Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தொடர்ச்சியாக 8 மணிநேரம் தூங்குவது, நன்மையா? தீமையா?

ஒரு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக எட்டுமணி நேரம் தூங்குவது மனித ர்களின் ஆரோக்கியத்துக்கு அவ சியம் என்பது தவறான புரிதல் என்று தூக்கம் குறித்து ஆராய் ந்த விஞ்ஞானிகளும், வரலாற்று ஆய்வாள ர்களும் தெரிவித்தி ருக்கிறார்கள்.

 மனிதன் ஆரம்பகாலம் தொட்டு ஒரு நாளைக்கு இரண்டுமுறை தூங்கியதாக கூறுகிறார் மனிதர்களின் தூக்கம் குறித்து ஆராய்ந்த வரலாற்றாய்வாளர் கிரெய்க் கோப் ஸ்லோஸ்கி. அதாவது இருட்ட ஆரம்பித்த இரண்டுமணி நேரத்தில் தூங்குவது மனிதர்களின் வாடி க்கை என்று கூறும் இவர், ஏறக்குறைய நான்குமணி நேர தூக்கத்துக் குப் பிறகு மனிதர்கள் தூக்கத்திலிரு ந்து விழிப்பது இயற்கை என்கிறார்.

இப்படி விழிக்கும் மனிதர்கள், சிறு நீர் கழிப்பது, தண்ணீர் குடிப்பது இ ல்லாவிட்டால் பாலியல் கலவியி ல் ஈடுபடுவது என்பது வாடிக்கை யாக இருந்ததாகவும், உலகின் சில பகுதி களில் இந்த சமயத்தில் அண்டை வீட்டுக்காரர்களுடன் சென்று பேசும் வழக்கமெல்லாம் கூட இருந்தது என்றும் வரலாற் று ஆதாரங்களுடன் இவர் கூறுகி றார். ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் நீளும் இப்படியான விழிப் பு நிலைக்குப் பிறகு மனிதர்கள் மீண்டும் தூங்கப்போவது இயற் கை என்றும் கூறுகிறார் கிரெய்க் கோப்ஸ்லோஸ்கி.

 தூக்கத்தை மாற்றியமைத்த தெருவிளக்குகள்

இந்த நிலை 17 ஆம் நூற்றாண்டில்தான் முதன்முதலில் மாறத் துவ ங்கியது என்கிறார் அவர். 1667ஆம் ஆண்டு தான் உலகிலேயே முதல் முறை யாக பாரிஸ் நகரில் இரவு தெரு விளக்குகள் தொடர்ந்து எரிய த்துவங்கியது. அதுவரை, இரவு என்பது கவுரவ மனிதர்கள் நடமாடக் கூடாத நேரம் என்றே கருதப்பட்டது.

ஆனால் இரவுநேர தெருவிளக்குகள் தொடர்ந்து எரியத் துவங்கிய தும், ஐரோப்பிய கண்டத்தில் கிறித்தவ த்தின் இருபெரும் பிரிவுகளு க்குள் நிகழ்ந்த தொடர்ச்சியான மோதல்களும் இரவுநேரத்தில் கவு ரவமான மனிதர்கள் வெளி யில் நடமாடுவதை நாகரிகமான செய லாக மாற்றியதாக கூறும் கிரெய்க் கோப்ஸ்லோஸ்கி, இத னைத் தொடர்ந்து, மனிதர்கள் தங்களின் நேரத்தை மேலதிகமா க சிக்கனமாக பயன்படுத்த விரும் பியதாக கூறுகிறார்.

இதன் விளைவாக, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் முன்னிர வில் அதிகநேரம் விழித்திருப்பது என்பது வாடிக்கையாகிவிட்ட சமூக வாழ்வுக்கு மனிதன் வெகு வாக பழகிவிட்ட்தாக கூறுகிறார். இதன் அடுத்த கட்டமாக, மனித ர்கள் தொடர் ச்சியாக இடைவெளி யில்லாமல் 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும் என்ப தை மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தத் துவங்கினார்கள். இரு பதாம் நூற்றாண்டில் இந்த எட்டு மணி நேர கட்டாய தூக்கம் நல்லது என்கிற பொதுவான கருத்து உரு வாகி வலுப்பெற்று விட்டது.

30 சத நோய்கள் தூக்கத்துடன் தொட ர்புடையவை

ஆனால், இது சரியான புரிதல் அல்ல என்பதே தற்போதைய நவீன மருத்து வ கண்ணோட்டமாக இருக்கிறது. மனித இனம் தோன்றிய ஆதிகாலம் தொட்டே, இரண்டு தூக்கங்கள் தூங் கியே பழகிய மனித உடலானது, கட ந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக திணிக்கப்பட்ட தொட ர்ச்சியான எட்டு மணி நேர ஒரே யடியான தூக்கம் என்கிற புதிய நடைமுறைக்கு ஓரளவுக்கு பழகி விட்டது.

ஆனாலும் மனிதர்களில் கணிச மானவர்களு க்கு இரவின் நடுவில் தூக்கத்தில் விழிப்பு வருவ து இன்னமும் தொடர்கிறது என்கிறார்கள் மரு த்துவ விஞ்ஞானிகள். இப்படி விழிப்பு வருவது தவறல்ல என் கிற புரிதலை மருத்துவர்கள் சம்பந்தப் பட்ட வர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வே ண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்து கிறார்கள்.

மனிதர்களைத் தாக்கும் நோய்களில் சுமார் 30 சதவீதமானவை நேரடியாக வோ, மறைமுகமா கவோ தூக்கத்துடன் தொடர்புடையவை  என்று கூறும் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள், இந்த பின்னணியில் இரவின் மத் தியில் தூக்கத்தி லிருந்து விழிப்பு வருவது நோயின் அறிகுறி என்று தேவையில் லாமல் பயப்படத் தே வையில் லை என்றும் வலியுறுத் துகிறா ர்கள்.

எனவே அடுத்தமுறை, இரவின் மத்தியில் விழிப்பு வந்தால் அத ற்காக வீணாக கவலைப் படாம ல், உங்களுக்குப் பிடித்தமானவ ற்றை செய்யுங்கள் என்பதே அவர்கள் சொல்லும் அறிவுரை.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: