Saturday, January 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தாம்பத்திய உறவை உயிர்ப்போடு வைத்திருக்க சில வழிகள்!

ம்பதிகளுக்கு இடையிலான படுக் கையறை உறவுகூட ஒருகட்டத்தில் அலுப்புத் தட்டி ச் சலித்து போகிறது. தம் தியை மருத்துவரிட மிருந்து வில க்கிவைக்கும் விஷயங் களில் ஒன்று, தாம்பத்திய உறவு என்று கருதப்படு கிறது.

ஆகவே, `உறவு’ வெறும் கடமையா க ஆகிவிடாமல் உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பது எப்படி? அதற்கு சில `படிகளை ’ எடுத்துக் கூறுகிறார் கள், பாலியல் நிபுணர்கள். அவை பற்றி…

வழக்கத்திலிருந்து வேறுபடுங்கள்

நீங்கள் இருட்டை விரும்பும் கூச்ச சுபாவி என்றால் வெளிச்சத்திலு ம், வெளிச்சத்திலேயே படுக்கையறை விளையாட்டை வைத்துக் கொள் ள விரும்புபவர் என்றால் இருட்டி லும் உறவை வைத்து பாருங்களே ன். புதிய சூழல் ஒரு புது எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும் என் கிறார்கள் பாலியல் மருத்துவர்கள். எப்போது ம் துணையின் எதிர் பார்ப்புக்கு மட் டும் ஈடுகொடுப்பதற்கு பதிலாக தாமே முன்வந்து முயற்சியை மேற் கொள்வது துணையின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் என்கின்றனர். `செக் சியான ஒரு சிறு நடனம், கவர்ச்சியா ன உள்ளாடைகள் உங்களின் கணவ ரை ஈர்க்கக்கூடும்’ என்று பெண்களு க்குக் கூறுகிறார்கள்.

படி தனித்தனியே சுற்றுலா

பிரிந்திருபது அன்பையும், பாசத்தை யும் மட்டுமல்ல, ஆசையையும் கூட்டு ம். எனவே முடிந்தால் தம்பதிகள் இருவரும் தனித்தனியே வெளியி டங்களுக்குச் சில நாட்களுக்குச் சென்று வாருங்கள். இது சற்றுக் கடினம்தான். ஆனால் திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தால் இதற் கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய முடியும். ஒரு வாரம் பிரிந்திருந்து பாருங்க ள், இருவரும்… பரஸ்பரம் அணை ப்பை எதிர்நோக்கும் ஆர்வம் எகி றும் என்று மனோவியல் வல்லுநர் கள் தெரிவிக்கின்றனர். நாட் கண க்கில் பிரிந்திருக்க வாய்பில்லாத வர்கள், ஒருவரிடம் ஒருவர் வில கியிருக்கும்படி மணிக்கணக்கில் அவரவர் வேலைகளில் கவ னம் செலுத்துங்கள், ஆனால் அதே நேரம் அதை ஒரு வழக்கமாக்கி க் கொள்ள வேண்டாம் என்றும் செக்சா லஜிஸ்ட்கள் ஆலோசனை கூறுகின் றனர்.

ஒரு புதிய இடத்தில்…

ஒரு புதிய இடத்தில் அல்லது அமைதி யான உணவகத்தில் ஒருநாள் மாலை யில் தன்னை வந்து சந்திக்குமாறு துணைக்குக் குறிப்பு எழுதி வைங்கள். அங்கே நீங்கள் ஈர்க்கும் விதமாக ஆடை அணிந்து சென்று, ஒரு மூலையைத் தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் துணைவர் குறி ப்பிட்ட நேரத்தில் எதிர்பார்போடு அங்கு வருவார். உங்களை க்கண்டு பிரமித்து போவார். ஒரு பொது இடத்தில் காதலர் கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் `த்ரில்’ அங்கே இருக்கும். நெருப்பும் பற்றிக் கொள்ளும். புதிய கோணங்கள், புதிய இடங்கள் எப்போதும் ஒரு மறுமல ர்ச்சியை ஏற் படுத்தும் என்று குடும்ப நல மருத்துவர் தெரிவிக்கிறார்.

`பிளாஷ்பேக்’கில் முழ்குவது…

நீங்கள் முதன்முதலாக `அது’ வைத் துக்கொண்ட இடம், அந்த சூழ லை மறக்க முடியுமா? அப்போது அவர் (ள்) நடந்துகொண்ட விதம், துணை யிடம் தெரிந்த பதற்றம், சிரிப்பை வர வழைத்த சிறு குளறுபடிகள் எல்லாவற்றைம் மறக்க முடியாத ல்லவா? அவை எல்லாவ ற்றையும் ஒருமுறை `பிளாஷ்பேக்’ ஓட்டி பாருங்கள். தேனிலவின் போது எடுத்த புகைபடங்கள், வீடியோ வை பாருங்கள். அந்த நாட்களில் நீங்கள் பின்னணியில் ஒலிக்கவிட்ட இசையை மீண்டும் ஒருமுறை ஒலிக் கவிடுங்கள். மறுபடியும் அந்த ஆரம்ப கால வேகம், தாகம் பிறக்கும் என்கி றார்கள்.

தடாலடியான செயல்பாடுகள்

விறுவிறுப்பு, `த்ரில்’லை ஏற்படுத்தும் செயல்கள் `டோபோமைனை ’ விடுவிக்கின்றன என்கிறார், ரட்சர்ஸ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஹெலன் பிஷர். காதல் உணர்வுட ன் தொடர்புடைய ரசாயனம் `டோபோ மைன்.’ உறவு விருப்பத்துக்கான ஹார்மோனாகிய ` டெஸ்ட் டோஸ் டிரோனின்’ அளவை `டோபோமை ன்’ கூட்டுகிறது. வேகமா ன ஆற்றில் படகைச் செலுத்துவது, உயரமான இடத்திலிருந்து தக்க பாதுகாபுடன் தலைகீழாகக் குதிக்கும் `பங்கி ஜம் பிங்’ போன்றவை உங்களுக்கு உதவ க்கூடும். சுறு சுறுப்பாக வேலைகளில் ஈடுபடுவது `எடார்பினை’ விடுவித்து உங் களை ஓர் உச்சத்தில் வைக்கிறது, அப்போது `பங்கி ஜம்பிங்’ போன் றவை கூடத் தேவை யில்லை என்கிறார் குடும்ப நல ஆலோசனை நிபுணர் வர்க்கா. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டில் ஈடுபடலாம் அல்லது சிறு உடற்பயிற் சியை நாடலாம் என்றும் அவர் யோ சனை கூறு கிறார்.

விலகி… சீண்டி…

தம்பதிகளை பொறுத்தவரை படுக்கையறையில் சற்றே விலகியிரு ப்பது பொதுவாக பரிந்துரைக்கபடுவது இல்லை. இருவரில் ஒருவர் மட்டும் ஆசை கொண்டு அதற்கு அடு த வர் இசைந்து கொடுப்பது, `அவசரமான உறவுகள்’ வைத்துக்கொள்வதற்கு இர ண்டு வாரகால விடுப்பு அளியுங்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ` அதை ’ வைத் துக்கொள்ளலாம் என்று முடி வெடுங்க ள். அதுவரை நீங்கள் உங்கள் துணை யைச் சீண்டி வாருங்கள். விலகியிருக்கும் அந்த ஒரு வார காலம் `அவருக்கு’ நீண்ட காலமாகத் தெரியும். அதன்பின் படுக்கையில் இணைம்போது அற்புத மாகவும் இருக்  கும். ஆனால் இது குறித்து இரு வரும் பேசி சம்மதம் என்றால் மட்டு மே ஈடுபடுங்கள், `விடுப்பு’ காலம் மிக வும் அதிகமாகவும் இல்லாமல் பார்த் துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் பாலியல் ஆலோசகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: