Sunday, September 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தாம்பத்தியம் சிறப்பதற்கான சூத்திரங்கள்

தாம்பத்தியம் கசந்தால் வாழ்க்கை யே சிதைத்துவிடும். தாம்பத்தியம் சிறப்பதற் கான சூத்திரங்கள் மிக எளிமையான வை. தம்பதியர் இருவரும் தங்களின் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அடிக்கடி ஒருவருக் கொருவர் பரிமாறிக் கொண் டு, அப்போதைய சூழ்நிலையை இன்பமா க புதுப்பித்து க் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் கனவுகள், லட்சியங்கள், எதிர்காலத் திட்டங்கள் போன்றவ ற்றை வாழ்க்கைத் துணையிடம் கூறி, அதற்கு அவரிடம் இருந்து கிடைக்க வேண்டியது அன்பு, அரவ ணைப்பும் தான் என்பதை நினைவு படுத்துங்கள். நீங்களும் இதை திருப் பிக் கொடுக்க கடமைப்பட்டுள்ள தை உறுதியளியுங்கள்.

துணையின் குறிக்கோள் எதுவாக இருந்தாலும், அதை குறை கூறா தீர். உங்களின் நெருங்கிய உறவுக ள், நட்புகளை வீட்டுக்கு அழைத்து விருந்து கொடுப்பதைப் போல, வாழ்க்கைத்துணை சார்த்தவர்களை யும் மரியாதை செய்யுங்கள். இது பரஸ்பர அன்புக்கு வழிவகுக்கும்.

அவர்கள்முன் வாழ்க்கைத்துணையை மட் டம் தட்டிப்பேசவேண்டாம். நேரம் கிடைக் கும் போதெல்லாம் மனைவியை வெளியி டங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள். அதற்காக மிக அதிகமாக செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நோய் மற் றும் வேறு ஏதாவது கவலையில் வாழ்க் கைத்துணை இருந்தாலும், ஆறுதல் வார்த் தை கூறத் தவறாதீர்கள்.

திருமண வாழ்வில் பிரச்சினை வராமல் தடுக்க வழிகள்

சிறிய சிறிய தவறுகளான ஈர்ப்புத்தன்மை என்பது எல்லோருடைய வாழ்கையிலும் நேரிடும். அதை நாம் தவிர்ப்பது என்பது நம் கையில் தான் உள்ளது. கல்யாண வாழ்கைக்குள் நுழைந்த பின், கடந்த காதல் வாழ்கை யை மறப்பது மிகவும் நல்லது.

இதனால் எத்தனையோ பிரச்சனைகளி ல் இருந்து விடை பெறலாம். திருமண மான ஆண், பெண் இருவரும் சில நிபந்தனைகளை அவரவர்களுக் கென கடைபிடித்தால், அது சுகமான மற்றும் சந்தோசமான வாழ் கையை வாழ வழிவகுக்கும்.

* ஆண், பெண் இருவருக்கும் சில விருப்பங்கள் இருக்கும். அதை சிலரி டம் பார்க்கும் போது ஈர்ப்பு ஏற்படும். அதை உங்கள் உணர்வு கள் தூண்ட செய்யும். இதுஎல்லோருக்கும் உள்ள ஒரு சாதாரண உணர்வு. ஆனால் அதை நாம் திருமணமான பின்னும் தொடர்ந்தால், அதை கள்ளக் காதல் என்று பெயரிடுவர். ஆகவே அந்த வாய்ப்பை நாம் கொடுக்கா மல், அதனால் எத்தகைய விபரீதங்க ள் வரும் என்பதை நன்கு உணர்ந்தா ல், அதில் இருந்து எளிதில் விடை பெற லாம்.

* தன்மீது ஆண்கள் ஆசை கொள்ளு ம்படி நடந்து கொள்ளும் பெண்ணா கவோ அல்லது அவர்கள் மயங்கும் படி நடந்து கொள்வதையோ தவிர்க்க வேண்டும்.

* அனைவருக்கும் காதல் ஈர்ப்பு மற்றும் ஆசை இருக்கும். அதனால், ஆபத்தை உருவாக்கும் சூழல்களில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. உதாரணமாக, எதிர்பாலின நண்பருட ன் தனியாக மதிய உணவு என்று உண வகம் செல்வது, இல்லையேல் வீட்டில் தனியாக இருக்கையில், உங்கள் கண வன் வேலைக்கு சென்றிருக்கும் சமய ம் அவர்களை வீட்டிற்குள் அனுமதிப்ப து போன்ற செயல்களை அனுமதிக்க வேண்டாம்.

* எதிர் பாலின நண்பர்களுடன் சொந்த மற்றும் முக்கியமான பிரச்சி னைகளை பற்றி விவாதிக்க வே ண்டாம். உதாரணமாக, கணவனு டன் உள்ள பாலியல் பிரச்சனை களை பற்றி பேசுவது பெரும் விபரீத ங்களை உண்டாக்கும்.

* கணவன் மனைவியிடம், எதிர் பாலின நண்பர்களுடன் நட்பை வைத்திருப்பது பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லும் போது, “அவர் என் நண்பர்.” என்று சொல்லி அவருடன் நட்பை தொடர்வதால் வீட்டிற்கு ள் பிரச்சினைகள் தொடரும். இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால், அப் போது கணவன் /மனைவி உறவு முக்கியமா? இல்லை அந்த நட்பு முக்கியமா? என்று நன்கு யோசித்து செயல் பட்டா ல், ஒரு நல்ல தீர்வுக்கு வந்துவிடும்.

* எப்போதும் வாழ்க்கை துணையிடம் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வ தினாலும் மற்றும் உங்கள் நட்பை பற்றி மனம் திறந்து பேசுவதாலும், இல்வாழ்கையானது சந்தோசமாக இரு க்கும்.

* கணவருடன் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதில் அடுத்தவரை நுழைய விடாமல் பார்த்துக் கொண் டாலே பெரும்பாலான பிரச்சினைகள் தவிர்க்கப்படும்.

* தினமும் கணவன் மனைவி இருவ ரும் அரை மணிநேரமாவது அன்றைய தினம் நடந்தவற்றை பற்றி பேசி கொண்டால் இருவருக்கு ள்ளும் ஒரு புரிதல் உண்டாகும்.

* நலம் விரும்பியாக இருப்பவரிடம், குடும் ப வாழ்க்கையைப் பற்றி விவரிப்பதால், இல்வாழ்க்கை பலமடையும். மேலும் அவ ர்களின் ஆதரவு உங்களை ஊக்குவிக்கும். அதிலும், எதிர்பாலின நண்பர்களாக இருந் தால், அவர்களுடன் பழகும் போது, அவர்களுடைய நடவ டிக்கையா னது மனதிற்கு பிடிக்கவரும்போது, அது காதலாகமாறும்.

அதனால் நட்பை கலங்க விடாமல் பார்த்துக் கொள்வது மிக முக்கி யம். எனவே திருமண வாழ்க்கை க்கு எந்த வகையான ஆபத்தும் ஏற் படாமல் இருக்க, “எப்பொழுதும் நம் கணவன், நம் குழந்தை” என்ற சிந்தனையை மனதில் கொண்டா ல், வாழ்க்கையானது சந்தோஷத் துடன் இருக்கும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: