Saturday, February 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தாம்பத்தியத்தில் தம்பதிகள் செய்யும் தவறுகளும், சரியாக கையாளும் உத்திகளும்

தாம்பத்தியம் என்பது இரு உடல்களின் சங்கமம் மட்டுமல்ல‍! இரு மனங்களின் சங்கமும் கூட! செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல என்ப தை முதலில் புரிந்து கொள்வது நல்லது. அது ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வை, அதற்குரிய வகையில் தான் தணிக்க வேண்டுமே தவிர அலங்கோலமா ன வழியில் அதை ‘ஆப்’ செய்ய நினைத்தால் கசப்பு ணர்வுதான் இறுதியில் மிஞ்சும்.
.
சிலர் உறவின்போது பல தவறுக ளைச் செய்வார்கள். அதைத்தவிர்ப்பது உறவுக்கும், உறவில் ஈடுபடு வோரின் மனங்க ளுக்கும் நல்லது. அது என்ன தவறுகள் என்பதைப் பார்ப்போமா…
.
நிறைய முத்தம் கொடுங்கள்
.
செக்ஸ் உறவின்போது பலரும் செய்யத் தவறுவது நிறைய்ய்ய்ய்ய முத்தம். இருவரும் இணை யும் அந்த ரம்மியமான தரு ணத்தை மேலும் மேலும் இனிமை யாக்க உதவுவது எண் ணிக்கைக்குள் வராத அளவு முத்தமிடுவது தான். இங்கு தான், அங்கு தான் என்றில்லாமல் நினைக்கு ம் இடத்தில், கணக்கே இல் லாமல் முத்த மிடுங்கள். இது இருவருக்கும் இடையி லான அன்பை அதிகரிக்க உதவும். அளவுகடந்த ஆசை யை தட்டி எழுப்ப உதவும். முத்தத்தைதப் போல ஒரு சக்திவாய்ந்த எதுவுமே இல் லை. எப்படி ப்பட்ட ஆளா க இருந்தாலும் உங்களது முத்தம் அவரை தட்டி எழுப்பி உங்களை ஆனந்த புரிக்குக் கூட்டிச் செல்லும்.
.
அவசரப்படாதீர்கள்
.
உங்களது பார்ட்னரும் செக்ஸ் மூடுக்கு வர வேண்டியது அவசியம். ஆனால் பலர் அவசரம் அவசரமாக எதையாவது செய்து பார்ட்னரை டென்ஷன்படுத்துவார்கள். அதற்கு த்தான் நிறைய நேரத்தை முன் விளையாட்டுக்கு செலவிட வேண் டும் என்பது. முன்விளையாட் டை அதிகரிக்கும்போது தானாகவே இருவருக்கும் நல்ல மூடுவந்து  விடும்.
.
சரியான இடத்தில் தொடுங்கள்
.
முன்விளையாட்டின்போது சிலர் தேவையில்லாமல், உணர்ச்சிகள் அதிகம் வெளிக்கிளம்பாத இடங்க ளைத் தொட்டும், தடவியும், கடித்தும் மேலும் டென்ஷனைக் கூட்டுவார்க ள். அப்படி இல்லாமல், உங்களது து ணையை எந்த இடத்தில் தொட்டால் சிலிர்ப்பார், எப்படித் தொட்டால் சிரிப் பார், எந்த மாதிரி தொட்டால் சிலாகிப் பார் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டு சரி யாக குறி வைத்து விளையாடுங்கள். ஆண்கள், பெண்கள் எல்லோருக்கு மே பொதுவாக கழுத்து, முதுகு, வயி று உள்ளிட்ட பகுதிகள் கிளர்ச்சியூட்ட க் கூடியவை. அதேபோல ஆண், பெண் உறுப்புகளில் விளையாடுவதும் கிளர் ச்சியைக் கூட்ட க் கூடியவை.
.
பூ போல பாவியுங்கள்
.
சில ஆண்களுக்கு இந்தக் கெட்டப் பழக்கம் இருக்கும். அதாவது அப் படியே ஒட்டுமொத்த உடலையும் தூக்கி தனது துணை மீது போட்டு அமுக்கி விடுவார்கள். பெண் உங்க ளது வெயிட்டை எப்படித்தாங்குவா ர். அதையெல்லாம் யோசிக்க வே ண்டும். பெண்களைப்பூபோல பா வித்து கையாளவேண்டும். எனவே மென்மையாக கையாளுங்கள். உடல் எடையை உங்களது துணை மீது வைத்து அவரைக் கஷ்டப்படு த்தாதீர்கள்.
.
மெதுவா.. மெதுவா…
.
கிளைமேக்ஸ் ஆண்களுக்கு எப்போதுமே சீக்கிரம் வந்து விடும். ஆனால் பெண்களுக்கு நேரம் பிடி க்கும். எனவே அதற்கேற்ற வகை யில் உங்களது உறவின் வேகத் தைக் குறைத்தும், தணித்தும் வி வே கமான முறையில் செயல்பட வேண்டும். அவரது இன்பத்தையு ம், சந்தோஷத்தையும், அனுபவிப் பையும் நீங்கள் மதித்து அதற்கே ற்றார் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும். விந்தணு வெளியேறு வதை தள்ளிப்போட நிறைய உபாயங்கள் உள்ளன. அதைக் கடை ப்பிடித்து உங்களது துணையையும் களிப்பூட்டுங்கள்.
.
சொல்லாமல் செய்யாதீர்கள்
.
நீங்கள் வேகமாக உறவில் ஈடுபட்டு அதை விட வேகமாக விந்தணு வெளியிட்டு விடும் நிலை சில நேர ங்களில் ஏற்படலாம். அது உங்க ளது துணைக்கு கடும் எரிச்சலை ஏற்படு த்தி விடும். அதுக்குள்ளேயும் முடிச் சுட்டீங்களே என்று அவர் விசனப்பட நேரிடும். எனவே எனக்கு உச்சம் வந்துவிட்டது என்பதை, வெளியேற் றி விடவா என்று உங்களது துணை யிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடு ங்கள். அதற்கேற்றவாறு உங்களது துணை செயல்பட அது ஏதுவா கும்.
.
செக்ஸை ஆபாசமாக்கி விடாதீர்கள்
.
அதேபோல செக்ஸ் உறவை ஆபாச மான விஷயமாக மாற்றி விடக் கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். செக்ஸ் உறவு என்பது ஒரு கலை. அதை நயத்தோடு அணுகுவதும், செயல்படுத்துவது தான் நல்ல உற வுக்கு அழகு. நீங்கள் எதைச் செய்தாலு ம் அதை ரசித்து்ச செய் யுங்கள். மாறாக, அந்த ப்படத்தில் அப்படிப் பண் ணானே, நாமும் அதேபோ லச் செய்யலாமா என்று ஆபாச பட நிலைக்கு கொண்டு போய் விடா தீர்கள். அது சீக்கிரமே உறவு கசந்து போக வழி வகுத்து விடும். அதே போல சிலர் உறவின் போது படு ஆபாசமாக பேசக் கூடும். அதை யும் தவிர்ப்பது நல்லது.
.
மெஷின் போல இயங்காதீர்கள்
.
உறவின்போது சிலர் மெஷின் போல இருப்பார்கள். அதுவும் தவறு. ஏதோ ஜிம்முக்குப் போய் உடற்பயிற்சி செய்வ து போல சில ஆண் கள் இயங்கக் கூடும். அதுவும் தவறு. ரசித்து, ஒவ்வொ ன்றையும் ருசித்து, அனுபவித்து, அழகி யலோடு செய்யும்போதுதான் உறவுகள் இனிக்கும், சுவைக்கும்.

நன்றி சுலாக்ஸி

Leave a Reply

%d bloggers like this: