Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்களின் காம உணர்ச்சிகள் வேகமெடுக்க..

மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான, ஆரோக் யமான தாம்பத்ய உறவிற்கு முன் விளையாட்டு அவசியம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருந்தால் நிச்சயம் நீங்கள் ஒரு கில்லாடிதான்… ஆண்களு க்கும் சரி, பெண்க ளுக்கும் சரி ரொம்பப் பிடித்த விஷயம் முத்தம். முத்தத்தை விரும்பாதவர்கள் இவ்வுலகில் உள் ளார்களா என்ன? ஒவ்வொருவருக்கும், ஒவ்வொரு இடத்தில் முத்தம் தர, பெற பிடிக்கும். ஆனால் ‘உறவு’ சிறப்பாக அமைய வே ண்டுமானால் நேரடியாக உறவி ற்கு செல்லாமல் நிதானித்து உங் கள் பெண் துணையின் ‘நெஞ் சை’ முத்த மழையால் நனைப்ப து சால ச்சிறந்தது.

பெண்களின் மார்பகம் மீது ஆண்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு இனம் புரியாத உற்சாகம், அதீத ஆர்வம் இருக்கத்தான் செய்கிற து. இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நமது ‘விஞ்ஞானிகளால்’ இன்னும் கூட சரியாக கணித்து சொல்ல முடியவில்லை. அது என் னவோ மந்திரமோ தெரியலை, மாயமோ புரியலை, பெண்ணைப் பார்த்ததும் ஆண்களின் முதல் பார்வை மார்புகளின் பக்கம்தான் போய் வருகின்றன. ஆனால் பெண்களின் மார்புகளை எப்படி முத்த மிடுவது என்பது நிறையப் பேருக்கு சரியாகத் தெரிவதில்லையாம்.

பேரின்பம் பீறிட்டெழ

உறவின் போது மார்பகங்களைப் சப்பா த்திக்கு மாவு பிசைவதை போல் பிசை ந்து விளையாடுவதையும், பிடித்து விளையாடுவதையு ம், காம்புக ளைக் கடித்து சுவைப்பது, லேசாக முத்தமிடு வது, சுவைப் பது என்ற ரீதியிலேயே ஆண்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகி றார்கள். ஆனால் அதை கலை நயத்தோடு அணுகும்போது பெண்க ளுக்கு பேரின்பம் பீறிட்டெழும்.

எடுத்ததுமே மார்பக காம்புகளுக் குப் போவதை விட பக்கவாட்டு வேலைகளில் பக்காவாக ஈடுபடு வதையே பெண்கள் விரும்புகிறா ர்களாம், ரசிக்கிறார்களாம். நீங்க ள் செயல்படுவதைப் பார்த்து அடுத் து என்ன செய்யப் போகிறார் நம்ம வர் என்ற ஆர்வமும், எதிர்பார்ப் பும் அவர்களுக்குள் அதிகரிக்குமாம்.

‘இன்ச் பை இன்ச்’சாக

மார்புகளில் முத்தமிடும்போது கீழ் பகுதியயில் இருந்து ஸ்டார்ட் செய்வ து தான் மிக நன்று. முதலில் மார்பு களை கீழேயிருந்து மேல் வாக்கில் மொத்தமாக தழுவ வேண்டும். பின்ன ர் மெது மெதுவாக முத்த மழையை பொழிய ஆரம்பிக்க வேண்டும். மார் பைச் சுற்றிலும் சின்ன சின்ன முத்த மழையை பொழிய விட வேண் டும்… அதா வது புள்ளி வைத்து கோலம் போடுவதைப் போல செய்ய வேண்டும். ‘இன்ச் பை இன்ச்’சாக நகர்ந்தால் இன் னும் சிறந்தது.

முத்தம் கொடுப்பது, நாவால் லேசாக வருடுவது, வலிக்காமல் பல்லால் அள் ளுவது என்று விளையாட்டை தொடர வேண்டும். மார்பின் மையப் பகுதியான காம்பைச் சுற்றிலும் உள்ள கருமையா ன பகுதியில் உணர்ச்சி நரம்புகள் நிறைய உள்ளனவாம். இந்த இடத் தை நாவால் மெதுவாக வருடிக் கொடுத்தபடி முத்தமிட வேண்டும்.

பெண்களின் உணர்ச்சிகள் வேகமெடுக்க..

கடைசியாக காம்புப் பகுதிக்கு வர வேண்டும். முதலில் காம்புகளை மெதுவாக வலிக்காத வகையில் சுவையுங்கள். பல் படாமல் பார்த் துக் கொள்வது முக்கியம். பிறகு நாவால் வருடிக் கொடுங்கள். இது பெண்களுக்கு உணர்வுகளை வேக மாகத் தூண்ட உதவும். எவ்வள வு நேரம் சுவைக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவையுங்கள் ஆனால் மெதுவாக.

காம்புப் பகுதியின் நுனியோடு நின்றுவிடாமல் அனைத்துப் பகுதி களிலும் நாவால் வருடி, சுவைக்க வேண்டும்.ஒரு மார்பில் வாய் இரு க்கும்போது இன்னொரு கையால் மற்றொரு மார்பின் அடிப்பகுதி யை பிடித்துத் தடவிக் கொடுக்க லாம், வருடித் தரலாம். அந்த மார் பின் காம்புகளை கை விரல்க ளால் மென்மையாக பிடித்து விட லாம். இப்படிச் செய்யும்போது பெண்களுக்கு உணர்ச்சிகள் பெருக் கெடுத்து ஓடத் தொடங்கும். மார் புகளில் இப்படி விளையாடும் போது மென்மையும், நிதானமும், அவசரமின்மையும் அவசியம். அப்போது தான் பெண்களின் உணர்ச்சிகள் வேகமெடுக்கும்.. பிறகென்ன உணர்ச்சி வேகமெடு க்க ஆரம்பித்ததும் உங்கள் உற வையும் ஆரம்பித்து விட வேண் டியதுதான்…

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: