Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விந்து விரைவாக வெளிப்படுதலை தடுத்து உடலுறவில் முழுத் திருப்தி அடைய . . .

உடலுறவில் ஈடுபடத் தொடங்கிய பிறகு  அதாவது பெண் உறுப்பில் நுழைந்தவுடன் விந்து வெளியேற சராசரியாக 3 முதல் 5 நிமிடங்களா வது ஆக வேண்டும்  ஆனால், அத ற்கு முன்னதாகவே பெண்ணின் பிறப்புறுப் பிக்குள் நுழையும் முன் பே விந்து வெளி யேறினால் அது செக்ஸ் குறை பாடுதான்.  இந்த வகையான பாதிப்பு சுமார் 70 சதவீத ஆண்களுக்கு இருக்கிறது.

விந்து விரைவில் வெளிப்படுதலை தம்பதியர் நினைத்தாலே ஓரளவுக் கு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிட முடியும். இதற்கு இருவரிடமும் நல்ல புரிதல்  அவசியமாகும். 

1. முதலில் தம்பதியர் இருவரும் இந்தக் குறை பாடுகளை தீர்த்துவிட முடியும் என்று நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். இதற்காக மது போன்ற போதைப்பொருள்களைப் பயன்படு த்து வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆணுறு ப்பில் தடவும் ஒருசில மரு ந்துகள் உறுப்பில் இருக்கும் உணர் வுகளை மழுங்கடிக்கச் செய்துவிடும். ஆரம்ப நாள்க ளில் இதனால் பயன் இருக்குமே தவிர தொடர்ந்து பயன்படுத்தும்போது பல்வேறு சிக்கல்கள் தோன்றலாம். அதனா ல் இது போன்ற  குறுக்கு வழிக ளைக் கை விட வேண்டும். 

2. செக்ஸ் என்பது நான்கு நிலை என்பதைப் பார்த்தோம். உணர்வ டைதல், செயல்படுதல், விந்து வெளி யேற்றம், ரிலாக்ஸ் எனப் படும் 4 நிலைகளில், விந்து  வெள் யேற்றம் எனப்படும் மூன் றாம் நிலை செயல் படும் முன் ஏற்படுவது தான் விந்து முந்துதல் எனப்படுகிறது.  இன்னொ ரு வகை யில் சொல்வ தென்றால் ஆண்&பெண் இருவரது ஆசைகளும் தீரும் முன் செக்ஸ் செயல்பாடுகள் நின்று விடுவ தாகும். அதனால் இறுதிச் செயல் பாடான ரிலாக் ஸ் எனப்படுவதை இரண்டாவ தான செக்ஸ் செயல் பாடுகளிலு ம் புகுத்தும்போது உறுப்பு எழு ச்சி நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. மனத்தை மிகவும் ரிலாக்ஸ்டாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இன்னும் சொல்லப்போனால் மனத்தை செக்ஸில் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபடுதினால் கூட நல்லது. அதா வது தியானம் செய்வது போல் அல்லது மலைஏறுவது, கிரிக்கெட்  மேட்ச் ரசிப்பது போல் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வை  மனத்தில் நினைத்துக் கொண்டு செக்ஸ் செயல்பாடு களில் ஈடுபடுவது மிகுந்த பயன்அளிக் கும்.

3. அடுத்தாக செக்ஸ் செயல்பாடுகளை ஆவேசமாக, ஆக்ரோஷமாக செயல்படுத் தாமல் மிக இயல்பாகவும் அவசரமில்லா மலும் மெதுவாக இயங்க வேண்டும். ஏனெ னில் உடலைவிட மனசே செக்ஸ் செயல் பாடுகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆவேச உணர்வைக் குறைக்கும் போதே மனம் லேசாகி விடுகிறது. இருவரும்  நிதானமாக செக்ஸ் செய ல்பாடுகளைத் தொடரும் போது நேரத்தை வேண்டும் அளவுக்கு நீட்டிக்க முடியும்

4. ஆண்கள் விந்து முந்துதலைத் தடுக்க சில முன்னெச்சரிக்கை நட வடிக்கைகளில் இறங்க முடியும். அதாவது சுய இன்பம் காணும் செயல் இதற்கு நல்ல  முறையில் பலன் அளிக்கிறது. சுயஇன்பத்தை முழுமையாக ஒரே நேரத்தில் வேகமாக செய்து முடிக்காமல் நிறுத்தி இடை வெளி விட்டு நேரத்தை நீட்டிக்க வேண் டும்.  சாதாரணமாகவே ஆண்கள் சுய இன்பம் காணும்போது அவசர அவசர மாகவே செயல்படுவார் கள்.யாராவது பார்த்துவிடக் கூடாது என்ற எண்ணத் தில் அல்லது மனதில் உள்ள ஆசை தீர்ந் து போவதற்குள் ஆசையைத் தீர்த்து விடும் படி ஆவேசமாக அவசர அவச ரமாக கையை வைத்துச் செயல்படுத்தி விந்துவை வெளிப்படுத்தி திரு ப்தி அடைவார்கள். இதுவே கலவியின் போதும் தொடர்ந்து சிக்கலை உண்டாக்குகிறது. அதானால் முத லில் ஆண் அவனது உறுப்பை ரசிக் கப் பழக வேண்டும். உறுப்பு எழுந்து நிற் பதில் தொடங்கி அது விந்து கக்கி வீழ்வதுவரை ரசித்து நிதான மாக கை செயல்பாடுகளை ரசித்துச் செயல்பட வேண்டும். விந்து வெளி யாகும் நேரத்தில் செயலை நிறுத்தி வைத்து மீண்டும் தொடர வேண்டும். அடி க்கடி இப்படிச்செய்துபார்ப்பது அவசியம். என்றாவது ஒருநாள்  கையைப் பயன்படுத்தி இன்பம் அனுப விக்க முயற்சிப்பது பயன்தராது. தினமு ம் அல்லது தினமும் இருமுறையாவது இந்த முறையில் உச்சகட்ட நேரத்தை க் கூடுத லாக்கும் முயற்சியை மேற்கொ ள்ளும் போது  தான் நல்ல பலன் தரும். 

முதலில் வெறும் கையுடன் சிறிது நேரம் சுய இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும். பிற கு எண்ணெய் போன்ற பொருள்க ளைப் பயன்படுத்தி சுயஇன்பத்தில் ஈடுபட்டு செயல்படும் நேரத்தை நீடிக்க வேண்டும். இப்படி சில நாள்கள் உறுப்புடன் நெருங்கி விளையாடி நேரத்தை நிறுத்திச் செயல் படும் டெக்னிக்கை வெற் றிகரமாகக்  கண்டு கொண்ட பிறகு பெண்களுடன் உறவு கொள் ளும் போது இதைப் பயன் படுத்தலாம். இடை வெளிவிட்டு செயல்படுதல் விந்து வெளிப் படுதலைத் தடுப்பதில்  முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள் ளது.

5. உடல் முழுவதும் இனபம் இருக்கிறது என்பதை ஆணும் பெண்ணும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அதாவது ஆண் உறுப்பில் மட்டும்தான் இன்பம் இருக்கிறது  என்று அதை மட்டு மே உபயோகிப்பதைப் பெண் குறைத் துக்கொண்டு உடலின் மற்ற பாகங்கள் மீது கவனம் செலுத் துவதும் மிகுந்த பலன் அளிப்பதாக  இருக்கக்கூடும். 

6. மூச்சை நன்றாக உள் இழுத்தல் மிக முக்கியமான எளிதான வழியா கக் கரு தப்படுகிறது. மிகவும் ஆழமாக மூச்சை இழுத்துவிடுவது ஒரு நல்ல முயற்சியாகும்.  ஏனெனில் இறுதி நிலையான ரிலாக்ஸீக்கு சம மாக மூச்சுப் பயிற்சியைப் பயன்படுத்த முடியும். 

7. வெறுமனே செயல்பாடுளில் ஈடுபடு வதைவிட பேச்சு வார்த்தைகளில் ஈடு படுவதும் செக்ஸ் நேரத்தைக் கூடுதலாக் குகிறது. ஏதாவது விஷயங்களைப் பேசுவது, கத்துவதன் மூலம் உடல் டென்ஷனைக் குறைத்துக் கொள்வது என்று உடலை எவ்வளவு தூரம் எளிமையாக வைத்துக் கொள்கிறமோ அவ்வளவு தூரம் நேரத்தைத் தள்ளிப் போட முடியும். 

8. ஆண் மேலே பெண் கீழே என்ற நிலையில் உறவுகொள்வது எளி தாகவும் இனபமாகவும் இருக்க லாம். ஆனால் இது ஆண்களுக்கு ஏற்ற நிலை என்றுசொல்ல  முடி யாது. இந்த நிலையில் எளிதாக விந்து வெளியேற வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் பெண்ணை இயங்கச் செய்வது அதிகப்பலன் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.  எவ்வகையான செயலையும் ஆண்கள் மேற்கொள்ளாமல் பெண்களை மட்டுமே இயங்கு பொரு ளாக வைத்துக் கொண் டால் கூடுதல் நேரம் விரைப்புத் தன்மை யுடன்  ஆண்கள் இருக்க முடியும்.

9. ஆண்கள் தங்கள் உறுப்புகளை மட்டு மே செக்ஸ் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்ப டுத்துவதை விடுத்து கை, நாக்கு, கால் போன்ற உறுப்புகளையயும் பயன்படு த்த வேண்டும். இதனால் ஆண் உறுப்புக் குக் கலவி நேரத்தில் ஓய்வு கிடைக்கும். இந்த ஓய்வின் காரணமாக நேரதை நீட்டிக்க முடியு ம். 

10. ஆணுக்கு விந்து வரப்போவதை அறியும் பெண் முதுகு அல்லது பின்புறத்தில் பல மாகத் தடடுவது வேறு செயலுக்கு மாற்று வது வலிக் கும்படி கடிப்பது போன்ற செய ல்களில் ஈடு படும்போது விந்து வெளியேற் றம் தாமதமாகிறது.  இது போன்று மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சில வழிகளை  முயற்சித்து விந்து விரைவாக வெளிப் படுதலை தடுத்து உடலு றவில் முழு திருப்தி அடையுங்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: