Saturday, February 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மனநோயின் அறிகுறிகள்!

மனநோய் ஏற்படுவதற்கான பல்வேறு காரணங்கள், எந்தெந்த மாதிரியான தருணங்களில் மனநோயாளிகள் அதிகம் பாதிக்கப்படு கிறார்கள்.

மனநோய்க்கும், தூக்கமின்மைக்கும் மிகப் பெரிய தொடர்புடையது. அவனது சிந்தனை த்திறன் பாதிக்கப்படும் போதே மனநோய் ஏற்படுகிறது.

நமது சிந்தனைத் திறனைக் கட்டுப்படுத்துவது உடலின் தலைமைச் செயலகமான மூளையில் உள்ள நரம்பு மண்டலமே.

ஒருவரின் சிந்தனைத்திறன் என்பது வயதிற் கேற்ப, காலச்சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வேறு படுகிறது.

குழந்தைப் பருவத்தில் உள்ளவர்கள், விளையாட்டு, பள்ளிப் படிப்பு, நண்பர்கள், புதிய பொருட்களை வாங்குதல், புத்தாடை, அணிகல ன்கள், புத்தகங்களைப் படித்தல் என ஒவ்வொரு வயது நிலையி லும் அவர்களது சிந்தனை பரந்து விரிந்து கொண்டே செல்கிறது. ஆனால் , பெரிய அளவிலான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாதபோது, சிலர் பித்துப் பிடித்ததைப் போல் ஆகிவிடுவர்.

சிறு குழந்தைகளே கூட, சற்றே அதட்ட லாகப் பேசினால், அவர்களி ன் முகபாவம் மாறிவிடுவதைப் பார்க்கிறோம். மிகவும் நம்பிக்கொ ண்டிருந்து விட்டு, குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளோ அல்லது பதவியோ கிடைக் காமல் போனால்கூட சிலருக்கு ஒருவித மன அழுத்தம் உரு வாகக்கூடும்.

நாம் மிகவும் நேசிக்கும் ஒருவர், அதாவது தாயோ – தந்தையோ மரணம் அடைந்தால் அவர்களின் இழப்பைத் தாங்க முடியாத துயரின் காரணமாகக்கூட சிலருக்கு மனநோய் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ஆழ்ந்த பற்று டன் வாழ்ந்துவிட்டு அவர்கள் மறை ந்துவிடும் போதோ அல்லது அகால மரணம் ஏற்படும் போதோ இப்படிப் பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

மனஅழுத்தமும், மனநோயும் தொட ர்புடையது என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம். நரம்புமண்டலத்தில் கட்டளைகளாக பதிவாகும் விஷயங்கள், நிறைவேறாமல் போகும் போதே பெரும்பாலானோருக்கு மன நோய் ஏற்படுகிறது.

இன்னும் சிலர், கஞ்சா, அபின், பிரெளன் சுகர் போன்ற போதைப் பொருட்களை உபயோகிப்பதால் அதிகளவில் மூளை நரம்புகள் தூண் டப்பட்டு பின்னர் அது மூளையின் சொல்படி நடக்காமல் போவதாலும் மனநோய்க்கு ஆளாகின்ற னர்.

அரிய நிகழ்வாக, அதிகளவு புத்தகப்புழுவாக இருப்பதால், சிந்த னை பாதிப்புக்குள்ளாகி மனஅழுத்த நோய்க்கு ஆளானவர்களை யும் பார் க்கிறோம்.

எனவே மனநோய் எந்தமாதிரி, எந்த சூழ்நிலையில் ஏற்படுகிறது என் பதை விடவும், அந்த நோய் ஏற்பட்டு விட்டால்,. அதனை குணப்படுத் துவது எப்படி என்பது பற்றித்தான் நாம் யோசிக்க வேண்டும்.

முதலில் ஒருவருக்கு மனநோய் இருப்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது?

அதிகநேரம் – அதாவது மணிக்கண க்கில் – நாள்கணக்கில் தனிமை யில் இருப்பது, யாருடனும் பேசாமல் ஒரே இடத்தை வெறித்துப் பார்த்துக் கொ ண்டிருத்தல், சம்பந்தமின்றி தானாகப் பேசுதல் அல்லது புலம்புதல் போன்ற வை இந்நோய்க்கான அடிப்படை அறி குறிகள் எனலாம்.

நோயின் தன்மையைப்பொருத்து அறிகுறிகளும் வேறுபடலாம். சிலர் அதிக நேரம் தண்ணீரை திறந்து விட்டு குளித்துக் கொண்டே யிருப்பர். வேறு சிலர் குளிக்கவே மாட்டார்கள். இதுபோல மன நோயா ளிகளுக்கான அடையாளங்கள் பல உண்டு.

முதலில் மனநோய் என்று தெரிந்தவுடன், சம்பந்தப்பட்ட நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்கக் கூடிய மனோதத்துவ நிபுணர்களை அணுக வேண்டும்.

அவர்களின் அறிவுரைப்படி மாத்திரை களை சாப்பிடவேண்டும். மனோதத்து வ நிபுணர்களைப் பொருத்தவரை பெரும்பாலும் கவுன் சலிங் எனப்படும் கலந்துரையாடல் மிக மிக முக்கியமா னது.

நோயாளியுடன் மருத்துவ நிபுணர் பேசு வதால், பல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதற்கேற்ப சம்பந்தப்பட்ட நோயாளிக்கு நோயின் தீவிரத்தை அறிந்து, சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

%d bloggers like this: