Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஆண்களுக்கு செய்ய‍ப்படும் “குடும்பக்கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை! – விரிவான பார்வை

ஆண்களுக்கு செய்ய‍ப்படும் குடும்பக்கட்டுப்பாடு அறுவைசிகிச்சை  எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

ஆண்களுக்கு செய்ய‍ப்படும் ‘குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை’ [Vasectomy] ஆகும். இதன் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு ‘குழாய் அறுப்பு’ என்பதே!

அதாவது விதைப்பைக்குள் [scrotum] இரு க்கும் விதைகளில்[testicle] இருந்து சுரக்கு ம் விந்தணு [sperm] ஒரு குழாய் [vasdefer ans] மூலமாக…. ஒவ்வொரு விதை[விரை] [testicle]யிலிருந்தும் ஒரு குழாய். இதை எடுத்துச்செல்ல உதவும் விந்துவுடன் கலந்து உடலுறவி ன் இறுதியில் பெண்ணின் உறுப்புக்குள் பாய்கிறது.

இந்தக் குழாய்கள் துண்டிக்கப் படு ம் அறுவைச் சிகிச்சையே இந்த ‘வாஸெக்டமி’.

இதன் மூலம் ஒரு ஆண், கருத் தரிக்கச் செய்யும் சக்தியை மட்டு ம் இழக் கிறான்…… தன் ஆண் மையை அல்ல!

இது ஒரு எளிய அதிகம் செலவில்லாத சிகிச்சை.

இனிமேல் ஒரு பெண்ணைக் கருத்தரிக்கச் செய்ய முடியாது என்ற ஒன் றைத் தவிர, ஒரு ஆணின் செயல்பாட் டில் வேறு எந்தக் குறைபாடும் வருவதி ல்லை என்பதை நன்றாகப் புரிந்துகொள் ளுங்கள்.

உடலுறவில் எந்தவொரு சிரமமும் இல் லாமல் செயல்பட முடியும்… விந்துவும் வெளியேறும், ஆனால் அந்த பெண் கர்பமாவதில்லை… அவ் வளவுதான்!

இதுபற்றிய சரியான, முறையான அறிவு இல்லாமல், பெண்களைக் குடு ம்பக் கட்டுப்பாடு செய்யச் சொல்லி அவர்களைக் கஷ்டப்படுத்தும் கொ டுமை அதிகமாவதை நாமெல்லாம் தவிர்க்கலாமே.

இது ஒரு 30- 45 நிமிஷ வேலை!

விரைப்பையின் ஒரு பக்கத்தில் முத லில் மரத்துப்போகும் ஊசி போட ப்பட்டு, ஒரு சிறிய துளை மூலம், இந்தக் குழாய் துண்டிக்கப்படுகிறது. துண்டிக்கப்பட்ட இருமுனைகளும் தைக்கப்பட்டு, விரை ப்பையின் துளையும் தைக்கப்படுகிறது.

இதேபோல், இப்போது, அடுத்த பக்கத்திலும் இது செய்யப்படுகிறது.

இதை கத்தியில்லாமல் செய்யும் முறைகளும் இப்போது புழக்கத்தில் வந்து விட்டது.

இதைச் செய்யும்போது ஒரு வலியும் இருக் காது. அடுத்து சில நாட்களு க்கு அந்த இடத் தில் சற்று லேஸான வலி இருக்கலாம்.

இதனால், எந்தத் தொந்தரவுமே இருக்காதா?

இல்லை எனச் சொல்ல முடியாது! எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையிலும் வரக்கூடிய கோளா றுகள்[infection] இதிலும் வரலாம். கவனமி ல்லாமல் இருந்தால். சீழ் பிடித்தல், ஜுரம், ரத்தப்போக்கு போன்றவை ஒரு சிலருக்கு வரலாம். ஆனால், இதன் சாத்தியக்கூறு இப்போதெல்லாம் அநேக மாக இல்லை என்றே சொல்லலாம்.

இதைச்செய்த எத்தனைநாள் கழித்து ஒருவர் உடலுறவில் ஈடுபடலாம்?

4 வாரங்களுக்குப் பிறகு உடலுறவில் ஈடுபடமுடியும் என்றாலும், 8 முதல் 10 வாரம் அல்லது 15 முதல் 20 முறை விந்து வெளிப்படும் வரை, விந்தணு விந்துவில் இருக்கக்கூடிய சாத்தியக் கூறு இருப்பதால், மருத்துவ சோத னைகள் மூலம் இது இல்லை என உறுதிப்படுத்திய பின்னரே இதன் பய னை உணரமுடியும். அதுவரையில் “தன் செயலா கவோ” [masturbation] அல்லது ஆணுறை [condom] உபயோகித்தோ இதில் ஈடுபடுவது நல்ல து.

அந்த ஆணின் செயல்பாட்டில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்குமா?

குறி விறைப்பு, [erection] செயல்பாடு, [performance] விந்து வெளியேற்ற ம் [ejaculation] இந்த எதிலும் ஒரு மாற்றமும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அப்படி ஏதாவது வந்தால், செய்துகொண்டவரின் [அறியாமை யால் வரும்] மனநிலை மாறுபாடு மட்டுமே இதற்குக் காரணம்.

பொதுவாக, இனி கரு உண்டாகாது என்னும் உணர்வு, ஒரு புதுவித உற்சா கத்தைக் கொடுத்து, பயமில்லாமல், உடலுறவில் ஈடுபட வழி வகுக்கிறது என்றே ஆய்வுகள் சொல்லுகின்றன.

விந்தணு இல்லாமல் செய்கிறது இந்த சிகிச்சை! ஆண்மை இழக்கச் செய்வதி ல்லை!

ஆண்மைத்தன்மையைக் காட்டுகின்ற தாடி மீசை போன்றவற்றுக்குக் காரணமான சுரப்பிகளும் இந்த விதை[ரை]யில்தான் சுரக்கின்றன. அவ ற்றுக்கு ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுவதி ல்லை. விந்துவின் அளவிலும் இத னால் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவதில் லை… விந்தணுக்களின் சதவிகிதம் 2 முதல் 5 வரையே, மொத்த விந்துவில்!

இப்படிச் செய்துகொண்டபின் இதை திரும்பவும் பழையபடி மாற்ற முடியுமா?

முடியும்! இப்போது இது அதிக அளவிலேயே செய்ய முடிகிறது! ஆனால், இதைச்செய்து கொள்வதால் விந்தணு மீண்டும் வரத்துவங்கு ம் என்ற உத்திரவாதம் இல்லை! மேலும், இதைச் செய்ய அதிகப் பணம் செலவாகும். கவனம்! கவனம்!

நன்றி – கசடற

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: