Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

லிப்ஸ்டிக்கை கண்டுபிடித்த‍தும் முதன்முதலில் பயன்படுத்தியதும் நமது இந்தியர்கள்தான்!

உலகில் முதன் முதலில் லிப்ஸ்டிக்கை பயன்படுத்தியவர்கள் இந்தியர்கள் தான் அனைவருக்கும் வணக்கம், மேலை நாட்டு நாகரீகம் என்று நம்மில் பலர் நம்பிக் கொண்டிருக்கும் லிப்ஸ்டிக்கை கண்டுபிடி த்தவர்களும், உலகிலேயே முதன் முதலில் தயாரித்து உபயோகித்தவர்களும் இந்தியர் கள் தான் என்று கூறினால் நம்புவீர்களா நண்பர்களே, ஆம் உண்மைதான், பஞ்சாபி ய மக்கள் தான் உலகில் முதன் முதலில் லிப்ஸ்டிக்கை தயாரித்து பயன்படுத்தியவர்கள் ஆவார். ஆச்சர்யமாக உள்ளதா வாருங்கள் அது பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள் வோம். மெசபடோமியா, எகிப்து மற் றும் சீனா ஆகிய புகழ் பெற்ற நாகரீக ங்களை போல சில ஆயிரம் ஆண்டு களுக்கு முன்பு இந்திய துணைக் கண்டத்தில் மிகவும் பிரசித்திபெற்று விளங்கிய நாகரீகம், சிந்து சமவெளி நாகரீகம் (கி.மு.3300 – கி.மு.1300) ஆகும். சிந்து சமவெளி பிரதேசம் என்பது இன்றைய பாகிஸ் தானின் பெரும் பான்மை யான பகுதிகளையும் இந்தியாவின் குஜ ராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய பகுதிகளையும் உள்ளட க்கியது. சுமார் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்றைய பஞ்சாப் பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் திருமண வைபவ ங்களின் போது மணப் பெண்களை அலங்க ரிக்க சில ஒப்பனை பொருட் களை பயன்படுத் திஇருக்கிறார்கள், அவ ற்றில் ஒன்றுதான் இந்த லிப்ஸ் டிக். பஞ்சா பிய பெண்கள் லிப்ஸ்டிக் தயாரித்த விதம் அலாதியானது, இதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்திய மூலப் பொருட்கள் இரண்டே இரண் டுதான். ஒன்று தேன் மெழுகு மற் றொன்று தாவர நிறமிகள். தேன் மெழுகு என்பது தேன் கூட்டி லிருந்து தேனை நீக்கியபின் கிடைக்கும் மாவு போன்ற பொருளா கும் அதனுடன் சிலவகைத் தாவரங்க ளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நிரமிப் பொருட்களை கலந்து திரவ (Liquid) வடிவில் கிடைத்த கூழ்மத் தை தங்களது உதடுகளில் வர்ண மாக பூசிக் கொண்டனர், இது தான் இன்றை ய நவீன லிப்ஸ்டிக் தயாரிப் பதற்கான முன்னோடி சிந்தனையா கும்.

சில நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு வணிகர்களின் வாயிலாக உதட் டு சாயம் பற்றிய செய்திகள் மெசபடோமியப் பிரதேசத்தை எட்டியது. ஆரம்பத்தில் மெசப டோமிய மக்கள் (கி.மு.1500) விலை யுயர்ந்த நகைகளைத்தான் பொடி யாக்கி உதட்டில் சாயமாக பூசியிருக் கிறார்கள் நாளடைவில் சிலர் வண்ணத்து பூச்சிகளின் உடலிலு ள்ள நிறத்தையும் இன்னும் சிலர் மயிலின் இறகிலுள்ள நிறத்தையும் கொண்டு தங்களது உதட்டை அலங்கரித்துக் கொண்டார்கள் என்று சில வரலாற்று சான்றுகள் தெரிவிக்கின் றன.

இஸ்லாமிய பொற்காலத்தில் (கி.பி. 936 – கி.பி. 1258) அபு அல் காசிம் (கி.பி.936 – கி.பி.1013)என்ற முஸ்லிம் மேதை, தேன் மெழுகு, மெழுகு, ஆமணக்கு எண்ணெய் மற் றும் வர்ணபசைகள் கொண்டு முத ன்முதலாக தின்ம வடிவிலான (Solid -Lipstick) லிப்ஸ்டிக்கை உரு வாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்ட றிந்தார். அதாவது இன்று புழக்கத்தி ல் இருக்கும் லிப்ஸ்டிக். இதற்க்கு முன்பு லிப்ஸ்டிக் திரவ வடிவில் தான் தயாரிக்கப்பட்டது.

கி.பி. பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை பொதுமக்களிடையே லிப்ஸ்டிக்கை உபயோகிப்பதில் மிகப்பெரும் தயக்கம் இருந்தது என்று தான் சொல்ல வேண் டும். காரணம் ஆரம்ப கால கட்டங்க ளில் அரேபியர்களு க்கு இருந்த மோக த்தினால் லிப்ஸ்டிக் தயாரிப்பதெற்க் கான மூலப்பொருட்கள் கிடைக் காத சமயத்தில் Rainbow Snake என்ற பாம்பின் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நிறமிகளை கொண்டு தங்கள் உதடுகளை அலங் கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாளடைவில் இவ்வகை நிரமி களை பயன்படுத்திய பெண்களை சில கொடிய நோய்கள் தாக்க ஆரம்பித்தன, இதன் காரணமாக பின் விளைவுகளை ஏற் படுத்தாத லிப்ஸ்டிகை அபுஅல்கா சிம் கண்டறிந்த போதும் கூட லிப்ஸ் டிக்கை உபயோகிப்பதில் மக்களிடை யே அச்சம் நிலவியது என்றுதான் கூற வேண்டும்.

பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இங்கி லாந்து ராணி எலிசபெத் (Queen Elizabeth– கி.பி.1533 –கி.பி.1603 ) அவர்கள் தான் லிப்ஸ்டிக்கை முதலில் பயன்படுத்திய மிகப் பெரிய பிரபலம் ஆவார். வெள்ளை நிற உடல் கொண்ட அவர், அடர் சிவப்பு நிற லிப்ஸ்டிக்கை பயன் படுத்தியது மிகவும் எடுப்பாக காட்சி யளித்தது. அப்போது முதல் தான் லிப்ஸ்டிக் பிரபலமடைய துவங்கி யது. இருந்தாலும் பொதுமக்கள் மத்தி யில் வெளிப்படையாக உபயோகிப் பதில் தொடர்ந்து தயக்கம் இருந்தது. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரையில் பெரும்பாலும் பாலியல் தொழில் செய்பவர்களும், நடிகர்கள்/நடிகைகள் மட்டுமே பயன் படுத்தி வந்தனர்.

1880-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் சாரா பெர்ன்ஹார்ட் (Sarah Bernhardt – கி.பி.1844 – 1923) என்ற புகழ் பெற்ற நடிகை பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் போதும், வெளியிடங்களு க்கு செல்லும் போதும் லிப்ஸ்டிக்கை பயன்படுத்த துவங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களில் சிலரி டையே புகைப்படங்கள் எடுக்கும்போதும் மட்டும் லிப்ஸ்டிக் பயன் படுத்தும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

1884-ஆம் ஆண்டு குர்லைன் (Guerlain) என்ற பிரெஞ்சு நிறுவ னம் வணிக நோக்கில் மிகப்பெரிய அளவில் லிப்ஸ்டிக்கை தயாரித்து சந்தைப்படுத்தியது. தேன், ஆமணக்கு எண்ணெய், மான் மற்றும் மாடுகளின் கொழுப்புகளை கொண்டு வணிக நோக்கிலான லிப்ஸ்டிக்கை அந் நிறுவனம் தயாரித்தது. இதற்கு முன்பு ஆங்காங்கே குடிசை தொழில் போலத் தான் தயாரித்து பயன்படுத்தி வந் தார்கள். ஆரம்பத்தில் லிப்ஸ்டிக் பட்டுதுணிகள் மற்றும் பாத்திரங் களில் தான் அடைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்தது, ஆகையால் லிப்ஸ்டிக்கை தூரிகைகள் கொண்டுதான் உதட்டில் பூசிக் கொள்ள வேண்டும்.

1912-ஆம் ஆண்டு மாரிஸ் லெவி என்பவர் இன்று நாம் பயன்படுத்தும் லிப்ஸ்டிக் அடைத்து விற்கப்படும் உருளைகளை உலோகத்தில் தயாரித்து அறிமுகப்படு த்தினார். இதில் சில குறைபாடுகள் இரு ந்தது, அதனைக் களைந்து 1923-ல் திருகி னால் லிப்ஸ்டிக் இருக்கும் தகடு மேலே வரும் வகையிலான உலோக உருளை யை ஜேம்ஸ் புரூஸ் பேசன் என்பவர் கண்டறிந்தார். இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற காலத்தில்தான் லிப்ஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் உருளைகளில் அடைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்தது.

1930-ஆம் ஆண்டு எலிசபெத் ஆர்டன் என்ற அலகுகலை நிபுணர் லிப்ஸ்டிக்குக்கு பல் வேறு நிறங்களை தரும் பல் வேறு வகையான நிரமிகளை கண்டறிந்து அறிமுகப்படுத்தி னார், அதன் பின்னர்தான் பல் வேறு வகையான கலர்களில் லிப்ஸ்டிக் தயாரிக் கப்பட்டு கடைகளில் விற்பனைக்கு வர ஆரம்பித்தது.

ஆகவே நண்பர்களே லிப்ஸ் டிக் என்பது மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அல்ல, அது நமது கலாச் சாரம் தான். லிப்ஸ்டிக்கை தயாரித்தவர்கள் நாமாக இருந்தாலும் அதனை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு எடு த்துச் சென்றவர்கள் ஐரோப்பியர்கள்தான்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: