Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

“அந்த அவமான செயலுக்கு” டீன்ஏஜ் பெண்கள் இடம் கொடுக்காமல் இருப்பதே நல்லது!

திருமணத்திற்கு முன்பே கர்பமடையும் டீன்ஏஜ் பெண்களின் எண் ணிக்கை அதிகரித்துக் கொ ண்டிருக்கிறது. கல்லூரிக்கோ , வேலைக்கோ செல்லும் பெண் கள் அங்கு தன் வேலை என்ன என்பதை மறந்து, காதலில் ஈடு படுவதுதான் இந்த பரிதாபத்தி ற்கான முதல் அடியாக இருக்கி றது. 

‘என் அழகிற்கும் அறிவுக்கும் என் பின்னால் இத்தனை பேர் வருகிறார்கள் பார்’ என்று, மற்றவர் களிடம் சொல்லவேண்டும் அதன் மூலம் மற்றவர்களை பொறாமை ப்பட செய்யவேண்டும் என்று சில பெண் கள் எதிர்பா ர்க்கிறார்கள். இப்படி ஆழம் தெரியாமல் காதலில் காலை விட்டு விட் டு தடுமாறும் பெண்களே கர்ப்ப கவலைக்கு உள்ளாகிறார்கள். 
 
பெண்களின் இளமைப்பருவம் கண் ணாடி போன்றது. சிறிய தவறு நேர்ந் தாலும் எதிர்காலம் சுக்குநூறாகி விடும். எத்தகையோ சமூக மாற்றங் களுக்குப் பிறகும் இந்தியா இன்னும் பழமையை பாதுகா க்கும் நாடாகவே இருந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம், இங்குள்ள பெண்களின் தாய்மை உணர்வும், பெண்மையும் தான். 
 
பெண்கள், ஆண்களுக்கு சமமாக வள ர்கிறார்கள். வாழ்கிறார்கள். அந்த ‘சமம்‘ அவர்கள் அறிவை விசால ப்படுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் தனக்கும்- தன் ஆண் நண்பனுக் கும் இடையே எவ்வளவு இடைவெளி தேவை என்பதை அவள் உண ரவேண்டும். அந்த இடை வெளியை உருவாக்க தெரிந்த பெண்கள் மட்டுமே பிரச்சினைகள் இன்றி வாழ்கிறார்கள். 
 
பெண்கள் சாதனைகளை நோக்கி வளர்ந்துக் கொண்டிருக்கும் நேர த்தில், திருமணத்திற்கு முந்தைய கர்ப்பம் போன்ற செயல்கள் அவர் களை மீண்டும் இருட்டில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடும். ‘திருமணத் திற்கு பின்புதான் உடலுறவு’ என்ற பாரம்பரியத்தை முன்னோர்கள் வகுத்து வைத்திருக் கிறார்கள். அது பெண்மை க்கு மதிப்பும், மரியா தையும் பெற்றுத் தரும். 
 
அவர்கள் எதிர்காலமும் நன்றாக இருக் கும். அதைவிடவும் சுத்த மான மனதோடு அவர்கள் இறுதிக்காலம் வரை வாழ முடியும். பெற் றோர்களும், சமூகமும் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் தந்துவிட்டன என்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யத் துணியும் இன்றை ய இளைய தலைமுறையினர் சற்று நிதானித்து யோசிக்க வேண்டு ம். 
 
பெற்றோர்கள் நம் சந்தோஷத்திற்கு தடையாக இருப்பவர்கள் அல்ல. அதே நேரத்தில் தவறான வழியில், முறையற்ற சந்தோஷத்தை தேட நினைக்கும் பெண்கள் பெற்றோ ர்களுக்கு பெரியபாரமாகி விடுகி றார்கள். திருமணத்திற்கு முந்தை ய கர்பம் தரும் வலியை சொல்லி மாளாது. 
 
அது கஷ்டம், குழப்பம், சிக்கல், அவமானம் போன்ற அனைத்தையு மே சேர்த்து தரும். அந்த வலியை யும், அவமானத்தையும் பாதிக்கப் பட்ட பெண் மட்டுமல்ல, அந்த குடும்பமே சேர்ந்து அனுபவிக்கும் என்பது குறி ப்பிடத்தக்கது. அந்த அவமானத்தை பணத்தால் மறை க்க இயலாது. பிரபல மருத்துவர் ஒருவர் சொல்கிறா ர்.. 
 
“திருமணத்திற்கு முன்பு கர்பம் அடை யும் பெண்களில் பலர் என்னிடம் கருக்கலைப்பு செய்ய வருகிறார்கள். மருத்துவரீதியாக, மனோ தத்துவரீதி யாக நான் சொல்வதை புரியும் நிலையில் அவர்கள் இல் லை. முதன் முதலில் உருவாகும் கருவை கலை ப்பது பெண்ணின் உட லுக்கு மிகவும் ஆபத்தான விஷயம். 
 
அதை கவனமாக கையாளாவிட் டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தைப்பேறு இல்லாமல் போய்விடக்கூடும். திரும ணத்திற்கு முன்பே கர்ப்பமாகி, முர ண்பாடான முறையில் கலைத்துவி ட்டு, திருமணத்திற்கு பிறகு தாய்மை அடைய வாய்ப்பில்லாமல் போனவர் கள் அதிகம். 
 
திருமணத்திற்கு முன்பே கர்ப்பமான டீன்ஏஜ் பெண் ஒருத்தி என்னிடம் ஆலோசனைக்கு வந்தாள். கர்பமாகி மூன்று மாதங்கள் கடந்தி ருந்தன. அதனால் ‘கருவை கலைக்க வாய்ப்பில்லை’ என்று நான் கூறிவிட்டேன். உடனே அவள் அம்மா என் காலைப் பிடித்துக் கொ ண்டு கதறியழுதார். ‘என்னால் கருவை கலைக்க முடியாது. 
 
மருத்துவ விஞ்ஞான முறைக ளை மீறி நான் ஏதாவது செய்தா ல், உங்கள் பெண்ணின் உயிரு க்கு ஆபத்தாக முடியும்’ என்று கூறி விட்டேன். எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் தருவதாக சொன்னார். ‘கர்பத்திற்கு காரணமானவன் என்னை தவிக்கவிட்டு விட்டு எங்கோ சென்றுவிட்டான்’ என்று அந்த பெண்ணும் அழுதாள். 
 
நான், ‘காலம் கடந்து வந்திருக்கி றீர்கள். எது கிடைத்தாலும் அதை துணிவோடு ஏற்றுக் கொ ள்ளுங்கள்’ என்று கூறி அனுப்பி வைத் தேன். அவர்கள் நான் சொன்னதை கருத்தில் கொள் ளாமல் வேறொரு மருத்துவரை பார்த்து கருக்கலைப்பு செய்து விட்டு வீடு திரும்பி விட்டனர். பிறகு எதுவுமே நடக்காதது போல் அந்தப் பெண்ணுக்கு திருமணமும் முடித்து விட்டார்கள். 
 
அதன்பிறகு தான் ஆரம்பமானது வினையே. முதலில் கருவை கலைத்ததால் கர்பப்பை வெகுவா க பாதிக்கப்பட்டு, அதை அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. திருமணத்திற்கு முன்பு அவளு க்கு நடந்த கொடூரமான கருக்கலைப் பின் காரணமாக அந்தப் பெண்ணி ன் வாழ்க்கையையே இருட்டாக்கி விட்டார்கள்” என்கிறா ர், அவர். 
 
ஒரு பெண்ணுடைய நட்பு கிடைத்துவிட்டால் அவளை முழுமை யாக பயன்படுத்திக் கொண்டு கை விடும் போக்கு இப்போது அதிகரி த்திருக்கிறது. பெண்கள் தான் அப்ப டிப்பட்ட ஆண்களின் மனநிலை யை புரிந்து கொண்டு கவனமாக இருக்க வேண்டும். 
 
ஒரு பெண்ணுடன் பழகி, அவள் கர்பம் ஆகிவிட்டால் என்று தெரி ந்தவுடன், சம்பந்தப்பட்ட ஆண் கூடுமானவரை தப்பிக்கவே முயற்சி செய்கிறார். ஒரு சிலர் அந்தப் பெண்ணை கருக்கலைப்பிற்கு கட்டா யப்படுத்துகிறார்கள். மறுக்கும் பட்சத்தில் கொ லை செய்யக்கூட துணிகிறார்கள். ஆனால் திருமணத்திற்கு மட்டும் யாரும் ஒத்துக்கொள் வதில்லை. 
 
‘உன்னை திருமணம் செய்துகொள்ள என் பெற் றோர் சம்மதிக்க வில்லை’ என்று கூறிவிடுகி றார்கள். திருமணத்திற்கு முன்பு ஏற்படும் கர்ப த்தை தனி மனிதர்களும், சமூகமும் அவமான மாகவே கருதுகிறது. அதனால் அந்த அவமான செயலுக்கு பெண் கள் இடம் கொடுக்காமல் இருப்பதே நல்லது!
இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: