Contrast them to the U.S., Canada and Australia that have secular constitutions. What christian agents are doing in India is trying to advance Christian interests in the guise of ‘Secularism’, while using Muslims as their front line. This will backfire, but it may be too late. The Hindus by then may have been too weakened to protect the effete Christian leadership. (Can one imagine their favorite leader Rahul Gandhi protecting the threatened Christians?)
  The Philippines is a particularly interesting example. Before it became a Spanish colony it was culturally as rich as Thailand, Cambodia and Indonesia. Today, it is a cultural desert–little more than a brothel of the Far East. (Goa is not much better. Only time we hear about it is in connection with some atrocity or scam. The most noteworthy episode in its colonial history was the Goa Inquisition.)
  LTTE is an example of what a Brown Christian state is likely to be–like Mameluke (slave) dynasties that overthrew their masters but became more ruthless and unscrupulous tyrants.
  Reply
  o
  John Dayal, on April 5, 2013 at 7:55 PM said:
  What bogus scholarship is this.
  Are you aware most Lankan Tamils are Hindus and the Sinhala-Buddhist army bombed and destroyed temples in the north?
  Are you aware of Sinhala-Buddhist chauvinism?
  Are you a ware that the main forces correctly supporting the Lanka Tamils are the Dravidian parties, mostly practising Hindus.
  Are you aware of what has happened to the local culture in Manipur since it became Vaishnav?
  Are you aware of the death of languages under sanskritisation?
  Reply
  Dr. N.S. Rajaram, on April 5, 2013 at 7:59 PM said:
  This is pure missionary rhetoric–especially Vaishnavism damaging Manipur culture.
  Write an article in support of your arguments.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: