Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மன நலப் பிரச்சனைகள் – விரிவான பார்வை

மன நல பிரச்சினைகள்

நாம் ஒவ்வொருவரும், தங்களை தைரியமான, வாழ்க்கையின் சவா ல்களை யாருடைய துணையும் இன்றி தாங்களே எதிர்கொள் ளும் சக்தி உடையவர்கள் என நம்பினா லும், சில நேரங்களில் மற்றவரிட ம் உதவிபெறுவது என்பது நடை முறை அவசியமாகிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால், “தன்னால் முடியாத போது, அதை ஒப்புக்கொண்டு மற்றவரிடம் உதவிகேட்ப து” என்பது ஒரு தனி மனிதனின் பலம் என்று சொன்னால் அதுமிகை யாகாது. பின்வரும் தருணங்களில், உளவியல் பூர்வமான உதவி யை நாடுவது மிகவும் அவசியம்.

அளவுக்கு அதிகமான மன உளைச்ச ல் இருந்து, அது தினசரி வாழ்க்கை யை பாதிக்கும் போது

மனதை சூழ்ந்துகொள்ளும், கட்டாய ப்படுத்தும், எதிர்மறையான, ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத, முறையற்ற எண்ணங்கள் எழும்பொழு து

மன அழுத்தத்துடன் சமாளிக்க இயலாமை

மணவாழ்க்கை, குடும்பம், நண்பர்கள், அலுவல கம் ஆகியவற்றில் உள்ள உறவுகளில் பிரச்சனை கள், விரிசல்கள் ஏற்படும்போது

படிப்பு/வேலையில் பிரச்சனைகள்/குழப்பம்

நீடித்த மனச்சோர்வு, பயம்/கவலை

தூக்கமின்மை /அதிக தூக்கத்தால் வேலைத் திறன் பாதிக்கப்படும் போது

வாழ்க்கை வாழ விருப்பம் குறையும் போது

நினைப்பதை மற்றவர்களுக்கு தெரியப் படுத்துவதில் பிரச்சனை ஏற் படும்போது

விருப்பம், திறன்கள், நீதி நெறிகளில் குழப்பம் ஏற்படும்போது

தற்கொலை, தற்காயப்படுத்தும் எண்ணங்கள் ஏற்படும்போது

மற்றும் சிலவற்றை விரிவாக பார்ப் போம் .

மன அழுத்தம்

சாதரணமான பல மனநலபிரச்சினைகள் :

பொதுவாக மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் மனநல பிரச்சனைகள்…

Depression :

மனக்கவலை,ஆர்வமின்மை, உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு , வேலையில் கவனமின்மை, இழத்தல், தன்னை மற்றவரைவிட தாழ்வாக எண்ணுத ல், குற்ற உணர்ச்சி , எதிர்க்காலம் பற்றிய பயம், பசியின்மை, தூக்க மின்மை ஞாபகமறதி தேவை இல் லாமல் கோவப்படுவது, தற்கொ லை எண்ணங்கள்.

Anxiety / Phobia :

மனதில் சிந்தனை ஓடிக்கொண்டே இரு க்கும், அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியா மை இருப்பது,தனக்கோ தனது குடும்பத் தாருக்கோ கெடுதல் ஏற்ப்படும் என பயப் படுவது, தனக்கு எதோ ஒரு நோய் வந்து விடுமோ என பயம்.(Anxiety Disodre)

திடீரென பயம்,படப்படப்பு, பதட்டம், நெஞ் சடைப்பு, மயக்கமேர்ப்படுதல், அந்த நேர த்தில்தான் இறந்துவிடுவோமோ தனக்கு எதோ ஆக ப்போகிறதோ என்று பயந்து பதட்டமாக இருப்பது, (Panic Disodre)

Phobia :

தனியாக வீட்டில் இருக்க பயம், கூட்ட மான இடங்களுக்கு செல்ல பயம், வெளியூர்களுக்கு பஸ்ஸில் பயணம் செய்ய , இறந்த வீட்டி ற்கு செல்ல பயம் , சிலருக்கு நோயாளிகளை பார்ப்பதில் கூட பயம் இருக்கும். மற்றும் இரத்தம் விபத்துகளை பார்த்தால் பயம் இன்னு ம் சொல்ல போனால் இருட்டை பார் த்தால் கூட பயம் இருக்கும்.

Obsession Compulsion (OCD) :

தனிமையாக இருக்கும் போது தேவை யில்லாமல் ஒரே எண்ண மோ  சிந்தனையோ, அல்லது தோற் றமோ, நம் கட்டுபாட்டை மீறி திரும் ப திரும்ப வருவது அதை நினைத்து படபடப்பு, பயம் அடைவ து,

Adjustment Disorder :

ஒரு புதியசூழ்நிலையில் மனிதர்களை சமாளிக்க முடியாமல், அதனால் டென்ஷன், எரிச்சல், கவலை, மற்றும் குழப்பம் அடை வது,

Somatoform  Disorder :

உடல்ரீதியாக எந்தகாரணமும் இல்லாமல் மனதில் ஏற்படும் பிரச்  னைகளால் நமக்கு மாதகணக்கி ல் ஏதாவது உடல் தொந்தரவுகள் (வாந்தி, பசியின்மை,தலைவலி)

Dissociative Conversion Disorder :  

பிடிவாதமானவர்கள் தங்களின் கோபம், ஏமாற் றம், வருத்தம், விரக்தி போன்ற உணர்வுகளை மனதில் அடைத்து வைத்தல், அப்படி அடைத்து வைக்கப்பட்ட உணர்வுகள், பின் உடல் நோயாக வெளிப் படும்.

எ.கா : திடிரென பள்ளி அல்லது வீட்டில் மயக் கமாவது , உடல் வலி, உடல் மரத்து போகுதல்  போன்றவை…

Hypochondriacal Disorder :

உடலில் ஏற்படும் பெரிய தொந்தரவுக ளை வைத்து தனக்கு ஏதோ ஹார்ட்- அட்டாக் அல்லது கேன்சர் போன்ற எதோபெரிய வியாதி வந்துவிட்டது என எண்ணி மனதை தேவை இல்லாமல் வருத்தி கொள்வது.

Avoidant Personality Disorder :

தனக்கு மற்றவர்களை போல அழகு இல்லை, திறமை இல்லை தன் னை யாரும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார் கள்என் தன்னை தானே தாழ்த்திக் கொ ள்ளுதல் அதனால் பொது இடங்களில் போககூச்சப்படு தல்.

இப்படி இருக்ககூடிய மனநிலையை சாதரணமாக முதல் நிலை பிரச்சனை என கூறுவர்.. இப்படிஇருக்கும்போதே  மனநல மருத்துவ ரை அணுகி தகுந்த ஆலோசனைகளை பெறுவது அடுத்தகட்டத்திற்கு அதாவது தீவிரமான மன நலப்பிரச்சனைக்கு எடுத்துச் செல்லாது.

பிரச்சனைகள்

தீவிரமான பல மன நல பிரச்சினை கள்:

Psychosis :

தனக்கு யாரோ கெடுதல் பண்ணுவதா கவோ அல்லது செய்வினை வைத்து விட்டதாக கற்பனைசெய்தல், வெளி யில் யாரோ ஏதாவது பேசினால் தன் னை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள் என்று எண்ணுவது,

தனக்கு சாப்பாட்டில் விஷம் வைத்து விட்டதாக கற்பனை, மனைவி மீது சந் தேகப்படுதல், தன்னை யாரோ கொ லை செய்வதாகவும், தனக்கும் தன குடும்ப த்திற்கும் கெடுதல் பண்ணுவ தாகவும் நினைத்து அழுதல், புலம்புதல், பயப்படுத ல்….

Mania :

அளவுக்கதிகமாக சந்தோஷம் அதிகமான சுறுசுறுப்பு, அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருப்பது, தனக் கு ஏதோ சக்தி இருப்பதாகவும், பிறக்கும்போதே தான் சக்தியுடன் பிறந்ததாகவும், என எண்ணி கொள்ளுல்,  அளவுக்கதிகமாக தன்னம்பிக்கை கொள்வது, தன் னை தானே உயர்த்தி பேசுவது, தேவையில்லாமல் மற்றவர்கள் பிரச்சனைகளில் தலையிடுவது, அவர்கள் கேட்காவிட்டால்சண்டையிடுவது, குறைந்தஅளவு சாப் பாடு, குறைந்த அளவு தூக்கம் இருந்தாலும் சோர்வு இல்லாமல் மிகவும் சுறுசுறுப்பு இருப்பது,

Hallucination :

தனக்குள் ஏதோ குரல் கேட்பதாக கற்பனை பண்ணிக் கொண்டு அத னுடன் பேசுவது, தானாக சிரிப் பது, ஏதோ உருவம் கண்ணுக் கு தெரிகிறது, யாரோ தொடுகி றார்கள், யாரோ தன்னை அமு க்குவதாக கற்பனை பண்ணி கொள்ளுதல், அடுத்தவர் திற மை மேல் பொறாமை கொள் வது,  அதை தடுக்கும் நோக்கி ல்  செயலில்இயங்குவது

இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஒருவருக்குள் தெரிகிறது என்றால் நிச் சயமாக கவனிக்கபடவேண்டியஒன்று. அப்படி கவனிக்கபடாவிட் டால் அதுவே அவர்களை குணப்படு த்த முடியாத மனநல நோயாளி யாக மாற்றிவிடும்.

குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கான மனநலபிரச்சி னைகள்:

பள்ளிக்கு செல்ல பயப்படுதல், படிப்பில் கவனக்குறைவு, நியாபக மறதி, படிப்பில் ஆர்வமின்மை, பிடிவாதம், சொல் பேச்சு கேளாமை, கவலை சோர்ந்த முகம், பயம், கூச்சம், போன்ற குணங்கள் அதிக மாக தெரிவது,

நாள் முழுவதும்துறுதுறுவென ஓடி க் கொண்டேயிருப்பது, (ADHD)

மற்ற குழந்தைகளுடன் சேராமல் இருப்பது,(Autism)

தூக்கத்தில் இருக்கும்பொழுது சிறு நீர் கழித்தல், தவறி எழுதல், தூக்க த்தில் பேசுவது, நடப்பது, பற்களை கடிப்பது, தூக்கத்தில் கிணற்றில் விழுவது போல் பிரம்மை

குழந்தைகளுக்கு இப்படி பலவாறாக மன குழப்பங்கள் தென்பட்டா ல் கண்டிப்பாக பெற்றோர்கள் கவனிக் கபட வேண்டும். குழந்தைகளிடம் அன் பாக நடந்து அவர்களுடைய பிரச்ச னைகளை அறிந்து அதற்கு தகுந்தார் போலநாம் நடந்துகொண்டு அவர்க ளை பிரச்சனைகளிருந்து மீட்டு எடுத் து வரவேண்டியது பெற்றோரின் கட மை. பிள்ளைகளின் மன நல பிரச்சி னைகள் தொடர்பாக பெற்றோர் கவன ம் செலுத்தாமையானது இளம் வயதில் அவர்கள்கடும் மனநல பாதிப்புக்களுக்கு இலக்காக நேரிடும் என தேசிய மனநல சுகாதார ஆய்வுநிறுவனம் குறிப்பிடுகின்றது.

முதியோர்

முதியோர்களுக்கான  மன நல பிரச்சினைகள் :

நியாபக மறதி, பாதை மறந்து போகும் குழப்பம், உறவினர் கள் பெயரை மறந்து போகு தல், கவலை, பயம், சந்தேகம், தீராத தொந்தரவு கள், உடல் வலி, தூக்கம் போன்ற பிரச்சினைகள்

முதியோர்களை மிகவும் அன்பாக உபசரித்து அவர்களை குழந்தை போல தான் கவனிக்கவேண்டும். அவர்கள் உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ மிகவும் சோர்வடைந்து இருப்பதாக தோன்றினால் தக்க சமயத்தில் அவர் களை கவனிக்கப்படவேண்டும்.

உறக்கம்

தூக்கத்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்:

தூக்கமின்மை, பயம், கவலை, அன்றாட பிரச்சனைகளை  நினைத்து தூங்க ஆரம்பித்தல், பிரச்சினையால் தூக்கத்தில் நடுவில் விழிப் பது, அதிகாலைசீக்கரமாக அழுவது, நிம்மதியில்லாததூக்கம், புத் துணர்ச்சி இல்லாமல் முகம் வீக்கம், அதிகமாக தூக்கம், காலை நேரத்தில் தூக்கம், கட்டுபடுத்த முடியாமல் படிக்கும்நேரத்தில் தூக் கம் வருதல்.

மனிதனுக்கு தூக்கம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக மனிதன் 6 மணி முதல் 8 மணி நேரம் வரை தூங்கலாம். அப்படி குறைவான தூக்கத்தால் அதிகமான பிரச்சனை கள் நேரிடும். எனவே தூக்கம் சம்பத்தப்பட்ட பிரச்னைகளையும் முதலில் கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம்

பிரச்சனை வந்த பின் அதனைத் தீர்க்க முற்படுவதும் தீர்ப்பதும் திறமை. அத்திறமை வாய்க்கப் பெற்றாலே போதுமானது. ஆனா ல் தற்கால உளவியலில் சிறந்த ஆளுமையினர்பலரிடம் நடத்தப் பட்ட ஆய்வுகளில் புதிய ஆளுமை ப் பரிமானம் ஒன்று கண்டறியப் பட்டுள்ளது. அது பிரச்சனை வருமு ன்னே பிரச்சனைகளை எதிர் நோக்கிக் காத்திருக்கும் ஆளுமைப் பண்பாகும். இவ்வாறு அடுத் த பிரச்சனை எப்போதும் வர லாம் என்று ஒன்றைத் தீர் த்து விட்டு அடுத்ததை எதிர் பார்த்து காத்திருக்கும் மன நிலைகொண்டவர்கள் எப் போது பிரச்சனை வந்தாலு ம் கலங்குவதில்லை. இவர் களிடம் அவசர காலத்தில் சிக்கலை எதிர்கொள்ளத் தேவையான கூடுதல் மன ஆற்றலும் காணப்படுகிறது. அதனால் எந்த பிரச்சனை எப்போது வந்தாலும் அதனை சுலபமாக முடித்து விட்டு அடுத்ததை எதிர்கொள்ள காத்திருங்கள்.

~மகேந்திரன்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: