Sunday, January 17அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உங்கள் துணை, கண்ணீர் விட்டு அழும்போது, நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன‍ தெரியுமா?

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விதமான கவலை, சோகம், வருத்தம் வர த்தான் செய்கிறது. அந்த நேரத்தில் அவர்க ளுக்குக் கிடைக்கும் ஆறுதல், அவர்களின் அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆறுதலான வார்த்தைகளும், அணுசரனை யான அக்கறையும்தான்.

குறிப்பாக உங்களது துணை வருத்தத்தி லோ அல்லது கவலையிலோ இருக்கும் போது நீங்கள் அவருக்கு தோள் கொடுத்து நின்று ஆறுதல் அளிக்கும்போது அவரு க்குக் கிடைக்கும் நிம்மதியும், மகிழ்ச்சியும் சொல்லில் வடிக்க முடியாதது.

அன்பாலும், பாசத்தாலும், அக்கறையாலு ம், பரிவாலும் உங்களது வார்த்தைகளால் அவரது புண்ணுக்கு நீங்கள் போடும் மரு ந்து மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமைகி றது. நமக்கென்று ஒரு தோள் இருக்கிறது, நமக்காக ஒரு உயிர் இருக்கிறது, நம்மை தூக்கிச் சுமக்க ஒரு சுமை தாங்கி இருக்கிறது என்ற நினைப்பே பலருக்கு சோர் வையும், சோக த்தையும் தூக்கிப் போட்டு விட உதவுகிறது.

உங்களது துணைக்கு உடல் நலம் சரியில் லையா, மன வருத்தத்தி்ல இருக்கிறாரா அல்லது ஏதாவது பயத்தில் இருக்கிறாரா.. கவலை யேபடாதீர்கள், ஆறுதலாக நாலு வார்த்தை பேசுங் கள். அப்படிய பறந்து போய் விடும் அவரது கவலைகள்.

கட்டிப்பிடித்து ஆறுதல் சொல்லலாம்…

இது ஒரு உபாயம்.சிலருக்கு கட்டி அணைத்து தோளோடு தோள் சேர்த்து, தலையை வருடிக் கொடுத்து, முது கைத்தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல் கூறும் போது அதை அவர்கள் விரும்புவார் கள். இது எல்லோருக்குமே பிடித்தமான விஷயமும் கூட. இது ஒரு வகை யான பாசம் பரிவு கலந்த அரவணைப்பு. எத்தகைய துன் பத்தில் இருந்தாலும் இந்த கட்டி ப்பிடிக்கு முன்பு அதுகால் தூசு தான். எனவே வருத்தமெல்லாம் அப்படியே கரைந்துபோய்விடும்.

உனக்காக நான் இருக்கிறேன் கண்ணம்மா, கண்களில் ஏன் இந்தக் கவலை. எல்லாவற்றை யும் மறந்து விடு, நிம்மதியாக இரு. உனக்கான தோள் நான். என்மீது உன் பாரத்தை ஏற்றி விட்டு, நிம்மதியாக இரு என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்கு்க கிடைக் கும் அந்த பாதுகாப்பு உணர்வுக்கு ஈடு இணையே கிடையா து.

கவனத்தைத் திருப்புங்கள்

சிலருக்குதேவையில்லாத பயம், கவ லை வந்து மனதை வருத்தும். அதுபோன் ற சமயங்களில் அவர்களை அந்தப் பிரச் சினையிலிருந்து திசை திருப்ப முயற்சியுங்கள். ஜாலியாக ஏதாவது பேசுங்கள், வேறு டாப்பிக் குறித்து அவர்களது சிந்தனையை திருப்பு ங்கள். அதையே நினைத்துக் கொண்டு பயப்படாதே என்று தட்டிக் கொடுங்கள். அவர்களுக்கு ஊக்கமா க, பக்கபலமாக இருந்து, அவர்களி ன் பயத்தைப் போக்குங்கள். அவரது மனதுக்கு இதமாக ஏதாவது பேசிக் கொண்டிருங்கள்.

மனம் விட்டு பேசச் சொல்லுங்கள்

சிலருக்கு பிரச்சினையை யாரிடம் சொல்லி அழுவது என்ற குழப்ப ம் இருக்கும். அப்போது அவரிடம் உங்களைப் புரிய வையுங்கள். என்னிடம் கொட்டி விடு, எல்லா வற்றையும் வெளியில்போட்டுவிடு, பிரச்சி னையை சொல் நான் தீர்வு சொல்கிறேன் என்று நம்பிக்கை அளியுங்கள். அவர் சொல்லும்போ து அக்கறையுடன்கேட்டு அவருக்கு ப் பொருத்தமான தீர்வை சொல்லு ங்கள். நிச்சயம் அவருக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும்..

உங்கள் துணையின் கண்களிலிருந்து நீர் வழியும்போது அதை வேடிக்கைப் பார்க்காமல், அதைப் பரிகாசம் செய்யாமல், உண்மை யான பாசத்தோடும், நேசத்தோ டும், காதலோடும், அன்போடும் நீங்கள் அணுகும்போது தானாக வே அக்கண்ணீர் நின்று போகும். அன்பைக் கொட்டி நீங்கள் தரும் ஆதரவு அவருக்கு ஒரு தாயின் மடியைப் போலவே காட்சி தரும்.

எனவே உங்கள் துணை சோரந் திருக்கும்போது நீங்கள் தாயாக மாறி அவருக்கு இளைப்பாறுத லைக் கொடுங்கள்…!

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

2 Comments

Leave a Reply