Thursday, December 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தம்பதியரிடையே ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க‍ சில எளிய வழிமுறைகள்

தம்பதியரிடையே ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதையும் அவற் றை சமாளிக்க‍ சில எளிய வழிமுறை களையும் இங்கே கொடுக்க‍ப்பட்டுள்ள‍ ன• முதலில் கணவன் மனைவி என்ற இரு உறவுகளுக்குள் ஏற்படும் பிரச்ச னைகளை பற்றி பார்போம் 

உறவுகளில் விரிசலை ஏற்படுத்தும் பிரச்சனைகள்!!!

உறவுகள் என்பது ஒரு புதையல் போன்றது. அதை கையாளுவதை பொ றுத்தே இன்பமும் துன்பமும் உள்ளது. அப்படிப்பட்ட மென்மையான உறவுகள் பலவித பிரச்சனைகளால் உடை ந்து போக வாய்ப்பு உள்ளது. காதல், செக்ஸ் மற்றும் பணம் – இந்த மூன்றும்தான் உறவு களில் சிக் கல் ஏற்பட காரணமாக இருக்கும் முக்கிய பிரச்சனைகளாகும்.

இதனை எப்படி சமாளிப்பது என்பதை பார்க்கலாமா ?

ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையால் ஒரு கட்ட த்தில் உறவுகளானது பாதிக்க ப்படும். பல பேர் இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பெரிதாக கவலை கொள் ளாமல் உறவை தொடரச் செய்வார்கள். ஆனால் இன்னும் சிலரோ பிரச்சனைக் கு தீர்வு காண எந்த ஒரு முயற்சியையும் எடுக்க மாட்டார்கள். உங்க ளுக்கு அனைத்து பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்ந் தாலும், உங்களால் தான் சில பிரச் சனைகள் ஏற்படு கிறது என்று வே று சிலர் நினைக்க லாம். சரி, அப்படி குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் சில பிரச்சனைகளை ப் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்.

செக்ஸ்

ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் செக்ஸ் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஏற்படு கிறது என்று எண்ணினால், மறுபடியும் ஒரு முறை யோசித்து பாருங்க ள். 64 சதவீத பெண்களுக்கு தங்கள் கணவனிடம் உடலுறவில் ஈடுபடும் போது திருப்தி ஏற்படுவதில்லை என்று சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று கூறி யுள்ளது. ஆகவே உங்களுக்குள் இந் த உறவை சரிசெய்ய பிரச்சனைக ளை பேசி சரிசெய்து கொள்ளுங்கள்.

செக்ஸ் பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள்

உங்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி கண வன் /மனைவியிடம் பேச வெட்கப் படாதீர்கள். நீங்கள் இந்த விஷயத் தில் சந்தோஷமாக இல்லை என்பது நீங்கள் சொல்லாமல் இருந்தால், அவர்க ளுக்கு எப்படி புரியும்? ஆகவே வெளிப் படையாக பேசுங்கள்.

காம உணர்வை அதிகரியுங்கள். அதற்கு உங்கள் துணையிடம் படுக்கை யில், அவர் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரா என்ப தை கேட்டு தெரிந்து கொ ள்ளுங்கள்.

செக்ஸ் விஷயத்தினால் ஏற்படும் பிரச்ச னையைப் போக்குவதற்கு ஒரு மருத்துவரை அணுகலாம். இதனால் ஒருவேளை படுக்கையில் அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது மறைமுக பிரச்சனை இருந் தால், உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் பிரச்ச னையை தீர்க்கலாம் அல்லவா?

பணம்

இது என் பணமா அல்லது நம் பணமா? இதுவே பிரச்சனைக்கு முதன் மையான காரணமாக விளங்குகிறது. கல்யாணத்தி ற்கு முன்போ அல்லது பின்போ, பணத்தி னால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இப் போதெல் லாம் தம்பதிகள் தனித்தனியாகவே வங்கிக் கணக்குகள் வைக்க விரும்புகிறார்கள் என்று ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று கூறுகி றது. இது ஒரு ஆரோக்கியமான போக்கா? என்று பார்த்தால், பல வல்லுனர்கள் ஆம் என்று தான் கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் வீட்டு செலவுக்கு சமமாக பணத் தை கொடுக்கும் போது தான், இது ஆரோக்கியமாக விளங்கும் என் றும் கூறுகிறார்கள். இத்தகைய பணப் பிரச்சனைகளை கீழ்கூறிய படி சமாளிக்கலாம்.

பணப் பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள்

ஏதாவது ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு, செலவ ளிப்பதற்கு ஒருவர், சேமிப்பதற்கு ஒருவர் என முடிவெடுக்கலா ம் அல்லது சம அளவில் இருவரும் சேமிப்புக்கு கை கோர்க்கலாம். ஆனால் இருவரில் யாரா வது ஒருவருக்கு பணப் பிரச்சனை ஏற்ப டும்போது இந்த அமைப்பை சற்று நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

முக்கியமாக கடன்களை ஒருவருக்கொ ருவர் மறைக்காமல் தெரிவிக்க வேண்டு ம். மேலும் குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால லட்சியங்களை திட்டமிட வேண்டு ம்.

காதலின்மை

பல தம்பதியர்கள், தங்கள் கணவன் அல் லது மனைவி தங்களிடம் அன்பாக இல்லை என்றும், தங்கள் பேச்சை கேட்பதில்லை என்றும் நினைக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் உட்கார்ந்து பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று இருவருமே நினைப்பதில் லை. உருவங்களில் ஏற்படும் பிரச்னையை பற்றி பேசுவது பல பேருக்கு முக்கிய மாக படுவதில்லை. சரி அப்புறம் எப்படி தான் உறவை மேம் படுத்துவது?

போதுமான காதலின்மைக்கான தீர்வுகள்

வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது, நடு நடுவே உங்கள் துணை யிடம் பேசும் பழக்கத்தை தவிர்க்கவும். அதே போல் உங்கள் துணையி டம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது, மெசே ஜ் படிப்பதிலோ, தொலைபேசியில் உரை யாடுவதையோ தவிர்க்கவும். ஆகவே இருவரும் பேசும் போது தொந்தரவு ஏற் படாமல் இருப்பதற்கு ஒரு நேரத்தை இருவரும் முடிவு செய்துகொள்ளுங்கள்.

சில விதிமுறைகளை விதித்துக்கொள் ளுங்கள். கோபத்தினால் பிரச்சனைக ளை பேச முடியாவிட்டால் அதற்கு என்ன வழி என்பதை யோசியுங்க ள். ஒருவரை பார்த்து மற்றொருவர்கத்த கூடாது என்று முடிவெடுங்க ள். புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை பயன் படுத்தக்கூடாது என்றும் முடிவெடுங்கள் .

முக்கியமாக பேசும்போது காது கொடுத் து கேளுங்கள். மேலும் உங்கள் துணை உங்களிடம் பேசும் போது, கண்களை வேறு எங்கோ கொண்டு செல்வது அல்ல து கவனிக்காமல் இருப்பது என்றெல்லா ம் நடக்காதீர்கள். அவரின் பிரச்சனையை தீர்க்க நீங்களும் ஆர்வம் காட்டுகிறீர்கள் என் பதை உங்கள் உடல்மொழி அவருக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

எப்படி உங்கள் பிரச்சனை உங்களுக்கு முக்கிய மானதாக இருக்கிறதோ, அதேபோல் இந்த உறவில் உங்கள் துணை எதிர்பார்த்தது கிடைக் கிறதா என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களின் பிரச்சனையை குறைத் து மதிப்பிடாதீர்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: